ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 53
24 45.28
7 13.21
8 15.09
11 20.75
3 5.66
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 186
16 8.60
17 9.14
46 24.73
33 17.74
63 33.87
11 5.91
175 94.09%
3  โรงเรียนบ้านบึงสาร 298
178 59.73
44 14.77
17 5.70
14 4.70
8 2.68
37 12.42
261 87.58%
4  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 107
21 19.63
0 0.00
21 19.63
12 11.21
21 19.63
32 29.91
75 70.09%
5  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 150
17 11.33
2 1.33
31 20.67
19 12.67
32 21.33
49 32.67
101 67.33%
6  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 181
15 8.29
8 4.42
31 17.13
23 12.71
39 21.55
65 35.91
116 64.09%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 77
10 12.99
12 15.58
10 12.99
7 9.09
7 9.09
31 40.26
46 59.74%
8  โรงเรียนบ้านจอหอ 468
59 12.61
40 8.55
103 22.01
26 5.56
43 9.19
197 42.09
271 57.91%
9  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 159
15 9.43
9 5.66
17 10.69
24 15.09
26 16.35
68 42.77
91 57.23%
10  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 186
25 13.44
22 11.83
33 17.74
10 5.38
16 8.60
80 43.01
106 56.99%
11  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1203
47 3.91
135 11.22
78 6.48
182 15.13
209 17.37
552 45.89
651 54.11%
12  โรงเรียนบึงพญาปราบ 166
17 10.24
9 5.42
14 8.43
26 15.66
23 13.86
77 46.39
89 53.61%
13  โรงเรียนบ้านสะพาน 128
7 5.47
11 8.59
20 15.63
15 11.72
15 11.72
60 46.88
68 53.13%
14  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 32
2 6.25
1 3.13
6 18.75
3 9.38
5 15.63
15 46.88
17 53.13%
15  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 280
24 8.57
14 5.00
29 10.36
38 13.57
43 15.36
132 47.14
148 52.86%
16  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 953
99 10.39
85 8.92
198 20.78
37 3.88
74 7.76
460 48.27
493 51.73%
17  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 135
16 11.85
4 2.96
12 8.89
20 14.81
16 11.85
67 49.63
68 50.37%
18  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 140
10 7.14
8 5.71
13 9.29
18 12.86
21 15.00
70 50.00
70 50.00%
19  โรงเรียนบ้านโตนด 175
16 9.14
3 1.71
28 16.00
19 10.86
21 12.00
88 50.29
87 49.71%
20  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 171
21 12.28
16 9.36
27 15.79
6 3.51
14 8.19
87 50.88
84 49.12%
21  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 50
5 10.00
0 0.00
11 22.00
3 6.00
5 10.00
26 52.00
24 48.00%
22  โรงเรียนบ้านลองตอง 206
55 26.70
9 4.37
31 15.05
0 0.00
0 0.00
111 53.88
95 46.12%
23  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 178
8 4.49
12 6.74
20 11.24
19 10.67
22 12.36
97 54.49
81 45.51%
24  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 67
14 20.90
2 2.99
14 20.90
0 0.00
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
25  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 66
12 18.18
4 6.06
10 15.15
2 3.03
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
26  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 59
6 10.17
6 10.17
11 18.64
2 3.39
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
27  โรงเรียนบ้านดอนผวา 107
8 7.48
2 1.87
15 14.02
10 9.35
10 9.35
62 57.94
45 42.06%
28  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 104
8 7.69
2 1.92
13 12.50
0 0.00
20 19.23
61 58.65
43 41.35%
29  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 82
22 26.83
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
30  โรงเรียนบ้านหนองโจด 54
7 12.96
4 7.41
9 16.67
1 1.85
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
31  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 175
9 5.14
3 1.71
17 9.71
26 14.86
12 6.86
108 61.71
67 38.29%
32  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 203
16 7.88
23 11.33
12 5.91
16 7.88
9 4.43
127 62.56
76 37.44%
33  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 441
16 3.63
27 6.12
109 24.72
12 2.72
0 0.00
277 62.81
164 37.19%
34  โรงเรียนบ้านหนองนา 78
9 11.54
8 10.26
9 11.54
3 3.85
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
35  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 169
12 7.10
17 10.06
15 8.88
9 5.33
9 5.33
107 63.31
62 36.69%
36  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4600
199 4.33
715 15.54
734 15.96
19 0.41
20 0.43
2913 63.33
1687 36.67%
37  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 254
13 5.12
18 7.09
29 11.42
10 3.94
21 8.27
163 64.17
91 35.83%
38  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 2092
214 10.23
46 2.20
182 8.70
96 4.59
206 9.85
1348 64.44
744 35.56%
39  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 76
0 0.00
9 11.84
14 18.42
1 1.32
3 3.95
49 64.47
27 35.53%
40  โรงเรียนบ้านทับช้าง 205
13 6.34
5 2.44
47 22.93
4 1.95
3 1.46
133 64.88
72 35.12%
41  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 52
5 9.62
6 11.54
6 11.54
1 1.92
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
42  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 228
24 10.53
19 8.33
15 6.58
11 4.82
8 3.51
151 66.23
77 33.77%
43  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 490
28 5.71
61 12.45
23 4.69
28 5.71
23 4.69
327 66.73
163 33.27%
44  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 73
2 2.74
3 4.11
7 9.59
5 6.85
7 9.59
49 67.12
24 32.88%
45  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 198
8 4.04
24 12.12
22 11.11
11 5.56
0 0.00
133 67.17
65 32.83%
46  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 117
7 5.98
3 2.56
17 14.53
5 4.27
6 5.13
79 67.52
38 32.48%
47  โรงเรียนบ้านพะเนา 62
5 8.06
6 9.68
9 14.52
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
