ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 252
58 23.02
33 13.10
62 24.60
46 18.25
53 21.03
0 0.00
252 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 205
58 28.29
52 25.37
18 8.78
42 20.49
35 17.07
0 0.00
205 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 109
26 23.85
16 14.68
48 44.04
13 11.93
6 5.50
0 0.00
109 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 274
207 75.55
34 12.41
4 1.46
6 2.19
17 6.20
6 2.19
268 97.81%
5  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 135
89 65.93
1 0.74
4 2.96
18 13.33
11 8.15
12 8.89
123 91.11%
6  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 186
57 30.65
54 29.03
38 20.43
7 3.76
6 3.23
24 12.90
162 87.10%
7  โรงเรียนบ้านยะหอ 239
91 38.08
68 28.45
4 1.67
40 16.74
4 1.67
32 13.39
207 86.61%
8  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 330
114 34.55
66 20.00
25 7.58
70 21.21
7 2.12
48 14.55
282 85.45%
9  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 143
27 18.88
16 11.19
14 9.79
47 32.87
12 8.39
27 18.88
116 81.12%
10  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 182
57 31.32
35 19.23
13 7.14
26 14.29
6 3.30
45 24.73
137 75.27%
11  โรงเรียนบ้านปูยู 249
81 32.53
66 26.51
12 4.82
24 9.64
2 0.80
64 25.70
185 74.30%
12  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 174
28 16.09
26 14.94
24 13.79
27 15.52
24 13.79
45 25.86
129 74.14%
13  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 107
66 61.68
4 3.74
3 2.80
4 3.74
1 0.93
29 27.10
78 72.90%
14  โรงเรียนบ้านปลักปลา 166
32 19.28
37 22.29
10 6.02
30 18.07
7 4.22
50 30.12
116 69.88%
15  โรงเรียนบ้านกลูบี 171
38 22.22
20 11.70
22 12.87
18 10.53
19 11.11
54 31.58
117 68.42%
16  โรงเรียนบ้านละหาน 139
22 15.83
40 28.78
5 3.60
28 20.14
0 0.00
44 31.65
95 68.35%
17  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 90
21 23.33
22 24.44
0 0.00
18 20.00
0 0.00
29 32.22
61 67.78%
18  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 100
29 29.00
19 19.00
4 4.00
14 14.00
1 1.00
33 33.00
67 67.00%
19  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 66
16 24.24
12 18.18
8 12.12
8 12.12
0 0.00
22 33.33
44 66.67%
20  โรงเรียนบ้านแอแว 197
39 19.80
38 19.29
14 7.11
26 13.20
14 7.11
66 33.50
131 66.50%
21  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 226
50 22.12
32 14.16
4 1.77
26 11.50
29 12.83
85 37.61
141 62.39%
22  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406
75 18.47
72 17.73
14 3.45
52 12.81
40 9.85
153 37.68
253 62.32%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 204
36 17.65
30 14.71
12 5.88
30 14.71
19 9.31
77 37.75
127 62.25%
24  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 163
10 6.13
16 9.82
17 10.43
33 20.25
18 11.04
69 42.33
94 57.67%
25  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 418
83 19.86
103 24.64
26 6.22
26 6.22
2 0.48
178 42.58
240 57.42%
26  โรงเรียนบ้านแขยง 69
25 36.23
5 7.25
2 2.90
6 8.70
1 1.45
30 43.48
39 56.52%
27  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 379
202 53.30
0 0.00
8 2.11
0 0.00
0 0.00
169 44.59
210 55.41%
28  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 709
74 10.44
60 8.46
30 4.23
134 18.90
90 12.69
321 45.28
388 54.72%
29  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 234
59 25.21
66 28.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 46.58
125 53.42%
30  โรงเรียนบ้านสามแยก 140
33 23.57
21 15.00
1 0.71
16 11.43
0 0.00
69 49.29
71 50.71%
31  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 904
111 12.28
64 7.08
30 3.32
175 19.36
78 8.63
446 49.34
458 50.66%
32  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 334
46 13.77
17 5.09
19 5.69
63 18.86
21 6.29
168 50.30
166 49.70%
33  โรงเรียนบ้านไอบาตู 233
13 5.58
24 10.30
8 3.43
37 15.88
32 13.73
119 51.07
114 48.93%
34  โรงเรียนสุคิริน 372
65 17.47
49 13.17
30 8.06
17 4.57
18 4.84
193 51.88
179 48.12%
35  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 152
38 25.00
14 9.21
7 4.61
13 8.55
1 0.66
79 51.97
73 48.03%
36  โรงเรียนบ้านไพรวัน 157
25 15.92
37 23.57
4 2.55
6 3.82
0 0.00
85 54.14
72 45.86%
37  โรงเรียนบ้านบางขุด 155
31 20.00
37 23.87
0 0.00
0 0.00
3 1.94
84 54.19
71 45.81%
38  โรงเรียนบ้านตอหลัง 49
8 16.33
7 14.29
6 12.24
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
39  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 120
11 9.17
11 9.17
11 9.17
12 10.00
6 5.00
69 57.50
51 42.50%
40  โรงเรียนบ้านสะปอม 116
13 11.21
11 9.48
3 2.59
22 18.97
0 0.00
67 57.76
49 42.24%
41  โรงเรียนบ้านโผลง 283
32 11.31
