ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 124
7 5.65
7 5.65
70 56.45
40 32.26
0 0.00
0 0.00
124 100.00%
2  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 124
9 7.26
115 92.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00%
3  โรงเรียนวัดพิกุล 14
0 0.00
4 28.57
9 64.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนวัดวังยาง 131
15 11.45
116 88.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 312
46 14.74
43 13.78
41 13.14
83 26.60
82 26.28
17 5.45
295 94.55%
6  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 126
34 26.98
26 20.63
23 18.25
16 12.70
3 2.38
24 19.05
102 80.95%
7  โรงเรียนวัดหนองหมู 33
5 15.15
4 12.12
7 21.21
4 12.12
0 0.00
13 39.39
20 60.61%
8  โรงเรียนวัดวังหิน 24
0 0.00
6 25.00
6 25.00
0 0.00
2 8.33
10 41.67
14 58.33%
9  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
8 12.70
5 7.94
7 11.11
7 11.11
9 14.29
27 42.86
36 57.14%
10  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1237
139 11.24
99 8.00
263 21.26
51 4.12
105 8.49
580 46.89
657 53.11%
11  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 315
37 11.75
28 8.89
59 18.73
16 5.08
25 7.94
150 47.62
165 52.38%
12  โรงเรียนวัดหนองขอน 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
13  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 571
63 11.03
62 10.86
92 16.11
27 4.73
38 6.65
289 50.61
282 49.39%
14  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 51
9 17.65
2 3.92
5 9.80
5 9.80
4 7.84
26 50.98
25 49.02%
15  โรงเรียนวัดวังไผ่ 72
11 15.28
7 9.72
12 16.67
2 2.78
2 2.78
38 52.78
34 47.22%
16  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 26
3 11.54
5 19.23
3 11.54
0 0.00
1 3.85
14 53.85
12 46.15%
17  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 53
14 26.42
2 3.77
7 13.21
1 1.89
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
18  โรงเรียนวัดดงเมือง 102
4 3.92
3 2.94
20 19.61
7 6.86
12 11.76
56 54.90
46 45.10%
19  โรงเรียนเขาทอง 519
30 5.78
12 2.31
66 12.72
42 8.09
78 15.03
291 56.07
228 43.93%
20  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 114
19 16.67
9 7.89
12 10.53
6 5.26
4 3.51
64 56.14
50 43.86%
21  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 93
10 10.75
9 9.68
15 16.13
4 4.30
2 2.15
53 56.99
40 43.01%
22  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 77
13 16.88
5 6.49
14 18.18
1 1.30
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
23  โรงเรียนวัดหนองโก 147
11 7.48
7 4.76
32 21.77
4 2.72
9 6.12
84 57.14
63 42.86%
24  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 63
10 15.87
7 11.11
8 12.70
2 3.17
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
25  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 135
25 18.52
15 11.11
15 11.11
2 1.48
0 0.00
78 57.78
57 42.22%
26  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 36
10 27.78
3 8.33
2 5.56
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
27  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนวัดเขามโน 72
14 19.44
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
29  โรงเรียนเขาสามยอด 57
8 14.04
7 12.28
7 12.28
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
30  โรงเรียนวัดท่านา 42
3 7.14
2 4.76
11 26.19
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
31  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 82
7 8.54
3 3.66
7 8.54
7 8.54
7 8.54
51 62.20
31 37.80%
32  โรงเรียนวัดท่าทอง 213
23 10.80
18 8.45
10 4.69
8 3.76
20 9.39
134 62.91
79 37.09%
33  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 176
23 13.07
8 4.55
29 16.48
2 1.14
3 1.70
111 63.07
65 36.93%
34  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
6 12.77
4 8.51
7 14.89
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
35  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 61
8 13.11
3 4.92
8 13.11
3 4.92
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
36  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 70
12 17.14
1 1.43
12 17.14
0 0.00
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
37  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 90
5 5.56
12 13.33
5 5.56
5 5.56
5 5.56
58 64.44
32 35.56%
38  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 62
2 3.23
2 3.23
7 11.29
4 6.45
7 11.29
40 64.52
22 35.48%
39  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 106
11 10.38
7 6.60
17 16.04
1 0.94
1 0.94
69 65.09
37 34.91%
40  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 155
17 10.97
12 7.74
20 12.90
4 2.58
1 0.65
101 65.16
54 34.84%
41  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 55
7 12.73
3 5.45
8 14.55
1 1.82
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
42  โรงเรียนวัดท่าไม้ 64
4 6.25
4 6.25
6 9.38
4 6.25
4 6.25
42 65.63
22 34.38%
43  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 41
3 7.32
3 7.32
8 19.51
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
44  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
9 7.32
10 8.13
22 17.89
1 0.81
0 0.00
81 65.85
42 34.15%
45  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 136
10 7.35
6 4.41
25 18.38
3 2.21
2 1.47
90 66.18
46 33.82%
46  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 74
7 9.46
3 4.05
12 16.22
1 1.35
2 2.70
49 66.22
25 33.78%
47  โรงเรียนวัดพระนอน 101
7 6.93
6 5.94
16 15.84
2 1.98
3 2.97
67 66.34
34 33.66%
48  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
3 7.50
27 67.50
13 32.50%
49  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 68
4 5.88
0 0.00
18 26.47
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
50  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 28
0 0.00
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
