ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 134
51 38.06
22 16.42
21 15.67
40 29.85
0 0.00
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 107
14 13.08
7 6.54
33 30.84
21 19.63
32 29.91
0 0.00
107 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 141
33 23.40
29 20.57
26 18.44
28 19.86
25 17.73
0 0.00
141 100.00%
4  โรงเรียนบ้านช่องลม 41
0 0.00
0 0.00
33 80.49
0 0.00
0 0.00
8 19.51
33 80.49%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 30
19 63.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
7 23.33
23 76.67%
6  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 32
3 9.38
4 12.50
7 21.88
6 18.75
2 6.25
10 31.25
22 68.75%
7  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 70
15 21.43
10 14.29
7 10.00
8 11.43
7 10.00
23 32.86
47 67.14%
8  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1485
77 5.19
62 4.18
200 13.47
139 9.36
314 21.14
693 46.67
792 53.33%
9  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 221
14 6.33
12 5.43
31 14.03
24 10.86
28 12.67
112 50.68
109 49.32%
10  โรงเรียนบ้านตอรัง 113
22 19.47
11 9.73
18 15.93
3 2.65
1 0.88
58 51.33
55 48.67%
11  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 47
4 8.51
5 10.64
2 4.26
9 19.15
2 4.26
25 53.19
22 46.81%
12  โรงเรียนบ้านทรายทอง 71
16 22.54
3 4.23
14 19.72
0 0.00
0 0.00
38 53.52
33 46.48%
13  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
5 3.94
10 7.87
18 14.17
7 5.51
18 14.17
69 54.33
58 45.67%
14  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 73
8 10.96
8 10.96
8 10.96
1 1.37
7 9.59
41 56.16
32 43.84%
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 174
6 3.45
12 6.90
14 8.05
17 9.77
27 15.52
98 56.32
76 43.68%
16  โรงเรียนวัดคูยาง 1657
134 8.09
25 1.51
256 15.45
159 9.60
149 8.99
934 56.37
723 43.63%
17  โรงเรียนบ้านพานทอง 66
5 7.58
1 1.52
12 18.18
7 10.61
3 4.55
38 57.58
28 42.42%
18  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 17
3 17.65
1 5.88
1 5.88
0 0.00
2 11.76
10 58.82
7 41.18%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 141
26 18.44
20 14.18
6 4.26
5 3.55
1 0.71
83 58.87
58 41.13%
20  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 264
87 32.95
10 3.79
11 4.17
0 0.00
0 0.00
156 59.09
108 40.91%
21  โรงเรียนบ้านลานทอง 85
9 10.59
9 10.59
13 15.29
2 2.35
1 1.18
51 60.00
34 40.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองทอง 65
7 10.77
6 9.23
6 9.23
4 6.15
3 4.62
39 60.00
26 40.00%
23  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 752
103 13.70
29 3.86
152 20.21
9 1.20
1 0.13
458 60.90
294 39.10%
24  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 430
30 6.98
33 7.67
85 19.77
15 3.49
4 0.93
263 61.16
167 38.84%
25  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 85
6 7.06
2 2.35
11 12.94
5 5.88
9 10.59
52 61.18
33 38.82%
26  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 65
8 12.31
2 3.08
15 23.08
0 0.00
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
27  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 99
9 9.09
5 5.05
24 24.24
0 0.00
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
28  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 37
4 10.81
1 2.70
8 21.62
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
29  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
11 13.41
0 0.00
13 15.85
6 7.32
1 1.22
51 62.20
31 37.80%
30  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 16
1 6.25
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
31  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 65
5 7.69
4 6.15
4 6.15
6 9.23
5 7.69
41 63.08
24 36.92%
32  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 49
7 14.29
0 0.00
5 10.20
3 6.12
3 6.12
31 63.27
18 36.73%
33  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 77
4 5.19
2 2.60
13 16.88
6 7.79
3 3.90
49 63.64
28 36.36%
34  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 150
29 19.33
0 0.00
25 16.67
0 0.00
0 0.00
96 64.00
54 36.00%
35  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 48
3 6.25
4 8.33
7 14.58
1 2.08
2 4.17
31 64.58
17 35.42%
36  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 273
19 6.96
11 4.03
60 21.98
2 0.73
3 1.10
178 65.20
95 34.80%
37  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 133
27 20.30
0 0.00
17 12.78
0 0.00
1 0.75
88 66.17
45 33.83%
38  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 137
13 9.49
11 8.03
10 7.30
5 3.65
7 5.11
91 66.42
46 33.58%
39  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 55
2 3.64
0 0.00
13 23.64
3 5.45
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
40  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 160
16 10.00
11 6.88
12 7.50
9 5.63
4 2.50
108 67.50
52 32.50%
41  โรงเรียนบ้านปางขนุน 193
5 2.59
5 2.59
24 12.44
24 12.44
4 2.07
131 67.88
62 32.12%
42  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 98
8 8.16
7 7.14
15 15.31
1 1.02
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
43  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 138
24 17.39
4 2.90
10 7.25
1 0.72
4 2.90
95 68.84
43 31.16%
44  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 36
4 11.11
0 0.00
6 16.67
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
45  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 145
11 7.59
1 0.69
16 11.03
9 6.21
7 4.83
101 69.66
44 30.34%
46  โรงเรียนบ้านโนนโก 33
7 21.21
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 96
14 14.58
0 0.00
12 12.50
2 2.08
1 1.04
67 69.79
29 30.21%
48  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 121
8 6.61
7 5.79
17 14.05
1 0.83
3 2.48
85 70.25
36 29.75%
49  โรงเรียนบ้านหัวยาง 44
10 22.73
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
