ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสอง 784
740 94.39
0 0.00
40 5.10
4 0.51
0 0.00
0 0.00
784 100.00%
2  โรงเรียนวัดเชิงท่า 71
42 59.15
6 8.45
23 32.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00%
3  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 27
7 25.93
3 11.11
8 29.63
5 18.52
4 14.81
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนวัดบางคูวัด 296
28 9.46
23 7.77
36 12.16
46 15.54
47 15.88
116 39.19
180 60.81%
5  โรงเรียนลําสนุ่น 342
37 10.82
33 9.65
60 17.54
62 18.13
0 0.00
150 43.86
192 56.14%
6  โรงเรียนวัดจันทาราม 117
15 12.82
15 12.82
10 8.55
13 11.11
11 9.40
53 45.30
64 54.70%
7  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 181
18 9.94
14 7.73
43 23.76
7 3.87
16 8.84
83 45.86
98 54.14%
8  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 181
26 14.36
12 6.63
43 23.76
9 4.97
6 3.31
85 46.96
96 53.04%
9  โรงเรียนวัดผลาหาร 145
16 11.03
12 8.28
42 28.97
4 2.76
0 0.00
71 48.97
74 51.03%
10  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 468
23 4.91
15 3.21
95 20.30
45 9.62
56 11.97
234 50.00
234 50.00%
11  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 248
11 4.44
12 4.84
41 16.53
23 9.27
35 14.11
126 50.81
122 49.19%
12  โรงเรียนบ้านบึง 131
29 22.14
0 0.00
30 22.90
2 1.53
2 1.53
68 51.91
63 48.09%
13  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 189
6 3.17
4 2.12
37 19.58
12 6.35
28 14.81
102 53.97
87 46.03%
14  โรงเรียนวัดถั่วทอง 65
7 10.77
4 6.15
10 15.38
4 6.15
4 6.15
36 55.38
29 44.62%
15  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 358
65 18.16
3 0.84
79 22.07
5 1.40
6 1.68
200 55.87
158 44.13%
16  โรงเรียนวัดบ่อทอง 274
28 10.22
18 6.57
51 18.61
11 4.01
11 4.01
155 56.57
119 43.43%
17  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 368
63 17.12
35 9.51
26 7.07
20 5.43
15 4.08
209 56.79
159 43.21%
18  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 385
34 8.83
53 13.77
36 9.35
25 6.49
13 3.38
224 58.18
161 41.82%
19  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 162
13 8.02
8 4.94
38 23.46
4 2.47
1 0.62
98 60.49
64 39.51%
20  โรงเรียนวัดบางพูน 741
70 9.45
34 4.59
170 22.94
0 0.00
0 0.00
467 63.02
274 36.98%
21  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1046
65 6.21
58 5.54
90 8.60
58 5.54
110 10.52
665 63.58
381 36.42%
22  โรงเรียนวัดฉาง 234
17 7.26
16 6.84
27 11.54
16 6.84
7 2.99
151 64.53
83 35.47%
23  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 80
0 0.00
0 0.00
27 33.75
1 1.25
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
24  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1657
48 2.90
16 0.97
283 17.08
64 3.86
166 10.02
1080 65.18
577 34.82%
25  โรงเรียนวัดบัวหลวง 121
10 8.26
6 4.96
22 18.18
4 3.31
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
26  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 153
11 7.19
2 1.31
16 10.46
9 5.88
14 9.15
101 66.01
52 33.99%
27  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 101
12 11.88
7 6.93
13 12.87
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
28  โรงเรียนวัดรังสิต 442
19 4.30
18 4.07
61 13.80
21 4.75
28 6.33
295 66.74
147 33.26%
29  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 185
14 7.57
17 9.19
21 11.35
9 4.86
0 0.00
124 67.03
61 32.97%
30  โรงเรียนสุลักขณะ 155
5 3.23
8 5.16
37 23.87
1 0.65
0 0.00
104 67.10
51 32.90%
31  โรงเรียนศาลาพัน 113
12 10.62
15 13.27
10 8.85
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
32  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 212
13 6.13
8 3.77
39 18.40
7 3.30
1 0.47
144 67.92
68 32.08%
33  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1049
93 8.87
29 2.76
168 16.02
21 2.00
15 1.43
723 68.92
326 31.08%
34  โรงเรียนวัดโคก 97
10 10.31
3 3.09
11 11.34
3 3.09
2 2.06
68 70.10
29 29.90%
35  โรงเรียนคลองพระอุดม 134
8 5.97
0 0.00
32 23.88
0 0.00
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
36  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 499