51  โรงเรียนบ้านเนิน 174
21 12.07
13 7.47
11 6.32
10 5.75
0 0.00
119 68.39
55 31.61%
52  โรงเรียนบ้านธารหวาย 54
4 7.41
1 1.85
10 18.52
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
53  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 105
12 11.43
7 6.67
12 11.43
2 1.90
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
54  โรงเรียนวัดนากลาง 147
6 4.08
12 8.16
28 19.05
0 0.00
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
55  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
3 6.67
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
56  โรงเรียนวัดหนองโรง 147
3 2.04
4 2.72
37 25.17
1 0.68
0 0.00
102 69.39
45 30.61%
57  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 82
6 7.32
3 3.66
9 10.98
3 3.66
4 4.88
57 69.51
25 30.49%
58  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 69
7 10.14
8 11.59
6 8.70
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
59  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
2 2.90
5 7.25
48 69.57
21 30.43%
60  โรงเรียนวัดศาลาแดง 69
8 11.59
3 4.35
9 13.04
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
61  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
7 15.91
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
62  โรงเรียนวัดยางขาว 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
63  โรงเรียนบ้านเขากะลา 48
9 18.75
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
64  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 138
6 4.35
3 2.17
31 22.46
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
65  โรงเรียนบ้านสระบัว 145
7 4.83
4 2.76
20 13.79
7 4.83
4 2.76
103 71.03
42 28.97%
66  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 301
39 12.96
18 5.98
30 9.97
0 0.00
0 0.00
214 71.10
87 28.90%
67  โรงเรียนสระวิทยา 52
4 7.69
3 5.77
6 11.54
1 1.92
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
68  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 28
1 3.57
2 7.14
5 17.86
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
69  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 54
4 7.41
3 5.56
6 11.11
2 3.70
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
70  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 33
4 12.12
0 0.00
2 6.06
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
71  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 140
6 4.29
9 6.43
11 7.86
3 2.14
9 6.43
102 72.86
38 27.14%
72  โรงเรียนวัดคลองยาง 122
8 6.56
8 6.56
13 10.66
4 3.28
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
73  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 104
3 2.88
2 1.92
16 15.38
2 1.92
5 4.81
76 73.08
28 26.92%
74  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 52
1 1.92
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
75  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 67
0 0.00
4 5.97
14 20.90
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
76  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 41
4 9.76
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
77  โรงเรียนวัดบางเคียน 45
5 11.11
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
78  โรงเรียนวัดหนองเต่า 217
15 6.91
15 6.91
12 5.53
12 5.53
3 1.38
160 73.73
57 26.27%
79  โรงเรียนวัดท่าโก 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
80  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 51
6 11.76
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
81  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 60
5 8.33
1 1.67
1 1.67
6 10.00
2 3.33
45 75.00
15 25.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 72
9 12.50
1 1.39
7 9.72
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
83  โรงเรียนย่านคีรี 92
8 8.70
15 16.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
84  โรงเรียนวัดกลางแดด 130
9 6.92
6 4.62
15 11.54
2 1.54
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
85  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 115
3 2.61
3 2.61
10 8.70
2 1.74
10 8.70
87 75.65
28 24.35%
86  โรงเรียนวัดท่าล้อ 54
3 5.56
6 11.11
3 5.56
0 0.00
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 128
4 3.13
4 3.13
22 17.19
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
88  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
89  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 123
6 4.88
9 7.32
13 10.57
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
90  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
6 9.68
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
91  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 76
9 11.84
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
92  โรงเรียนวัดบ้านบน 139
8 5.76
8 5.76
15 10.79
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
93  โรงเรียนวัดหนองปลิง 287
7 2.44
18 6.27
39 13.59
0 0.00
0 0.00
223 77.70
64 22.30%
94  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
95  โรงเรียนเขาสระนางสรง 63
4 6.35
3 4.76
3 4.76
3 4.76
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 60
3 5.00
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
97  โรงเรียนวัดดอนสนวน 65
6 9.23
4 6.15
2 3.08
1 1.54
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
98  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 79
4 5.06
7 8.86
6 7.59
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
99  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 121
5 4.13
5 4.13
10 8.26
2 1.65
4 3.31
95 78.51
26 21.49%
100  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 84
7 8.33
0 0.00
10 11.90
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
101  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 642
26 4.05