33 11.66
11 3.89
5 1.77
38 13.43
164 57.95
119 42.05%
42  โรงเรียนบ้านตือมายู 125
40 32.00
9 7.20
0 0.00
3 2.40
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
43  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1715
73 4.26
35 2.04
333 19.42
108 6.30
152 8.86
1014 59.13
701 40.87%
44  โรงเรียนบ้านตอออ 93
17 18.28
17 18.28
4 4.30
0 0.00
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
45  โรงเรียนบ้านตาบา 464
103 22.20
70 15.09
12 2.59
0 0.00
0 0.00
279 60.13
185 39.87%
46  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 499
140 28.06
39 7.82
10 2.00
9 1.80
0 0.00
301 60.32
198 39.68%
47  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 153
14 9.15
9 5.88
8 5.23
19 12.42
10 6.54
93 60.78
60 39.22%
48  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 231
39 16.88
27 11.69
1 0.43
23 9.96
0 0.00
141 61.04
90 38.96%
49  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 133
19 14.29
11 8.27
15 11.28
6 4.51
0 0.00
82 61.65
51 38.35%
50  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 407
32 7.86
36 8.85
13 3.19
67 16.46
8 1.97
251 61.67
156 38.33%
51  โรงเรียนบ้านโคกยามู 247
28 11.34
38 15.38
13 5.26
14 5.67
1 0.40
153 61.94
94 38.06%
52  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 140
13 9.29
17 12.14
5 3.57
18 12.86
0 0.00
87 62.14
53 37.86%
53  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 147
32 21.77
13 8.84
4 2.72
5 3.40
0 0.00
93 63.27
54 36.73%
54  โรงเรียนบ้านบาโง 303
22 7.26
31 10.23
11 3.63
30 9.90
15 4.95
194 64.03
109 35.97%
55  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 313
37 11.82
44 14.06
21 6.71
9 2.88
0 0.00
202 64.54
111 35.46%
56  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 173
8 4.62
14 8.09
16 9.25
19 10.98
3 1.73
113 65.32
60 34.68%
57  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 113
17 15.04
16 14.16
3 2.65
1 0.88
2 1.77
74 65.49
39 34.51%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 655
33 5.04
56 8.55
47 7.18
43 6.56
46 7.02
430 65.65
225 34.35%
59  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 143
19 13.29
27 18.88
3 2.10
0 0.00
0 0.00
94 65.73
49 34.27%
60  โรงเรียนบ้านสากอ 398
21 5.28
57 14.32
20 5.03
10 2.51
28 7.04
262 65.83
136 34.17%
61  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 161
12 7.45
7 4.35
12 7.45
24 14.91
0 0.00
106 65.84
55 34.16%
62  โรงเรียนบ้านน้ำใส 150
22 14.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 19.33
99 66.00
51 34.00%
63  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 734
53 7.22
78 10.63
25 3.41
65 8.86
26 3.54
487 66.35
247 33.65%
64  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 265
20 7.55
17 6.42
6 2.26
30 11.32
16 6.04
176 66.42
89 33.58%
65  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 266
47 17.67
42 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
177 66.54
89 33.46%
66  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 174
14 8.05
20 11.49
12 6.90
8 4.60
4 2.30
116 66.67
58 33.33%
67  โรงเรียนเพลินพิศ 139
24 17.27
0 0.00
3 2.16
19 13.67
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 134
11 8.21
22 16.42
5 3.73
6 4.48
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
69  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 174
18 10.34
26 14.94
5 2.87
8 4.60
0 0.00
117 67.24
57 32.76%
70  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 213
29 13.62
29 13.62
4 1.88
7 3.29
0 0.00
144 67.61
69 32.39%
71  โรงเรียนบ้านลาแล 396
48 12.12
49 12.37
13 3.28
7 1.77
11 2.78
268 67.68
128 32.32%
72  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134
11 8.21
8 5.97
8 5.97
13 9.70
1 0.75
93 69.40
41 30.60%
73  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 213
31 14.55
24 11.27
6 2.82
3 1.41
0 0.00
149 69.95
64 30.05%
74  โรงเรียนบ้านแม่ดง 180
17 9.44
19 10.56
18 10.00
0 0.00
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
75  โรงเรียนบ้านบือราแง 111
12 10.81
14 12.61
4 3.60
3 2.70
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
76  โรงเรียนวัดพระพุทธ 138
12 8.70
3 2.17
14 10.14
5 3.62
7 5.07
97 70.29
41 29.71%
77  โรงเรียนบ้านโคกตา 899
65 7.23
65 7.23
43 4.78
67 7.45
27 3.00
632 70.30
267 29.70%
78  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 166
15 9.04
7 4.22
6 3.61
13 7.83
6 3.61
119 71.69
47 28.31%
79  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 175
10 5.71
8 4.57
27 15.43
0 0.00
4 2.29
126 72.00
49 28.00%
80  โรงเรียนบ้านกรือซอ 244
53 21.72
13 5.33
2 0.82
0 0.00
0 0.00
176 72.13
68 27.87%
