ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 21
7 33.33
3 14.29
4 19.05
0 0.00
7 33.33
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 55
13 23.64
7 12.73
35 63.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 28
2 7.14
7 25.00
13 46.43
0 0.00
6 21.43
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 39
23 58.97
14 35.90
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
5  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 296
61 20.61
33 11.15
19 6.42
94 31.76
52 17.57
37 12.50
259 87.50%
6  โรงเรียนวัดวังเย็น 72
22 30.56
11 15.28
11 15.28
11 15.28
0 0.00
17 23.61
55 76.39%
7  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 70
10 14.29
17 24.29
6 8.57
17 24.29
0 0.00
20 28.57
50 71.43%
8  โรงเรียนวัดกงลาด 153
21 13.73
13 8.50
31 20.26
18 11.76
15 9.80
55 35.95
98 64.05%
9  โรงเรียนวัดตาก้อง 353
64 18.13
40 11.33
28 7.93
22 6.23
58 16.43
141 39.94
212 60.06%
10  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 300
25 8.33
13 4.33
43 14.33
38 12.67
56 18.67
125 41.67
175 58.33%
11  โรงเรียนบ้านบัวแดง 176
33 18.75
21 11.93
30 17.05
15 8.52
0 0.00
77 43.75
99 56.25%
12  โรงเรียนวัดหนองเสือ 406
28 6.90
25 6.16
58 14.29
53 13.05
62 15.27
180 44.33
226 55.67%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 131
27 20.61
14 10.69
23 17.56
8 6.11
0 0.00
59 45.04
72 54.96%
14  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 357
63 17.65
26 7.28
85 23.81
0 0.00
20 5.60
163 45.66
194 54.34%
15  โรงเรียนวัดหนองศาลา 337
50 14.84
28 8.31
53 15.73
19 5.64
27 8.01
160 47.48
177 52.52%
16  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 504
66 13.10
27 5.36
79 15.67
36 7.14
46 9.13
250 49.60
254 50.40%
17  โรงเรียนบ้านรางมูก 42
6 14.29
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
18  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 52
7 13.46
7 13.46
6 11.54
3 5.77
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
19  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 289
28 9.69
19 6.57
33 11.42
30 10.38
17 5.88
162 56.06
127 43.94%
20  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 188
13 6.91
0 0.00
43 22.87
13 6.91
12 6.38
107 56.91
81 43.09%
21  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 229
28 12.23
15 6.55
25 10.92
0 0.00
29 12.66
132 57.64
97 42.36%
22  โรงเรียนวัดท่าเสา 162
32 19.75
10 6.17
8 4.94
10 6.17
7 4.32
95 58.64
67 41.36%
23  โรงเรียนวัดสุขวราราม 127
7 5.51
12 9.45
20 15.75
8 6.30
4 3.15
76 59.84
51 40.16%
24  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1392
89 6.39
25 1.80
220 15.80
87 6.25
132 9.48
839 60.27
553 39.73%
25  โรงเรียนวัดทุ่งรี 131
21 16.03
15 11.45
13 9.92
2 1.53
1 0.76
79 60.31
52 39.69%
26  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 91
8 8.79
2 2.20
21 23.08
4 4.40
1 1.10
55 60.44
36 39.56%
27  โรงเรียนวัดลำเหย 210
2 0.95
22 10.48
57 27.14
0 0.00
0 0.00
129 61.43
81 38.57%
28  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 379
29 7.65
9 2.37
37 9.76
38 10.03
33 8.71
233 61.48
146 38.52%
29  โรงเรียนวัดดอนขนาก 93
17 18.28
2 2.15
14 15.05
2 2.15
0 0.00
58 62.37
35 37.63%
30  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 437
26 5.95
8 1.83
43 9.84
34 7.78
51 11.67
275 62.93
162 37.07%
31  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1583
80 5.05
89 5.62
210 13.27
121 7.64
83 5.24
1000 63.17
583 36.83%
32  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 129
21 16.28
9 6.98
12 9.30
0 0.00
5 3.88
82 63.57
47 36.43%
33  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 464
27 5.82
38 8.19
59 12.72
3 0.65
36 7.76
301 64.87
163 35.13%
34  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 282
26 9.22
13 4.61
17 6.03
26 9.22
17 6.03
183 64.89
99 35.11%
35  โรงเรียนวัดสระพัง 77
10 12.99
4 5.19
9 11.69
4 5.19
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
36  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 73
11 15.07
1 1.37
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
37  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 209
10 4.78
19 9.09
24 11.48
9 4.31
7 3.35
140 66.99
69 33.01%
38  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 225
23 10.22
12 5.33
35 15.56
3 1.33
0 0.00
152 67.56
73 32.44%
39  โรงเรียนวัดหนองจิก 125
17 13.60
23 18.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
40  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 122
12 9.84
6 4.92
11 9.02
5 4.10
5 4.10
83 68.03
39 31.97%
41  โรงเรียนบ้านหนองหิน 83
3 3.61
12 14.46
3 3.61
3 3.61
5 6.02
57 68.67
26 31.33%
42  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2556
74 2.90
90 3.52