23 3.58
86 13.40
1 0.16
0 0.00
506 78.82
136 21.18%
102  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
103  โรงเรียนวัดหนองกลอย 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
104  โรงเรียนประชาอุทิศ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
105  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 86
4 4.65
4 4.65
1 1.16
4 4.65
4 4.65
69 80.23
17 19.77%
106  โรงเรียนวัดหัวถนน 122
7 5.74
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
107  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 87
8 9.20
1 1.15
7 8.05
0 0.00
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
108  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
109  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 78
3 3.85
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
110  โรงเรียนวัดหนองเขนง 115
0 0.00
3 2.61
19 16.52
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
111  โรงเรียนวัดฆะมัง 89
1 1.12
7 7.87
8 8.99
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
112  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 21
1 4.76
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
113  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
114  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 79
0 0.00
2 2.53
13 16.46
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
115  โรงเรียนวัดบางม่วง 93
4 4.30
2 2.15
11 11.83
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
116  โรงเรียนบ้านหาดสูง 40
0 0.00
2 5.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
117  โรงเรียนวัดใหม่ 75
2 2.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
118  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 52
1 1.92
4 7.69
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
119  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 18
1 5.56
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
120  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 127
6 4.72
4 3.15
10 7.87
1 0.79
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
121  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
1 1.25
3 3.75
2 2.50
6 7.50
1 1.25
67 83.75
13 16.25%
122  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 112
6 5.36
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
123  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 57
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
7 12.28
48 84.21
9 15.79%
124  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 121
1 0.83
0 0.00
9 7.44
9 7.44
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
125  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 149
9 6.04
5 3.36
8 5.37
0 0.00
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
126  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
127  โรงเรียนเนินมะกอก 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
128  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 74
1 1.35
4 5.41
5 6.76
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
129  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 104
6 5.77
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
130  โรงเรียนบ้านห้วยบง 97
3 3.09
1 1.03
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
131  โรงเรียนวัดรังงาม 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
132  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 113
2 1.77
4 3.54
6 5.31
0 0.00
1 0.88
100 88.50
13 11.50%
133  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 44
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
134  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
135  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 233
4 1.72
1 0.43
18 7.73
0 0.00
0 0.00
210 90.13
23 9.87%
136  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 82
4 4.88
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
137  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
138  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
139  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
140  โรงเรียนวัดบางไซ 52
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
141  โรงเรียนวัดบ้านลาด 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
142  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 104
4 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.96
99 95.19
5 4.81%
143  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
144  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 157
1 0.64
3 1.91
3 1.91
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
145  โรงเรียนวัดสันติธรรม 215
1 0.47
0 0.00
8 3.72
0 0.00
0 0.00
206 95.81
9 4.19%
146  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
147  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
1 1.06
91 96.81
3 3.19%
148  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 94
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
149  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านดงขุย 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 203
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
203 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดพันลาน 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2659
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2659 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,999 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,180 6.21
เตี้ย  1,046 5.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,953 10.28
ผอมและเตี้ย  478 2.52
อ้วนและเตี้ย  503 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,839 72.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,160 คน


27.16%


Powered By www.thaieducation.net