ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 60
40 66.67
6 10.00
8 13.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 25
19 76.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
3  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 35
32 91.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
2 50.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
5  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 140
10 7.14
6 4.29
11 7.86
105 75.00
1 0.71
7 5.00
133 95.00%
6  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 204
42 20.59
38 18.63
47 23.04
31 15.20
27 13.24
19 9.31
185 90.69%
7  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 58
7 12.07
13 22.41
19 32.76
7 12.07
6 10.34
6 10.34
52 89.66%
8  โรงเรียนคำโองวิทยา 77
14 18.18
9 11.69
10 12.99
15 19.48
21 27.27
8 10.39
69 89.61%
9  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 126
30 23.81
31 24.60
23 18.25
6 4.76
22 17.46
14 11.11
112 88.89%
10  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 45
11 24.44
6 13.33
9 20.00
7 15.56
7 15.56
5 11.11
40 88.89%
11  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 46
3 6.52
8 17.39
14 30.43
7 15.22
8 17.39
6 13.04
40 86.96%
12  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 62
14 22.58
10 16.13
4 6.45
19 30.65
5 8.06
10 16.13
52 83.87%
13  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 116
87 75.00
0 0.00
8 6.90
1 0.86
0 0.00
20 17.24
96 82.76%
14  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 49
16 32.65
1 2.04
6 12.24
16 32.65
0 0.00
10 20.41
39 79.59%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัว 82
64 78.05
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
17 20.73
65 79.27%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 124
12 9.68
14 11.29
16 12.90
26 20.97
30 24.19
26 20.97
98 79.03%
17  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 130
95 73.08
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
30 23.08
100 76.92%
18  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 46
13 28.26
10 21.74
12 26.09
0 0.00
0 0.00
11 23.91
35 76.09%
19  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74
53 71.62
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
18 24.32
56 75.68%
20  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 105
22 20.95
20 19.05
7 6.67
14 13.33
7 6.67
35 33.33
70 66.67%
21  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
2 3.57
7 12.50
8 14.29
9 16.07
11 19.64
19 33.93
37 66.07%
23  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 35
19 54.29
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
12 34.29
23 65.71%
24  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
8 57.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
5 35.71
9 64.29%
25  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 41
3 7.32
3 7.32
4 9.76
6 14.63
10 24.39
15 36.59
26 63.41%
26  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 95
13 13.68
10 10.53
19 20.00
7 7.37
10 10.53
36 37.89
59 62.11%
27  โรงเรียนนาบงวิทยา 136
20 14.71
26 19.12
8 5.88
18 13.24
12 8.82
52 38.24
84 61.76%
28  โรงเรียนหนองแวงม่วง 60
17 28.33
7 11.67
6 10.00
7 11.67
0 0.00
23 38.33
37 61.67%
29  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 49
1 2.04
11 22.45
8 16.33
1 2.04
8 16.33
20 40.82
29 59.18%
30  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 34
4 11.76
5 14.71
0 0.00
10 29.41
1 2.94
14 41.18
20 58.82%
31  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 171
65 38.01
12 7.02
9 5.26
7 4.09
5 2.92
73 42.69
98 57.31%
32  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 96
45 46.88
1 1.04
7 7.29
0 0.00
0 0.00
43 44.79
53 55.21%
33  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 210
44 20.95
28 13.33
13 6.19
17 8.10
13 6.19
95 45.24
115 54.76%
34  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 127
24 18.90
25 19.69
15 11.81
3 2.36
0 0.00
60 47.24
67 52.76%
35  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 238
63 26.47
32 13.45
6 2.52
20 8.40
2 0.84
115 48.32
123 51.68%
36  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 126
6 4.76
4 3.17
20 15.87
19 15.08
15 11.90
62 49.21
64 50.79%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 178
38 21.35
23 12.92
23 12.92
5 2.81
1 0.56
88 49.44
90 50.56%
38  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 100
12 12.00
12 12.00
14 14.00
12 12.00
0 0.00
50 50.00
50 50.00%
39  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 49
9 18.37
5 10.20
5 10.20
5 10.20
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
40  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 115
15 13.04
9 7.83
18 15.65
7 6.09
7 6.09
59 51.30
56 48.70%
41  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
8 13.11
2 3.28
9 14.75
10 16.39
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
42  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 161
8 4.97
4 2.48
23 14.29
12 7.45
27 16.77
87 54.04
74 45.96%
43  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 101
18 17.82
19 18.81
9 8.91
0 0.00
0 0.00
55 54.46
46 45.54%
44  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 25
6 24.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
14 56.00
11 44.00%
45  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 106
22 20.75
10 9.43
6 5.66
6 5.66
1 0.94
61 57.55
45 42.45%
46  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213
14 6.57
52 24.41
19 8.92
5 2.35
0 0.00
123 57.75
90 42.25%
47  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 122
16 13.11
12 9.84
16 13.11
5 4.10
0 0.00
73 59.84
49 40.16%
48  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 183
28 15.30
32 17.49
13 7.10
0 0.00
0 0.00
110 60.11
73 39.89%
49  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 98
9 9.18
8 8.16
18 18.37
3 3.06
0 0.00
60 61.22
38 38.78%
50  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 96
8 8.33
12 12.50
8 8.33
8 8.33
1 1.04
59 61.46
37 38.54%
