ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
15 9.49
22 13.92
16 10.13
37 23.42
38 24.05
30 18.99
128 81.01%
4  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 360
47 13.06
77 21.39
28 7.78
88 24.44
40 11.11
80 22.22
280 77.78%
5  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
10 16.67
13 21.67
18 30.00
0 0.00
0 0.00
19 31.67
41 68.33%
6  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
5 18.52
3 11.11
7 25.93
3 11.11
0 0.00
9 33.33
18 66.67%
7  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 134
22 16.42
5 3.73
14 10.45
27 20.15
19 14.18
47 35.07
87 64.93%
8  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 38
7 18.42
8 21.05
5 13.16
3 7.89
1 2.63
14 36.84
24 63.16%
9  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 114
19 16.67
19 16.67
7 6.14
22 19.30
3 2.63
44 38.60
70 61.40%
10  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
35 33.65
25 24.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 85
13 15.29
12 14.12
18 21.18
5 5.88
1 1.18
36 42.35
49 57.65%
12  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 28
7 25.00
6 21.43
1 3.57
2 7.14
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
13  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
2 28.57
3 42.86
4 57.14%
14  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 299
58 19.40
43 14.38
20 6.69
27 9.03
22 7.36
129 43.14
170 56.86%
15  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 143
28 19.58
14 9.79
11 7.69
11 7.69
17 11.89
62 43.36
81 56.64%
16  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 85
22 25.88
12 14.12
12 14.12
0 0.00
1 1.18
38 44.71
47 55.29%
17  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 20
3 15.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
3 15.00
9 45.00
11 55.00%
18  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 40
9 22.50
7 17.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
19  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 61
13 21.31
4 6.56
5 8.20
6 9.84
5 8.20
28 45.90
33 54.10%
20  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
30 24.39
25 20.33
11 8.94
0 0.00
0 0.00
57 46.34
66 53.66%
21  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 64
9 14.06
10 15.63
7 10.94
8 12.50
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
22  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 229
43 18.78
25 10.92
32 13.97
14 6.11
7 3.06
108 47.16
121 52.84%
23  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 128
27 21.09
13 10.16
9 7.03
12 9.38
6 4.69
61 47.66
67 52.34%
24  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
5 20.00
3 12.00
12 48.00
13 52.00%
25  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 108
12 11.11
8 7.41
11 10.19
17 15.74
8 7.41
52 48.15
56 51.85%
26  โรงเรียนบ้านดินจี่ 361
107 29.64
35 9.70
35 9.70
8 2.22
1 0.28
175 48.48
186 51.52%
27  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
8 8.89
1 1.11
37 41.11
0 0.00
0 0.00
44 48.89
46 51.11%
28  โรงเรียนบ้านจอมศรี 20
3 15.00
3 15.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
29  โรงเรียนบ้านนาบอน 348
68 19.54
39 11.21
27 7.76
27 7.76
13 3.74
174 50.00
174 50.00%
30  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
39 22.54
8 4.62
28 16.18
4 2.31
4 2.31
90 52.02
83 47.98%
31  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 97
5 5.15
2 2.06
18 18.56
7 7.22
13 13.40
52 53.61
45 46.39%
32  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
9 12.33
13 17.81
6 8.22
2 2.74
3 4.11
40 54.79
33 45.21%
33  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
3 15.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
11 55.00
9 45.00%
34  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
19 10.16
7 3.74
28 14.97
6 3.21
20 10.70
107 57.22
80 42.78%
35  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 67
4 5.97
6 8.96
2 2.99
6 8.96
10 14.93
39 58.21
28 41.79%
36  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 48
8 16.67
4 8.33
8 16.67
0 0.00
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
37  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 96
9 9.38
13 13.54
8 8.33
6 6.25
4 4.17
56 58.33
40 41.67%
38  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 58
4 6.90
2 3.45
1 1.72
9 15.52
8 13.79
34 58.62
24 41.38%
39  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 29
5 17.24
2 6.90
2 6.90
2 6.90
1 3.45
17 58.62
12 41.38%
40  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 56
8 14.29
7 12.50
1 1.79
7 12.50
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
41  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139
16 11.51
2 1.44
36 25.90
3 2.16
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
42  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
4 14.81
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสง 79
6 7.59
4 5.06
13 16.46
1 1.27
8 10.13
47 59.49
32 40.51%
44  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 104
10 9.62
10 9.62
3 2.88
17 16.35
2 1.92
62 59.62
42 40.38%
45  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
14 12.39
10 8.85
16 14.16
5 4.42
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
46  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
3 6.25
7 14.58
3 6.25
2 4.17
4 8.33
29 60.42
19 39.58%
47  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
10 10.64
7 7.45
7 7.45
7 7.45
6 6.38
57 60.64
