ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1514
75 4.95
69 4.56
277 18.30
144 9.51
346 22.85
603 39.83
911 60.17%
2  โรงเรียนวัดแพรกษา 1363
103 7.56
36 2.64
375 27.51
24 1.76
191 14.01
634 46.52
729 53.48%
3  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1359
97 7.14
78 5.74
326 23.99
42 3.09
153 11.26
663 48.79
696 51.21%
4  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 561
27 4.81
25 4.46
87 15.51
52 9.27
79 14.08
291 51.87
270 48.13%
5  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 805
34 4.22
19 2.36
149 18.51
53 6.58
117 14.53
433 53.79
372 46.21%
6  โรงเรียนวัดบางโปรง 234
18 7.69
0 0.00
48 20.51
18 7.69
0 0.00
150 64.10
84 35.90%
7  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 178
6 3.37
23 12.92
33 18.54
1 0.56
0 0.00
115 64.61
63 35.39%
8  โรงเรียนวัดครุใน 357
26 7.28
17 4.76
44 12.32
13 3.64
23 6.44
234 65.55
123 34.45%
9  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 233
30 12.88
0 0.00
50 21.46
0 0.00
0 0.00
153 65.67
80 34.33%
10  โรงเรียนวัดครุนอก 62
15 24.19
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
11  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 801
86 10.74
20 2.50
122 15.23
41 5.12
0 0.00
532 66.42
269 33.58%
12  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 281
1 0.36
13 4.63
74 26.33
2 0.71
0 0.00
191 67.97
90 32.03%
13  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 57
6 10.53
1 1.75
9 15.79
2 3.51
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
14  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 550
61 11.09
3 0.55
106 19.27
0 0.00
0 0.00
380 69.09
170 30.91%
15  โรงเรียนวัดแค 188
8 4.26
9 4.79
35 18.62
4 2.13
0 0.00
132 70.21
56 29.79%
16  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 323
16 4.95
7 2.17
67 20.74
5 1.55
1 0.31
227 70.28
96 29.72%
17  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 336
30 8.93
0 0.00
68 20.24
0 0.00
0 0.00
238 70.83
98 29.17%
18  โรงเรียนวัดสวนส้ม 632
43 6.80
10 1.58
128 20.25
2 0.32
0 0.00
449 71.04
183 28.96%
19  โรงเรียนบ้านบางจาก 334
12 3.59
14 4.19
70 20.96
0 0.00
0 0.00
238 71.26
96 28.74%
20  โรงเรียนวัดคลองเก้า 614
48 7.82
32 5.21
63 10.26
26 4.23
4 0.65
441 71.82
173 28.18%
21  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 558
45 8.06
26 4.66
40 7.17
22 3.94
23 4.12
402 72.04
156 27.96%
22  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 106
5 4.72
0 0.00
24 22.64
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
23  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 72
10 13.89
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
24  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 327
33 10.09
9 2.75
41 12.54
3 0.92
0 0.00
241 73.70
86 26.30%
25  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 61
2 3.28
3 4.92
10 16.39
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
26  โรงเรียนคลองบางปู 108
10 9.26
0 0.00
18 16.67
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
27  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 455
39 8.57
14 3.08
65 14.29
0 0.00
0 0.00
337 74.07
118 25.93%
28  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1108
55 4.96
22 1.99
200 18.05
2 0.18
1 0.09
828 74.73
280 25.27%
29  โรงเรียนวัดแหลม 171
7 4.09
8 4.68
27 15.79
1 0.58
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
30  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 80
9 11.25
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
31  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 287
17 5.92
6 2.09
47 16.38
1 0.35
0 0.00
216 75.26
71 24.74%
32  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1373
52 3.79
23 1.68
258 18.79
1 0.07
0 0.00
1039 75.67
334 24.33%
33  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 133
11 8.27
0 0.00
21 15.79
0 0.00
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
34  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 439
23 5.24
10 2.28
71 16.17
0 0.00
1 0.23
334 76.08
105 23.92%
35  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 752
31 4.12
15 1.99
130 17.29
2 0.27
0 0.00
574 76.33
178 23.67%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 281
19 6.76
9 3.20
35 12.46
1 0.36
0 0.00
217 77.22
64 22.78%