81  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 141
10 7.09
18 12.77
6 4.26
4 2.84
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
82  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 910
121 13.30
42 4.62
47 5.16
29 3.19
0 0.00
671 73.74
239 26.26%
83  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 141
14 9.93
16 11.35
5 3.55
2 1.42
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
84  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 570
60 10.53
57 10.00
6 1.05
15 2.63
9 1.58
423 74.21
147 25.79%
85  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 162
16 9.88
25 15.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
86  โรงเรียนบ้านซรายอ 598
84 14.05
41 6.86
15 2.51
7 1.17
0 0.00
451 75.42
147 24.58%
87  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171
16 9.36
25 14.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
88  โรงเรียนบ้านคลองตัน 388
33 8.51
2 0.52
20 5.15
36 9.28
0 0.00
297 76.55
91 23.45%
89  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 145
8 5.52
20 13.79
6 4.14
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
90  โรงเรียนบ้านมือบา 187
17 9.09
18 9.63
8 4.28
0 0.00
0 0.00
144 77.01
43 22.99%
91  โรงเรียนบ้านสายะ 150
1 0.67
20 13.33
8 5.33
5 3.33
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
92  โรงเรียนวัดทรายขาว 62
6 9.68
2 3.23
4 6.45
0 0.00
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
93  โรงเรียนอิสลามบํารุง 234
32 13.68
17 7.26
3 1.28
0 0.00
0 0.00
182 77.78
52 22.22%
94  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 137
8 5.84
18 13.14
4 2.92
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
95  โรงเรียนบ้านจือแร 196
19 9.69
17 8.67
4 2.04
2 1.02
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
96  โรงเรียนบ้านปะลุกา 191
23 12.04
10 5.24
5 2.62
0 0.00
1 0.52
152 79.58
39 20.42%
97  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 295
43 14.58
8 2.71
9 3.05
0 0.00
0 0.00
235 79.66
60 20.34%
98  โรงเรียนบ้านกาวะ 180
13 7.22
5 2.78
1 0.56
17 9.44
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
99  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 70
3 4.29
0 0.00
1 1.43
6 8.57
4 5.71
56 80.00
14 20.00%
100  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 141
5 3.55
12 8.51
11 7.80
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
101  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 121
18 14.88
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
102  โรงเรียนบ้านโคกงู 67
0 0.00
2 2.99
3 4.48
3 4.48
5 7.46
54 80.60
13 19.40%
103  โรงเรียนบ้านตอแล 98
10 10.20
7 7.14
2 2.04
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
104  โรงเรียนบ้านกูบู 366
29 7.92
24 6.56
6 1.64
4 1.09
1 0.27
302 82.51
64 17.49%
105  โรงเรียนบ้านมูโนะ 477
34 7.13
29 6.08
13 2.73
7 1.47
0 0.00
394 82.60
83 17.40%
106  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 118
11 9.32
2 1.69
4 3.39
3 2.54
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
107  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 345
0 0.00
56 16.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
289 83.77
56 16.23%
108  โรงเรียนบ้านแว้ง 1206
111 9.20
0 0.00
37 3.07
0 0.00
32 2.65
1026 85.07
180 14.93%
109  โรงเรียนรักไทย 123
6 4.88
3 2.44
6 4.88
1 0.81
1 0.81
106 86.18
17 13.82%
110  โรงเรียนบ้านปะลุรู 151
8 5.30
5 3.31
4 2.65
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
111  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 75
4 5.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
112  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 159
6 3.77
3 1.89
7 4.40
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
113  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 152
4 2.63
0 0.00
3 1.97
3 1.97
4 2.63
138 90.79
14 9.21%
114  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 278
13 4.68
5 1.80
7 2.52
0 0.00
0 0.00
253 91.01
25 8.99%
115  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 131
2 1.53
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
116  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 87
2 2.30
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,087 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,217 14.02
เตี้ย  2,899 9.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,593 5.29
ผอมและเตี้ย  1,992 6.62
อ้วนและเตี้ย  1,076 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,310 60.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,777 คน


39.14%


Powered By www.thaieducation.net