ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 92
18 19.57
7 7.61
20 21.74
7 7.61
6 6.52
34 36.96
58 63.04%
2  โรงเรียนวัดทรงคนอง 220
23 10.45
17 7.73
47 21.36
11 5.00
15 6.82
107 48.64
113 51.36%
3  โรงเรียนวัดท้องไทร 141
25 17.73
0 0.00
35 24.82
6 4.26
2 1.42
73 51.77
68 48.23%
4  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 62
10 16.13
7 11.29
8 12.90
4 6.45
0 0.00
33 53.23
29 46.77%
5  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 74
11 14.86
6 8.11
13 17.57
4 5.41
0 0.00
40 54.05
34 45.95%
6  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 268
28 10.45
27 10.07
45 16.79
10 3.73
12 4.48
146 54.48
122 45.52%
7  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 127
10 7.87
8 6.30
15 11.81
5 3.94
18 14.17
71 55.91
56 44.09%
8  โรงเรียนวัดดอนยอ 167
20 11.98
20 11.98
12 7.19
20 11.98
0 0.00
95 56.89
72 43.11%
9  โรงเรียนวัดประชานาถ 199
14 7.04
16 8.04
27 13.57
14 7.04
14 7.04
114 57.29
85 42.71%
10  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 501
15 2.99
10 2.00
100 19.96
23 4.59
63 12.57
290 57.88
211 42.12%
11  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 29
6 20.69
3 10.34
3 10.34
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
12  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 314
18 5.73
3 0.96
41 13.06
21 6.69
44 14.01
187 59.55
127 40.45%
13  โรงเรียนวัดศิลามูล 218
16 7.34
7 3.21
25 11.47
23 10.55
17 7.80
130 59.63
88 40.37%
14  โรงเรียนบ้านฉาง 57
12 21.05
0 0.00
8 14.04
3 5.26
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
15  โรงเรียนคลองบางกระทึก 367
16 4.36
9 2.45
57 15.53
25 6.81
41 11.17
219 59.67
148 40.33%
16  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 124
14 11.29
6 4.84
26 20.97
4 3.23
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
17  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 108
21 19.44
7 6.48
15 13.89
0 0.00
0 0.00
65 60.19
43 39.81%
18  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 831
36 4.33
49 5.90
139 16.73
62 7.46
42 5.05
503 60.53
328 39.47%
19  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 26
4 15.38
1 3.85
5 19.23
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
20  โรงเรียนวัดบางหลวง 629
28 4.45
31 4.93
45 7.15
59 9.38
76 12.08
390 62.00
239 38.00%
21  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1801
105 5.83
51 2.83
209 11.60
62 3.44
248 13.77
1126 62.52
675 37.48%
22  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 67
17 25.37
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
23  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 829
47 5.67
15 1.81
113 13.63
62 7.48
72 8.69
520 62.73
309 37.27%
24  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 238
14 5.88
4 1.68
33 13.87
4 1.68
33 13.87
150 63.03
88 36.97%
25  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1790
178 9.94
169 9.44
124 6.93
44 2.46
134 7.49
1141 63.74
649 36.26%
26  โรงเรียนวัดเกษตราราม 78
4 5.13
4 5.13
7 8.97
8 10.26
5 6.41
50 64.10
28 35.90%
27  โรงเรียนวัดบางปลา 113
8 7.08
12 10.62
6 5.31
6 5.31
8 7.08
73 64.60
40 35.40%
28  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 497
23 4.63
50 10.06
100 20.12
0 0.00
0 0.00
324 65.19
173 34.81%
29  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 35
3 8.57
1 2.86
6 17.14
2 5.71
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
30  โรงเรียนบ้านคลองโยง 127
7 5.51
6 4.72
19 14.96
11 8.66
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 154
3 1.95
6 3.90
30 19.48
10 6.49
2 1.30
103 66.88
51 33.12%
32  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 153
15 9.80
18 11.76
17 11.11
0 0.00
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
33  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 22
2 9.09
1 4.55
3 13.64
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
34  โรงเรียนวัดสาลวัน 227
19 8.37
16 7.05
35 15.42
0 0.00
0 0.00
157 69.16
70 30.84%
35  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
8 12.90
5 8.06
43 69.35
19 30.65%
36  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
37  โรงเรียนวัดท่าพูด 862
59 6.84
68 7.89
128 14.85
0 0.00
0 0.00
607 70.42
255 29.58%
38  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 115
8 6.96
5 4.35
18 15.65
3 2.61
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
39  โรงเรียนวัดบางพระ 159
12 7.55
6 3.77
28 17.61
1 0.63
0 0.00
112 70.44
47 29.56%
40  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 246
9 3.66
4 1.63
41 16.67
4 1.63
14 5.69
174 70.73
72 29.27%
