ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโคกกรวด 67
4 5.97
0 0.00
48 71.64
4 5.97
11 16.42
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนวัดไผ่ 55
31 56.36
5 9.09
8 14.55
11 20.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
3  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 85
20 23.53
12 14.12
16 18.82
8 9.41
0 0.00
29 34.12
56 65.88%
4  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 139
7 5.04
13 9.35
25 17.99
13 9.35
20 14.39
61 43.88
78 56.12%
5  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 136
12 8.82
8 5.88
33 24.26
4 2.94
19 13.97
60 44.12
76 55.88%
6  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 101
7 6.93
5 4.95
21 20.79
17 16.83
6 5.94
45 44.55
56 55.45%
7  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 155
18 11.61
17 10.97
22 14.19
12 7.74
11 7.10
75 48.39
80 51.61%
8  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
9  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 283
55 19.43
13 4.59
52 18.37
16 5.65
0 0.00
147 51.94
136 48.06%
10  โรงเรียนวัดจอมเกษ 85
11 12.94
8 9.41
8 9.41
5 5.88
8 9.41
45 52.94
40 47.06%
11  โรงเรียนวัดสะตือ 181
5 2.76
3 1.66
36 19.89
8 4.42
27 14.92
102 56.35
79 43.65%
12  โรงเรียนวัดโคกมะยม 227
7 3.08
4 1.76
23 10.13
31 13.66
33 14.54
129 56.83
98 43.17%
13  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 127
18 14.17
0 0.00
36 28.35
0 0.00
0 0.00
73 57.48
54 42.52%
14  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 171
18 10.53
8 4.68
40 23.39
1 0.58
4 2.34
100 58.48
71 41.52%
15  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1819
54 2.97
45 2.47
247 13.58
99 5.44
292 16.05
1082 59.48
737 40.52%
16  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 157
16 10.19
5 3.18
30 19.11
10 6.37
2 1.27
94 59.87
63 40.13%
17  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 166
19 11.45
10 6.02
24 14.46
6 3.61
5 3.01
102 61.45
64 38.55%
18  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 485
22 4.54
20 4.12
59 12.16
8 1.65
77 15.88
299 61.65
186 38.35%
19  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 191
22 11.52
25 13.09
11 5.76
14 7.33
0 0.00
119 62.30
72 37.70%
20  โรงเรียนวัดสฎางค์ 69
9 13.04
2 2.90
15 21.74
0 0.00
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
21  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
22  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 126
16 12.70
1 0.79
17 13.49
7 5.56
5 3.97
80 63.49
46 36.51%
23  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 138
28 20.29
0 0.00
22 15.94
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
24  โรงเรียนวัดหนองบัว 130
12 9.23
8 6.15
24 18.46
2 1.54
0 0.00
84 64.62
46 35.38%
25  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 135
12 8.89
16 11.85
8 5.93
5 3.70
6 4.44
88 65.19
47 34.81%
26  โรงเรียนวัดบ้านแถว 29
0 0.00
0 0.00
10 34.48
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
27  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 90
7 7.78
12 13.33
12 13.33
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
28  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 70
7 10.00
5 7.14
6 8.57
0 0.00
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
29  โรงเรียนวัดบ้านม้า 79
7 8.86
3 3.80
14 17.72
3 3.80
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
30  โรงเรียนวัดสะแก 185
9 4.86
6 3.24
45 24.32
0 0.00
0 0.00
125 67.57
60 32.43%
31  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 201
22 10.95
20 9.95
6 2.99
0 0.00
17 8.46
136 67.66
65 32.34%
32  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 180
8 4.44
0 0.00
49 27.22
0 0.00
0 0.00
123 68.33
57 31.67%
33  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 159
12 7.55
12 7.55
13 8.18
6 3.77
6 3.77
110 69.18
49 30.82%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 106
5 4.72
0 0.00
21 19.81
5 4.72
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
35  โรงเรียนวัดอินกัลยา 176
17 9.66
0 0.00
33 18.75
0 0.00
3 1.70
123 69.89
53 30.11%
36  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 50
5 10.00
2 4.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
37  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 47
4 8.51
0 0.00
8 17.02
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
38  โรงเรียนกลางคลอง 27 142
7 4.93
8 5.63
27 19.01
0 0.00
0 0.00
100 70.42
42 29.58%
39  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 149
9 6.04
5 3.36
28 18.79
2 1.34
0 0.00
105 70.47
44 29.53%
40  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 143
17 11.89
0 0.00
25 17.48
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 72
10 13.89
1 1.39
9 12.50
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
42  โรงเรียนบ้านลำแดง 208
15 7.21
6 2.88
39 18.75
0 0.00
0 0.00
148 71.15
60 28.85%
43  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1152
105 9.11
15 1.30
206 17.88
4 0.35
0 0.00
822 71.35
330 28.65%
44  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 583
20 3.43
13 2.23
122 20.93
7 1.20
4 0.69
417 71.53
166 28.47%
45  โรงเรียนวัดบึง 60
