ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอินทร์ 95
13 13.68
8 8.42
13 13.68
21 22.11
21 22.11
19 20.00
76 80.00%
2  โรงเรียนวัดเพรางาย 155
42 27.10
56 36.13
23 14.84
0 0.00
0 0.00
34 21.94
121 78.06%
3  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 383
76 19.84
103 26.89
51 13.32
50 13.05
0 0.00
103 26.89
280 73.11%
4  โรงเรียนคลองเกลือ 782
42 5.37
48 6.14
195 24.94
171 21.87
103 13.17
223 28.52
559 71.48%
5  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 283
61 21.55
47 16.61
33 11.66
31 10.95
16 5.65
95 33.57
188 66.43%
6  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 384
59 15.36
42 10.94
76 19.79
24 6.25
31 8.07
152 39.58
232 60.42%
7  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 282
11 3.90
11 3.90
93 32.98
30 10.64
18 6.38
119 42.20
163 57.80%
8  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547
139 8.99
101 6.53
377 24.37
56 3.62
159 10.28
715 46.22
832 53.78%
9  โรงเรียนวัดลำโพ 315
27 8.57
30 9.52
38 12.06
31 9.84
39 12.38
150 47.62
165 52.38%
10  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 381
21 5.51
33 8.66
22 5.77
54 14.17
55 14.44
196 51.44
185 48.56%
11  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 209
14 6.70
9 4.31
15 7.18
25 11.96
29 13.88
117 55.98
92 44.02%
12  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 278
18 6.47
22 7.91
48 17.27
30 10.79
3 1.08
157 56.47
121 43.53%
13  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 177
20 11.30
5 2.82
34 19.21
10 5.65
6 3.39
102 57.63
75 42.37%
14  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 825
22 2.67
81 9.82
26 3.15
98 11.88
88 10.67
510 61.82
315 38.18%
15  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 185
31 16.76
16 8.65
14 7.57
7 3.78
1 0.54
116 62.70
69 37.30%
16  โรงเรียนวัดตาล 378
24 6.35
31 8.20
70 18.52
15 3.97
0 0.00
238 62.96
140 37.04%
17  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 386
18 4.66
12 3.11
33 8.55
29 7.51
45 11.66
249 64.51
137 35.49%
18  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 496
35 7.06
62 12.50
63 12.70
11 2.22
5 1.01
320 64.52
176 35.48%
19  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 195
6 3.08
10 5.13
47 24.10
3 1.54
0 0.00
129 66.15
66 33.85%
20  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 405
34 8.40
19 4.69
67 16.54
7 1.73
7 1.73
271 66.91
134 33.09%
21  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 106
1 0.94
3 2.83
30 28.30
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
22  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 150
21 14.00
4 2.67
22 14.67
0 0.00
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
23  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 190
8 4.21
11 5.79
19 10.00
4 2.11
17 8.95
131 68.95
59 31.05%
24  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1106
45 4.07
25 2.26
95 8.59
70 6.33
108 9.76
763 68.99
343 31.01%
25  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 974
82 8.42
43 4.41
78 8.01
26 2.67
73 7.49
672 68.99
302 31.01%
26  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 91
12 13.19
8 8.79
2 2.20
3 3.30
3 3.30
63 69.23
28 30.77%
27  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 111
9 8.11
9 8.11
10 9.01
6 5.41
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
28  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56
0 0.00
4 7.14
5 8.93
3 5.36
5 8.93
39 69.64
17 30.36%
29  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 61
4 6.56
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
30  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 371
34 9.16
24 6.47
19 5.12
13 3.50
18 4.85
263 70.89
108 29.11%
31  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 375
10 2.67
17 4.53
30 8.00
18 4.80
32 8.53
268 71.47
107 28.53%
32  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 125
3 2.40
3 2.40
19 15.20
0 0.00
7 5.60
93 74.40
32 25.60%
33  โรงเรียนวัดลากค้อน 88
1 1.14
0 0.00
20 22.73
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
34  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 138
4 2.90
3 2.17
26 18.84
0 0.00
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
35  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 330
26 7.88
20 6.06
28 8.48
4 1.21
0 0.00
252 76.36
78 23.64%
36  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 440
33 7.50
14 3.18
47 10.68
7 1.59
2 0.45
337 76.59
103 23.41%
37  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 189
8 4.23
0 0.00
30 15.87
5 2.65
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
38  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 855
8 0.94
10 1.17
95 11.11
15 1.75
65 7.60
662 77.43
193 22.57%
39  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 218
6 2.75
6 2.75
11 5.05
6 2.75
20 9.17
169 77.52
49 22.48%
40  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 255
17 6.67
10 3.92
18 7.06
5 1.96
5 1.96
200 78.43
55 21.57%
41  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 116
3 2.59
1 0.86
18 15.52
2 1.72
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
42  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 295
16 5.42
14 4.75
12 4.07
10 3.39
8 2.71
235 79.66
60 20.34%
43  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1166
81 6.95
28 2.40
123 10.55
4 0.34
1 0.09
929 79.67
237 20.33%
44  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83
9 10.84
0 0.00
0 0.00
1 1.20
5 6.02
68 81.93
15 18.07%
45  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 117
0 0.00
12 10.26
6 5.13
2 1.71
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
46  โรงเรียนวัดศาลากุล 85
3 3.53
1 1.18
0 0.00
2 2.35
7 8.24
72 84.71
13 15.29%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 719
15 2.09
27 3.76
18 2.50
29 4.03
20 2.78
610 84.84
109 15.16%
48  โรงเรียนแสงประเสริฐ 123
7 5.69
4 3.25
4 3.25
3 2.44
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
49  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 590
25 4.24
5 0.85
43 7.29
7 1.19
5 0.85
505 85.59
85 14.41%
50  โรงเรียนวัดเชิงเลน 120
2 1.67
5 4.17
9 7.50
1 0.83
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
51  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
52  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 371
6 1.62
3 0.81
21 5.66
9 2.43
10 2.70
322 86.79
49 13.21%
53  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 184
4 2.17
3 1.63
14 7.61
0 0.00
0 0.00
163 88.59
21 11.41%
54  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 245
14 5.71
2 0.82
0 0.00
0 0.00
10 4.08
219 89.39
26 10.61%
55  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 936
22 2.35
13 1.39
40 4.27
12 1.28
12 1.28
837 89.42
99 10.58%
56  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 249
10 4.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 4.42
228 91.57
21 8.43%
57  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 269
0 0.00
2 0.74
4 1.49
0 0.00
14 5.20
249 92.57
20 7.43%
58  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 223
0 0.00
2 0.90
10 4.48
2 0.90
0 0.00
209 93.72
14 6.28%
59  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 179
1 0.56
1 0.56
6 3.35
1 0.56
0 0.00
170 94.97
9 5.03%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 615
16 2.60
0 0.00
10 1.63
0 0.00
0 0.00
589 95.77
26 4.23%
61  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 337
0 0.00
0 0.00
9 2.67
0 0.00
3 0.89
325 96.44
12 3.56%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 613
0 0.00
0 0.00
13 2.12
0 0.00
0 0.00
600 97.88
13 2.12%
63  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,283 5.78
เตี้ย  1,088 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,320 10.45
ผอมและเตี้ย  974 4.39
อ้วนและเตี้ย  1,087 4.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,448 69.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,752 คน


30.41%


Powered By www.thaieducation.net