ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.91
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดประสาท 19
6 31.58
1 5.26
12 63.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนวัดการ้อง 34
3 8.82
3 8.82
15 44.12
5 14.71
4 11.76
4 11.76
30 88.24%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 30
5 16.67
6 20.00
10 33.33
0 0.00
0 0.00
9 30.00
21 70.00%
4  โรงเรียนบ้านคูเมือง 57
6 10.53
4 7.02
13 22.81
6 10.53
9 15.79
19 33.33
38 66.67%
5  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 62
23 37.10
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
26 41.94
36 58.06%
6  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 109
8 7.34
5 4.59
35 32.11
6 5.50
2 1.83
53 48.62
56 51.38%
7  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 181
38 20.99
9 4.97
35 19.34
5 2.76
0 0.00
94 51.93
87 48.07%
8  โรงเรียนวัดข่อย 110
14 12.73
5 4.55
27 24.55
4 3.64
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
9  โรงเรียนวัดถอนสมอ 184
32 17.39
2 1.09
45 24.46
0 0.00
0 0.00
105 57.07
79 42.93%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 94
3 3.19
2 2.13
35 37.23
0 0.00
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
11  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2096
82 3.91
44 2.10
290 13.84
126 6.01
334 15.94
1220 58.21
876 41.79%
12  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 170
4 2.35
5 2.94
12 7.06
45 26.47
2 1.18
102 60.00
68 40.00%
13  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 28
4 14.29
1 3.57
5 17.86
0 0.00
1 3.57
17 60.71
11 39.29%
14  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 59
5 8.47
3 5.08
13 22.03
0 0.00
2 3.39
36 61.02
23 38.98%
15  โรงเรียนวัดแหลมคาง 70
4 5.71
0 0.00
14 20.00
1 1.43
7 10.00
44 62.86
26 37.14%
16  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 243
15 6.17
10 4.12
39 16.05
9 3.70
15 6.17
155 63.79
88 36.21%
17  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 48
4 8.33
0 0.00
11 22.92
0 0.00
2 4.17
31 64.58
17 35.42%
18  โรงเรียนวัดโบสถ์ 916
39 4.26
26 2.84
102 11.14
39 4.26
102 11.14
608 66.38
308 33.62%
19  โรงเรียนวัดคีม 117
15 12.82
0 0.00
24 20.51
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
20  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 109
11 10.09
0 0.00
25 22.94
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
21  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 106
8 7.55
5 4.72
21 19.81
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
22  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 144
4 2.78
0 0.00
42 29.17
0 0.00
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
23  โรงเรียนวัดโสภา 69
5 7.25
2 2.90
14 20.29
1 1.45
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
24  โรงเรียนวัดศรีสาคร 22
4 18.18
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
25  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
26  โรงเรียนวัดเสือข้าม 86
11 12.79
3 3.49
12 13.95
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
27  โรงเรียนวัดเชียงราก 96
1 1.04
1 1.04
27 28.13
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
28  โรงเรียนวัดบางปูน 103
5 4.85
2 1.94
24 23.30
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
29  โรงเรียนวัดประดับ 88
7 7.95
2 2.27
16 18.18
1 1.14
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
30  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 102
4 3.92
0 0.00
20 19.61
6 5.88
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
31  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 99
8 8.08
3 3.03
16 16.16
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
32  โรงเรียนวัดตุ้มหู 92
2 2.17
5 5.43
19 20.65
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
33  โรงเรียนวัดสิงห์ 118
13 11.02
3 2.54
11 9.32
3 2.54
3 2.54
85 72.03
33 27.97%
34  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 65
2 3.08
3 4.62
13 20.00
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
35  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 66
7 10.61
0 0.00
10 15.15
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
36  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 92
3 3.26
3 3.26
15 16.30
2 2.17
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
37  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 52
6 11.54
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
38  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 150
0 0.00
3 2.00
28 18.67
8 5.33
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
39  โรงเรียนวัดตึกราชา 146
0 0.00
0 0.00
27 18.49
11 7.53
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
40  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 66
3 4.55
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
41  โรงเรียนวัดวิหารขาว 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
42  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 90
8 8.89
0 0.00
14 15.56
1 1.11
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
43  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 271
8 2.95
13 4.80
43 15.87
4 1.48
1 0.37
202 74.54
69 25.46%
44  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 84
4 4.76
5 5.95
12 14.29
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
45  โรงเรียนวัดตะโกรวม 73
4 5.48
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
46  โรงเรียนวัดน้อย 73
0 0.00
2 2.74
11 15.07
3 4.11
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
47  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 78
1 1.28
0 0.00
15 19.23
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 70
3 4.29
8 11.43
4 5.71
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
49  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
50  โรงเรียนวัดประโชติการาม 132
2 1.52
5 3.79
23 17.42
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 75
4 5.33
2 2.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
52  โรงเรียนวัดอัมพวัน 120
5 4.17
1 0.83
21 17.50
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
53  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 60
4 6.67
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
54  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 102
2 1.96
0 0.00
20 19.61
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
55  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 172
0 0.00
0 0.00
37 21.51
0 0.00
0 0.00
135 78.49
37 21.51%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
57  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 343
25 7.29
13 3.79
19 5.54
7 2.04
8 2.33
271 79.01
72 20.99%
58  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 111
9 8.11
1 0.90
10 9.01
0 0.00
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
59  โรงเรียนวัดโคปูน 76
5 6.58
0 0.00
9 11.84
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
60  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 42
4 9.52
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
61  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 126
5 3.97
2 1.59
17 13.49
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
62  โรงเรียนวัดชันสูตร 55
0 0.00
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
63  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 197
4 2.03
7 3.55
23 11.68
1 0.51
0 0.00
162 82.23
35 17.77%
64  โรงเรียนวัดระนาม 57
4 7.02
1 1.75
3 5.26
0 0.00
2 3.51
47 82.46
10 17.54%
65  โรงเรียนวัดกลาง 142
3 2.11
0 0.00
21 14.79
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
67  โรงเรียนวัดประศุก 32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
68  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
69  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 69
2 2.90
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
70  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
72  โรงเรียนวัดยาง 45
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
73  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 68
1 1.47
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 94
1 1.06
0 0.00
6 6.38
2 2.13
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
75  โรงเรียนวัดหลวง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
76  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 598
20 3.34
8 1.34
22 3.68
2 0.33
2 0.33
544 90.97
54 9.03%
77  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
78  โรงเรียนค่ายบางระจัน 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
3 3.95
71 93.42
5 6.58%
79  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
80  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 190
3 1.58
4 2.11
3 1.58
1 0.53
1 0.53
178 93.68
12 6.32%
81  โรงเรียนบ้านเก่า 68
2 2.94
0 0.00
1 1.47
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
82  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
83  โรงเรียนวัดบ้านลำ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
84  โรงเรียนวัดวังกะจับ 83
2 2.41
1 1.20
1 1.20
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
85  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 133
0 0.00
0 0.00
4 3.01
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
86  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
87  โรงเรียนวัดปลาไหล 64
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดทอง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนวัดเตย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนวัดโบสถ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  569 5.06
เตี้ย  254 2.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,562 13.90
ผอมและเตี้ย  313 2.78
อ้วนและเตี้ย  507 4.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,036 71.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,205 คน


28.51%


Powered By www.thaieducation.net