50  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 132
12 9.09
5 3.79
19 14.39
3 2.27
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
51  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 112
13 11.61
5 4.46
13 11.61
2 1.79
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
52  โรงเรียนบ้านสมอโคน 24
2 8.33
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
53  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 134
8 5.97
10 7.46
11 8.21
9 6.72
1 0.75
95 70.90
39 29.10%
54  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 101
7 6.93
3 2.97
12 11.88
4 3.96
3 2.97
72 71.29
29 28.71%
55  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 84
7 8.33
6 7.14
8 9.52
0 0.00
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
56  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
3 5.36
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
57  โรงเรียนบ้านหนองจิก 32
1 3.13
0 0.00
6 18.75
2 6.25
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
58  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 43
3 6.98
1 2.33
8 18.60
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
59  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 252
5 1.98
35 13.89
16 6.35
5 1.98
9 3.57
182 72.22
70 27.78%
60  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 51
4 7.84
1 1.96
9 17.65
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
61  โรงเรียนบ้านหนองโสน 117
8 6.84
2 1.71
16 13.68
6 5.13
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
62  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 118
17 14.41
0 0.00
15 12.71
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
63  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 283
17 6.01
6 2.12
44 15.55
1 0.35
6 2.12
209 73.85
74 26.15%
64  โรงเรียนบ้านหนองรี 115
6 5.22
5 4.35
8 6.96
4 3.48
7 6.09
85 73.91
30 26.09%
65  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 116
2 1.72
8 6.90
20 17.24
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
66  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 204
6 2.94
5 2.45
27 13.24
11 5.39
2 0.98
153 75.00
51 25.00%
67  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 596
42 7.05
22 3.69
83 13.93
2 0.34
0 0.00
447 75.00
149 25.00%
68  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 153
15 9.80
0 0.00
15 9.80
0 0.00
8 5.23
115 75.16
38 24.84%
69  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 126
6 4.76
1 0.79
23 18.25
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
70  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 164
16 9.76
4 2.44
20 12.20
0 0.00
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
71  โรงเรียนบ้านแคทอง 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
1 2.44
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
72  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 62
7 11.29
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
73  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 120
10 8.33
5 4.17
12 10.00
2 1.67
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
74  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 58
1 1.72
3 5.17
4 6.90
2 3.45
4 6.90
44 75.86
14 24.14%
75  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 133
1 0.75
4 3.01
10 7.52
5 3.76
12 9.02
101 75.94
32 24.06%
76  โรงเรียนบ้านวังโขน 79
6 7.59
0 0.00
8 10.13
4 5.06
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 129
9 6.98
0 0.00
15 11.63
6 4.65
1 0.78
98 75.97
31 24.03%
78  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 192
7 3.65
11 5.73
25 13.02
1 0.52
2 1.04
146 76.04
46 23.96%
79  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 71
12 16.90
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
80  โรงเรียนบ้านวังชมภู 113
8 7.08
5 4.42
12 10.62
0 0.00
2 1.77
86 76.11
27 23.89%
81  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 93
5 5.38
8 8.60
9 9.68
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 203
7 3.45
7 3.45
21 10.34
3 1.48
10 4.93
155 76.35
48 23.65%
83  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 174
4 2.30
3 1.72
33 18.97
0 0.00
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
84  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 132
7 5.30
6 4.55
14 10.61
2 1.52
2 1.52
101 76.52
31 23.48%
85  โรงเรียนสหวิทยาคม 132
11 8.33
0 0.00
17 12.88
2 1.52
1 0.76
101 76.52
31 23.48%
86  โรงเรียนบ้านเก่า 69
7 10.14
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
87  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
14 7.37
0 0.00
30 15.79
0 0.00
0 0.00
146 76.84
44 23.16%
88  โรงเรียนบ้านไทยทวี 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
89  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
90  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 53
4 7.55
2 3.77
4 7.55
1 1.89
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
91  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
92  โรงเรียนสาธิต 492
12 2.44
8 1.63
82 16.67
6 1.22
0 0.00
384 78.05
108 21.95%
93  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
4 5.48
1 1.37
8 10.96
3 4.11
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
94  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 96
2 2.08
0 0.00
16 16.67
3 3.13
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
95  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 64
5 7.81
2 3.13
3 4.69
2 3.13
2 3.13
50 78.13
14 21.88%
96  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 192
16 8.33
8 4.17
11 5.73
5 2.60
2 1.04
150 78.13
42 21.88%
97  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 101
9 8.91
3 2.97
10 9.90
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
98  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 83
4 4.82
