ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 18
10 55.56
2 11.11
4 22.22
1 5.56
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 23
20 86.96
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 162
13 8.02
5 3.09
15 9.26
12 7.41
116 71.60
1 0.62
161 99.38%
4  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 33
13 39.39
1 3.03
8 24.24
1 3.03
2 6.06
8 24.24
25 75.76%
5  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 145
16 11.03
19 13.10
34 23.45
19 13.10
20 13.79
37 25.52
108 74.48%
6  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 25
6 24.00
3 12.00
7 28.00
2 8.00
0 0.00
7 28.00
18 72.00%
7  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2636
182 6.90
109 4.14
709 26.90
61 2.31
312 11.84
1263 47.91
1373 52.09%
8  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 870
41 4.71
44 5.06
149 17.13
85 9.77
123 14.14
428 49.20
442 50.80%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 525
18 3.43
44 8.38
43 8.19
62 11.81
87 16.57
271 51.62
254 48.38%
10  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 368
11 2.99
17 4.62
50 13.59
28 7.61
67 18.21
195 52.99
173 47.01%
11  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 81
11 13.58
7 8.64
17 20.99
1 1.23
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
12  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 27
1 3.70
2 7.41
8 29.63
0 0.00
1 3.70
15 55.56
12 44.44%
13  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 23
2 8.70
2 8.70
3 13.04
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
14  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 106
0 0.00
15 14.15
20 18.87
10 9.43
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
15  โรงเรียนวัดหัวถนน 42
7 16.67
1 2.38
8 19.05
1 2.38
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
16  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 40
6 15.00
4 10.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
17  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 458
53 11.57
12 2.62
109 23.80
0 0.00
0 0.00
284 62.01
174 37.99%
18  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 300
29 9.67
26 8.67
32 10.67
21 7.00
3 1.00
189 63.00
111 37.00%
19  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 79
5 6.33
0 0.00
14 17.72
0 0.00
10 12.66
50 63.29
29 36.71%
20  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 151
13 8.61
8 5.30
29 19.21
1 0.66
3 1.99
97 64.24
54 35.76%
21  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 948
34 3.59
17 1.79
123 12.97
51 5.38
111 11.71
612 64.56
336 35.44%
22  โรงเรียนบ้านซับครก 119
9 7.56
10 8.40
20 16.81
3 2.52
0 0.00
77 64.71
42 35.29%
23  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 725
63 8.69
25 3.45
132 18.21
30 4.14
0 0.00
475 65.52
250 34.48%
24  โรงเรียนบ้านสระลำใย 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
25  โรงเรียนวัดพุแค 224
44 19.64
0 0.00
29 12.95
0 0.00
0 0.00
151 67.41
73 32.59%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 19
0 0.00
0 0.00
6 31.58
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
27  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 165
26 15.76
2 1.21
21 12.73
3 1.82
0 0.00
113 68.48
52 31.52%
28  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 32
2 6.25
3 9.38
5 15.63
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
29  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 158
11 6.96
0 0.00
36 22.78
1 0.63
0 0.00
110 69.62
48 30.38%
30  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 47
6 12.77
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
31  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 162
6 3.70
5 3.09
36 22.22
1 0.62
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
32  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 200
9 4.50
2 1.00
46 23.00
1 0.50
1 0.50
141 70.50
59 29.50%
33  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 68
11 16.18
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
34  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 106
8 7.55
3 2.83
20 18.87
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
35  โรงเรียนวัดโคกเสลา 65
6 9.23
1 1.54
8 12.31
4 6.15
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 128
2 1.56
1 0.78
19 14.84
3 2.34
12 9.38
91 71.09
37 28.91%
37  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 127
8 6.30
4 3.15
18 14.17
6 4.72
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
38  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 297
19 6.40
14 4.71
37 12.46
13 4.38
0 0.00
214 72.05
83 27.95%
39  โรงเรียนวัดนาร่อง 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
40  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 102
2 1.96
10 9.80
11 10.78
2 1.96
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
41  โรงเรียนวัดบ้านยาง 38
0 0.00
0 0.00
10 26.32
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
42  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 126
4 3.17
3 2.38
26 20.63
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
43  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 785
22 2.80
10 1.27
172 21.91
0 0.00
0 0.00
581 74.01
204 25.99%
44  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 289
18 6.23
18 6.23
37 12.80
2 0.69
0 0.00
214 74.05
75 25.95%
45  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 39
1 2.56
1 2.56
8 20.51
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
46  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 86
4 4.65
0 0.00
18 20.93
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
47  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 94
10 10.64
0 0.00
9 9.57
4 4.26
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
48  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 71
5 7.04
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
49  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 141
10 7.09
2 1.42
3 2.13
14 9.93
6 4.26
106 75.18
35 24.82%
50  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 106
6 5.66
1 0.94
19 17.92
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
51  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 49
4 8.16
2 4.08
3 6.12
1 2.04
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
52  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 202
5 2.48
6 2.97
14 6.93
5 2.48
19 9.41
153 75.74
49 24.26%
53  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 54
6 11.11
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
54  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 88
10 11.36
2 2.27
7 7.95
2 2.27
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
55  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 84
