ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองทราย 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนวัดมาบข่า 698
19 2.72
30 4.30
86 12.32
83 11.89
480 68.77
0 0.00
698 100.00%
3  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 45
10 22.22
3 6.67
4 8.89
2 4.44
8 17.78
18 40.00
27 60.00%
4  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 207
21 10.14
16 7.73
28 13.53
16 7.73
15 7.25
111 53.62
96 46.38%
5  โรงเรียนวัดตะพงนอก 657
47 7.15
44 6.70
109 16.59
24 3.65
71 10.81
362 55.10
295 44.90%
6  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 348
11 3.16
24 6.90
50 14.37
28 8.05
42 12.07
193 55.46
155 44.54%
7  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 294
25 8.50
31 10.54
39 13.27
13 4.42
18 6.12
168 57.14
126 42.86%
8  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 161
9 5.59
9 5.59
48 29.81
0 0.00
0 0.00
95 59.01
66 40.99%
9  โรงเรียนวัดบ้านดอน 623
58 9.31
37 5.94
46 7.38
18 2.89
86 13.80
378 60.67
245 39.33%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 683
143 20.94
46 6.73
33 4.83
34 4.98
12 1.76
415 60.76
268 39.24%
11  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 59
4 6.78
4 6.78
15 25.42
0 0.00
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
12  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 2062
70 3.39
42 2.04
323 15.66
112 5.43
254 12.32
1261 61.15
801 38.85%
13  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 143
15 10.49
10 6.99
14 9.79
15 10.49
0 0.00
89 62.24
54 37.76%
14  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 131
14 10.69
8 6.11
25 19.08
1 0.76
0 0.00
83 63.36
48 36.64%
15  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 126
8 6.35
10 7.94
10 7.94
9 7.14
8 6.35
81 64.29
45 35.71%
16  โรงเรียนบ้านมาบเตย 281
39 13.88
19 6.76
14 4.98
13 4.63
10 3.56
186 66.19
95 33.81%
17  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1248
114 9.13
71 5.69
174 13.94
56 4.49
5 0.40
828 66.35
420 33.65%
18  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3215
129 4.01
37 1.15
483 15.02
166 5.16
243 7.56
2157 67.09
1058 32.91%
19  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 210
4 1.90
5 2.38
38 18.10
18 8.57
4 1.90
141 67.14
69 32.86%
20  โรงเรียนวัดท่าเรือ 422
18 4.27
11 2.61
52 12.32
24 5.69
32 7.58
285 67.54
137 32.46%
21  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316
25 7.91
28 8.86
21 6.65
11 3.48
17 5.38
214 67.72
102 32.28%
22  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 183
34 18.58
7 3.83
16 8.74
0 0.00
0 0.00
126 68.85
57 31.15%
23  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 101
21 20.79
1 0.99
7 6.93
0 0.00
2 1.98
70 69.31
31 30.69%
24  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 47
5 10.64
2 4.26
5 10.64
0 0.00
2 4.26
33 70.21
14 29.79%
25  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 163
15 9.20
2 1.23
13 7.98
13 7.98
4 2.45
116 71.17
47 28.83%
26  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123
11 8.94
4 3.25
16 13.01
2 1.63
1 0.81
89 72.36
34 27.64%
27  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 407
21 5.16
13 3.19
76 18.67
0 0.00
2 0.49
295 72.48
112 27.52%
28  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 515
25 4.85
25 4.85
80 15.53
5 0.97
2 0.39
378 73.40
137 26.60%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1259
40 3.18
72 5.72
89 7.07
72 5.72
55 4.37
931 73.95
328 26.05%
30  โรงเรียนบ้านยายจั่น 300
8 2.67
19 6.33
49 16.33
1 0.33
1 0.33
222 74.00
78 26.00%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 204
17 8.33
10 4.90
25 12.25
1 0.49
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
32  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 212
17 8.02
0 0.00
34 16.04
2 0.94
2 0.94
157 74.06
55 25.94%
33  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 73
7 9.59
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
34  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 122
5 4.10
5 4.10
19 15.57
0 0.00
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
35  โรงเรียนบ้านปากแพรก 244
36 14.75
0 0.00
21 8.61
0 0.00
0 0.00
187 76.64
57 23.36%
36  โรงเรียนบ้านชะวึก 120
6 5.00
6 5.00
9 7.50
4 3.33
3 2.50
92 76.67
28 23.33%
37  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 227
19 8.37
10 4.41
23 10.13
0 0.00
0 0.00
175 77.09
52 22.91%
38  โรงเรียนวัดธงหงส์ 93
6 6.45
4 4.30
3 3.23
3 3.23
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 56
1 1.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
1 1.79
44 78.57
12 21.43%
40  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 501
34 6.79
22 4.39
33 6.59
4 0.80
8 1.60
400 79.84
101 20.16%
41  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 408
19 4.66
11 2.70
43 10.54
5 1.23
3 0.74
327 80.15
81 19.85%
42  โรงเรียนวัดห้วงหิน 211
11 5.21
7 3.32
10 4.74
11 5.21
2 0.95
170 80.57
41 19.43%
43  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 876
53 6.05
3 0.34
97 11.07
12 1.37
