ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 88
22 25.00
12 13.64
29 32.95
15 17.05
10 11.36
0 0.00
88 100.00%
2  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 251
51 20.32
50 19.92
53 21.12
57 22.71
20 7.97
20 7.97
231 92.03%
3  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 152
36 23.68
40 26.32
17 11.18
20 13.16
17 11.18
22 14.47
130 85.53%
4  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 70
28 40.00
3 4.29
13 18.57
4 5.71
0 0.00
22 31.43
48 68.57%
5  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 99
14 14.14
14 14.14
19 19.19
9 9.09
0 0.00
43 43.43
56 56.57%
6  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 211
48 22.75
33 15.64
13 6.16
24 11.37
0 0.00
93 44.08
118 55.92%
7  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 251
60 23.90
40 15.94
5 1.99
35 13.94
0 0.00
111 44.22
140 55.78%
8  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 410
71 17.32
90 21.95
8 1.95
56 13.66
0 0.00
185 45.12
225 54.88%
9  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 219
37 16.89
23 10.50
28 12.79
19 8.68
0 0.00
112 51.14
107 48.86%
10  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 647
100 15.46
85 13.14
52 8.04
55 8.50
17 2.63
338 52.24
309 47.76%
11  โรงเรียนบ้านหินแหลม 285
25 8.77
26 9.12
36 12.63
15 5.26
30 10.53
153 53.68
132 46.32%
12  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 31
5 16.13
3 9.68
4 12.90
2 6.45
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
13  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 267
38 14.23
43 16.10
19 7.12
20 7.49
0 0.00
147 55.06
120 44.94%
14  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 589
68 11.54
79 13.41
71 12.05
22 3.74
6 1.02
343 58.23
246 41.77%
15  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 837
79 9.44
78 9.32
53 6.33
76 9.08
53 6.33
498 59.50
339 40.50%
16  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 153
60 39.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 60.78
60 39.22%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 84
6 7.14
7 8.33
12 14.29
5 5.95
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
18  โรงเรียนบ้านนามกุย 151
18 11.92
17 11.26
15 9.93
1 0.66
2 1.32
98 64.90
53 35.10%
19  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 252
25 9.92
19 7.54
24 9.52
10 3.97
8 3.17
166 65.87
86 34.13%
20  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 80
11 13.75
9 11.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
21  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 181
21 11.60
16 8.84
10 5.52
12 6.63
1 0.55
121 66.85
60 33.15%
22  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 122
17 13.93
4 3.28
10 8.20
6 4.92
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 226
30 13.27
18 7.96
8 3.54
8 3.54
4 1.77
158 69.91
68 30.09%
24  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 164
16 9.76
17 10.37
9 5.49
4 2.44
3 1.83
115 70.12
49 29.88%
25  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 137
4 2.92
14 10.22
22 16.06
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
26  โรงเรียนบ้านยางโทน 79
8 10.13
3 3.80
7 8.86
5 6.33
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
27  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 174
12 6.90
21 12.07
6 3.45
11 6.32
0 0.00
124 71.26
50 28.74%
28  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 136
10 7.35
17 12.50
10 7.35
2 1.47
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
29  โรงเรียนบ้านพุเตย 82
8 9.76
6 7.32
5 6.10
4 4.88
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
30  โรงเรียนบ้านยางขาว 147
9 6.12
7 4.76
0 0.00
25 17.01
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
31  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 610
69 11.31
27 4.43
67 10.98
4 0.66
1 0.16
442 72.46
168 27.54%
32  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 585
59 10.09
62 10.60
37 6.32
0 0.00
0 0.00
427 72.99
158 27.01%
33  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 142
0 0.00
0 0.00
11 7.75
27 19.01
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
34  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 64
10 15.63
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
35  โรงเรียนวัดปากกิเลน 91
9 9.89
2 2.20
11 12.09
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
36  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 76
5 6.58
3 3.95
6 7.89
3 3.95
3 3.95
56 73.68
20 26.32%
37  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 382
35 9.16
47 12.30
18 4.71
0 0.00
0 0.00
282 73.82
100 26.18%
38  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 88
8 9.09
6 6.82
6 6.82
0 0.00
3 3.41
65 73.86
23 26.14%
39  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 659
26 3.95
60 9.10
49 7.44
18 2.73
19 2.88
487 73.90
172 26.10%
40  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 243
28 11.52