0 0.00
11 13.25
3 3.61
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
99  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
100  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 56
1 1.79
3 5.36
8 14.29
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
101  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 489
26 5.32
21 4.29
18 3.68
20 4.09
19 3.89
385 78.73
104 21.27%
102  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 76
2 2.63
0 0.00
11 14.47
1 1.32
2 2.63
60 78.95
16 21.05%
103  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 154
8 5.19
4 2.60
13 8.44
3 1.95
4 2.60
122 79.22
32 20.78%
104  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 140
13 9.29
0 0.00
14 10.00
2 1.43
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
105  โรงเรียนบ้านจิกลาด 29
1 3.45
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
106  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 204
7 3.43
6 2.94
12 5.88
7 3.43
10 4.90
162 79.41
42 20.59%
107  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 68
4 5.88
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
108  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 112
4 3.57
5 4.46
13 11.61
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
109  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 84
2 2.38
1 1.19
14 16.67
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
110  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
14 9.09
8 5.19
8 5.19
1 0.65
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
111  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 95
2 2.11
0 0.00
17 17.89
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองแขม 60
0 0.00
2 3.33
10 16.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
113  โรงเรียนบ้านไร่ดง 25
0 0.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
114  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 66
2 3.03
1 1.52
8 12.12
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
115  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 269
18 6.69
6 2.23
7 2.60
6 2.23
16 5.95
216 80.30
53 19.70%
116  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 61
4 6.56
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
117  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
118  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
0 0.00
2 3.85
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
119  โรงเรียนบ้านเทพนคร 122
10 8.20
1 0.82
12 9.84
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
120  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 294
24 8.16
0 0.00
31 10.54
0 0.00
0 0.00
239 81.29
55 18.71%
121  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 44
1 2.27
2 4.55
2 4.55
2 4.55
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
122  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 44
0 0.00
2 4.55
3 6.82
3 6.82
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
123  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 83
5 6.02
8 9.64
2 2.41
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
124  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 151
4 2.65
1 0.66
22 14.57
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
125  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 28
4 14.29
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
126  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 112
7 6.25
3 2.68
9 8.04
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
127  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 130
9 6.92
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
128  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 120
5 4.17
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
129  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 126
8 6.35
1 0.79
11 8.73
2 1.59
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
130  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 116
16 13.79
3 2.59
1 0.86
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
131  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 116
0 0.00
1 0.86
19 16.38
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
132  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 146
3 2.05
6 4.11
12 8.22
2 1.37
2 1.37
121 82.88
25 17.12%
133  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 187
5 2.67
10 5.35
17 9.09
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
134  โรงเรียนบ้านวังทอง 142
7 4.93
5 3.52
9 6.34
3 2.11
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
135  โรงเรียนวัดโพธาราม 71
4 5.63
4 5.63
3 4.23
0 0.00
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
136  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
1 1.30
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
137  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
138  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 78
4 5.13
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
139  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
140  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
141  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 119
2 1.68
3 2.52
14 11.76
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 120
13 10.83
0 0.00
1 0.83
3 2.50
2 1.67
101 84.17
19 15.83%
143  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
144  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
145  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 113
3 2.65
0 0.00
14 12.39
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
146  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 81
2 2.47
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
147  โรงเรียนบ้านบางลาด 220