51  โรงเรียนยางคำวิทยา 86
15 17.44
4 4.65
5 5.81
4 4.65
5 5.81
53 61.63
33 38.37%
52  โรงเรียนดงบังวิทยา 113
7 6.19
11 9.73
17 15.04
4 3.54
4 3.54
70 61.95
43 38.05%
53  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 198
19 9.60
16 8.08
14 7.07
13 6.57
9 4.55
127 64.14
71 35.86%
54  โรงเรียนบ้านโคกศรี 109
6 5.50
8 7.34
8 7.34
9 8.26
8 7.34
70 64.22
39 35.78%
55  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 157
17 10.83
30 19.11
3 1.91
5 3.18
0 0.00
102 64.97
55 35.03%
56  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380
59 15.53
33 8.68
40 10.53
0 0.00
0 0.00
248 65.26
132 34.74%
57  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 64
5 7.81
4 6.25
13 20.31
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
58  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 182
29 15.93
27 14.84
0 0.00
6 3.30
0 0.00
120 65.93
62 34.07%
59  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 109
15 13.76
8 7.34
4 3.67
5 4.59
5 4.59
72 66.06
37 33.94%
60  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 245
32 13.06
8 3.27
34 13.88
6 2.45
3 1.22
162 66.12
83 33.88%
61  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 33
3 9.09
1 3.03
6 18.18
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
62  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 60
5 8.33
5 8.33
9 15.00
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
63  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 176
16 9.09
17 9.66
0 0.00
11 6.25
11 6.25
121 68.75
55 31.25%
64  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 77
5 6.49
10 12.99
5 6.49
3 3.90
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
65  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1025
38 3.71
38 3.71
82 8.00
54 5.27
82 8.00
731 71.32
294 28.68%
66  โรงเรียนบ้านคำแคน 35
6 17.14
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
67  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 103
10 9.71
3 2.91
6 5.83
7 6.80
3 2.91
74 71.84
29 28.16%
68  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 130
8 6.15
5 3.85
10 7.69
8 6.15
5 3.85
94 72.31
36 27.69%
69  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 174
23 13.22
10 5.75
10 5.75
2 1.15
2 1.15
127 72.99
47 27.01%
70  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 152
11 7.24
1 0.66
9 5.92
12 7.89
8 5.26
111 73.03
41 26.97%
71  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 124
11 8.87
7 5.65
9 7.26
3 2.42
3 2.42
91 73.39
33 26.61%
72  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 64
6 9.38
4 6.25
7 10.94
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
73  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 38
7 18.42
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
74  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 42
9 21.43
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
75  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 103
23 22.33
0 0.00
0 0.00
3 2.91
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
76  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 347
15 4.32
20 5.76
23 6.63
15 4.32
14 4.03
260 74.93
87 25.07%
77  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168
16 9.52
12 7.14
3 1.79
8 4.76
3 1.79
126 75.00
42 25.00%
78  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 61
4 6.56
4 6.56
3 4.92
3 4.92
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
79  โรงเรียนโคกคำวิทยา 154
11 7.14
5 3.25
21 13.64
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
80  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 17
4 23.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
81  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 147
3 2.04
2 1.36
23 15.65
3 2.04
3 2.04
113 76.87
34 23.13%
82  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 61
3 4.92
3 4.92
4 6.56
4 6.56
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
83  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 88
0 0.00
9 10.23
10 11.36
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
84  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 143
17 11.89
10 6.99
2 1.40
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
85  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 68
0 0.00
2 2.94
2 2.94
4 5.88
6 8.82
54 79.41
14 20.59%
86  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 156
8 5.13
7 4.49
10 6.41
7 4.49
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
87  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 278
15 5.40
9 3.24
4 1.44
27 9.71
2 0.72
221 79.50
57 20.50%
88  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 164
18 10.98
8 4.88
7 4.27
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
89  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
90  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 45
4 8.89
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
91  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 262
27 10.31
9 3.44
16 6.11
0 0.00
0 0.00
210 80.15
52 19.85%
92  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 184
17 9.24
9 4.89
12 6.52
0 0.00
-2 -1.09
148 80.43
36 19.57%
93  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 41
7 17.07
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
94  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 145
8 5.52
8 5.52
10 6.90
1 0.69
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
95  โรงเรียนดอนขีวิทยา 118
8 6.78
4 3.39
6 5.08
0 0.00
3 2.54
97 82.20
21 17.80%
96  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 62
2 3.23
7 11.29
1 1.61
0 0.00
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
97  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 141
18 12.77
3 2.13
4 2.84
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
98  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 79
1 1.27
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
99  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 69
