ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 57
33 57.89
0 0.00
4 7.02
33 57.89
4 7.02
-17 -29.82
74 129.82%
2  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 112
90 80.36
10 8.93
12 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
3 16.67
0 0.00
3 16.67
9 50.00
3 16.67
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 59
6 10.17
6 10.17
33 55.93
12 20.34
2 3.39
0 0.00
59 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 5
1 20.00
2 40.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 88
15 17.05
21 23.86
18 20.45
18 20.45
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
7  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 79
56 70.89
2 2.53
1 1.27
8 10.13
0 0.00
12 15.19
67 84.81%
8  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 31
8 25.81
5 16.13
6 19.35
3 9.68
4 12.90
5 16.13
26 83.87%
9  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
18 45.00
7 17.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
11 27.50
29 72.50%
10  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 193
15 7.77
22 11.40
16 8.29
37 19.17
38 19.69
65 33.68
128 66.32%
11  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 90
11 12.22
4 4.44
12 13.33
4 4.44
23 25.56
36 40.00
54 60.00%
12  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 136
10 7.35
3 2.21
24 17.65
12 8.82
30 22.06
57 41.91
79 58.09%
13  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 95
35 36.84
18 18.95
2 2.11
0 0.00
0 0.00
40 42.11
55 57.89%
14  โรงเรียนวัดช่องแกระ 67
17 25.37
10 14.93
2 2.99
8 11.94
1 1.49
29 43.28
38 56.72%
15  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 133
12 9.02
12 9.02
31 23.31
8 6.02
11 8.27
59 44.36
74 55.64%
16  โรงเรียนวัดเขาดุม 33
4 12.12
6 18.18
1 3.03
7 21.21
0 0.00
15 45.45
18 54.55%
17  โรงเรียนวัดช่องแค 92
11 11.96
5 5.43
15 16.30
11 11.96
8 8.70
42 45.65
50 54.35%
18  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 146
17 11.64
7 4.79
12 8.22
23 15.75
19 13.01
68 46.58
78 53.42%
19  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 65
25 38.46
1 1.54
5 7.69
2 3.08
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
20  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 68
10 14.71
7 10.29
14 20.59
2 2.94
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
21  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
13 8.44
17 11.04
13 8.44
22 14.29
9 5.84
80 51.95
74 48.05%
22  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 279
10 3.58
8 2.87
45 16.13
18 6.45
53 19.00
145 51.97
134 48.03%
23  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 61
6 9.84
3 4.92
7 11.48
9 14.75
4 6.56
32 52.46
29 47.54%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 96
11 11.46
13 13.54
7 7.29
0 0.00
11 11.46
54 56.25
42 43.75%
25  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 23
3 13.04
0 0.00
7 30.43
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
26  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 30
10 33.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
27  โรงเรียนวัดเขาวง 44
6 13.64
5 11.36
5 11.36
0 0.00
3 6.82
25 56.82
19 43.18%
28  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
8 12.70
7 11.11
8 12.70
4 6.35
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
29  โรงเรียนสระงาม 195
36 18.46
21 10.77
23 11.79
3 1.54
0 0.00
112 57.44
83 42.56%
30  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 221
36 16.29
2 0.90
18 8.14
1 0.45
37 16.74
127 57.47
94 42.53%
31  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 177
20 11.30
14 7.91
39 22.03
0 0.00
0 0.00
104 58.76
73 41.24%
32  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 87
8 9.20
10 11.49
10 11.49
7 8.05
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
33  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
34  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 125
12 9.60
4 3.20
10 8.00
11 8.80
12 9.60
76 60.80
49 39.20%
35  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 64
5 7.81
8 12.50
12 18.75
0 0.00
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
36  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1285
109 8.48
57 4.44
298 23.19
37 2.88
0 0.00
784 61.01
501 38.99%
37  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 142
6 4.23
10 7.04
22 15.49
10 7.04
7 4.93
87 61.27
55 38.73%
38  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 93
15 16.13
1 1.08
11 11.83
7 7.53
2 2.15
57 61.29
36 38.71%
39  โรงเรียนวัดพนมเศษ 194
7 3.61
21 10.82
25 12.89
5 2.58
17 8.76
119 61.34
75 38.66%
40  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 57
7 12.28
0 0.00
15 26.32
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 125
13 10.40
12 9.60
9 7.20
3 2.40
11 8.80
77 61.60
48 38.40%
42  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 194
46 23.71
5 2.58
23 11.86
0 0.00
0 0.00
120 61.86
74 38.14%
43  โรงเรียนบ้านปากดง 53
8 15.09
7 13.21
5 9.43
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
44  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 40
4 10.00
2 5.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
45  โรงเรียนอุดมพัฒนา 186
16 8.60
19 10.22
33 17.74
1 0.54
0 0.00
117 62.90
69 37.10%
46  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 251
23 9.16
17 6.77
17 6.77
21 8.37
15 5.98
158 62.95
93 37.05%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 19
2 10.53
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
48  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 121
2 1.65
6 4.96
11 9.09
8 6.61
17 14.05
77 63.64
44 36.36%
49  โรงเรียนวัดดอนคา 205
32 15.61
7 3.41
35 17.07
0 0.00
0 0.00
131 63.90
74 36.10%
50  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 96
8 8.33
3 3.13
14 14.58
1 1.04
8 8.33
62 64.58
34 35.42%
51  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 79
2 2.53
3 3.80
7 8.86
5 6.33
10 12.66
52 65.82
27 34.18%
52  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 24
3 12.50
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
53  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 159
16 10.06
7 4.40
30 18.87
0 0.00
0 0.00
106 66.67
53 33.33%
54  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 51
5 9.80
5 9.80
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
55  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 33
0 0.00
5 15.15
2 6.06
4 12.12
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
56  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 90
13 14.44
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
57  โรงเรียนวัดจันเสน 172
22 12.79
12 6.98
16 9.30
4 2.33
1 0.58
117 68.02
55 31.98%
58  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 72
