ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 40
10 25.00
11 27.50
9 22.50
5 12.50
5 12.50
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจกปก 77
28 36.36
49 63.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 187
12 6.42
12 6.42
8 4.28
149 79.68
6 3.21
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 21
2 9.52
6 28.57
13 61.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59
11 18.64
11 18.64
0 0.00
36 61.02
0 0.00
1 1.69
58 98.31%
6  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351
21 5.98
137 39.03
4 1.14
158 45.01
0 0.00
31 8.83
320 91.17%
7  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 138
67 48.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 32.61
26 18.84
112 81.16%
8  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 528
55 10.42
130 24.62
11 2.08
155 29.36
11 2.08
166 31.44
362 68.56%
9  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 200
30 15.00
34 17.00
17 8.50
34 17.00
17 8.50
68 34.00
132 66.00%
10  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 120
19 15.83
43 35.83
0 0.00
16 13.33
0 0.00
42 35.00
78 65.00%
11  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 790
170 21.52
303 38.35
33 4.18
0 0.00
0 0.00
284 35.95
506 64.05%
12  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150
8 5.33
54 36.00
0 0.00
34 22.67
0 0.00
54 36.00
96 64.00%
13  โรงเรียนอรุณเมธา 473
118 24.95
173 36.58
11 2.33
0 0.00
0 0.00
171 36.15
302 63.85%
14  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903
102 5.36
274 14.40
102 5.36
375 19.71
336 17.66
714 37.52
1189 62.48%
15  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 370
72 19.46
79 21.35
22 5.95
47 12.70
0 0.00
150 40.54
220 59.46%
16  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853
40 4.69
117 13.72
40 4.69
157 18.41
141 16.53
358 41.97
495 58.03%
17  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203
40 19.70
66 32.51
3 1.48
0 0.00
0 0.00
94 46.31
109 53.69%
18  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
20 6.51
20 6.51
39 12.70
40 13.03
43 14.01
145 47.23
162 52.77%
19  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163
37 22.70
37 22.70
2 1.23
8 4.91
2 1.23
77 47.24
86 52.76%
20  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224
11 4.91
39 17.41
4 1.79
61 27.23
1 0.45
108 48.21
116 51.79%
21  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 512
41 8.01
49 9.57
81 15.82
47 9.18
45 8.79
249 48.63
263 51.37%
22  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97
11 11.34
30 30.93
6 6.19
1 1.03
1 1.03
48 49.48
49 50.52%
23  โรงเรียนบ้านยะพอ 302
30 9.93
78 25.83
8 2.65
30 9.93
1 0.33
155 51.32
147 48.68%
24  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 489
9 1.84
200 40.90
11 2.25
16 3.27
1 0.20
252 51.53
237 48.47%
25  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 147
37 25.17
25 17.01
3 2.04
5 3.40
0 0.00
77 52.38
70 47.62%
26  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 270
12 4.44
21 7.78
20 7.41
33 12.22
41 15.19
143 52.96
127 47.04%
27  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752
255 33.91
37 4.92
22 2.93
33 4.39
4 0.53
401 53.32
351 46.68%
28  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 232
27 11.64
45 19.40
15 6.47
14 6.03
6 2.59
125 53.88
107 46.12%
29  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140
24 17.14
12 8.57
10 7.14
14 10.00
4 2.86
76 54.29
64 45.71%
30  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162
10 6.17
14 8.64
6 3.70
24 14.81
20 12.35
88 54.32
74 45.68%
31  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170
12 7.06
24 14.12
29 17.06
4 2.35
8 4.71
93 54.71
77 45.29%
32  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277
48 17.33
60 21.66
0 0.00
17 6.14
0 0.00
152 54.87
125 45.13%
33  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66
9 13.64
2 3.03
4 6.06
11 16.67
3 4.55
37 56.06
29 43.94%
34  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208
20 9.62
33 15.87
19 9.13
10 4.81
7 3.37
119 57.21
89 42.79%
35  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 158
9 5.70
6 3.80
13 8.23
26 16.46
12 7.59
92 58.23
66 41.77%
36  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
50 14.29
86 24.57
3 0.86
0 0.00
0 0.00
211 60.29
139 39.71%
37  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 422
7 1.66
133 31.52
27 6.40
0 0.00
0 0.00
255 60.43
167 39.57%
38  โรงเรียนบ้านธงชัย 167
6 3.59
51 30.54
4 2.40
1 0.60
2 1.20
103 61.68
64 38.32%
39  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 457
34 7.44
35 7.66
12 2.63
70 15.32
23 5.03
283 61.93
174 38.07%
40  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292
5 1.71
77 26.37
26 8.90
0 0.00
2 0.68
182 62.33
110 37.67%
41  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 471
48 10.19
39 8.28
10 2.12
42 8.92
37 7.86
295 62.63
176 37.37%
42  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 188
