ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 115
59 51.30
9 7.83
41 35.65
3 2.61
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 301
45 14.95
20 6.64
60 19.93
65 21.59
70 23.26
41 13.62
260 86.38%
3  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 112
74 66.07
0 0.00
9 8.04
4 3.57
0 0.00
25 22.32
87 77.68%
4  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 55
12 21.82
13 23.64
6 10.91
10 18.18
0 0.00
14 25.45
41 74.55%
5  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 67
3 4.48
5 7.46
12 17.91
23 34.33
0 0.00
24 35.82
43 64.18%
6  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 286
13 4.55
7 2.45
47 16.43
25 8.74
68 23.78
126 44.06
160 55.94%
7  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 770
88 11.43
65 8.44
98 12.73
77 10.00
91 11.82
351 45.58
419 54.42%
8  โรงเรียนบ้านหลังเขา 135
26 19.26
14 10.37
11 8.15
11 8.15
7 5.19
66 48.89
69 51.11%
9  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 65
9 13.85
3 4.62
10 15.38
7 10.77
3 4.62
33 50.77
32 49.23%
10  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 259
28 10.81
22 8.49
42 16.22
8 3.09
25 9.65
134 51.74
125 48.26%
11  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 145
19 13.10
7 4.83
31 21.38
6 4.14
0 0.00
82 56.55
63 43.45%
12  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 122
2 1.64
6 4.92
18 14.75
8 6.56
18 14.75
70 57.38
52 42.62%
13  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 894
32 3.58
53 5.93
87 9.73
81 9.06
117 13.09
524 58.61
370 41.39%
14  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 208
13 6.25
15 7.21
34 16.35
18 8.65
6 2.88
122 58.65
86 41.35%
15  โรงเรียนวัดหนองผักชี 51
5 9.80
1 1.96
15 29.41
0 0.00
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
16  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 383
44 11.49
20 5.22
75 19.58
9 2.35
3 0.78
232 60.57
151 39.43%
17  โรงเรียนวัดบ้านจาน 84
8 9.52
4 4.76
20 23.81
0 0.00
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
18  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 71
9 12.68
6 8.45
12 16.90
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
19  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 115
14 12.17
0 0.00
29 25.22
0 0.00
0 0.00
72 62.61
43 37.39%
20  โรงเรียนวัดขอนหอม 67
2 2.99
0 0.00
16 23.88
0 0.00
7 10.45
42 62.69
25 37.31%
21  โรงเรียนวัดบึงไม้ 136
12 8.82
12 8.82
16 11.76
5 3.68
5 3.68
86 63.24
50 36.76%
22  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 325
28 8.62
20 6.15
23 7.08
20 6.15
26 8.00
208 64.00
117 36.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 128
11 8.59
9 7.03
26 20.31
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
24  โรงเรียนวัดโคกกลาง 38
1 2.63
3 7.89
9 23.68
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
25  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 141
8 5.67
5 3.55
35 24.82
0 0.00
0 0.00
93 65.96
48 34.04%
26  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 309
55 17.80
3 0.97
46 14.89
0 0.00
0 0.00
205 66.34
104 33.66%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 161
7 4.35
1 0.62
26 16.15
8 4.97
12 7.45
107 66.46
54 33.54%
28  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 117
20 17.09
0 0.00
19 16.24
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
29  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 87
1 1.15
13 14.94
15 17.24
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
30  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 172
21 12.21
4 2.33
30 17.44
1 0.58
0 0.00
116 67.44
56 32.56%
31  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 616
73 11.85
30 4.87
61 9.90
12 1.95
23 3.73
417 67.69
199 32.31%
32  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 81
8 9.88
12 14.81
3 3.70
2 2.47
1 1.23
55 67.90
26 32.10%
33  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 164
18 10.98
6 3.66
16 9.76
7 4.27
5 3.05
112 68.29
52 31.71%
34  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 162
5 3.09
5 3.09
20 12.35
11 6.79
8 4.94
113 69.75
49 30.25%
35  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 103
5 4.85
1 0.97
25 24.27
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
36  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 361
13 3.60
19 5.26
33 9.14
16 4.43
26 7.20
254 70.36
107 29.64%
37  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 123
10 8.13
9 7.32
14 11.38
3 2.44
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
38  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 121
4 3.31
7 5.79
22 18.18
0 0.00
2 1.65
86 71.07
35 28.93%
39  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
0 0.00
2 4.44
11 24.44
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
40  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 153
4 2.61
6 3.92
29 18.95
4 2.61
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
41  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 93
5 5.38
7 7.53
14 15.05
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
42  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 43
4 9.30
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
43  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 163