3 4.35
2 2.90
0 0.00
1 1.45
6 8.70
57 82.61
12 17.39%
100  โรงเรียนคำขามวิทยา 93
5 5.38
4 4.30
4 4.30
0 0.00
3 3.23
77 82.80
16 17.20%
101  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 99
10 10.10
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
102  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 60
1 1.67
2 3.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
103  โรงเรียนปอแดงวิทยา 68
4 5.88
2 2.94
3 4.41
1 1.47
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
104  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 125
16 12.80
2 1.60
2 1.60
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
105  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 90
5 5.56
2 2.22
5 5.56
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
106  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 179
8 4.47
4 2.23
15 8.38
0 0.00
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
107  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
108  โรงเรียนบ้านแสนสุข 76
5 6.58
2 2.63
1 1.32
3 3.95
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
109  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
110  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99
0 0.00
8 8.08
0 0.00
6 6.06
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
111  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
112  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
113  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 161
8 4.97
7 4.35
6 3.73
1 0.62
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
114  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 126
5 3.97
0 0.00
12 9.52
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
115  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 82
4 4.88
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
116  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 113
8 7.08
2 1.77
2 1.77
3 2.65
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
117  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121
8 6.61
2 1.65
6 4.96
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
118  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
119  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 165
5 3.03
4 2.42
11 6.67
0 0.00
1 0.61
144 87.27
21 12.73%
120  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
121  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
122  โรงเรียนบ้านหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
123  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
124  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 164
5 3.05
6 3.66
4 2.44
0 0.00
1 0.61
148 90.24
16 9.76%
125  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
1 0.97
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
126  โรงเรียนหนองบัวชุม 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
127  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
128  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 122
2 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 7.38
111 90.98
11 9.02%
129  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
130  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 115
7 6.09
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
131  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 100
2 2.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
132  โรงเรียนพิมูลวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
133  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
134  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 95
1 1.05
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
136  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.19
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
137  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
138  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
2 1.45
5 3.62
130 94.20
8 5.80%
139  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 87
1 1.15
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
140  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
141  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 113
1 0.88
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
142  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 64
0 0.00
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
144  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 190
4 2.11
2 1.05
2 1.05
0 0.00
0 0.00
182 95.79
8 4.21%
145  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 120
1 0.83
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
146  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 73
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
147  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 99
1 1.01
1 1.01
1 1.01
1 1.01
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
148  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 107
2 1.87
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
149  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 198
4 2.02
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
150  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
1 1.10
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
151  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
1 1.04
93 96.88
3 3.13%
152  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
153  โรงเรียนบ้านชัยศรี 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
154  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหนองขาม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนหนองโนวิทยา 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,878 10.82
เตี้ย  998 5.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.80
ผอมและเตี้ย  732 4.22
อ้วนและเตี้ย  467 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,102 69.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,256 คน


30.28%


Powered By www.thaieducation.net