34 6.81
0 0.00
55 11.02
0 0.00
58 11.62
352 70.54
147 29.46%
37  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 793
79 9.96
0 0.00
154 19.42
0 0.00
0 0.00
560 70.62
233 29.38%
38  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 58
3 5.17
0 0.00
13 22.41
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
39  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 775
31 4.00
13 1.68
138 17.81
17 2.19
28 3.61
548 70.71
227 29.29%
40  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 365
25 6.85
21 5.75
55 15.07
4 1.10
1 0.27
259 70.96
106 29.04%
41  โรงเรียนคลองลาดช้าง 440
19 4.32
25 5.68
28 6.36
19 4.32
35 7.95
314 71.36
126 28.64%
42  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 234
22 9.40
0 0.00
17 7.26
0 0.00
27 11.54
168 71.79
66 28.21%
43  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 157
4 2.55
9 5.73
31 19.75
0 0.00
0 0.00
113 71.97
44 28.03%
44  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 443
32 7.22
13 2.93
68 15.35
7 1.58
3 0.68
320 72.23
123 27.77%
45  โรงเรียนบึงเขาย้อน 533
30 5.63
15 2.81
68 12.76
16 3.00
18 3.38
386 72.42
147 27.58%
46  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 292
13 4.45
12 4.11
51 17.47
3 1.03
1 0.34
212 72.60
80 27.40%
47  โรงเรียนเจริญวิทยา 116
12 10.34
1 0.86
16 13.79
1 0.86
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
48  โรงเรียนวัดสว่างภพ 172
18 10.47
6 3.49
9 5.23
8 4.65
3 1.74
128 74.42
44 25.58%
49  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 114
3 2.63
3 2.63
20 17.54
1 0.88
2 1.75
85 74.56
29 25.44%
50  โรงเรียนวันครู 2502 837
55 6.57
33 3.94
101 12.07
11 1.31
10 1.19
627 74.91
210 25.09%
51  โรงเรียนวัดดาวเรือง 192
12 6.25
0 0.00
36 18.75
0 0.00
0 0.00
144 75.00
48 25.00%
52  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 98
3 3.06
0 0.00
14 14.29
7 7.14
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
53  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 968
55 5.68
46 4.75
73 7.54
30 3.10
31 3.20
733 75.72
235 24.28%
54  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 99
9 9.09
0 0.00
15 15.15
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
55  โรงเรียนวัดบางเตยใน 91
4 4.40
0 0.00
17 18.68
1 1.10
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
56  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 161
10 6.21
3 1.86
22 13.66
3 1.86
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
57  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 215
14 6.51
4 1.86
31 14.42
1 0.47
0 0.00
165 76.74
50 23.26%
58  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 497
10 2.01
1 0.20
71 14.29
30 6.04
2 0.40
383 77.06
114 22.94%
59  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 742
22 2.96
13 1.75
109 14.69
13 1.75
13 1.75
572 77.09
170 22.91%
60  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 53
0 0.00
2 3.77
5 9.43
2 3.77
3 5.66
41 77.36
12 22.64%
61  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 668
18 2.69
1 0.15
119 17.81
13 1.95
0 0.00
517 77.40
151 22.60%
62  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 686
34 4.96
25 3.64
63 9.18
15 2.19
18 2.62
531 77.41
155 22.59%
63  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 80
0 0.00
0 0.00
18 22.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
64  โรงเรียนจารุศรบํารุง 597
26 4.36
17 2.85
63 10.55
14 2.35
13 2.18
464 77.72
133 22.28%
65  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 278
18 6.47
10 3.60
25 8.99
4 1.44
4 1.44
217 78.06
61 21.94%
66  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 302
3 0.99
4 1.32
57 18.87
0 0.00
0 0.00
238 78.81
64 21.19%
67  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 299
13 4.35
7 2.34
42 14.05
1 0.33
0 0.00
236 78.93
63 21.07%
68  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 144
10 6.94
2 1.39
16 11.11
1 0.69
1 0.69
114 79.17
30 20.83%
69  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 973
69 7.09
6 0.62