4 6.67
5 8.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
46  โรงเรียนประตูชัย 2016
115 5.70
64 3.17
340 16.87
38 1.88
13 0.64
1446 71.73
570 28.27%
47  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 128
5 3.91
11 8.59
16 12.50
3 2.34
1 0.78
92 71.88
36 28.13%
48  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 57
0 0.00
5 8.77
11 19.30
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
49  โรงเรียนวัดนางชี 61
3 4.92
4 6.56
10 16.39
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
50  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 61
6 9.84
1 1.64
8 13.11
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
51  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 157
14 8.92
5 3.18
22 14.01
2 1.27
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
52  โรงเรียนบ่อแร่ 99
3 3.03
5 5.05
13 13.13
4 4.04
2 2.02
72 72.73
27 27.27%
53  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 59
5 8.47
2 3.39
8 13.56
1 1.69
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
54  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 78
5 6.41
2 2.56
13 16.67
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
55  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 610
41 6.72
14 2.30
107 17.54
2 0.33
0 0.00
446 73.11
164 26.89%
56  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 99
8 8.08
1 1.01
16 16.16
1 1.01
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
57  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 321
32 9.97
0 0.00
52 16.20
0 0.00
0 0.00
237 73.83
84 26.17%
58  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 105
5 4.76
2 1.90
19 18.10
1 0.95
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
59  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 82
4 4.88
2 2.44
15 18.29
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
60  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 95
17 17.89
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
61  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 123
6 4.88
1 0.81
24 19.51
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
62  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 151
10 6.62
9 5.96
16 10.60
2 1.32
1 0.66
113 74.83
38 25.17%
63  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 76
4 5.26
6 7.89
4 5.26
5 6.58
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
64  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 203
6 2.96
8 3.94
34 16.75
2 0.99
0 0.00
153 75.37
50 24.63%
65  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 45
1 2.22
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
66  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 99
14 14.14
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
67  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 108
10 9.26
0 0.00
11 10.19
5 4.63
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
68  โรงเรียนบ้านช้าง 146
13 8.90
9 6.16
9 6.16
4 2.74
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
69  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 217
7 3.23
7 3.23
34 15.67
4 1.84
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
70  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 130
5 3.85
1 0.77
25 19.23
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
71  โรงเรียนวัดไทรงาม 140
5 3.57
8 5.71
14 10.00
3 2.14
2 1.43
108 77.14
32 22.86%
72  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 500
31 6.20
16 3.20
53 10.60
14 2.80
0 0.00
386 77.20
114 22.80%
73  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 138
4 2.90
2 1.45
18 13.04
6 4.35
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
74  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 183
6 3.28
14 7.65
12 6.56
0 0.00
9 4.92
142 77.60
41 22.40%
75  โรงเรียนบ้านคู้คด 121
5 4.13
4 3.31
17 14.05
1 0.83
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
76  โรงเรียนวัดโตนด 36
5 13.89
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
77  โรงเรียนวัดศรีประชา 524
17 3.24
8 1.53
81 15.46
6 1.15
4 0.76
408 77.86
116 22.14%
78  โรงเรียนวัดจําปา 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
79  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 100
5 5.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
80  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 119
7 5.88
3 2.52
10 8.40
4 3.36
2 1.68
93 78.15
26 21.85%
81  โรงเรียนวัดหนองเป้า 166
8 4.82
4 2.41
23 13.86
1 0.60
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 134
13 9.70
4 2.99
10 7.46
2 1.49
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
83  โรงเรียนเชาวน์วัศ 403
24 5.96
8 1.99
53 13.15
2 0.50
0 0.00
316 78.41
87 21.59%
84  โรงเรียนวัดนาอุ่น 102
10 9.80
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
85  โรงเรียนวัดทำใหม่ 177
12 6.78
4 2.26
22 12.43
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
86  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 141
8 5.67
4 2.84
13 9.22
3 2.13
2 1.42
111 78.72
30 21.28%
87  โรงเรียนวัดพระงาม 147
8 5.44
3 2.04
18 12.24
2 1.36
