ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 237
30 12.66
45 18.99
65 27.43
47 19.83
50 21.10
0 0.00
237 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับโศก 121
6 4.96
32 26.45
27 22.31
25 20.66
31 25.62
0 0.00
121 100.00%
3  โรงเรียนบ้านซับจำปา 147
32 21.77
19 12.93
47 31.97
23 15.65
26 17.69
0 0.00
147 100.00%
4  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 92
11 11.96
9 9.78
13 14.13
50 54.35
9 9.78
0 0.00
92 100.00%
5  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 62
16 25.81
12 19.35
16 25.81
8 12.90
6 9.68
4 6.45
58 93.55%
6  โรงเรียนวัดโคกสลุง 274
39 14.23
25 9.12
52 18.98
16 5.84
77 28.10
65 23.72
209 76.28%
7  โรงเรียนบ้านวังทอง 318
36 11.32
20 6.29
71 22.33
14 4.40
53 16.67
124 38.99
194 61.01%
8  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 183
29 15.85
28 15.30
48 26.23
3 1.64
0 0.00
75 40.98
108 59.02%
9  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 73
10 13.70
9 12.33
13 17.81
2 2.74
2 2.74
37 50.68
36 49.32%
10  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 128
13 10.16
13 10.16
32 25.00
2 1.56
1 0.78
67 52.34
61 47.66%
11  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 40
9 22.50
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 56
6 10.71
6 10.71
3 5.36
7 12.50
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
13  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 194
12 6.19
13 6.70
11 5.67
25 12.89
24 12.37
109 56.19
85 43.81%
14  โรงเรียนบ้านยางโทน 73
11 15.07
4 5.48
7 9.59
7 9.59
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
15  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 33
4 12.12
0 0.00
8 24.24
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
16  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 136
16 11.76
11 8.09
8 5.88
10 7.35
8 5.88
83 61.03
53 38.97%
17  โรงเรียนบ้านเขารวก 83
3 3.61
1 1.20
17 20.48
4 4.82
7 8.43
51 61.45
32 38.55%
18  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 123
4 3.25
15 12.20
23 18.70
0 0.00
5 4.07
76 61.79
47 38.21%
19  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1037
30 2.89
49 4.73
266 25.65
15 1.45
34 3.28
643 62.01
394 37.99%
20  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 167
7 4.19
9 5.39
18 10.78
6 3.59
22 13.17
105 62.87
62 37.13%
21  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 227
18 7.93
36 15.86
21 9.25
7 3.08
2 0.88
143 63.00
84 37.00%
22  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 130
7 5.38
8 6.15
8 6.15
15 11.54
10 7.69
82 63.08
48 36.92%
23  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 128
3 2.34
5 3.91
24 18.75
10 7.81
5 3.91
81 63.28
47 36.72%
24  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 48
3 6.25
0 0.00
14 29.17
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
25  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 153
24 15.69
7 4.58
5 3.27
5 3.27
11 7.19
101 66.01
52 33.99%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 62
13 20.97
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
27  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 250
8 3.20
0 0.00
76 30.40
0 0.00
0 0.00
166 66.40
84 33.60%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 203
17 8.37
21 10.34
15 7.39
8 3.94
7 3.45
135 66.50
68 33.50%
29  โรงเรียนช่องสาริกา 138
10 7.25
6 4.35
21 15.22
5 3.62
4 2.90
92 66.67
46 33.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21
0 0.00
1 4.76
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
6 10.17
3 5.08
6 10.17
2 3.39
2 3.39
40 67.80
19 32.20%
32  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 356
21 5.90
10 2.81
64 17.98
19 5.34
0 0.00
242 67.98
114 32.02%
33  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 100
16 16.00
6 6.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 138
20 14.49
12 8.70
12 8.70
0 0.00
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
35  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 66
3 4.55
4 6.06
13 19.70
1 1.52
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
36  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 45
1 2.22
2 4.44
11 24.44
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
37  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 29
4 13.79
0 0.00
3 10.34
1 3.45
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
38  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 97
2 2.06
6 6.19
20 20.62
1 1.03
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
39  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 138
23 16.67
0 0.00
11 7.97
4 2.90
3 2.17
97 70.29
41 29.71%
40  โรงเรียนบ้านสระเพลง 182
19 10.44
10 5.49
25 13.74
0 0.00
0 0.00
128 70.33
54 29.67%
41  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 62
4 6.45
3 4.84
7 11.29
1 1.61
3 4.84
44 70.97
18 29.03%
42  โรงเรียนพรหมรังษี 339
26 7.67
17 5.01
27 7.96
17 5.01
10 2.95
242 71.39
97 28.61%
43  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 272
16 5.88
9 3.31
14 5.15
22 8.09
15 5.51
196 72.06
76 27.94%
44  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 112
1 0.89
10 8.93
20 17.86
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
45  โรงเรียนวัดดำรงบุล 221
17 7.69
7 3.17
35 15.84
0 0.00
1 0.45
161 72.85
60 27.15%
46  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 171
20 11.70
6 3.51
20 11.70
0 0.00
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
47  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 108
8 7.41
7 6.48
10 9.26
3 2.78
1 0.93
79 73.15
29 26.85%
48  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 42
3 7.14
2 4.76
5 11.90
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
49  โรงเรียนบ้านหนองไทร 44
1 2.27
7 15.91
2 4.55
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
50  โรงเรียนบ้านเนินทอง 28
2 7.14
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
51  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 221
13 5.88
10 4.52
14 6.33
10 4.52
7 3.17
167 75.57
54 24.43%
52  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 86
4 4.65
2 2.33
13 15.12
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
53  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 82
5 6.10
4 4.88
7 8.54
3 3.66
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
54  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 79
11 13.92
4 5.06
1 1.27
0 0.00
3 3.80
60 75.95
19 24.05%
55  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 183
10 5.46
10 5.46
16 8.74
4 2.19
4 2.19
139 75.96
44 24.04%
56  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 109
2 1.83
7 6.42
16 14.68
1 0.92
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
57  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
4 7.27
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
58  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 275
13 4.73
16 5.82
33 12.00
2 0.73
1 0.36
210 76.36
65 23.64%
59  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 103
7 6.80
4 3.88
10 9.71
2 1.94
1 0.97
79 76.70
24 23.30%
60  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 78
3 3.85
3 3.85
12 15.38
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
61  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 65
