ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 14
3 21.43
0 0.00
11 78.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 440
37 8.41
51 11.59
108 24.55
17 3.86
145 32.95
82 18.64
358 81.36%
3  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 437
32 7.32
14 3.20
162 37.07
12 2.75
122 27.92
95 21.74
342 78.26%
4  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 78
20 25.64
10 12.82
3 3.85
9 11.54
3 3.85
33 42.31
45 57.69%
5  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 283
28 9.89
19 6.71
71 25.09
14 4.95
26 9.19
125 44.17
158 55.83%
6  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 269
15 5.58
14 5.20
64 23.79
13 4.83
37 13.75
126 46.84
143 53.16%
7  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 848
15 1.77
29 3.42
116 13.68
50 5.90
228 26.89
410 48.35
438 51.65%
8  โรงเรียนคลองบางแก้ว 727
35 4.81
27 3.71
134 18.43
62 8.53
104 14.31
365 50.21
362 49.79%
9  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 170
21 12.35
7 4.12
45 26.47
7 4.12
3 1.76
87 51.18
83 48.82%
10  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 929
93 10.01
56 6.03
213 22.93
30 3.23
28 3.01
509 54.79
420 45.21%
11  โรงเรียนวัดหัวคู้ 366
17 4.64
12 3.28
65 17.76
30 8.20
38 10.38
204 55.74
162 44.26%
12  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1129
68 6.02
25 2.21
135 11.96
93 8.24
173 15.32
635 56.24
494 43.76%
13  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 302
36 11.92
21 6.95
41 13.58
27 8.94
7 2.32
170 56.29
132 43.71%
14  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1788
68 3.80
18 1.01
370 20.69
86 4.81
207 11.58
1039 58.11
749 41.89%
15  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 111
13 11.71
0 0.00
32 28.83
0 0.00
0 0.00
66 59.46
45 40.54%
16  โรงเรียนคลองกันยา 173
24 13.87
12 6.94
19 10.98
9 5.20
2 1.16
107 61.85
66 38.15%
17  โรงเรียนวัดกาหลง 84
4 4.76
0 0.00
25 29.76
0 0.00
3 3.57
52 61.90
32 38.10%
18  โรงเรียนวัดสร่างโศก 119
10 8.40
10 8.40
16 13.45
6 5.04
2 1.68
75 63.03
44 36.97%
19  โรงเรียนวัดลาดหวาย 77
4 5.19
0 0.00
21 27.27
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
20  โรงเรียนวัดสลุด 153
7 4.58
10 6.54
20 13.07
5 3.27
6 3.92
105 68.63
48 31.37%
21  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1309
99 7.56
23 1.76
225 17.19
21 1.60
37 2.83
904 69.06
405 30.94%
22  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 52
2 3.85
0 0.00
13 25.00
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
23  โรงเรียนตลาดคลองสวน 36
5 13.89
0 0.00
4 11.11
0 0.00
2 5.56
25 69.44
11 30.56%
24  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 774
45 5.81
13 1.68
109 14.08
18 2.33
49 6.33
540 69.77
234 30.23%
25  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1208
16 1.32
28 2.32
139 11.51
27 2.24
136 11.26
862 71.36
346 28.64%
26  โรงเรียนวัดบัวโรย 137
6 4.38
0 0.00
32 23.36
0 0.00
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
27  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 257
16 6.23
12 4.67
12 4.67
16 6.23
13 5.06
188 73.15
69 26.85%
28  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 343
11 3.21
8 2.33
73 21.28
0 0.00
0 0.00
251 73.18
92 26.82%
29  โรงเรียนวัดคอลาด 114
10 8.77
9 7.89
4 3.51
4 3.51
3 2.63
84 73.68
30 26.32%
30  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 164
7 4.27
4 2.44
26 15.85
5 3.05
0 0.00
122 74.39
42 25.61%
31  โรงเรียนวัดโคธาราม 67
4 5.97
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
32  โรงเรียนปากคลองมอญ 167
6 3.59
3 1.80
32 19.16
0 0.00
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
33  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 375
28 7.47
12 3.20
38 10.13
7 1.87
3 0.80
287 76.53
88 23.47%
34  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 192
3 1.56
2 1.04
40 20.83
0 0.00
0 0.00
147 76.56
45 23.44%
35  โรงเรียนวัดบางบ่อ 516
24 4.65
16 3.10
74 14.34
5 0.97
0 0.00
397 76.94
119 23.06%
36  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 796
65 8.17
19 2.39
93 11.68
4 0.50
1 0.13
614 77.14
182 22.86%
37  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 786
34 4.33
22 2.80
62 7.89
24 3.05
37 4.71
607 77.23
179 22.77%
38  โรงเรียนคลองบางกะสี 198
15 7.58
2 1.01
27 13.64
1 0.51
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
