ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดยาง 65
39 60.00
6 9.23
6 9.23
5 7.69
9 13.85
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนกระทุ่มราย 70
44 62.86
2 2.86
15 21.43
2 2.86
0 0.00
7 10.00
63 90.00%
3  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 101
20 19.80
11 10.89
29 28.71
9 8.91
5 4.95
27 26.73
74 73.27%
4  โรงเรียนวัดสามขาว 86
6 6.98
5 5.81
17 19.77
8 9.30
20 23.26
30 34.88
56 65.12%
5  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 112
50 44.64
0 0.00
9 8.04
0 0.00
8 7.14
45 40.18
67 59.82%
6  โรงเรียนวัดม่วงคัน 185
26 14.05
11 5.95
50 27.03
7 3.78
10 5.41
81 43.78
104 56.22%
7  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 50
4 8.00
3 6.00
15 30.00
2 4.00
1 2.00
25 50.00
25 50.00%
8  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 54
6 11.11
3 5.56
7 12.96
4 7.41
5 9.26
29 53.70
25 46.30%
9  โรงเรียนวัดโพทูล 13
0 0.00
0 0.00
5 38.46
1 7.69
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
10  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1522
68 4.47
43 2.83
331 21.75
19 1.25
236 15.51
825 54.20
697 45.80%
11  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 33
6 18.18
0 0.00
1 3.03
4 12.12
2 6.06
20 60.61
13 39.39%
12  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 148
5 3.38
4 2.70
31 20.95
15 10.14
2 1.35
91 61.49
57 38.51%
13  โรงเรียนวัดหลวง 21
2 9.52
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
14  โรงเรียนวัดทำนบ 67
10 14.93
8 11.94
7 10.45
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
15  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
7 16.28
27 62.79
16 37.21%
16  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 100
15 15.00
4 4.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
63 63.00
37 37.00%
17  โรงเรียนวัดสว่าง 46
1 2.17
0 0.00
16 34.78
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
18  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 87
5 5.75
2 2.30
19 21.84
1 1.15
4 4.60
56 64.37
31 35.63%
19  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 188
6 3.19
11 5.85
47 25.00
2 1.06
0 0.00
122 64.89
66 35.11%
20  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 120
8 6.67
4 3.33
29 24.17
0 0.00
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
21  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 138
12 8.70
10 7.25
19 13.77
6 4.35
0 0.00
91 65.94
47 34.06%
22  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 97
6 6.19
5 5.15
22 22.68
0 0.00
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
23  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 74
5 6.76
0 0.00
20 27.03
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 54
0 0.00
1 1.85
17 31.48
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
25  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 74
2 2.70
1 1.35
21 28.38
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
26  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 75
6 8.00
1 1.33
16 21.33
1 1.33
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
27  โรงเรียนวัดลานช้าง 47
2 4.26
0 0.00
13 27.66
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
28  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 168
18 10.71
2 1.19
33 19.64
0 0.00
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
29  โรงเรียนวัดท่าโขลง 71
5 7.04
0 0.00
14 19.72
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
30  โรงเรียนวัดยางช้าย 137
7 5.11
3 2.19
32 23.36
0 0.00
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
31  โรงเรียนวัดโคศุภราช 102
13 12.75
0 0.00
18 17.65
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
32  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 132
10 7.58
3 2.27
27 20.45
0 0.00
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
33  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
5 10.00
2 4.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
34  โรงเรียนวัดสามโก้ 57
0 0.00
0 0.00
16 28.07
1 1.75
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
35  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 81
4 4.94
6 7.41
14 17.28
-1 -1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
36  โรงเรียนวัดรางฉนวน 85
7 8.24
3 3.53
9 10.59
1 1.18
5 5.88
60 70.59
25 29.41%
37  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 130
9 6.92
6 4.62
11 8.46
8 6.15
4 3.08
92 70.77
38 29.23%
38  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 65
4 6.15
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
39  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 55
5 9.09
3 5.45
5 9.09
2 3.64
1 1.82
39 70.91
16 29.09%
40  โรงเรียนวัดทางพระ 80
2 2.50
3 3.75
18 22.50
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
41  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 126
5 3.97
4 3.17
25 19.84
1 0.79
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
42  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 166
8 4.82
2 1.20
34 20.48
2 1.20
0 0.00
120 72.29
46 27.71%
43  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2722
89 3.27
81 2.98
545 20.02
37 1.36
0 0.00
1970 72.37
752 27.63%
44  โรงเรียนวัดกำแพง 40
2 5.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
45  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 102
1 0.98
2 1.96
19 18.63
6 5.88
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
46  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 86
0 0.00
0 0.00
19 22.09
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
47  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
2 6.67
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
48  โรงเรียนวัดบ้านแก 106
15 14.15
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
49  โรงเรียนวัดละมุด 76
1 1.32
2 2.63
17 22.37
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
50  โรงเรียนวัดคำหยาด 88
11 12.50
3 3.41
4 4.55
5 5.68
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
51  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 54
4 7.41
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
52  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 143
11 7.69
11 7.69
6 4.20
4 2.80
5 3.50
106 74.13
37 25.87%
53  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 120
8 6.67
3 2.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
54  โรงเรียนวัดหนองยาง 152
11 7.24
4 2.63
23 15.13
0 0.00
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
55  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
1 3.57
3 10.71
21 75.00
7 25.00%
56  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 24
0 0.00
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
57  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 705
24 3.40
12 1.70
137 19.43
0 0.00
0 0.00
532 75.46
173 24.54%
58  โรงเรียนวัดขุมทอง 33
4 12.12
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
59  โรงเรียนวัดสิทธาราม 170
17 10.00
8 4.71
16 9.41
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
60  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
61  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 90
4 4.44
3 3.33
9 10.00
2 2.22
3 3.33
69 76.67
21 23.33%
62  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 60
6 10.00
2 3.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
63  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 100
8 8.00
4 4.00
4 4.00
4 4.00
3 3.00
77 77.00
23 23.00%
64  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 114
4 3.51
2 1.75
20 17.54
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
65  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 198
11 5.56
3 1.52
31 15.66
0 0.00
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
66  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
10 17.24
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
67  โรงเรียนวัดเกษทอง 96
3 3.13
1 1.04
17 17.71
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
68  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 87
1 1.15
4 4.60
14 16.09
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