48  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 92
8 8.70
3 3.26
7 7.61
3 3.26
8 8.70
63 68.48
29 31.52%
49  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 145
21 14.48
11 7.59
6 4.14
4 2.76
3 2.07
100 68.97
45 31.03%
50  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 134
10 7.46
3 2.24
22 16.42
3 2.24
3 2.24
93 69.40
41 30.60%
51  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 76
8 10.53
10 13.16
4 5.26
0 0.00
1 1.32
53 69.74
23 30.26%
52  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 83
3 3.61
3 3.61
15 18.07
2 2.41
2 2.41
58 69.88
25 30.12%
53  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 174
5 2.87
6 3.45
19 10.92
6 3.45
16 9.20
122 70.11
52 29.89%
54  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 205
9 4.39
23 11.22
27 13.17
0 0.00
2 0.98
144 70.24
61 29.76%
55  โรงเรียนบ้านกระเพรา 37
2 5.41
3 8.11
5 13.51
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
56  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 49
5 10.20
2 4.08
5 10.20
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
57  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 235
15 6.38
7 2.98
44 18.72
1 0.43
0 0.00
168 71.49
67 28.51%
58  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 205
8 3.90
6 2.93
42 20.49
2 0.98
0 0.00
147 71.71
58 28.29%
59  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 230
25 10.87
13 5.65
21 9.13
5 2.17
0 0.00
166 72.17
64 27.83%
60  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 202
15 7.43
8 3.96
17 8.42
16 7.92
0 0.00
146 72.28
56 27.72%
61  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 290
20 6.90
6 2.07
53 18.28
1 0.34
0 0.00
210 72.41
80 27.59%
62  โรงเรียนบ้านกระโดน 131
19 14.50
4 3.05
6 4.58
5 3.82
2 1.53
95 72.52
36 27.48%
63  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2459
148 6.02
58 2.36
462 18.79
3 0.12
0 0.00
1788 72.71
671 27.29%
64  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 55
7 12.73
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
65  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
7 12.73
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
66  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 170
12 7.06
10 5.88
23 13.53
1 0.59
0 0.00
124 72.94
46 27.06%
67  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 104
4 3.85
6 5.77
8 7.69
5 4.81
5 4.81
76 73.08
28 26.92%
68  โรงเรียนบ้านด่านติง 101
6 5.94
5 4.95
16 15.84
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
69  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
5 11.11
1 2.22
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
70  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 42
2 4.76
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
71  โรงเรียนบ้านวังม่วง 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
72  โรงเรียนบึงสาลี 131
5 3.82
6 4.58
18 13.74
4 3.05
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
73  โรงเรียนบ้านยองแยง 54
3 5.56
1 1.85
9 16.67
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
74  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 139
4 2.88
4 2.88
19 13.67
6 4.32
3 2.16
103 74.10
36 25.90%
75  โรงเรียนบ้านพะไล 226
22 9.73
15 6.64
21 9.29
0 0.00
0 0.00
168 74.34
58 25.66%
76  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 113
9 7.96
5 4.42
11 9.73
3 2.65
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
77  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 312
20 6.41
11 3.53
47 15.06
1 0.32
1 0.32
232 74.36
80 25.64%
78  โรงเรียนสุขานารี 2808
147 5.24
64 2.28
495 17.63
0 0.00
0 0.00
2102 74.86
706 25.14%
79  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 120
6 5.00
3 2.50
21 17.50
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 40
0 0.00
1 2.50
7 17.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
81  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 107
6 5.61
6 5.61
4 3.74
5 4.67
5 4.67
81 75.70
26 24.30%
82  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 256
8 3.13
14 5.47
34 13.28
5 1.95
0 0.00
195 76.17
61 23.83%
83  โรงเรียนบ้านคนชุม 101
4 3.96
6 5.94
13 12.87
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
84  โรงเรียนสวนหม่อน 571
19 3.33
20 3.50
57 9.98
19 3.33
20 3.50
436 76.36
135 23.64%
85  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 64
3 4.69
2 3.13
4 6.25
3 4.69
3 4.69
49 76.56
15 23.44%
86  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 116
11 9.48
5 4.31
11 9.48
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 125
8 6.40
8 6.40
12 9.60
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
88  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 69
5 7.25
3 4.35
7 10.14
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 239
11 4.60
22 9.21
14 5.86
8 3.35
0 0.00
184 76.99
55 23.01%
90  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 62
8 12.90
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
91  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 395
22 5.57
15 3.80
48 12.15
2 0.51
0 0.00
308 77.97
87 22.03%
92  โรงเรียนบ้านระกาย 178
5 2.81
5 2.81
22 12.36
7 3.93
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
93  โรงเรียนบ้านพลจลก 175
15 8.57
7 4.00
16 9.14
0 0.00
0 0.00
137 78.29
38 21.71%
94  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 148
7 4.73
2 1.35
23 15.54
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
95  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 141
10 7.09
7 4.96
13 9.22
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
96  โรงเรียนบ้านไพ 90
12 13.33
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
97  โรงเรียนบ้านหนองม้า 185