345 13.50
164 6.42
122 4.77
1761 68.90
795 31.10%
43  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 177
9 5.08
6 3.39
10 5.65
15 8.47
15 8.47
122 68.93
55 31.07%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 136
10 7.35
0 0.00
31 22.79
0 0.00
1 0.74
94 69.12
42 30.88%
45  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 107
15 14.02
3 2.80
15 14.02
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
46  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 124
13 10.48
0 0.00
24 19.35
0 0.00
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
47  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 88
4 4.55
2 2.27
14 15.91
3 3.41
3 3.41
62 70.45
26 29.55%
48  โรงเรียนวัดตะโกสูง 95
10 10.53
2 2.11
9 9.47
3 3.16
4 4.21
67 70.53
28 29.47%
49  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 254
19 7.48
15 5.91
28 11.02
5 1.97
7 2.76
180 70.87
74 29.13%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 111
8 7.21
2 1.80
22 19.82
0 0.00
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
51  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
52  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 58
3 5.17
7 12.07
6 10.34
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
53  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 99
9 9.09
12 12.12
5 5.05
1 1.01
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
54  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 116
8 6.90
0 0.00
21 18.10
1 0.86
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
55  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 570
52 9.12
21 3.68
57 10.00
17 2.98
1 0.18
422 74.04
148 25.96%
56  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 117
9 7.69
3 2.56
18 15.38
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
57  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 145
7 4.83
6 4.14
22 15.17
1 0.69
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
58  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 61
4 6.56
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
59  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 464
35 7.54
27 5.82
26 5.60
17 3.66
7 1.51
352 75.86
112 24.14%
60  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 229
9 3.93
8 3.49
36 15.72
0 0.00
2 0.87
174 75.98
55 24.02%
61  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 197
12 6.09
10 5.08
14 7.11
6 3.05
4 2.03
151 76.65
46 23.35%
62  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 324
15 4.63
23 7.10
19 5.86
10 3.09
7 2.16
250 77.16
74 22.84%
63  โรงเรียนวัดทะเลบก 392
30 7.65
21 5.36
37 9.44
0 0.00
0 0.00
304 77.55
88 22.45%
64  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 82
4 4.88
3 3.66
9 10.98
0 0.00
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
65  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 64
4 6.25
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
66  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 234
17 7.26
9 3.85
22 9.40
1 0.43
1 0.43
184 78.63
50 21.37%
67  โรงเรียนบ้านคลองยาง 133
2 1.50
5 3.76
14 10.53
5 3.76
2 1.50
105 78.95
28 21.05%
68  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 102
3 2.94
2 1.96
12 11.76
2 1.96
2 1.96
81 79.41
21 20.59%
69  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 116
6 5.17
3 2.59
13 11.21
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
70  โรงเรียนบ้านคอวัง 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
71  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 103
2 1.94
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
72  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 519
28 5.39
0 0.00
53 10.21
19 3.66
0 0.00
419 80.73
100 19.27%
73  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 58
0 0.00
5 8.62
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 97
3 3.09
0 0.00
9 9.28
5 5.15
1 1.03
79 81.44
18 18.56%
75  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 219
15 6.85
9 4.11
8 3.65
8 3.65
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
76  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 61
0 0.00
5 8.20
5 8.20
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
77  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2960
108 3.65
71 2.40
278 9.39
28 0.95
41 1.39
2434 82.23
526 17.77%
78  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 124
2 1.61
0 0.00
16 12.90
2 1.61
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
79  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 91
2 2.20
1 1.10
11 12.09
1 1.10
1 1.10
75 82.42
16 17.58%