18 11.04
3 1.84
24 14.72
0 0.00
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
44  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 200
13 6.50
13 6.50
21 10.50
5 2.50
3 1.50
145 72.50
55 27.50%
45  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 109
4 3.67
0 0.00
25 22.94
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
46  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 65
7 10.77
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
47  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 69
2 2.90
0 0.00
15 21.74
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
48  โรงเรียนวัดปากน้ำ 35
3 8.57
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
49  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 245
15 6.12
5 2.04
43 17.55
0 0.00
0 0.00
182 74.29
63 25.71%
50  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110
11 10.00
3 2.73
12 10.91
2 1.82
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
51  โรงเรียนวัดนาบุญ 237
22 9.28
15 6.33
23 9.70
0 0.00
0 0.00
177 74.68
60 25.32%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 194
11 5.67
0 0.00
38 19.59
0 0.00
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
53  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 99
8 8.08
3 3.03
13 13.13
1 1.01
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
54  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 44
1 2.27
0 0.00
10 22.73
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
55  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 208
8 3.85
3 1.44
39 18.75
1 0.48
1 0.48
156 75.00
52 25.00%
56  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 101
4 3.96
0 0.00
21 20.79
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
57  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 818
10 1.22
38 4.65
134 16.38
15 1.83
0 0.00
621 75.92
197 24.08%
58  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 75
0 0.00
7 9.33
10 13.33
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
59  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 89
5 5.62
3 3.37
10 11.24
1 1.12
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 133
11 8.27
2 1.50
16 12.03
2 1.50
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
61  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 130
15 11.54
4 3.08
11 8.46
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
62  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 74
11 14.86
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
63  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 75
2 2.67
1 1.33
12 16.00
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
64  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 53
0 0.00
3 5.66
7 13.21
0 0.00
2 3.77
41 77.36
12 22.64%
65  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
4 7.55
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
66  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 146
10 6.85
1 0.68
22 15.07
0 0.00
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
67  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 284
7 2.46
4 1.41
49 17.25
4 1.41
0 0.00
220 77.46
64 22.54%
68  โรงเรียนวัดโคกกรุง 240
15 6.25
4 1.67
35 14.58
0 0.00
0 0.00
186 77.50
54 22.50%
69  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
70  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 58
1 1.72
3 5.17
7 12.07
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
71  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 175
16 9.14
15 8.57
7 4.00
1 0.57
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
72  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 95
5 5.26
2 2.11
14 14.74
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
73  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 68
3 4.41
0 0.00
10 14.71
0 0.00
2 2.94
53 77.94
15 22.06%
74  โรงเรียนบ้านซับพริก 219
13 5.94
11 5.02
15 6.85
6 2.74
3 1.37
171 78.08
48 21.92%
75  โรงเรียนบ้านท่าพลู 105
1 0.95
5 4.76
16 15.24
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
76  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 153
9 5.88
2 1.31
19 12.42
3 1.96
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
77  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 80
5 6.25
1 1.25
8 10.00
1 1.25
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
78  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 525
16 3.05
14 2.67
79 15.05
1 0.19
0 0.00
415 79.05
110 20.95%
79  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 69
5 7.25
3 4.35
6 8.70
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
80  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 84
2 2.38
4 4.76
11 13.10
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
81  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 50
4 8.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
82  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
83  โรงเรียนวัดบุรีการาม 80
7 8.75
4 5.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
84  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 92
2 2.17
1 1.09
15 16.30
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
85  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 89