15 7.98
24 12.77
5 2.66
13 6.91
13 6.91
118 62.77
70 37.23%
43  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545
94 17.25
82 15.05
0 0.00
22 4.04
0 0.00
347 63.67
198 36.33%
44  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251
20 7.97
34 13.55
32 12.75
4 1.59
0 0.00
161 64.14
90 35.86%
45  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 648
110 16.98
51 7.87
16 2.47
51 7.87
2 0.31
418 64.51
230 35.49%
46  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370
50 13.51
24 6.49
51 13.78
5 1.35
0 0.00
240 64.86
130 35.14%
47  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 192
15 7.81
23 11.98
7 3.65
12 6.25
10 5.21
125 65.10
67 34.90%
48  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180
24 13.33
16 8.89
5 2.78
13 7.22
4 2.22
118 65.56
62 34.44%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 352
49 13.92
59 16.76
13 3.69
0 0.00
0 0.00
231 65.63
121 34.38%
50  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 278
9 3.24
13 4.68
31 11.15
25 8.99
17 6.12
183 65.83
95 34.17%
51  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 141
21 14.89
15 10.64
11 7.80
1 0.71
0 0.00
93 65.96
48 34.04%
52  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118
2 1.69
27 22.88
6 5.08
2 1.69
2 1.69
79 66.95
39 33.05%
53  โรงเรียนบ้านแม่สละ 173
18 10.40
10 5.78
5 2.89
14 8.09
8 4.62
118 68.21
55 31.79%
54  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 138
13 9.42
23 16.67
7 5.07
0 0.00
0 0.00
95 68.84
43 31.16%
55  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 171
7 4.09
7 4.09
9 5.26
14 8.19
16 9.36
118 69.01
53 30.99%
56  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110
25 22.73
5 4.55
3 2.73
1 0.91
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
57  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222
20 9.01
35 15.77
13 5.86
0 0.00
0 0.00
154 69.37
68 30.63%
58  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378
20 5.29
34 8.99
1 0.26
55 14.55
0 0.00
268 70.90
110 29.10%
59  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 638
52 8.15
101 15.83
11 1.72
20 3.13
1 0.16
453 71.00
185 29.00%
60  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146
12 8.22
8 5.48
7 4.79
8 5.48
7 4.79
104 71.23
42 28.77%
61  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73
7 9.59
12 16.44
2 2.74
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
62  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122
6 4.92
15 12.30
6 4.92
8 6.56
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
63  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 192
14 7.29
5 2.60
31 16.15
5 2.60
0 0.00
137 71.35
55 28.65%
64  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 615
78 12.68
78 12.68
19 3.09
0 0.00
0 0.00
440 71.54
175 28.46%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211
2 0.95
3 1.42
25 11.85
5 2.37
25 11.85
151 71.56
60 28.44%
66  โรงเรียนบ้านปูแป้ 64
8 12.50
0 0.00
3 4.69
0 0.00
7 10.94
46 71.88
18 28.13%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831
89 10.71
115 13.84
11 1.32
13 1.56
4 0.48
599 72.08
232 27.92%
68  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 162
18 11.11
8 4.94
15 9.26
1 0.62
3 1.85
117 72.22
45 27.78%
69  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 587
0 0.00
0 0.00
2 0.34
160 27.26
0 0.00
425 72.40
162 27.60%
70  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 419
28 6.68
66 15.75
21 5.01
0 0.00
0 0.00
304 72.55
115 27.45%
71  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206
11 5.34
23 11.17
6 2.91
16 7.77
0 0.00
150 72.82
56 27.18%
72  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184
2 1.09
26 14.13
10 5.43
12 6.52
0 0.00
134 72.83
50 27.17%
73  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548
36 6.57
0 0.00
0 0.00
108 19.71
3 0.55
401 73.18
147 26.82%
74  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 435
52 11.95
43 9.89
12 2.76
5 1.15
1 0.23
322 74.02
113 25.98%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1104
81 7.34
71 6.43
43 3.89
63 5.71
22 1.99
824 74.64
280 25.36%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 81
7 8.64
12 14.81
1 1.23
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
77  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 347
18 5.19
17 4.90
10 2.88
35 10.09
5 1.44
262 75.50
85 24.50%
78  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271
14 5.17
36 13.28
16 5.90
0 0.00
0 0.00
205 75.65
66 24.35%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 171
24 14.04
13 7.60
4 2.34
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
80  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 284
22 7.75
4 1.41
42 14.79
0 0.00
0 0.00
216 76.06
68 23.94%
81  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 157
10 6.37
11 7.01
8 5.10
8 5.10
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
82  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 220