80  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 146
13 8.90
6 4.11
0 0.00
6 4.11
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
81  โรงเรียนบ้านดอนซาก 130
4 3.08
2 1.54
14 10.77
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
82  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 119
4 3.36
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
83  โรงเรียนวัดสองห้อง 73
1 1.37
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
84  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 122
2 1.64
2 1.64
15 12.30
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
85  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 360
15 4.17
22 6.11
17 4.72
1 0.28
2 0.56
303 84.17
57 15.83%
86  โรงเรียนวัดบางแขม 181
6 3.31
2 1.10
14 7.73
3 1.66
3 1.66
153 84.53
28 15.47%
87  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 78
4 5.13
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
88  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 104
5 4.81
6 5.77
5 4.81
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
89  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 59
0 0.00
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
90  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 899
114 12.68
0 0.00
21 2.34
0 0.00
0 0.00
764 84.98
135 15.02%
91  โรงเรียนวัดทัพหลวง 336
2 0.60
1 0.30
20 5.95
11 3.27
15 4.46
287 85.42
49 14.58%
92  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1592
35 2.20
21 1.32
70 4.40
35 2.20
70 4.40
1361 85.49
231 14.51%
93  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 573
35 6.11
24 4.19
23 4.01
0 0.00
0 0.00
491 85.69
82 14.31%
94  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 231
1 0.43
1 0.43
29 12.55
0 0.00
0 0.00
200 86.58
31 13.42%
95  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 130
3 2.31
2 1.54
12 9.23
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
96  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 192
9 4.69
0 0.00
15 7.81
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
97  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 254
6 2.36
16 6.30
9 3.54
0 0.00
0 0.00
223 87.80
31 12.20%
98  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
6 4.88
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
99  โรงเรียนวัดห้วยพระ 94
4 4.26
3 3.19
3 3.19
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
100  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 179
5 2.79
0 0.00
8 4.47
7 3.91
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
101  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 121
4 3.31
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
102  โรงเรียนวัดบ้านยาง 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
6 5.88
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
103  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 413
11 2.66
4 0.97
18 4.36
5 1.21
2 0.48
373 90.31
40 9.69%
104  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 129
4 3.10
0 0.00
6 4.65
0 0.00
2 1.55
117 90.70
12 9.30%
105  โรงเรียนบ้านมาบแค 122
7 5.74
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
106  โรงเรียนบ้านแจงงาม 147
7 4.76
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
107  โรงเรียนบ้านใหม่ 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
108  โรงเรียนวัดเลาเต่า 190
0 0.00
3 1.58
10 5.26
0 0.00
3 1.58
174 91.58
16 8.42%
109  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
110  โรงเรียนบ้านหนองโสน 132
1 0.76
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
111  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
112  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 606
13 2.15
0 0.00
10 1.65
0 0.00
11 1.82
572 94.39
34 5.61%
113  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
114  โรงเรียนบ้านคลองตัน 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
115  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 152
1 0.66
0 0.00
2 1.32
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97%
116  โรงเรียนบ้านดอนทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านสามัคคี 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านลำพยา 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหัวถนน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,627 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,951 6.37
เตี้ย  1,170 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,131 10.22
ผอมและเตี้ย  1,141 3.73
อ้วนและเตี้ย  1,128 3.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,106 72.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,521 คน


27.82%


Powered By www.thaieducation.net