ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 149 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 81
7 8.64
0 0.00
66 81.48
7 8.64
1 1.23
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 324
45 13.89
41 12.65
80 24.69
25 7.72
38 11.73
95 29.32
229 70.68%
3  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 238
12 5.04
20 8.40
51 21.43
32 13.45
48 20.17
75 31.51
163 68.49%
4  โรงเรียนบ้านหนองแก 77
20 25.97
9 11.69
18 23.38
4 5.19
0 0.00
26 33.77
51 66.23%
5  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 16
0 0.00
0 0.00
8 50.00
2 12.50
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
6  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 172
62 36.05
20 11.63
9 5.23
14 8.14
1 0.58
66 38.37
106 61.63%
7  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 32
10 31.25
6 18.75
3 9.38
0 0.00
0 0.00
13 40.63
19 59.38%
8  โรงเรียนวัดสำราญ 100
17 17.00
12 12.00
25 25.00
5 5.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
9  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 48
15 31.25
0 0.00
7 14.58
4 8.33
1 2.08
21 43.75
27 56.25%
10  โรงเรียนวัดมะค่า 41
3 7.32
6 14.63
12 29.27
1 2.44
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 121
19 15.70
19 15.70
15 12.40
5 4.13
3 2.48
60 49.59
61 50.41%
12  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 231
63 27.27
15 6.49
38 16.45
0 0.00
0 0.00
115 49.78
116 50.22%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 65
9 13.85
2 3.08
18 27.69
1 1.54
2 3.08
33 50.77
32 49.23%
14  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 57
6 10.53
9 15.79
7 12.28
5 8.77
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
15  โรงเรียนบ้านหัวดง 26
2 7.69
2 7.69
7 26.92
1 3.85
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
16  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 276
47 17.03
24 8.70
47 17.03
5 1.81
0 0.00
153 55.43
123 44.57%
17  โรงเรียนวัดดงพลับ 63
8 12.70
8 12.70
8 12.70
4 6.35
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
18  โรงเรียนวัดถนนแค 180
24 13.33
7 3.89
42 23.33
3 1.67
1 0.56
103 57.22
77 42.78%
19  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 127
14 11.02
12 9.45
14 11.02
7 5.51
7 5.51
73 57.48
54 42.52%
20  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 123
8 6.50
5 4.07
16 13.01
9 7.32
12 9.76
73 59.35
50 40.65%
21  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
5 11.11
5 11.11
5 11.11
3 6.67
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
22  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 105
2 1.90
5 4.76
14 13.33
7 6.67
14 13.33
63 60.00
42 40.00%
23  โรงเรียนวัดบ้านทราย 63
5 7.94
1 1.59
15 23.81
2 3.17
1 1.59
39 61.90
24 38.10%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
6 9.09
4 6.06
15 22.73
0 0.00
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
25  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 83
18 21.69
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
26  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 72
0 0.00
5 6.94
15 20.83
6 8.33
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
27  โรงเรียนวัดชีแวะ 42
7 16.67
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
28  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 76
6 7.89
6 7.89
7 9.21
5 6.58
3 3.95
49 64.47
27 35.53%
29  โรงเรียนบ้านพุม่วง 62
9 14.52
4 6.45
8 12.90
1 1.61
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
30  โรงเรียนวัดคลองเม่า 91
3 3.30
26 28.57
3 3.30
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
31  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 43
13 30.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
28 65.12
15 34.88%
32  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 75
7 9.33
8 10.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
33  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 104
7 6.73
0 0.00
17 16.35
12 11.54
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 114
4 3.51
0 0.00
35 30.70
0 0.00
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
35  โรงเรียนบ้านหัวบึง 44
9 20.45
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
36  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 48
1 2.08
1 2.08
11 22.92
3 6.25
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
37  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 274
18 6.57
14 5.11
53 19.34
5 1.82
1 0.36
183 66.79
91 33.21%
38  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 99
7 7.07
3 3.03
22 22.22
0 0.00
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
39  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 102
4 3.92
3 2.94
14 13.73
11 10.78
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
40  โรงเรียนวัดไผ่แตร 123
14 11.38
5 4.07
19 15.45
0 0.00
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
41  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 75
6 8.00
2 2.67
13 17.33
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
42  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 138
12 8.70
3 2.17
27 19.57
0 0.00
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
43  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 66
8 12.12
2 3.03
9 13.64
1 1.52
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
44  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 124
13 10.48
6 4.84
17 13.71
1 0.81
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
45  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 51
4 7.84
0 0.00
5 9.80
4 7.84
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
46  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
1 1.82
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
47  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 55
5 9.09
6 10.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 42
3 7.14
2 4.76
5 11.90
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