39  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 377
23 6.10
14 3.71
32 8.49
8 2.12
8 2.12
292 77.45
85 22.55%
40  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 231
10 4.33
0 0.00
42 18.18
0 0.00
0 0.00
179 77.49
52 22.51%
41  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 179
12 6.70
5 2.79
21 11.73
2 1.12
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
42  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 424
23 5.42
17 4.01
40 9.43
5 1.18
9 2.12
330 77.83
94 22.17%
43  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 276
8 2.90
4 1.45
46 16.67
2 0.72
0 0.00
216 78.26
60 21.74%
44  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
4 2.88
3 2.16
21 15.11
1 0.72
1 0.72
109 78.42
30 21.58%
45  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 56
4 7.14
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
46  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1042
46 4.41
33 3.17
99 9.50
11 1.06
27 2.59
826 79.27
216 20.73%
47  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 590
33 5.59
15 2.54
71 12.03
1 0.17
2 0.34
468 79.32
122 20.68%
48  โรงเรียนวัดสีล้ง 108
8 7.41
5 4.63
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
49  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 91
4 4.40
6 6.59
7 7.69
0 0.00
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
50  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 82
2 2.44
0 0.00
8 9.76
2 2.44
4 4.88
66 80.49
16 19.51%
51  โรงเรียนคลองบางกระบือ 852
25 2.93
16 1.88
122 14.32
0 0.00
1 0.12
688 80.75
164 19.25%
52  โรงเรียนวัดบางเพรียง 421
18 4.28
20 4.75
33 7.84
5 1.19
3 0.71
342 81.24
79 18.76%
53  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 328
10 3.05
3 0.91
35 10.67
13 3.96
0 0.00
267 81.40
61 18.60%
54  โรงเรียนเทวะคลองตรง 87
4 4.60
2 2.30
10 11.49
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
55  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1340
71 5.30
29 2.16
123 9.18
3 0.22
5 0.37
1109 82.76
231 17.24%
56  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 286
12 4.20
0 0.00
34 11.89
0 0.00
0 0.00
240 83.92
46 16.08%
57  โรงเรียนคลองหลุมลึก 155
6 3.87
5 3.23
10 6.45
1 0.65
2 1.29
131 84.52
24 15.48%
58  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 2017
36 1.78
33 1.64
110 5.45
24 1.19
108 5.35
1706 84.58
311 15.42%
59  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 203
9 4.43
9 4.43
12 5.91
1 0.49
0 0.00
172 84.73
31 15.27%
60  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 74
4 5.41
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
61  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 217
8 3.69
5 2.30
8 3.69
0 0.00
7 3.23
189 87.10
28 12.90%
62  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 448
14 3.13
9 2.01
16 3.57
10 2.23
6 1.34
393 87.72
55 12.28%
63  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 139
2 1.44
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
64  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 148
0 0.00
0 0.00
17 11.49
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
65  โรงเรียนวัดนาคราช 96
2 2.08
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
66  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 59
0 0.00
1 1.69
4 6.78
0 0.00
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
67  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 173
6 3.47
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
161 93.06
12 6.94%
68  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 250
0 0.00
0 0.00
11 4.40
5 2.00
0 0.00
234 93.60
16 6.40%
69  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 160
0 0.00
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
70  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1163
6 0.52
0 0.00
47 4.04
0 0.00
0 0.00
1110 95.44
53 4.56%
71  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 150
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,349 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,356 4.78
เตี้ย  750 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,720 13.12
ผอมและเตี้ย  699 2.47
อ้วนและเตี้ย  1,600 5.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,224 71.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,125 คน


28.66%


Powered By www.thaieducation.net