10 5.41
8 4.32
18 9.73
3 1.62
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
98  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 129
8 6.20
4 3.10
14 10.85
1 0.78
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
99  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 137
2 1.46
8 5.84
16 11.68
1 0.73
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
100  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
101  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 115
5 4.35
7 6.09
10 8.70
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
102  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 105
4 3.81
3 2.86
5 4.76
3 2.86
5 4.76
85 80.95
20 19.05%
103  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 79
2 2.53
2 2.53
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
104  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 58
2 3.45
5 8.62
3 5.17
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
105  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 148
5 3.38
7 4.73
14 9.46
2 1.35
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
106  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 113
4 3.54
5 4.42
12 10.62
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
107  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 432
20 4.63
16 3.70
42 9.72
2 0.46
0 0.00
352 81.48
80 18.52%
108  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 126
6 4.76
2 1.59
15 11.90
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
109  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 193
8 4.15
0 0.00
27 13.99
0 0.00
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
110  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 149
3 2.01
1 0.67
10 6.71
1 0.67
12 8.05
122 81.88
27 18.12%
111  โรงเรียนบ้านพุดซา 90
4 4.44
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
112  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 315
11 3.49
5 1.59
16 5.08
7 2.22
16 5.08
260 82.54
55 17.46%
113  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 127
2 1.57
6 4.72
13 10.24
1 0.79
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
114  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 47
2 4.26
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
115  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 118
8 6.78
3 2.54
5 4.24
3 2.54
1 0.85
98 83.05
20 16.95%
116  โรงเรียนบ้านมะรุม 166
13 7.83
3 1.81
8 4.82
4 2.41
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
117  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
0 0.00
5 4.13
15 12.40
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
118  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 205
8 3.90
2 0.98
22 10.73
1 0.49
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
119  โรงเรียนบ้านหนองแจง 56
3 5.36
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
120  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 38
1 2.63
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
121  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 128
4 3.13
5 3.91
5 3.91
3 2.34
3 2.34
108 84.38
20 15.63%
122  โรงเรียนประชาสามัคคี 325
8 2.46
6 1.85
30 9.23
0 0.00
0 0.00
281 86.46
44 13.54%
123  โรงเรียนบ้านซาด 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
124  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 80
3 3.75
2 2.50
2 2.50
1 1.25
2 2.50
70 87.50
10 12.50%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
126  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 117
0 0.00
2 1.71
12 10.26
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
127  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 126
4 3.17
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
128  โรงเรียนบ้านต่างตา 177
5 2.82
0 0.00
13 7.34
1 0.56
2 1.13
156 88.14
21 11.86%
129  โรงเรียนบ้านโคกสูง 288
6 2.08
5 1.74
18 6.25
5 1.74
0 0.00
254 88.19
34 11.81%
130  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 102
4 3.92
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
131  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 105
1 0.95
4 3.81
7 6.67
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
132  โรงเรียนบ้านเมืองที 72
3 4.17
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
133  โรงเรียนบ้านหนองปรู 305
12 3.93
13 4.26
4 1.31
2 0.66
0 0.00
274 89.84
31 10.16%
134  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 93
1 1.08
1 1.08
4 4.30
2 2.15
1 1.08
84 90.32
9 9.68%
135  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 159
5 3.14
0 0.00
6 3.77
2 1.26
2 1.26
144 90.57
15 9.43%
136  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 447
12 2.68
3 0.67
25 5.59
2 0.45
0 0.00
405 90.60
42 9.40%
137  โรงเรียนบ้านจันอัด 93
4 4.30
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
138  โรงเรียนบ้านมะค่า 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
139  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 114
3 2.63
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
140  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 235
0 0.00
0 0.00
5 2.13
0 0.00
3 1.28
227 96.60
8 3.40%
141  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 298
1 0.34
0 0.00
8 2.68
0 0.00
0 0.00
289 96.98
9 3.02%
142  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,305 6.64
เตี้ย  2,049 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,413 12.72
ผอมและเตี้ย  1,025 2.95
อ้วนและเตี้ย  1,207 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,696 68.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,999 คน


31.70%


Powered By www.thaieducation.net