37 39.36%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 65
4 6.15
8 12.31
3 4.62
5 7.69
5 7.69
40 61.54
25 38.46%
49  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 350
44 12.57
43 12.29
9 2.57
26 7.43
11 3.14
217 62.00
133 38.00%
50  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 220
21 9.55
26 11.82
13 5.91
8 3.64
15 6.82
137 62.27
83 37.73%
51  โรงเรียนสังคมพัฒนา 252
27 10.71
30 11.90
23 9.13
15 5.95
0 0.00
157 62.30
95 37.70%
52  โรงเรียนบ้านนากระเดา 80
15 18.75
0 0.00
10 12.50
5 6.25
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
53  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
18 19.57
5 5.43
11 11.96
0 0.00
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
54  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
8 8.79
10 10.99
15 16.48
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
55  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 149
21 14.09
0 0.00
33 22.15
0 0.00
0 0.00
95 63.76
54 36.24%
56  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 45
6 13.33
5 11.11
1 2.22
4 8.89
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
57  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 127
12 9.45
4 3.15
23 18.11
5 3.94
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
58  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 17
4 23.53
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
59  โรงเรียนบ้านนาวี 106
7 6.60
7 6.60
18 16.98
5 4.72
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
60  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
9 9.47
7 7.37
12 12.63
5 5.26
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
61  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
3 4.00
12 16.00
2 2.67
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
62  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 270
38 14.07
18 6.67
11 4.07
18 6.67
8 2.96
177 65.56
93 34.44%
63  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 178
7 3.93
11 6.18
7 3.93
18 10.11
18 10.11
117 65.73
61 34.27%
64  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
10 12.66
6 7.59
10 12.66
1 1.27
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
65  โรงเรียนบ้านวังเวียง 50
13 26.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
66  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
67  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 139
15 10.79
13 9.35
12 8.63
6 4.32
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
68  โรงเรียนบ้านปลาขาว 61
8 13.11
8 13.11
2 3.28
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
69  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
8 9.30
4 4.65
12 13.95
4 4.65
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
70  โรงเรียนบ้านดงมัน 34
2 5.88
4 11.76
1 2.94
1 2.94
3 8.82
23 67.65
11 32.35%
71  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
72  โรงเรียนหนองขามวิทยา 50
5 10.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
73  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97
7 7.22
8 8.25
14 14.43
2 2.06
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
74  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 229
21 9.17
12 5.24
18 7.86
9 3.93
13 5.68
156 68.12
73 31.88%
75  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
11 9.73
0 0.00
20 17.70
4 3.54
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
76  โรงเรียนนาขามวิทยา 300
25 8.33
14 4.67
46 15.33
8 2.67
2 0.67
205 68.33
95 31.67%
77  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
3 15.79
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
78  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 54
6 11.11
7 12.96
4 7.41
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
79  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 161
9 5.59
8 4.97
12 7.45
14 8.70
7 4.35
111 68.94
50 31.06%
80  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 78
7 8.97
0 0.00
17 21.79
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
81  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
82  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 519
45 8.67
30 5.78
35 6.74
13 2.50
35 6.74
361 69.56
158 30.44%
83  โรงเรียนบ้านกกตาล 69
2 2.90
1 1.45
11 15.94
6 8.70
1 1.45
48 69.57
21 30.43%
84  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 103
10 9.71
6 5.83
9 8.74
6 5.83
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
85  โรงเรียนบ้านกุดกอก 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
86  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 154
10 6.49
9 5.84
11 7.14
8 5.19
8 5.19
108 70.13
46 29.87%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 99
10 10.10
5 5.05
2 2.02
5 5.05
7 7.07
70 70.71
29 29.29%
88  โรงเรียนบ้านนาคู 237
30 12.66
12 5.06
11 4.64
10 4.22
6 2.53
168 70.89
69 29.11%
89  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
90  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
4 11.43
4 11.43
2 5.71
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
91  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 67
6 8.96
6 8.96
7 10.45
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
92  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
29 15.76
12 6.52
7 3.80
4 2.17
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
93  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
13 10.16
13 10.16
92 71.88
36 28.13%