41  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 185
15 8.11
8 4.32
25 13.51
6 3.24
0 0.00
131 70.81
54 29.19%
42  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 144
22 15.28
8 5.56
8 5.56
2 1.39
2 1.39
102 70.83
42 29.17%
43  โรงเรียนวัดปรีดาราม 288
13 4.51
16 5.56
24 8.33
7 2.43
24 8.33
204 70.83
84 29.17%
44  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 288
16 5.56
10 3.47
10 3.47
26 9.03
20 6.94
206 71.53
82 28.47%
45  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 81
6 7.41
3 3.70
12 14.81
2 2.47
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 134
13 9.70
2 1.49
22 16.42
1 0.75
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
47  โรงเรียนวัดผาสุการาม 127
4 3.15
0 0.00
32 25.20
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
48  โรงเรียนวัดสำโรง 85
4 4.71
2 2.35
18 21.18
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
49  โรงเรียนคลองทางหลวง 157
7 4.46
11 7.01
19 12.10
7 4.46
0 0.00
113 71.97
44 28.03%
50  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 79
5 6.33
2 2.53
11 13.92
2 2.53
2 2.53
57 72.15
22 27.85%
51  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 991
115 11.60
45 4.54
114 11.50
0 0.00
0 0.00
717 72.35
274 27.65%
52  โรงเรียนวัดเกาะแรต 154
5 3.25
8 5.19
6 3.90
11 7.14
12 7.79
112 72.73
42 27.27%
53  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 136
8 5.88
6 4.41
11 8.09
8 5.88
4 2.94
99 72.79
37 27.21%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 111
7 6.31
0 0.00
23 20.72
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
55  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 311
79 25.40
0 0.00
5 1.61
0 0.00
0 0.00
227 72.99
84 27.01%
56  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 211
20 9.48
0 0.00
35 16.59
0 0.00
0 0.00
156 73.93
55 26.07%
57  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 140
6 4.29
8 5.71
20 14.29
2 1.43
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
58  โรงเรียนวัดลำพญา 128
5 3.91
8 6.25
18 14.06
1 0.78
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
59  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 45
2 4.44
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
60  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 75
3 4.00
1 1.33
4 5.33
1 1.33
9 12.00
57 76.00
18 24.00%
61  โรงเรียนวัดสัมปทวน 89
4 4.49
7 7.87
6 6.74
4 4.49
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
62  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 198
8 4.04
3 1.52
34 17.17
1 0.51
0 0.00
152 76.77
46 23.23%
63  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 143
2 1.40
3 2.10
25 17.48
3 2.10
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
64  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 206
8 3.88
10 4.85
29 14.08
0 0.00
0 0.00
159 77.18
47 22.82%
65  โรงเรียนวัดมะเกลือ 375
10 2.67
14 3.73
50 13.33
9 2.40
2 0.53
290 77.33
85 22.67%
66  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 244
4 1.64
2 0.82
42 17.21
7 2.87
0 0.00
189 77.46
55 22.54%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์ 252
15 5.95
8 3.17
33 13.10
0 0.00
0 0.00
196 77.78
56 22.22%
68  โรงเรียนบ้านลานแหลม 127
5 3.94
0 0.00
22 17.32
1 0.79
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
69  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 174
15 8.62
4 2.30
5 2.87
7 4.02
7 4.02
136 78.16
38 21.84%
70  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 142
10 7.04
8 5.63
12 8.45
1 0.70
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
71  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 350
20 5.71
19 5.43
12 3.43
8 2.29
16 4.57
275 78.57
75 21.43%
72  โรงเรียนวัดนิลเพชร 159
27 16.98
0 0.00
7 4.40
0 0.00
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
73  โรงเรียนวัดจินดาราม 508
9 1.77
21 4.13
76 14.96
1 0.20
1 0.20
400 78.74
108 21.26%
74  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 438
22 5.02
14 3.20
57 13.01
0 0.00
0 0.00
345 78.77
93 21.23%
75  โรงเรียนวัดละมุด 143
10 6.99
12 8.39
8 5.59
0 0.00
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
76  โรงเรียนบ้านบางประแดง 158
10 6.33
0 0.00
23 14.56
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
77  โรงเรียนวัดน้อย 150
8 5.33
12 8.00
7 4.67
4 2.67
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
78  โรงเรียนวัดงิ้วราย 186
12 6.45
4 2.15
21 11.29
0 0.00
1 0.54
148 79.57
38 20.43%
79  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 49
5 10.20
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