49  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 144
13 9.03
2 1.39
26 18.06
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
50  โรงเรียนวัดดงสวอง 148
6 4.05
15 10.14
18 12.16
2 1.35
1 0.68
106 71.62
42 28.38%
51  โรงเรียนวัดอัมพวัน 82
2 2.44
2 2.44
18 21.95
1 1.22
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
52  โรงเรียนบ้านวังจั่น 107
7 6.54
3 2.80
12 11.21
3 2.80
5 4.67
77 71.96
30 28.04%
53  โรงเรียนวัดตะเคียน 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
54  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 13.79
8 13.79
42 72.41
16 27.59%
55  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 109
12 11.01
0 0.00
17 15.60
1 0.92
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
56  โรงเรียนวัดหนองมน 33
2 6.06
0 0.00
6 18.18
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
57  โรงเรียนวัดหนองเมือง 143
7 4.90
3 2.10
25 17.48
3 2.10
1 0.70
104 72.73
39 27.27%
58  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 118
9 7.63
3 2.54
20 16.95
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
5 6.41
57 73.08
21 26.92%
60  โรงเรียนวัดหนองหลวง 26
2 7.69
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
61  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 182
1 0.55
6 3.30
42 23.08
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
62  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 93
6 6.45
6 6.45
11 11.83
2 2.15
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
63  โรงเรียนวัดสนามไชย 153
11 7.19
0 0.00
30 19.61
0 0.00
0 0.00
112 73.20
41 26.80%
64  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 71
4 5.63
0 0.00
11 15.49
2 2.82
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
65  โรงเรียนวัดดงน้อย 131
18 13.74
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
66  โรงเรียนบ้านโคกตูม 371
21 5.66
4 1.08
67 18.06
4 1.08
2 0.54
273 73.58
98 26.42%
67  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 172
3 1.74
0 0.00
42 24.42
0 0.00
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
68  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 104
6 5.77
4 3.85
17 16.35
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
69  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
2 5.71
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
70  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 125
16 12.80
6 4.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
71  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 98
9 9.18
9 9.18
7 7.14
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
72  โรงเรียนวัดรัตนาราม 102
10 9.80
0 0.00
13 12.75
2 1.96
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
73  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 123
6 4.88
0 0.00
20 16.26
5 4.07
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
74  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2430
104 4.28
32 1.32
471 19.38
2 0.08
1 0.04
1820 74.90
610 25.10%
75  โรงเรียนบ้านเขาดิน 96
4 4.17
5 5.21
15 15.63
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
76  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 100
7 7.00
0 0.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
77  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 76
0 0.00
3 3.95
7 9.21
1 1.32
8 10.53
57 75.00
19 25.00%
78  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 56
5 8.93
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
79  โรงเรียนโคกสำโรง 254
6 2.36
4 1.57
47 18.50
3 1.18
2 0.79
192 75.59
62 24.41%
80  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 119
9 7.56
6 5.04
14 11.76
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
81  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 103
10 9.71
3 2.91
11 10.68
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
82  โรงเรียนวัดบ้านลาด 68
6 8.82
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
83  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 107
10 9.35
2 1.87
12 11.21
1 0.93
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
84  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 103
7 6.80
0 0.00
17 16.50
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
85  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 73
2 2.74
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
86  โรงเรียนวัดท่าแค 122
5 4.10
1 0.82
22 18.03
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
87  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 125
2 1.60
4 3.20
22 17.60
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
88  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 94
3 3.19
2 2.13
16 17.02
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
89  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 162
14 8.64
5 3.09
17 10.49
0 0.00
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
90  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 54
3 5.56
0 0.00
0 0.00
2 3.70
7 12.96
42 77.78
12 22.22%
91  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
92  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 55
5 9.09
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
93  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 106
9 8.49
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
94  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 58
0 0.00
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 87
4 4.60
1 1.15
13 14.94
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
96  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 102
2 1.96
2 1.96
17 16.67
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
97  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 113
4 3.54
0 0.00
19 16.81
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
98  โรงเรียนวัดยวด 143
1 0.70
5 3.50
23 16.08
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