94  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 115
6 5.22
11 9.57
8 6.96
5 4.35
2 1.74
83 72.17
32 27.83%
95  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 299
14 4.68
22 7.36
19 6.35
14 4.68
14 4.68
216 72.24
83 27.76%
96  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
9 8.49
6 5.66
14 13.21
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
97  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 183
0 0.00
13 7.10
19 10.38
0 0.00
18 9.84
133 72.68
50 27.32%
98  โรงเรียนบ้านคุย 250
39 15.60
0 0.00
29 11.60
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
99  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
0 0.00
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
100  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
4 4.88
7 8.54
10 12.20
0 0.00
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
101  โรงเรียนบ้านนาทัน 30
2 6.67
3 10.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
102  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 91
0 0.00
10 10.99
9 9.89
5 5.49
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
103  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207
17 8.21
9 4.35
28 13.53
0 0.00
0 0.00
153 73.91
54 26.09%
104  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
5 8.62
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
5 11.63
2 4.65
1 2.33
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
106  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1367
128 9.36
40 2.93
56 4.10
64 4.68
60 4.39
1019 74.54
348 25.46%
107  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
4 5.97
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
108  โรงเรียนบ้านหนองผือ 52
0 0.00
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
109  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
22 12.43
6 3.39
16 9.04
0 0.00
0 0.00
133 75.14
44 24.86%
110  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
6 6.19
0 0.00
17 17.53
0 0.00
1 1.03
73 75.26
24 24.74%
111  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150
8 5.33
3 2.00
12 8.00
8 5.33
6 4.00
113 75.33
37 24.67%
112  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 135
3 2.22
4 2.96
21 15.56
1 0.74
4 2.96
102 75.56
33 24.44%
113  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
114  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 99
3 3.03
2 2.02
19 19.19
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
115  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
116  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
90 5.56
72 4.45
80 4.94
41 2.53
105 6.49
1231 76.03
388 23.97%
117  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 313
38 12.14
20 6.39
16 5.11
1 0.32
0 0.00
238 76.04
75 23.96%
118  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 228
18 7.89
15 6.58
7 3.07
7 3.07
7 3.07
174 76.32
54 23.68%
119  โรงเรียนบ้านโนนชาด 98
2 2.04
7 7.14
13 13.27
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 175
14 8.00
7 4.00
15 8.57
5 2.86
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
121  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
4 4.26
8 8.51
9 9.57
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
122  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
3 3.61
3 3.61
64 77.11
19 22.89%
123  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
10 4.74
7 3.32
20 9.48
7 3.32
4 1.90
163 77.25
48 22.75%
124  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
3 4.55
3 4.55
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
125  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 274
10 3.65
4 1.46
10 3.65
22 8.03
16 5.84
212 77.37
62 22.63%
126  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 84
5 5.95
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
65 77.38
19 22.62%
127  โรงเรียนบ้านวังมน 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
128  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
5 5.38
4 4.30
3 3.23
5 5.38
4 4.30
72 77.42
21 22.58%
129  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 138
8 5.80
8 5.80
15 10.87
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
130  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 145
8 5.52
4 2.76
20 13.79
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
131  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 105
9 8.57
3 2.86
8 7.62
3 2.86
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
132  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
6 4.44
9 6.67
2 1.48
5 3.70
7 5.19
106 78.52
29 21.48%
133  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
134  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 34
5 14.71
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
135  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
2 2.56
3 3.85
62 79.49
16 20.51%
136  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49
3 6.12
1 2.04
3 6.12
1 2.04
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
137  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
10 4.17
10 4.17
16 6.67
11 4.58
1 0.42
192 80.00
48 20.00%
138  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 46
1 2.17
3 6.52
2 4.35
1 2.17
2 4.35
37 80.43
9 19.57%
139  โรงเรียนหนองบัวใน 175
17 9.71
9 5.14
7 4.00
1 0.57
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
140  โรงเรียนบ้านชาด 264
18 6.82
8 3.03
13 4.92
6 2.27