37  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1651
55 3.33
124 7.51
175 10.60
21 1.27
0 0.00
1276 77.29
375 22.71%
38  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 128
2 1.56
8 6.25
16 12.50
3 2.34
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
39  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 321
10 3.12
2 0.62
59 18.38
0 0.00
0 0.00
250 77.88
71 22.12%
40  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 73
2 2.74
2 2.74
10 13.70
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
41  โรงเรียนวัดบางกอบัว 96
1 1.04
0 0.00
17 17.71
2 2.08
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
42  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 223
15 6.73
10 4.48
17 7.62
2 0.90
1 0.45
178 79.82
45 20.18%
43  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
44  โรงเรียนคลองใหม่ 572
13 2.27
11 1.92
90 15.73
0 0.00
0 0.00
458 80.07
114 19.93%
45  โรงเรียนวัดบางด้วน 81
8 9.88
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
46  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 66
3 4.55
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
47  โรงเรียนคลองสำโรง 628
20 3.18
20 3.18
31 4.94
25 3.98
25 3.98
507 80.73
121 19.27%
48  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 495
24 4.85
3 0.61
68 13.74
0 0.00
0 0.00
400 80.81
95 19.19%
49  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
2 3.08
1 1.54
53 81.54
12 18.46%
50  โรงเรียนวัดคันลัด 77
2 2.60
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
51  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
8 11.11
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
52  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 712
23 3.23
17 2.39
26 3.65
25 3.51
28 3.93
593 83.29
119 16.71%
53  โรงเรียนวัดใหญ่ 642
16 2.49
17 2.65
68 10.59
6 0.93
0 0.00
535 83.33
107 16.67%
54  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 500
17 3.40
17 3.40
30 6.00
10 2.00
7 1.40
419 83.80
81 16.20%
55  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 616
44 7.14
0 0.00
55 8.93
0 0.00
0 0.00
517 83.93
99 16.07%
56  โรงเรียนวัดคลองมอญ 172
6 3.49
0 0.00
13 7.56
8 4.65
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
57  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 169
2 1.18
0 0.00
5 2.96
0 0.00
18 10.65
144 85.21
25 14.79%
58  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 266
9 3.38
1 0.38
26 9.77
1 0.38
0 0.00
229 86.09
37 13.91%
59  โรงเรียนวัดสุขกร 150
1 0.67
7 4.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
60  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 482
15 3.11
7 1.45
20 4.15
7 1.45
11 2.28
422 87.55
60 12.45%
61  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 82
3 3.66
1 1.22
4 4.88
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
62  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 191
3 1.57
0 0.00
19 9.95
0 0.00
0 0.00
169 88.48
22 11.52%
63  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1603
23 1.43
45 2.81
39 2.43
46 2.87
17 1.06
1433 89.39
170 10.61%
64  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 541
6 1.11
0 0.00
44 8.13
0 0.00
1 0.18
490 90.57
51 9.43%
65  โรงเรียนวัดป่าเกด 128
5 3.91
0 0.00
6 4.69
0 0.00
1 0.78
116 90.63
12 9.38%
66  โรงเรียนวัดกลาง 153
0 0.00
0 0.00
10 6.54
1 0.65
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
67  โรงเรียนวัดกองแก้ว 127
1 0.79
1 0.79
5 3.94
1 0.79
1 0.79
118 92.91
9 7.09%
68  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1580
18 1.14
28 1.77
27 1.71
12 0.76
6 0.38
1489 94.24
91 5.76%
69  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 820
2 0.24
1 0.12
5 0.61
4 0.49
3 0.37
805 98.17
15 1.83%
70  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 180
1 0.56
0 0.00
0 0.00
2 1.11
0 0.00
177 98.33
3 1.67%
71  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
72  โรงเรียนวัดรวก 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,463 4.75
เตี้ย  852 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,076 13.23
ผอมและเตี้ย  655 2.13
อ้วนและเตี้ย  1,061 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,706 73.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,107 คน


26.31%


Powered By www.thaieducation.net