0 0.00
711 81.16
165 18.84%
44  โรงเรียนวัดเนินพระ 919
31 3.37
25 2.72
117 12.73
0 0.00
0 0.00
746 81.18
173 18.82%
45  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 167
5 2.99
4 2.40
22 13.17
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
46  โรงเรียนวัดพลา 372
9 2.42
12 3.23
48 12.90
0 0.00
0 0.00
303 81.45
69 18.55%
47  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 325
10 3.08
0 0.00
44 13.54
1 0.31
1 0.31
269 82.77
56 17.23%
48  โรงเรียนวัดหนองพะวา 367
12 3.27
4 1.09
44 11.99
2 0.54
1 0.27
304 82.83
63 17.17%
49  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 154
6 3.90
8 5.19
10 6.49
1 0.65
1 0.65
128 83.12
26 16.88%
50  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 175
6 3.43
7 4.00
9 5.14
6 3.43
1 0.57
146 83.43
29 16.57%
51  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 160
3 1.88
1 0.63
22 13.75
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
52  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117
5 4.27
0 0.00
12 10.26
1 0.85
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 273
13 4.76
14 5.13
17 6.23
0 0.00
0 0.00
229 83.88
44 16.12%
54  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353
27 7.65
6 1.70
19 5.38
2 0.57
1 0.28
298 84.42
55 15.58%
55  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1532
23 1.50
15 0.98
190 12.40
0 0.00
1 0.07
1303 85.05
229 14.95%
56  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1326
43 3.24
37 2.79
60 4.52
34 2.56
18 1.36
1134 85.52
192 14.48%
57  โรงเรียนวัดน้ำคอก 335
7 2.09
12 3.58
20 5.97
3 0.90
6 1.79
287 85.67
48 14.33%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 450
16 3.56
7 1.56
29 6.44
10 2.22
0 0.00
388 86.22
62 13.78%
59  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 198
4 2.02
4 2.02
13 6.57
3 1.52
3 1.52
171 86.36
27 13.64%
60  โรงเรียนวัดกระเฉท 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
61  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 102
1 0.98
5 4.90
7 6.86
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
62  โรงเรียนวัดละหารไร่ 137
5 3.65
6 4.38
5 3.65
1 0.73
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
63  โรงเรียนวัดตากวน 514
19 3.70
15 2.92
17 3.31
8 1.56
4 0.78
451 87.74
63 12.26%
64  โรงเรียนวัดในไร่ 316
10 3.16
10 3.16
12 3.80
4 1.27
1 0.32
279 88.29
37 11.71%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 274
11 4.01
0 0.00
18 6.57
0 0.00
0 0.00
245 89.42
29 10.58%
66  โรงเรียนบ้านหนองบอน 173
7 4.05
5 2.89
3 1.73
2 1.16
1 0.58
155 89.60
18 10.40%
67  โรงเรียนวัดแกลงบน 110
5 4.55
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
68  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
69  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 287
8 2.79
6 2.09
5 1.74
3 1.05
2 0.70
263 91.64
24 8.36%
70  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 309
5 1.62
0 0.00
14 4.53
5 1.62
0 0.00
285 92.23
24 7.77%
71  โรงเรียนบ้านหนองจอก 333
5 1.50
5 1.50
9 2.70
4 1.20
2 0.60
308 92.49
25 7.51%
72  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
73  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 220
0 0.00
0 0.00
12 5.45
0 0.00
1 0.45
207 94.09
13 5.91%
74  โรงเรียนบ้านมาบตอง 194
1 0.52
3 1.55
5 2.58
2 1.03
0 0.00
183 94.33
11 5.67%
75  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 107
1 0.93
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
76  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 130
0 0.00
0 0.00
4 3.08
1 0.77
2 1.54
123 94.62
7 5.38%
77  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 113
2 1.77
0 0.00
2 1.77
1 0.88
1 0.88
107 94.69
6 5.31%
78  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
79  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 97
1 1.03
0 0.00
3 3.09
0 0.00
1 1.03
92 94.85
5 5.15%
80  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 188
3 1.60
2 1.06
4 2.13
0 0.00
0 0.00
179 95.21
9 4.79%
81  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 113
0 0.00
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
82  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 293
2 0.68
0 0.00
7 2.39
0 0.00
3 1.02
281 95.90
12 4.10%
83  โรงเรียนวัดชากหมาก 394
8 2.03
1 0.25
4 1.02
1 0.25
2 0.51
378 95.94
16 4.06%
84  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 136
0 0.00
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
85  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 126
1 0.79
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
86  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนวัดยายดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,510 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,515 4.97
เตี้ย  930 3.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,141 10.29
ผอมและเตี้ย  875 2.87
อ้วนและเตี้ย  1,453 4.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,596 74.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,914 คน


25.94%


Powered By www.thaieducation.net