4 5.56
6 8.33
7 9.72
0 0.00
6 8.33
49 68.06
23 31.94%
59  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 41
5 12.20
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
60  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 73
2 2.74
8 10.96
13 17.81
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
61  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 83
12 14.46
0 0.00
7 8.43
0 0.00
7 8.43
57 68.67
26 31.33%
62  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 96
12 12.50
4 4.17
13 13.54
1 1.04
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 122
15 12.30
11 9.02
9 7.38
3 2.46
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
64  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 55
10 18.18
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
65  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 104
2 1.92
4 3.85
9 8.65
4 3.85
13 12.50
72 69.23
32 30.77%
66  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 86
3 3.49
3 3.49
16 18.60
4 4.65
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
67  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 85
9 10.59
12 14.12
4 4.71
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
69  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
4 3.92
8 7.84
15 14.71
1 0.98
2 1.96
72 70.59
30 29.41%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 200
41 20.50
0 0.00
17 8.50
0 0.00
0 0.00
142 71.00
58 29.00%
71  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 80
6 7.50
0 0.00
17 21.25
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
72  โรงเรียนวัดหนองตะโก 74
4 5.41
5 6.76
12 16.22
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
73  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 46
3 6.52
2 4.35
5 10.87
2 4.35
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
74  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 107
19 17.76
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
75  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 136
3 2.21
6 4.41
7 5.15
9 6.62
13 9.56
98 72.06
38 27.94%
76  โรงเรียนวังวิทยา 119
8 6.72
6 5.04
8 6.72
6 5.04
5 4.20
86 72.27
33 27.73%
77  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 115
13 11.30
3 2.61
10 8.70
5 4.35
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
78  โรงเรียนบ้านหนองแอก 60
0 0.00
1 1.67
15 25.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
79  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 795
82 10.31
43 5.41
87 10.94
0 0.00
0 0.00
583 73.33
212 26.67%
80  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 49
7 14.29
0 0.00
2 4.08
4 8.16
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
81  โรงเรียนบ้านวังแรง 42
6 14.29
2 4.76
0 0.00
0 0.00
3 7.14
31 73.81
11 26.19%
82  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 96
13 13.54
0 0.00
7 7.29
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
83  โรงเรียนวัดท่าตะโก 104
5 4.81
5 4.81
11 10.58
3 2.88
3 2.88
77 74.04
27 25.96%
84  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
4 6.45
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
85  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 124
4 3.23
7 5.65
16 12.90
5 4.03
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
86  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
87  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
88  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 63
3 4.76
4 6.35
4 6.35
3 4.76
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
89  โรงเรียนบ้านร่องหอย 96
7 7.29
5 5.21
11 11.46
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
90  โรงเรียนบ้านเขาปูน 48
2 4.17
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
91  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
92  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 65
4 6.15
0 0.00
7 10.77
2 3.08
3 4.62
49 75.38
16 24.62%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 61
6 9.84
3 4.92
4 6.56
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
94  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 41
0 0.00
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
95  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
96  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
97  โรงเรียนบ้านไทรงาม 33
3 9.09
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
98  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21
0 0.00
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
99  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 93
4 4.30
3 3.23
11 11.83
4 4.30
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
100  โรงเรียนบ้านวังคาง 64
6 9.38
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
101  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 73
5 6.85
4 5.48
2 2.74
4 5.48
2 2.74
56 76.71
17 23.29%
102  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 99
9 9.09
8 8.08
6 6.06
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
103  โรงเรียนวัดหนองเบน 99
20 20.20
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
104  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 181
7 3.87
5 2.76
23 12.71
6 3.31
1 0.55
139 76.80
42 23.20%
105  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
106  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 48
1 2.08
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
107  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 66
6 9.09
0 0.00
8 12.12
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
108  โรงเรียนบ้านโพนทอง 110
14 12.73
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
109  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
110  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 221
21 9.50
9 4.07
19 8.60
0 0.00
0 0.00
172 77.83
49 22.17%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 50
2 4.00
3 6.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
112  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 64
0 0.00
1 1.56
13 20.31
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
113  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 60
7 11.67
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
114  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 96
5 5.21
5 5.21
6 6.25
3 3.13
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 58
9 15.52
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
116  โรงเรียนวัดวังแรต 58
3 5.17
3 5.17
5 8.62
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
117  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 78
4 5.13
1 1.28
10 12.82
1 1.28
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
118  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