7 3.18
7 3.18
18 8.18
0 0.00
0 0.00
188 85.45
32 14.55%
148  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 131
3 2.29
2 1.53
11 8.40
3 2.29
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
149  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 112
0 0.00
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
150  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 148
7 4.73
0 0.00
14 9.46
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
151  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
152  โรงเรียนบ้านหนองทราย 82
5 6.10
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
153  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 165
6 3.64
3 1.82
11 6.67
2 1.21
0 0.00
143 86.67
22 13.33%
154  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 224
8 3.57
6 2.68
12 5.36
2 0.89
1 0.45
195 87.05
29 12.95%
155  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 109
6 5.50
1 0.92
7 6.42
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
156  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
157  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 89
4 4.49
0 0.00
6 6.74
0 0.00
1 1.12
78 87.64
11 12.36%
158  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 81
2 2.47
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
159  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 122
1 0.82
0 0.00
14 11.48
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
160  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 103
4 3.88
3 2.91
2 1.94
0 0.00
3 2.91
91 88.35
12 11.65%
161  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
162  โรงเรียนบ้านท่านา 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 109
0 0.00
0 0.00
10 9.17
2 1.83
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
164  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 64
2 3.13
4 6.25
1 1.56
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
165  โรงเรียนบ้านนานอก 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
166  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 103
2 1.94
0 0.00
6 5.83
2 1.94
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
167  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
168  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 134
2 1.49
0 0.00
11 8.21
0 0.00
1 0.75
120 89.55
14 10.45%
169  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
170  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 110
2 1.82
1 0.91
7 6.36
1 0.91
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
171  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 231
5 2.16
8 3.46
8 3.46
1 0.43
1 0.43
208 90.04
23 9.96%
172  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 123
3 2.44
0 0.00
6 4.88
1 0.81
2 1.63
111 90.24
12 9.76%
173  โรงเรียนบ้านหนองขาม 127
0 0.00
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
174  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
175  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
176  โรงเรียนบ้านหนองกรด 62
4 6.45
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
177  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
178  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 124
2 1.61
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
179  โรงเรียนบ้านวังประดา 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
180  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 148
2 1.35
1 0.68
5 3.38
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
181  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 167
3 1.80
0 0.00
6 3.59
0 0.00
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
182  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
183  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
4 2.96
0 0.00
2 1.48
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
184  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 137
1 0.73
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
185  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 253
3 1.19
2 0.79
4 1.58
2 0.79
0 0.00
242 95.65
11 4.35%
186  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
1 0.87
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
187  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 142
0 0.00
2 1.41
3 2.11
0 0.00
1 0.70
136 95.77
6 4.23%
188  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 98
1 1.02
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
189  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 55
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 88
1 1.14
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
192  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 105
2 1.90
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
193  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 260
3 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.54
253 97.31
7 2.69%
194  โรงเรียนบ้านหนองแดน 162
1 0.62
0 0.00
1 0.62
1 0.62
0 0.00
159 98.15
3 1.85%
195  โรงเรียนบ้านจันทิมา 189
1 0.53
2 1.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 98.41
3 1.59%
196  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 138
0 0.00
0 0.00
2 1.45
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
197  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านแม่บัว 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านไร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,700 6.47
เตี้ย  777 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,845 10.83
ผอมและเตี้ย  783 2.98
อ้วนและเตี้ย  842 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,331 73.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,947 คน


26.44%


Powered By www.thaieducation.net