69  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 92
3 3.26
0 0.00
16 17.39
1 1.09
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
70  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 270
10 3.70
14 5.19
32 11.85
1 0.37
1 0.37
212 78.52
58 21.48%
71  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 70
2 2.86
2 2.86
10 14.29
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
72  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
73  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 67
1 1.49
0 0.00
13 19.40
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
74  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
75  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 177
3 1.69
1 0.56
30 16.95
0 0.00
2 1.13
141 79.66
36 20.34%
76  โรงเรียนวัดบ้านพราน 69
2 2.90
2 2.90
8 11.59
1 1.45
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
77  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 149
5 3.36
6 4.03
13 8.72
5 3.36
1 0.67
119 79.87
30 20.13%
78  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
79  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 115
13 11.30
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
80  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 133
7 5.26
5 3.76
14 10.53
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
81  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 82
7 8.54
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
82  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
83  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 133
0 0.00
20 15.04
2 1.50
2 1.50
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
84  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 114
5 4.39
1 0.88
15 13.16
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 66
5 7.58
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
86  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 72
2 2.78
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
88  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 39
1 2.56
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
89  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 95
4 4.21
1 1.05
12 12.63
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
90  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 74
7 9.46
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
91  โรงเรียนวัดเอกราช 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
92  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 158
8 5.06
4 2.53
10 6.33
1 0.63
4 2.53
131 82.91
27 17.09%
93  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 185
6 3.24
4 2.16
21 11.35
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
94  โรงเรียนวัดต้นทอง 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
95  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
96  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 49
4 8.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.16
41 83.67
8 16.33%
97  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 82
1 1.22
0 0.00
10 12.20
1 1.22
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
98  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 32
0 0.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
99  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
100  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 173
2 1.16
3 1.73
11 6.36
0 0.00
11 6.36
146 84.39
27 15.61%
101  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 148
0 0.00
0 0.00
23 15.54
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
102  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 71
1 1.41
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
103  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 124
5 4.03
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
104  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 120
0 0.00
3 2.50
8 6.67
0 0.00
7 5.83
102 85.00
18 15.00%
105  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
1 1.22
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
106  โรงเรียนวัดบุญเกิด 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
107  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 86
2 2.33
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
108  โรงเรียนวัดมหานาม 147
6 4.08
0 0.00
14 9.52
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
109  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 59
2 3.39
2 3.39
0 0.00
2 3.39
2 3.39
51 86.44
8 13.56%
110  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
4 2.99
0 0.00
12 8.96
0 0.00
2 1.49
116 86.57
18 13.43%
111  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
112  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
113  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 65
5 7.69
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
114  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 82
2 2.44
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
115  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 117
3 2.56
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
116  โรงเรียนวัดลั่นทม 102
5 4.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.86
90 88.24
12 11.76%
117  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
118  โรงเรียนวัดนางเล่ว 160
0 0.00
0 0.00
12 7.50
6 3.75
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
119  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
120  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 119
5 4.20
1 0.84
6 5.04
0 0.00
1 0.84
106 89.08
13 10.92%
121  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
122  โรงเรียนวัดงิ้วราย 115
2 1.74
2 1.74
3 2.61
3 2.61
2 1.74
103 89.57
12 10.43%
123  โรงเรียนวัดยางทอง 39
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
124  โรงเรียนวัดข่อย 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
125  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 124
2 1.61
1 0.81
6 4.84
3 2.42
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
126  โรงเรียนวัดศาลาดิน 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
127  โรงเรียนวัดป่ามุนี 98
2 2.04
0 0.00
6 6.12
1 1.02
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
128  โรงเรียนวัดบ้านป่า 135
1 0.74
1 0.74
10 7.41
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
129  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 137
4 2.92
1 0.73
7 5.11
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
130  โรงเรียนวัดราชปักษี 87
0 0.00
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
131  โรงเรียนวัดจันทราราม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
132  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
133  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 186
0 0.00
2 1.08
12 6.45
0 0.00
0 0.00
172 92.47
14 7.53%
134  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 96
0 0.00
0 0.00
7 7.29
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
135  โรงเรียนวัดถนน 113
4 3.54
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
136  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
137  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
138  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 76
0 0.00
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
139  โรงเรียนวัดท่าตลาด 135
0 0.00
0 0.00
5 3.70
0 0.00
2 1.48
128 94.81
7 5.19%
140  โรงเรียนวัดรัตนาราม 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
141  โรงเรียนวัดไผ่วง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดท่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,344 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  894 5.15
เตี้ย  414 2.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,596 14.97
ผอมและเตี้ย  205 1.18
อ้วนและเตี้ย  386 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,849 74.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,495 คน


25.92%


Powered By www.thaieducation.net