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
88  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 57
1 1.75
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
89  โรงเรียนวัดศาลาลอย 174
14 8.05
5 2.87
12 6.90
4 2.30
1 0.57
138 79.31
36 20.69%
90  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 126
19 15.08
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
91  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 146
5 3.42
0 0.00
25 17.12
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
92  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 113
7 6.19
0 0.00
10 8.85
3 2.65
3 2.65
90 79.65
23 20.35%
93  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 59
1 1.69
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
94  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 120
6 5.00
2 1.67
16 13.33
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
95  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 55
4 7.27
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
96  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 131
2 1.53
1 0.76
23 17.56
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
97  โรงเรียนวัดคานหาม 254
23 9.06
3 1.18
24 9.45
0 0.00
0 0.00
204 80.31
50 19.69%
98  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 331
18 5.44
10 3.02
18 5.44
8 2.42
11 3.32
266 80.36
65 19.64%
99  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 56
3 5.36
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
100  โรงเรียนวัดโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
101  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 52
3 5.77
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
102  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 78
8 10.26
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
103  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 104
1 0.96
2 1.92
10 9.62
3 2.88
4 3.85
84 80.77
20 19.23%
104  โรงเรียนวัดหันตรา 449
37 8.24
6 1.34
33 7.35
7 1.56
2 0.45
364 81.07
85 18.93%
105  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 150
8 5.33
3 2.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
106  โรงเรียนวัดช้าง 71
2 2.82
2 2.82
6 8.45
2 2.82
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
107  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 701
34 4.85
5 0.71
80 11.41
5 0.71
3 0.43
574 81.88
127 18.12%
108  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
11 16.42
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
109  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 134
0 0.00
2 1.49
22 16.42
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
110  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 191
17 8.90
6 3.14
6 3.14
2 1.05
3 1.57
157 82.20
34 17.80%
111  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 51
3 5.88
0 0.00
1 1.96
5 9.80
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
112  โรงเรียนวัดไก่ 109
3 2.75
2 1.83
14 12.84
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
113  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
114  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 128
3 2.34
0 0.00
19 14.84
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
115  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 176
8 4.55
0 0.00
22 12.50
0 0.00
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
116  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 66
5 7.58
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
117  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 158
5 3.16
4 2.53
9 5.70
6 3.80
2 1.27
132 83.54
26 16.46%
118  โรงเรียนวัดภาชี 182
6 3.30
5 2.75
11 6.04
2 1.10
5 2.75
153 84.07
29 15.93%
119  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 146
0 0.00
0 0.00
15 10.27
3 2.05
5 3.42
123 84.25
23 15.75%
120  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 102
1 0.98
0 0.00
13 12.75
2 1.96
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
121  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 368
14 3.80
19 5.16
24 6.52
0 0.00
0 0.00
311 84.51
57 15.49%
122  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
123  โรงเรียนวัดหนองนาง 126
6 4.76
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
124  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 141
4 2.84
3 2.13
10 7.09
3 2.13
1 0.71
120 85.11
21 14.89%
125  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 69
2 2.90
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
126  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 98
3 3.06
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
127  โรงเรียนวัดทุ่งมน 70
2 2.86
0 0.00
7 10.00
0 0.00
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
128  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 42
4 9.52
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 99
0 0.00
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
130  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 100
1 1.00
0 0.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