10 4.12
10 4.12
10 4.12
4 1.65
181 74.49
62 25.51%
41  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 180
21 11.67
9 5.00
15 8.33
0 0.00
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 429
31 7.23
43 10.02
27 6.29
6 1.40
0 0.00
322 75.06
107 24.94%
43  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 192
17 8.85
7 3.65
14 7.29
9 4.69
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
44  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 266
31 11.65
22 8.27
8 3.01
3 1.13
0 0.00
202 75.94
64 24.06%
45  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 383
68 17.75
0 0.00
18 4.70
6 1.57
0 0.00
291 75.98
92 24.02%
46  โรงเรียนบ้านพุองกะ 174
20 11.49
5 2.87
16 9.20
0 0.00
0 0.00
133 76.44
41 23.56%
47  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 463
33 7.13
48 10.37
28 6.05
0 0.00
0 0.00
354 76.46
109 23.54%
48  โรงเรียนบ้านเขาพัง 85
8 9.41
4 4.71
3 3.53
0 0.00
5 5.88
65 76.47
20 23.53%
49  โรงเรียนหลุงกัง 133
6 4.51
5 3.76
14 10.53
5 3.76
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
50  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 80
4 5.00
4 5.00
6 7.50
4 5.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
51  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 510
35 6.86
9 1.76
27 5.29
14 2.75
27 5.29
398 78.04
112 21.96%
52  โรงเรียนบ้านหินดาด 70
4 5.71
6 8.57
2 2.86
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
53  โรงเรียนบ้านดินโส 296
9 3.04
9 3.04
19 6.42
9 3.04
17 5.74
233 78.72
63 21.28%
54  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 179
6 3.35
20 11.17
11 6.15
0 0.00
1 0.56
141 78.77
38 21.23%
55  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 134
4 2.99
10 7.46
12 8.96
2 1.49
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
56  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 348
6 1.72
14 4.02
39 11.21
10 2.87
2 0.57
277 79.60
71 20.40%
57  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 213
1 0.47
13 6.10
20 9.39
9 4.23
0 0.00
170 79.81
43 20.19%
58  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 439
40 9.11
30 6.83
16 3.64
2 0.46
0 0.00
351 79.95
88 20.05%
59  โรงเรียนวัดปรังกาสี 554
28 5.05
38 6.86
42 7.58
0 0.00
0 0.00
446 80.51
108 19.49%
60  โรงเรียนวัดหินดาด 233
0 0.00
33 14.16
2 0.86
0 0.00
10 4.29
188 80.69
45 19.31%
61  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 271
5 1.85
2 0.74
24 8.86
21 7.75
0 0.00
219 80.81
52 19.19%
62  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 87
3 3.45
4 4.60
0 0.00
2 2.30
6 6.90
72 82.76
15 17.24%
63  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 99
0 0.00
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
64  โรงเรียนบ้านหนองขอน 54
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
65  โรงเรียนบ้านสารวัตร 182
5 2.75
3 1.65
12 6.59
5 2.75
5 2.75
152 83.52
30 16.48%
66  โรงเรียนบ้านไร่ 302
12 3.97
13 4.30
10 3.31
5 1.66
5 1.66
257 85.10
45 14.90%
67  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 141
4 2.84
4 2.84
7 4.96
4 2.84
2 1.42
120 85.11
21 14.89%
68  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 174
12 6.90
12 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
69  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 357
18 5.04
6 1.68
24 6.72
0 0.00
0 0.00
309 86.55
48 13.45%
70  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 87
1 1.15
0 0.00
9 10.34
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 127
8 6.30
3 2.36
5 3.94
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
72  โรงเรียนบ้านอูล่อง 504
18 3.57
22 4.37
2 0.40
15 2.98
3 0.60
444 88.10
60 11.90%
73  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 155
4 2.58
10 6.45
1 0.65
2 1.29
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
74  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
75  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145
5 3.45
0 0.00
5 3.45
3 2.07
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
76  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 191
2 1.05
3 1.57
6 3.14
5 2.62
1 0.52
174 91.10
17 8.90%
77  โรงเรียนบ้านหินดาด 182
8 4.40
0 0.00
6 3.30
0 0.00
0 0.00
168 92.31
14 7.69%
78  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 259
6 2.32
5 1.93
2 0.77
4 1.54
0 0.00
242 93.44
17 6.56%
79  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1826
23 1.26
29 1.59
33 1.81
23 1.26
9 0.49
1709 93.59
117 6.41%
80  โรงเรียนคุรุสภา 192
1 0.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.56
188 97.92
4 2.08%

 

จำนวนนักเรียน  20,249 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,696 8.38
เตี้ย  1,465 7.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,284 6.34
ผอมและเตี้ย  764 3.77
อ้วนและเตี้ย  297 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,743 72.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,506 คน


27.19%


Powered By www.thaieducation.net