21 9.55
4 1.82
26 11.82
0 0.00
0 0.00
169 76.82
51 23.18%
83  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 95
3 3.16
12 12.63
7 7.37
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
84  โรงเรียนแม่สอด 697
60 8.61
12 1.72
83 11.91
2 0.29
0 0.00
540 77.47
157 22.53%
85  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98
13 13.27
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
86  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 520
37 7.12
44 8.46
30 5.77
3 0.58
2 0.38
404 77.69
116 22.31%
87  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 130
20 15.38
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
88  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 220
14 6.36
9 4.09
21 9.55
4 1.82
1 0.45
171 77.73
49 22.27%
89  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 149
9 6.04
13 8.72
11 7.38
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
90  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
5 3.57
7 5.00
16 11.43
2 1.43
1 0.71
109 77.86
31 22.14%
91  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 127
8 6.30
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
92  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327
13 3.98
28 8.56
22 6.73
7 2.14
2 0.61
255 77.98
72 22.02%
93  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 590
34 5.76
44 7.46
13 2.20
28 4.75
9 1.53
462 78.31
128 21.69%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 720
34 4.72
44 6.11
58 8.06
11 1.53
5 0.69
568 78.89
152 21.11%
95  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475
31 6.53
63 13.26
6 1.26
0 0.00
0 0.00
375 78.95
100 21.05%
96  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 139
2 1.44
1 0.72
26 18.71
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
97  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 358
6 1.68
63 17.60
4 1.12
0 0.00
0 0.00
285 79.61
73 20.39%
98  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 472
10 2.12
16 3.39
29 6.14
19 4.03
20 4.24
378 80.08
94 19.92%
99  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136
6 4.41
3 2.21
3 2.21
9 6.62
6 4.41
109 80.15
27 19.85%
100  โรงเรียนบ้านพะละ 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606
25 4.13
27 4.46
28 4.62
22 3.63
16 2.64
488 80.53
118 19.47%
102  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 220
4 1.82
33 15.00
5 2.27
0 0.00
0 0.00
178 80.91
42 19.09%
103  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 198
7 3.54
21 10.61
6 3.03
3 1.52
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
104  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 221
11 4.98
22 9.95
7 3.17
0 0.00
0 0.00
181 81.90
40 18.10%
105  โรงเรียนบ้านมอเกอ 238
17 7.14
25 10.50
1 0.42
0 0.00
0 0.00
195 81.93
43 18.07%
106  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 144
13 9.03
13 9.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
107  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 894
26 2.91
30 3.36
48 5.37
27 3.02
30 3.36
733 81.99
161 18.01%
108  โรงเรียนบ้านปางส้าน 199
14 7.04
4 2.01
17 8.54
0 0.00
0 0.00
164 82.41
35 17.59%
109  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394
21 5.33
44 11.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
329 83.50
65 16.50%
110  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 139
14 10.07
0 0.00
5 3.60
0 0.00
2 1.44
118 84.89
21 15.11%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203
11 5.42
8 3.94
11 5.42
0 0.00
0 0.00
173 85.22
30 14.78%
112  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 140
1 0.71
4 2.86
4 2.86
8 5.71
3 2.14
120 85.71
20 14.29%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 503
17 3.38
18 3.58
15 2.98
11 2.19
7 1.39
435 86.48
68 13.52%
114  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115
11 9.57
2 1.74
0 0.00
1 0.87
1 0.87
100 86.96
15 13.04%
115  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
116  โรงเรียนบ้านวังผา 240
9 3.75
6 2.50
10 4.17
1 0.42
1 0.42
213 88.75
27 11.25%
117  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 151
6 3.97
4 2.65
4 2.65
0 0.00
1 0.66
136 90.07
15 9.93%
118  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 939
44 4.69
18 1.92
8 0.85
2 0.21
5 0.53
862 91.80
77 8.20%
119  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 265
4 1.51
5 1.89
1 0.38
2 0.75
0 0.00
253 95.47
12 4.53%
120  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
1 0.36
3 1.09
2 0.73
0 0.00
0 0.00
268 97.81
6 2.19%
121  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,641 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,274 8.70
เตี้ย  4,465 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,731 4.60
ผอมและเตี้ย  2,536 6.74
อ้วนและเตี้ย  1,086 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,549 65.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 13,092 คน


34.78%


Powered By www.thaieducation.net