9 10.11
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
86  โรงเรียนบ้านซับบอน 79
4 5.06
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
87  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 244
8 3.28
9 3.69
29 11.89
0 0.00
0 0.00
198 81.15
46 18.85%
88  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 128
7 5.47
5 3.91
10 7.81
2 1.56
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
89  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 70
3 4.29
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
90  โรงเรียนวัดหนองครก 119
3 2.52
0 0.00
19 15.97
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
91  โรงเรียนวัดคลองห้า 131
8 6.11
5 3.82
11 8.40
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
92  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 286
16 5.59
12 4.20
19 6.64
3 1.05
2 0.70
234 81.82
52 18.18%
93  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 146
15 10.27
4 2.74
7 4.79
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
94  โรงเรียนวัดลำบัว 167
5 2.99
0 0.00
24 14.37
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
95  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 145
8 5.52
8 5.52
9 6.21
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
96  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
0 0.00
3 4.69
53 82.81
11 17.19%
97  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 97
8 8.25
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
98  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 91
4 4.40
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
99  โรงเรียนวัดโพนทอง 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
100  โรงเรียนวัดบ้านลาด 80
2 2.50
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
101  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 150
14 9.33
0 0.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 198
11 5.56
6 3.03
13 6.57
1 0.51
0 0.00
167 84.34
31 15.66%
103  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 207
10 4.83
9 4.35
5 2.42
7 3.38
1 0.48
175 84.54
32 15.46%
104  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 59
4 6.78
4 6.78
1 1.69
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
105  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 223
7 3.14
6 2.69
18 8.07
0 0.00
0 0.00
192 86.10
31 13.90%
106  โรงเรียนวัดชำผักแพว 197
5 2.54
2 1.02
19 9.64
1 0.51
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
107  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 170
7 4.12
0 0.00
14 8.24
0 0.00
0 0.00
149 87.65
21 12.35%
108  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 76
0 0.00
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
109  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 145
6 4.14
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
110  โรงเรียนวัดเตาปูน 183
6 3.28
3 1.64
10 5.46
2 1.09
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
111  โรงเรียนบ้านหัวถนน 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนบ้านบางกง 293
4 1.37
1 0.34
20 6.83
2 0.68
6 2.05
260 88.74
33 11.26%
113  โรงเรียนบ้านช่อง 70
4 5.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
114  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 103
5 4.85
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
115  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 179
6 3.35
2 1.12
9 5.03
0 0.00
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
116  โรงเรียนวัดบ้านดง 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
117  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 106
1 0.94
1 0.94
5 4.72
1 0.94
1 0.94
97 91.51
9 8.49%
118  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
119  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 333
11 3.30
9 2.70
7 2.10
0 0.00
0 0.00
306 91.89
27 8.11%
120  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
4 2.90
1 0.72
127 92.03
11 7.97%
121  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 304
4 1.32
3 0.99
5 1.64
2 0.66
4 1.32
286 94.08
18 5.92%
122  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 137
4 2.92
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
123  โรงเรียนวัดหนองโรง 99
1 1.01
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
124  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
125  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 364
0 0.00
5 1.37
6 1.65
4 1.10
0 0.00
349 95.88
15 4.12%
126  โรงเรียนวัดหนองปลิง 106
0 0.00
1 0.94
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
128  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 83
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
129  โรงเรียนบ้านคลองไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดคำพราน 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดบ้านดอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,324 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,345 6.62
เตี้ย  726 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,416 11.89
ผอมและเตี้ย  531 2.61
อ้วนและเตี้ย  559 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,747 72.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,577 คน


27.44%


Powered By www.thaieducation.net