80  โรงเรียนวัดไทร 384
16 4.17
14 3.65
47 12.24
1 0.26
0 0.00
306 79.69
78 20.31%
81  โรงเรียนบ้านหนองปรง 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
82  โรงเรียนวัดโคกเขมา 165
6 3.64
5 3.03
22 13.33
0 0.00
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
83  โรงเรียนวัดท่าข้าม 201
7 3.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 16.42
161 80.10
40 19.90%
84  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 148
10 6.76
6 4.05
12 8.11
0 0.00
1 0.68
119 80.41
29 19.59%
85  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 359
11 3.06
7 1.95
49 13.65
2 0.56
0 0.00
290 80.78
69 19.22%
86  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 79
2 2.53
2 2.53
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
87  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 442
22 4.98
10 2.26
49 11.09
2 0.45
0 0.00
359 81.22
83 18.78%
88  โรงเรียนวัดกกตาล 165
3 1.82
0 0.00
27 16.36
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
89  โรงเรียนวัดกลาง 134
0 0.00
0 0.00
24 17.91
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
90  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 45
2 4.44
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
91  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 304
13 4.28
7 2.30
26 8.55
6 1.97
2 0.66
250 82.24
54 17.76%
92  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 246
4 1.63
6 2.44
33 13.41
0 0.00
0 0.00
203 82.52
43 17.48%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 64
2 3.13
1 1.56
6 9.38
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
94  โรงเรียนบ้านบางเตย 251
12 4.78
8 3.19
22 8.76
1 0.40
0 0.00
208 82.87
43 17.13%
95  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 150
11 7.33
5 3.33
8 5.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
96  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 75
4 5.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
97  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 83
7 8.43
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
98  โรงเรียนบ้านบางม่วง 105
4 3.81
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
99  โรงเรียนวัดลานคา 239
10 4.18
5 2.09
6 2.51
11 4.60
1 0.42
206 86.19
33 13.81%
100  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
101  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 103
0 0.00
2 1.94
11 10.68
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
102  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 149
3 2.01
3 2.01
12 8.05
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
103  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 291
1 0.34
5 1.72
26 8.93
2 0.69
1 0.34
256 87.97
35 12.03%
104  โรงเรียนวัดบางภาษี 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
3 3.23
2 2.15
82 88.17
11 11.83%
105  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 132
0 0.00
0 0.00
15 11.36
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
106  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 248
12 4.84
0 0.00
16 6.45
0 0.00
0 0.00
220 88.71
28 11.29%
107  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
2 2.78
64 88.89
8 11.11%
108  โรงเรียนบ้านบางเลน 545
0 0.00
0 0.00
60 11.01
0 0.00
0 0.00
485 88.99
60 11.01%
109  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
110  โรงเรียนวัดไทยาวาส 112
3 2.68
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
111  โรงเรียนบ้านตากแดด 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
112  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 124
2 1.61
1 0.81
7 5.65
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
113  โรงเรียนวัดลาดสะแก 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
114  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
115  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
116  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 317
2 0.63
3 0.95
4 1.26
3 0.95
3 0.95
302 95.27
15 4.73%
117  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.49
85 95.51
4 4.49%
118  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 161
0 0.00
0 0.00
6 3.73
0 0.00
0 0.00
155 96.27
6 3.73%

 

จำนวนนักเรียน  26,592 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,621 6.10
เตี้ย  1,050 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,088 11.61
ผอมและเตี้ย  684 2.57
อ้วนและเตี้ย  1,022 3.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,127 71.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,465 คน


28.07%


Powered By www.thaieducation.net