106 10.89
18 1.85
0 0.00
774 79.55
199 20.45%
70  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 119
7 5.88
5 4.20
7 5.88
5 4.20
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
71  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 106
3 2.83
0 0.00
15 14.15
3 2.83
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
72  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 554
11 1.99
15 2.71
38 6.86
20 3.61
25 4.51
445 80.32
109 19.68%
73  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 234
7 2.99
10 4.27
11 4.70
7 2.99
11 4.70
188 80.34
46 19.66%
74  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 648
49 7.56
17 2.62
54 8.33
0 0.00
2 0.31
526 81.17
122 18.83%
75  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 165
5 3.03
4 2.42
5 3.03
5 3.03
9 5.45
137 83.03
28 16.97%
76  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 171
1 0.58
8 4.68
20 11.70
0 0.00
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
77  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 857
41 4.78
13 1.52
85 9.92
5 0.58
0 0.00
713 83.20
144 16.80%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 441
36 8.16
10 2.27
23 5.22
5 1.13
0 0.00
367 83.22
74 16.78%
79  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 58
0 0.00
3 5.17
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
80  โรงเรียนคลองลากค้อน 78
0 0.00
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
81  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 248
3 1.21
4 1.61
14 5.65
4 1.61
13 5.24
210 84.68
38 15.32%
82  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 70
2 2.86
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
83  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 620
30 4.84
10 1.61
19 3.06
6 0.97
23 3.71
532 85.81
88 14.19%
84  โรงเรียนวัดปทุมทอง 67
2 2.99
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
85  โรงเรียนวัดสะแก 157
7 4.46
0 0.00
14 8.92
0 0.00
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
86  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 603
17 2.82
19 3.15
11 1.82
14 2.32
7 1.16
535 88.72
68 11.28%
87  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 91
5 5.49
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
88  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
89  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 531
34 6.40
9 1.69
10 1.88
2 0.38
0 0.00
476 89.64
55 10.36%
90  โรงเรียนวัดนาวง 779
20 2.57
8 1.03
51 6.55
0 0.00
0 0.00
700 89.86
79 10.14%
91  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 97
2 2.06
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
92  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
93  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 208
3 1.44
3 1.44
9 4.33
2 0.96
2 0.96
189 90.87
19 9.13%
94  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 399
11 2.76
12 3.01
13 3.26
0 0.00
0 0.00
363 90.98
36 9.02%
95  โรงเรียนสามวาวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
96  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
97  โรงเรียนปากคลองสอง 79
1 1.27
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
98  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
99  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
100  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
1 1.18
82 96.47
3 3.53%
101  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1895
18 0.95
12 0.63
11 0.58
10 0.53
9 0.47
1835 96.83
60 3.17%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 172
1 0.58
0 0.00
0 0.00
2 1.16
1 0.58
168 97.67
4 2.33%

 

จำนวนนักเรียน  34,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,643 7.71
เตี้ย  964 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,994 11.65
ผอมและเตี้ย  849 2.48
อ้วนและเตี้ย  972 2.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,875 72.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,422 คน


27.47%


Powered By www.thaieducation.net