2 3.08
1 1.54
12 18.46
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
62  โรงเรียนวัดหนองนา 161
10 6.21
8 4.97
19 11.80
0 0.00
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
63  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 83
6 7.23
5 6.02
5 6.02
2 2.41
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
64  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159
0 0.00
5 3.14
29 18.24
2 1.26
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
65  โรงเรียนบ้านคลอง 154
6 3.90
0 0.00
23 14.94
5 3.25
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
66  โรงเรียนบ้านดงน้อย 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
3 4.69
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
67  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138
12 8.70
4 2.90
14 10.14
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
68  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 116
7 6.03
5 4.31
10 8.62
3 2.59
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
69  โรงเรียนบ้านบัวชุม 252
12 4.76
5 1.98
36 14.29
1 0.40
0 0.00
198 78.57
54 21.43%
70  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 122
1 0.82
0 0.00
18 14.75
5 4.10
2 1.64
96 78.69
26 21.31%
71  โรงเรียนบ้านวังแขม 67
3 4.48
3 4.48
5 7.46
1 1.49
2 2.99
53 79.10
14 20.90%
72  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 59
2 3.39
2 3.39
7 11.86
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
73  โรงเรียนบ้านยางราก 193
10 5.18
2 1.04
27 13.99
0 0.00
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
74  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 76
5 6.58
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
75  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 143
7 4.90
3 2.10
17 11.89
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
76  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
8 12.70
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
77  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 90
3 3.33
4 4.44
10 11.11
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
78  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
79  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
80  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 121
7 5.79
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
81  โรงเรียนบ้านเขาราบ 128
7 5.47
0 0.00
15 11.72
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
82  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 96
1 1.04
0 0.00
14 14.58
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
83  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 79
0 0.00
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
84  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 86
4 4.65
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
85  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 185
5 2.70
1 0.54
20 10.81
4 2.16
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 69
2 2.90
1 1.45
4 5.80
2 2.90
2 2.90
58 84.06
11 15.94%
87  โรงเรียนบ้านหัวลำ 185
9 4.86
8 4.32
9 4.86
3 1.62
0 0.00
156 84.32
29 15.68%
88  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94
2 2.13
0 0.00
10 10.64
2 2.13
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
89  โรงเรียนบ้านห้วยนา 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
10 7.52
2 1.50
3 2.26
1 0.75
3 2.26
114 85.71
19 14.29%
92  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 78
1 1.28
1 1.28
7 8.97
2 2.56
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
93  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143
5 3.50
0 0.00
13 9.09
2 1.40
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
94  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
95  โรงเรียนบ้านหนองบง 88
1 1.14
3 3.41
7 7.95
0 0.00
1 1.14
76 86.36
12 13.64%
96  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
97  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 164
14 8.54
4 2.44
4 2.44
0 0.00
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
98  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
99  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 83
2 2.41
1 1.20
6 7.23
1 1.20
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
100  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 102
6 5.88
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
101  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
2 3.64
48 87.27
7 12.73%
102  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 119
7 5.88
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
103  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 56
1 1.79
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
104  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 192
8 4.17
0 0.00
16 8.33
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
105  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 243
13 5.35
7 2.88
6 2.47
4 1.65
0 0.00
213 87.65
30 12.35%
106  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
107  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90
2 2.22
0 0.00
6 6.67
0 0.00
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
108  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
109  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
110  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
112  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
0 0.00
2 2.41
76 91.57
7 8.43%
113  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 101
2 1.98
0 0.00
5 4.95
0 0.00
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
114  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
115  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 196
3 1.53
1 0.51
4 2.04
1 0.51
5 2.55
182 92.86
14 7.14%
116  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 179
4 2.23
0 0.00
8 4.47
0 0.00
0 0.00
167 93.30
12 6.70%
117  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
120  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 196
6 3.06
1 0.51
1 0.51
1 0.51
0 0.00
187 95.41
9 4.59%
121  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 221
4 1.81
1 0.45
5 2.26
0 0.00
0 0.00
211 95.48
10 4.52%
122  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
123  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
1 1.20
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 123
0 0.00
1 0.81
2 1.63
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
125  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 493
3 0.61
1 0.20
6 1.22
0 0.00
1 0.20
482 97.77
11 2.23%
126  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
127  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 412
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
412 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,671 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  944 5.66
เตี้ย  679 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,944 11.66
ผอมและเตี้ย  479 2.87
อ้วนและเตี้ย  478 2.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,147 72.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,524 คน


27.14%


Powered By www.thaieducation.net