ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสระไคร 262
34 12.98
35 13.36
50 19.08
24 9.16
12 4.58
107 40.84
155 59.16%
2  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 41
9 21.95
5 12.20
6 14.63
2 4.88
1 2.44
18 43.90
23 56.10%
3  โรงเรียนวัดบ้านตาล 70
8 11.43
3 4.29
9 12.86
4 5.71
11 15.71
35 50.00
35 50.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 49
12 24.49
5 10.20
5 10.20
1 2.04
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
5  โรงเรียนบ้านร่อน 84
5 5.95
4 4.76
22 26.19
4 4.76
4 4.76
45 53.57
39 46.43%
6  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 212
34 16.04
24 11.32
12 5.66
15 7.08
12 5.66
115 54.25
97 45.75%
7  โรงเรียนบ้านนาเคียน 254
48 18.90
27 10.63
19 7.48
11 4.33
10 3.94
139 54.72
115 45.28%
8  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 31
4 12.90
6 19.35
3 9.68
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
9  โรงเรียนวัดดินดอน 116
11 9.48
8 6.90
24 20.69
8 6.90
0 0.00
65 56.03
51 43.97%
10  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 106
14 13.21
13 12.26
14 13.21
3 2.83
2 1.89
60 56.60
46 43.40%
11  โรงเรียนวัดชัน 159
17 10.69
11 6.92
27 16.98
6 3.77
6 3.77
92 57.86
67 42.14%
12  โรงเรียนบ้านตลาด 370
64 17.30
22 5.95
63 17.03
5 1.35
1 0.27
215 58.11
155 41.89%
13  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 159
19 11.95
18 11.32
20 12.58
8 5.03
0 0.00
94 59.12
65 40.88%
14  โรงเรียนวัดท่าม่วง 61
4 6.56
3 4.92
7 11.48
7 11.48
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
15  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2136
33 1.54
31 1.45
446 20.88
64 3.00
264 12.36
1298 60.77
838 39.23%
16  โรงเรียนวัดบางตะพาน 91
6 6.59
1 1.10
11 12.09
6 6.59
11 12.09
56 61.54
35 38.46%
17  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 162
25 15.43
9 5.56
22 13.58
6 3.70
0 0.00
100 61.73
62 38.27%
18  โรงเรียนวัดนางพระยา 57
4 7.02
4 7.02
12 21.05
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
19  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 109
7 6.42
7 6.42
20 18.35
4 3.67
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
20  โรงเรียนวัดท่าแพ 122
17 13.93
9 7.38
13 10.66
3 2.46
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
21  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 126
11 8.73
2 1.59
15 11.90
15 11.90
0 0.00
83 65.87
43 34.13%
22  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 65
5 7.69
6 9.23
11 16.92
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
23  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 80
7 8.75
7 8.75
10 12.50
3 3.75
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
24  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
5 9.80
3 5.88
2 3.92
6 11.76
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
25  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 75
12 16.00
3 4.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
26  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 93
12 12.90
6 6.45
11 11.83
2 2.15
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
27  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 99
13 13.13
4 4.04
11 11.11
4 4.04
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
28  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 161
12 7.45
11 6.83
16 9.94
12 7.45
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
29  โรงเรียนวัดท่างาม 81
5 6.17
8 9.88
9 11.11
3 3.70
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
30  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 191
17 8.90
9 4.71
30 15.71
2 1.05
0 0.00
133 69.63
58 30.37%
31  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 90
5 5.56
9 10.00
11 12.22
2 2.22
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
32  โรงเรียนวัดมุขธารา 310
11 3.55
10 3.23
39 12.58
21 6.77
12 3.87
217 70.00
93 30.00%
33  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 121
8 6.61
7 5.79
17 14.05
3 2.48
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
34  โรงเรียนวัดแพร่ 233
16 6.87
15 6.44
31 13.30
4 1.72
3 1.29
164 70.39
69 29.61%
35  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 44
6 13.64
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
36  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 195
8 4.10
30 15.38
3 1.54
0 0.00
16 8.21
138 70.77
57 29.23%
37  โรงเรียนวัดท่าช้าง 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
7 9.21
5 6.58
54 71.05
22 28.95%
38  โรงเรียนวัดคันนาราม 91
14 15.38
7 7.69
1 1.10
4 4.40
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
39  โรงเรียนวัดดอนตรอ 179
14 7.82
12 6.70
24 13.41
0 0.00
0 0.00
129 72.07
50 27.93%
40  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 55
7 12.73
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
41  โรงเรียนวัดพังยอม 140
15 10.71
5 3.57
18 12.86
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
42  โรงเรียนบ้านบางหลวง 145
13 8.97
6 4.14
5 3.45
0 0.00
14 9.66
107 73.79
38 26.21%
43  โรงเรียนวัดกัด 142
7 4.93
9 6.34
14 9.86
7 4.93
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
44  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 135
13 9.63
14 10.37
6 4.44
2 1.48
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
45  โรงเรียนวัดจังหูน 54
3 5.56
1 1.85
10 18.52
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
46  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1557
83 5.33
35 2.25
266 17.08
8 0.51
4 0.26
1161 74.57
396 25.43%
47  โรงเรียนวัดพระเพรง 85
6 7.06
4 4.71
5 5.88
2 2.35
3 3.53
65 76.47
20 23.53%
48  โรงเรียนวัดโบสถ์ 199
12 6.03
2 1.01
31 15.58
1 0.50
0 0.00
153 76.88
46 23.12%
49  โรงเรียนบ้านคันธง 143
15 10.49
9 6.29
3 2.10
6 4.20
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
50  โรงเรียนวัดโดน 35
5 14.29
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