119  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 54
1 1.85
2 3.70
8 14.81
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
120  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 118
1 0.85
0 0.00
18 15.25
5 4.24
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
121  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 936
27 2.88
9 0.96
134 14.32
9 0.96
11 1.18
746 79.70
190 20.30%
122  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 159
9 5.66
4 2.52
18 11.32
1 0.63
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
123  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
124  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 87
6 6.90
1 1.15
8 9.20
1 1.15
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
126  โรงเรียนบ้านพนมรอก 169
12 7.10
9 5.33
12 7.10
0 0.00
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
127  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 83
14 16.87
1 1.20
0 0.00
0 0.00
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
128  โรงเรียนบ้านดงมัน 80
2 2.50
3 3.75
6 7.50
3 3.75
1 1.25
65 81.25
15 18.75%
129  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 81
4 4.94
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
130  โรงเรียนบ้านปากง่าม 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
131  โรงเรียนบ้านนาขอม 171
9 5.26
7 4.09
15 8.77
0 0.00
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
132  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
133  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
134  โรงเรียนบ้านรังงาม 91
5 5.49
5 5.49
6 6.59
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
135  โรงเรียนบ้านคลองลาน 97
5 5.15
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
136  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
137  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
11 7.97
2 1.45
10 7.25
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
138  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 79
8 10.13
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 209
17 8.13
0 0.00
17 8.13
0 0.00
0 0.00
175 83.73
34 16.27%
140  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 114
10 8.77
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
141  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 142
3 2.11
3 2.11
5 3.52
6 4.23
5 3.52
120 84.51
22 15.49%
142  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
143  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
144  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 46
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.70
39 84.78
7 15.22%
145  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
146  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
147  โรงเรียนวัดเขาฝา 79
5 6.33
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
148  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 130
7 5.38
0 0.00
3 2.31
0 0.00
8 6.15
112 86.15
18 13.85%
149  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 240
17 7.08
3 1.25
6 2.50
0 0.00
6 2.50
208 86.67
32 13.33%
150  โรงเรียนบ้านวังข่อย 199
9 4.52
7 3.52
5 2.51
3 1.51
2 1.01
173 86.93
26 13.07%
151  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
3 3.26
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
152  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 54
1 1.85
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
153  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 47
1 2.13
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
154  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 64
5 7.81
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
155  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 126
3 2.38
3 2.38
8 6.35
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
157  โรงเรียนวัดหนองเสือ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
158  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 69
2 2.90
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 88
2 2.27
1 1.14
6 6.82
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
160  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
161  โรงเรียนบ้านทำนบ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
162  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
36 90.00
4 10.00%
163  โรงเรียนวันครู(2504) 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
164  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.86
12 6.86
158 90.29
17 9.71%
165  โรงเรียนวัดห้วยดุก 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
166  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
167  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.49
3 3.30
83 91.21
8 8.79%
168  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 80
1 1.25
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
169  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
170  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
171  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 155
2 1.29
2 1.29
8 5.16
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
172  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 157
4 2.55
1 0.64
7 4.46
0 0.00
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
173  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
174  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 151
4 2.65
1 0.66
6 3.97
0 0.00
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
175  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
176  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
177  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
178  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
179  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
2 1.39
138 95.83
6 4.17%
180  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
181  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 171
2 1.17
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
182  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 142
2 1.41
0 0.00
2 1.41
0 0.00
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
1 0.99
99 98.02
2 1.98%
184  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านพุม่วง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านวังโพรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,448 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,666 8.57
เตี้ย  769 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,050 10.54
ผอมและเตี้ย  514 2.64
อ้วนและเตี้ย  513 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,936 71.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,512 คน


28.34%


Powered By www.thaieducation.net