6 2.27
213 80.68
51 19.32%
141  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
10 8.33
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
142  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
7 10.29
2 2.94
3 4.41
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
143  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
1 1.11
1 1.11
10 11.11
2 2.22
2 2.22
74 82.22
16 17.78%
144  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 136
2 1.47
4 2.94
4 2.94
9 6.62
5 3.68
112 82.35
24 17.65%
145  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
146  โรงเรียนนาทันวิทยา 122
4 3.28
4 3.28
9 7.38
3 2.46
1 0.82
101 82.79
21 17.21%
147  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 60
0 0.00
6 10.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
148  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 193
1 0.52
19 9.84
12 6.22
0 0.00
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
149  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 158
8 5.06
0 0.00
15 9.49
0 0.00
3 1.90
132 83.54
26 16.46%
150  โรงเรียนบ้านจาน 61
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
151  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
7 8.05
0 0.00
3 3.45
0 0.00
4 4.60
73 83.91
14 16.09%
152  โรงเรียนหนองโพนสูง 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
153  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 174
6 3.45
0 0.00
21 12.07
0 0.00
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
154  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
1 1.92
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
155  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
156  โรงเรียนนางามวิทยา 177
12 6.78
2 1.13
6 3.39
1 0.56
6 3.39
150 84.75
27 15.25%
157  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
4 4.60
3 3.45
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
158  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 155
18 11.61
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
159  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
160  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 133
6 4.51
4 3.01
6 4.51
1 0.75
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
161  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
162  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 157
3 1.91
5 3.18
9 5.73
2 1.27
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
163  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
164  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 86
3 3.49
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
165  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
166  โรงเรียนบ้านขมิ้น 60
6 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
167  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 259
5 1.93
5 1.93
7 2.70
3 1.16
5 1.93
234 90.35
25 9.65%
168  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
169  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
170  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
171  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
172  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
5 3.07
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
173  โรงเรียนบ้านโนนยาง 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
174  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
3 4.11
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
175  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
176  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
177  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
178  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 105
5 4.76
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
179  โรงเรียนบ้านกลาง 114
2 1.75
0 0.00
1 0.88
2 1.75
2 1.75
107 93.86
7 6.14%
180  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
181  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
182  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
183  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
184  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
185  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
186  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
187  โรงเรียนหนองบัวนอก 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
188  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
0 0.00
0 0.00
2 1.79
0 0.00
2 1.79
108 96.43
4 3.57%
189  โรงเรียนโคกนาดี 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
190  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
8 2.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
267 97.09
8 2.91%
191  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
192  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
193  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
195  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
160 99.38
1 0.62%
196  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 344
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
344 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,115 8.59
เตี้ย  1,355 5.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,844 7.49
ผอมและเตี้ย  921 3.74
อ้วนและเตี้ย  744 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,650 71.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,979 คน


28.34%


Powered By www.thaieducation.net