3 3.57
5 5.95
11 13.10
1 1.19
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
56  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
0 0.00
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
57  โรงเรียนพระพุทธบาท 93
0 0.00
0 0.00
12 12.90
0 0.00
10 10.75
71 76.34
22 23.66%
58  โรงเรียนวัดหนองสีดา 89
1 1.12
2 2.25
18 20.22
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
59  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 102
4 3.92
3 2.94
14 13.73
3 2.94
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
60  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
61  โรงเรียนวัดเขาดิน 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
62  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 96
3 3.13
0 0.00
19 19.79
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
63  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 343
12 3.50
8 2.33
58 16.91
0 0.00
0 0.00
265 77.26
78 22.74%
64  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 125
5 4.00
6 4.80
16 12.80
1 0.80
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
65  โรงเรียนวัดสารภี 45
0 0.00
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 226
22 9.73
1 0.44
21 9.29
3 1.33
3 1.33
176 77.88
50 22.12%
67  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
68  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 41
1 2.44
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
69  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 142
5 3.52
5 3.52
8 5.63
5 3.52
8 5.63
111 78.17
31 21.83%
70  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 60
7 11.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
71  โรงเรียนวัดป่าสัก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
72  โรงเรียนวัดมงคล 182
12 6.59
8 4.40
10 5.49
8 4.40
1 0.55
143 78.57
39 21.43%
73  โรงเรียนวัดแพะโคก 112
4 3.57
4 3.57
16 14.29
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
74  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 66
2 3.03
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
75  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 165
6 3.64
2 1.21
27 16.36
0 0.00
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
76  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 53
3 5.66
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
2 2.74
1 1.37
58 79.45
15 20.55%
78  โรงเรียนวัดป่าคา 56
6 10.71
0 0.00
3 5.36
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
79  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 104
0 0.00
1 0.96
19 18.27
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
80  โรงเรียนวัดช้าง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
81  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 42
6 14.29
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
82  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 112
8 7.14
0 0.00
11 9.82
2 1.79
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
83  โรงเรียนบ้านพุซาง 100
5 5.00
3 3.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
84  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
85  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
2 2.94
56 82.35
12 17.65%
86  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 145
5 3.45
4 2.76
11 7.59
2 1.38
2 1.38
121 83.45
24 16.55%
87  โรงเรียนวัดหนองบัว 158
9 5.70
4 2.53
13 8.23
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
88  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 128
14 10.94
4 3.13
3 2.34
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
89  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 116
9 7.76
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
90  โรงเรียนวัดโคกงาม 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
91  โรงเรียนธารเกษม 143
10 6.99
6 4.20
5 3.50
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
92  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 96
5 5.21
3 3.13
5 5.21
1 1.04
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
93  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
94  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 71
0 0.00
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
95  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 154
2 1.30
0 0.00
19 12.34
0 0.00
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
96  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 174
4 2.30
5 2.87
11 6.32
3 1.72
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
97  โรงเรียนวัดหนองหว้า 71
1 1.41
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
98  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 107
5 4.67
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
99  โรงเรียนวัดท่าวัว 83
4 4.82
3 3.61
2 2.41
0 0.00
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
100  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 59
1 1.69
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
101  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
102  โรงเรียนวัดส้มป่อย 97
3 3.09
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
103  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 57
0 0.00
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
104  โรงเรียนบ้านซับชะอม 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
1 1.06
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
105  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
4 6.67
55 91.67
5 8.33%
106  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 88
1 1.14
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
107  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 109
0 0.00
1 0.92
7 6.42
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
108  โรงเรียนวัดวังเลน 110
1 0.91
0 0.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
109  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 99
1 1.01
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
110  โรงเรียนบ้านหนองจาน 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
111  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 111
0 0.00
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
112  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
113  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
114  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
115  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,052 5.95
เตี้ย  566 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,730 15.43
ผอมและเตี้ย  498 2.82
อ้วนและเตี้ย  937 5.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,905 67.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,783 คน


32.69%


Powered By www.thaieducation.net