51  โรงเรียนวัดไทรงาม 53
0 0.00
1 1.89
11 20.75
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
52  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 115
2 1.74
7 6.09
13 11.30
2 1.74
2 1.74
89 77.39
26 22.61%
53  โรงเรียนชุมชนลานสกา 76
6 7.89
3 3.95
8 10.53
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
54  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
1 1.59
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
55  โรงเรียนวัดสวนพล 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
56  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 98
7 7.14
7 7.14
5 5.10
2 2.04
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
57  โรงเรียนวัดศรีมงคล 199
8 4.02
11 5.53
3 1.51
6 3.02
14 7.04
157 78.89
42 21.11%
58  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 68
3 4.41
2 2.94
6 8.82
3 4.41
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
59  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 83
3 3.61
5 6.02
6 7.23
3 3.61
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
60  โรงเรียนวัดห้วยพระ 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
61  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
62  โรงเรียนบ้านสันยูง 86
4 4.65
3 3.49
5 5.81
3 3.49
2 2.33
69 80.23
17 19.77%
63  โรงเรียนบ้านบางเตย 66
3 4.55
2 3.03
7 10.61
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
64  โรงเรียนวัดไสมะนาว 149
8 5.37
4 2.68
5 3.36
6 4.03
4 2.68
122 81.88
27 18.12%
65  โรงเรียนวัดทางพูน 112
4 3.57
1 0.89
11 9.82
4 3.57
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
66  โรงเรียนวัดพระพรหม 378
18 4.76
14 3.70
18 4.76
10 2.65
7 1.85
311 82.28
67 17.72%
67  โรงเรียนวัดสอ 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
68  โรงเรียนวัดนาวง 117
5 4.27
3 2.56
6 5.13
5 4.27
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
69  โรงเรียนวัดสระเพลง 111
5 4.50
6 5.41
5 4.50
2 1.80
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
70  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 99
4 4.04
3 3.03
4 4.04
4 4.04
1 1.01
83 83.84
16 16.16%
71  โรงเรียนบ้านปากพญา 229
13 5.68
0 0.00
14 6.11
10 4.37
0 0.00
192 83.84
37 16.16%
72  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 164
1 0.61
4 2.44
21 12.80
0 0.00
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
73  โรงเรียนบ้านคลองดิน 443
16 3.61
22 4.97
27 6.09
3 0.68
0 0.00
375 84.65
68 15.35%
74  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
75  โรงเรียนวัดสระแก้ว 122
0 0.00
3 2.46
15 12.30
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
76  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 8.96
58 86.57
9 13.43%
77  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 45
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
78  โรงเรียนบ้านบางไทร 85
5 5.88
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
79  โรงเรียนวัดหนองแตน 62
1 1.61
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
80  โรงเรียนบ้านชะเอียน 70
5 7.14
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
81  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
82  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2573
114 4.43
0 0.00
202 7.85
0 0.00
0 0.00
2257 87.72
316 12.28%
83  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 126
2 1.59
2 1.59
12 9.52
0 0.00
-1 -0.79
111 88.10
15 11.90%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 121
3 2.48
2 1.65
6 4.96
0 0.00
3 2.48
107 88.43
14 11.57%
85  โรงเรียนวัดหนองบัว 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
1 1.82
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
86  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 112
5 4.46
4 3.57
2 1.79
0 0.00
1 0.89
100 89.29
12 10.71%
87  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 285
7 2.46
14 4.91
5 1.75
0 0.00
4 1.40
255 89.47
30 10.53%
88  โรงเรียนวัดท่านคร 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
89  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 63
0 0.00
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
90  โรงเรียนวัดเจดีย์ 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
91  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
92  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
93  โรงเรียนวัดดอนยาง 110
4 3.64
2 1.82
2 1.82
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
94  โรงเรียนวัดหญ้า 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
95  โรงเรียนวัดจันทร์ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
96  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
97  โรงเรียนวัดวังหงส์ 162
3 1.85
0 0.00
4 2.47
3 1.85
2 1.23
150 92.59
12 7.41%
98  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
100  โรงเรียนวัดวนาราม 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
101  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 109
0 0.00
0 0.00
1 0.92
1 0.92
3 2.75
104 95.41
5 4.59%
102  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
103  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 210
0 0.00
1 0.48
6 2.86
0 0.00
2 0.95
201 95.71
9 4.29%
104  โรงเรียนบ้านเนิน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
105  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
106  โรงเรียนวัดสมอ 172
0 0.00
0 0.00
2 1.16
0 0.00
2 1.16
168 97.67
4 2.33%
107  โรงเรียนวัดบางหว้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนวัดป่าหวาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านคดศอก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,052 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.65
เตี้ย  640 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,941 10.75
ผอมและเตี้ย  380 2.11
อ้วนและเตี้ย  451 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,620 75.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,432 คน


24.55%


Powered By www.thaieducation.net