131  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
132  โรงเรียนวัดปากกราน 73
4 5.48
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
133  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 168
6 3.57
0 0.00
16 9.52
0 0.00
1 0.60
145 86.31
23 13.69%
134  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 251
9 3.59
7 2.79
16 6.37
1 0.40
1 0.40
217 86.45
34 13.55%
135  โรงเรียนวัดแก้วตา 90
1 1.11
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
136  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 330
7 2.12
9 2.73
27 8.18
0 0.00
0 0.00
287 86.97
43 13.03%
137  โรงเรียนวัดศิวาราม 169
0 0.00
3 1.78
19 11.24
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
138  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 78
1 1.28
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
139  โรงเรียนวัดปรีดาราม 136
4 2.94
1 0.74
2 1.47
1 0.74
9 6.62
119 87.50
17 12.50%
140  โรงเรียนคอตันคลอง 27 138
5 3.62
4 2.90
8 5.80
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
141  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 245
8 3.27
7 2.86
9 3.67
2 0.82
3 1.22
216 88.16
29 11.84%
142  โรงเรียนวัดพะยอม 212
10 4.72
5 2.36
7 3.30
3 1.42
0 0.00
187 88.21
25 11.79%
143  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 111
2 1.80
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
144  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
145  โรงเรียนวัดโบสถ์ 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
146  โรงเรียนวัดหัวหิน 200
11 5.50
2 1.00
7 3.50
2 1.00
0 0.00
178 89.00
22 11.00%
147  โรงเรียนวัดนาค 494
16 3.24
0 0.00
38 7.69
0 0.00
0 0.00
440 89.07
54 10.93%
148  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 94
2 2.13
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
149  โรงเรียนวัดลาดทราย 281
4 1.42
7 2.49
18 6.41
0 0.00
0 0.00
252 89.68
29 10.32%
150  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 49
5 10.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
151  โรงเรียนวัดตูม 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
152  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 377
12 3.18
5 1.33
15 3.98
3 0.80
2 0.53
340 90.19
37 9.81%
153  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 174
4 2.30
2 1.15
1 0.57
4 2.30
6 3.45
157 90.23
17 9.77%
154  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 82
6 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
74 90.24
8 9.76%
155  โรงเรียนวัดบัวงาม 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
156  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 232
11 4.74
3 1.29
5 2.16
2 0.86
1 0.43
210 90.52
22 9.48%
157  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 139
3 2.16
3 2.16
5 3.60
2 1.44
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
158  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
159  โรงเรียนวัดอุทการาม 115
4 3.48
2 1.74
4 3.48
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
160  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
161  โรงเรียนบ้านเป็ด 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
162  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 106
3 2.83
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
163  โรงเรียนวัดดอกไม้ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
164  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 130
4 3.08
1 0.77
3 2.31
1 0.77
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
165  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 34
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
166  โรงเรียนวัดสามเรือน 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
167  โรงเรียนวัดแค 71
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
168  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 271
4 1.48
10 3.69
0 0.00
1 0.37
0 0.00
256 94.46
15 5.54%
169  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 428
2 0.47
0 0.00
11 2.57
0 0.00
9 2.10
406 94.86
22 5.14%
170  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 288
4 1.39
3 1.04
6 2.08
0 0.00
0 0.00
275 95.49
13 4.51%
171  โรงเรียนวัดพรานนก 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
2 2.90
66 95.65
3 4.35%
172  โรงเรียนประชาสามัคคี 108
2 1.85
0 0.00
1 0.93
1 0.93
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
173  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 328
2 0.61
0 0.00
6 1.83
0 0.00
3 0.91
317 96.65
11 3.35%
174  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 121
1 0.83
1 0.83
0 0.00
1 0.83
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
175  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 416
0 0.00
0 0.00
9 2.16
0 0.00
0 0.00
407 97.84
9 2.16%
176  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,942 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,693 5.47
เตี้ย  757 2.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,645 11.78
ผอมและเตี้ย  515 1.66
อ้วนและเตี้ย  687 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,645 76.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,297 คน


23.58%


Powered By www.thaieducation.net