99  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 55
3 5.45
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
100  โรงเรียนวัดหนองปลิง 45
1 2.22
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
101  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 401
18 4.49
17 4.24
13 3.24
12 2.99
20 4.99
321 80.05
80 19.95%
102  โรงเรียนวัดเกตุ 131
16 12.21
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
103  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 111
1 0.90
4 3.60
17 15.32
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
104  โรงเรียนบ้านพรมทิน 69
3 4.35
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
105  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 85
1 1.18
1 1.18
9 10.59
5 5.88
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
106  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 80
0 0.00
2 2.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
107  โรงเรียนวัดสะแกราบ 191
9 4.71
2 1.05
24 12.57
0 0.00
0 0.00
156 81.68
35 18.32%
108  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
109  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 100
0 0.00
1 1.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
110  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 173
5 2.89
5 2.89
12 6.94
4 2.31
5 2.89
142 82.08
31 17.92%
111  โรงเรียนบ้านสระเตย 69
5 7.25
1 1.45
6 8.70
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
112  โรงเรียนบ้านหนองแขม 164
7 4.27
0 0.00
20 12.20
1 0.61
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
113  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 82
6 7.32
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
114  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 115
4 3.48
4 3.48
4 3.48
2 1.74
5 4.35
96 83.48
19 16.52%
115  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 262
19 7.25
8 3.05
7 2.67
8 3.05
1 0.38
219 83.59
43 16.41%
116  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 163
4 2.45
0 0.00
22 13.50
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
117  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 82
7 8.54
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
118  โรงเรียนบ้านดอนดึง 158
11 6.96
2 1.27
11 6.96
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
119  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 107
3 2.80
2 1.87
11 10.28
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
120  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 154
5 3.25
3 1.95
15 9.74
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
121  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
0 0.00
1 1.47
58 85.29
10 14.71%
122  โรงเรียนบ้านดงกลาง 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
123  โรงเรียนวัดโบสถ์ 120
3 2.50
5 4.17
8 6.67
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
124  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
5 7.35
0 0.00
2 2.94
0 0.00
2 2.94
59 86.76
9 13.24%
125  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1798
20 1.11
15 0.83
176 9.79
10 0.56
15 0.83
1562 86.87
236 13.13%
126  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 174
6 3.45
4 2.30
7 4.02
3 1.72
2 1.15
152 87.36
22 12.64%
127  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 57
0 0.00
2 3.51
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
128  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
129  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
130  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
131  โรงเรียนวัดท่าข้าม 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.82
2 4.55
39 88.64
5 11.36%
132  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 133
6 4.51
2 1.50
5 3.76
0 0.00
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
133  โรงเรียนวัดใดยาว 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
134  โรงเรียนวัดมหาสอน 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
135  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 105
3 2.86
2 1.90
3 2.86
1 0.95
2 1.90
94 89.52
11 10.48%
136  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
2 3.23
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
137  โรงเรียนวัดโป่งแค 141
2 1.42
0 0.00
8 5.67
2 1.42
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
138  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 84
1 1.19
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
139  โรงเรียนวัดหนองหอย 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
46 92.00
4 8.00%
140  โรงเรียนวัดตะลุง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
141  โรงเรียนวัดตองปุ 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
142  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 114
0 0.00
2 1.75
4 3.51
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
143  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 389
18 4.63
2 0.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
369 94.86
20 5.14%
144  โรงเรียนวัดคงคาราม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
145  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
146  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
147  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 123
0 0.00
1 0.81
1 0.81
2 1.63
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
148  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 120
2 1.67
0 0.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
149  โรงเรียนวัดสะพานคง 105
1 0.95
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 98.10
2 1.90%

 

จำนวนนักเรียน  19,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,210 6.15
เตี้ย  571 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,662 13.54
ผอมและเตี้ย  313 1.59
อ้วนและเตี้ย  242 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,664 74.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,998 คน


25.42%


Powered By www.thaieducation.net