ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังม่วง 4
2 50.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังโพ 30
7 23.33
6 20.00
17 56.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนเด่นวิทยา 17
5 29.41
0 0.00
6 35.29
4 23.53
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 37
18 48.65
7 18.92
11 29.73
0 0.00
0 0.00
1 2.70
36 97.30%
6  โรงเรียนวัดสามเงา 45
15 33.33
8 17.78
2 4.44
15 33.33
1 2.22
4 8.89
41 91.11%
7  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 117
23 19.66
17 14.53
31 26.50
23 19.66
0 0.00
23 19.66
94 80.34%
8  โรงเรียนบ้านฉลอม 44
6 13.64
7 15.91
7 15.91
13 29.55
2 4.55
9 20.45
35 79.55%
9  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 55
14 25.45
6 10.91
2 3.64
20 36.36
0 0.00
13 23.64
42 76.36%
10  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 51
26 50.98
2 3.92
0 0.00
3 5.88
5 9.80
15 29.41
36 70.59%
11  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 124
6 4.84
12 9.68
16 12.90
18 14.52
28 22.58
44 35.48
80 64.52%
12  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
2 18.18
3 27.27
0 0.00
2 18.18
0 0.00
4 36.36
7 63.64%
13  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 19
10 52.63
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
14  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 56
25 44.64
1 1.79
9 16.07
0 0.00
0 0.00
21 37.50
35 62.50%
15  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 95
16 16.84
18 18.95
14 14.74
7 7.37
4 4.21
36 37.89
59 62.11%
16  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 137
33 24.09
32 23.36
15 10.95
2 1.46
2 1.46
53 38.69
84 61.31%
17  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 116
8 6.90
13 11.21
10 8.62
15 12.93
23 19.83
47 40.52
69 59.48%
18  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 88
17 19.32
4 4.55
28 31.82
3 3.41
0 0.00
36 40.91
52 59.09%
19  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 462
59 12.77
155 33.55
14 3.03
26 5.63
8 1.73
200 43.29
262 56.71%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 30
7 23.33
5 16.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
13 43.33
17 56.67%
21  โรงเรียนบ้านลานสาง 82
10 12.20
3 3.66
11 13.41
12 14.63
10 12.20
36 43.90
46 56.10%
22  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 45
2 4.44
4 8.89
11 24.44
5 11.11
3 6.67
20 44.44
25 55.56%
23  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 139
19 13.67
22 15.83
28 20.14
6 4.32
2 1.44
62 44.60
77 55.40%
24  โรงเรียนบ้านโสมง 38
7 18.42
5 13.16
3 7.89
6 15.79
0 0.00
17 44.74
21 55.26%
25  โรงเรียนเสริมปัญญา 11
4 36.36
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
26  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 195
2 1.03
49 25.13
18 9.23
35 17.95
0 0.00
91 46.67
104 53.33%
27  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 133
34 25.56
12 9.02
24 18.05
0 0.00
0 0.00
63 47.37
70 52.63%
28  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 228
42 18.42
36 15.79
20 8.77
21 9.21
0 0.00
109 47.81
119 52.19%
29  โรงเรียนบ้านใหม่ 81
10 12.35
8 9.88
11 13.58
5 6.17
6 7.41
41 50.62
40 49.38%
30  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 138
47 34.06
13 9.42
5 3.62
3 2.17
0 0.00
70 50.72
68 49.28%
31  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 30
2 6.67
2 6.67
10 33.33
0 0.00
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
32  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 155
18 11.61
21 13.55
30 19.35
0 0.00
0 0.00
86 55.48
69 44.52%
33  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 18
2 11.11
2 11.11
4 22.22
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
34  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 199
16 8.04
14 7.04
16 8.04
29 14.57
13 6.53
111 55.78
88 44.22%
35  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 238
20 8.40
24 10.08
28 11.76
23 9.66
10 4.20
133 55.88
105 44.12%
36  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 127
14 11.02
13 10.24
23 18.11
3 2.36
1 0.79
73 57.48
54 42.52%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 83
18 21.69
2 2.41
13 15.66
1 1.20
1 1.20
48 57.83
35 42.17%
38  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 112
15 13.39
7 6.25
20 17.86
2 1.79
2 1.79
66 58.93
46 41.07%
39  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 90
7 7.78
6 6.67
11 12.22
6 6.67
5 5.56
55 61.11
35 38.89%
40  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 117
19 16.24
2 1.71
15 12.82
5 4.27
4 3.42
72 61.54
45 38.46%
41  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 147
10 6.80
6 4.08
8 5.44
13 8.84
18 12.24
92 62.59
55 37.41%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 22
3 13.64
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
43  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 77
3 3.90
2 2.60
9 11.69
5 6.49
9 11.69
49 63.64
28 36.36%
44  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 73
5 6.85
8 10.96
6 8.22
2 2.74
5 6.85
47 64.38
26 35.62%
45  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 90
5 5.56
3 3.33
8 8.89
7 7.78
9 10.00
58 64.44
32 35.56%
46  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
1 2.94
4 11.76
22 64.71
12 35.29%
47  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 114
14 12.28
8 7.02
16 14.04
1 0.88
1 0.88
74 64.91
40 35.09%
48  โรงเรียนสว่างวิทยา 129
11 8.53
11 8.53
23 17.83
0 0.00
0 0.00
84 65.12
45 34.88%
49  โรงเรียนศรีวิทยา 112
11 9.82
13 11.61
7 6.25
0 0.00
7 6.25
74 66.07
38 33.93%
50  โรงเรียนบ้านมูเซอ 353
49 13.88
42 11.90
16 4.53
11 3.12
0 0.00
235 66.57
118 33.43%
51  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 72
2 2.78
10 13.89
10 13.89
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
52  โรงเรียนบ้านวังประจบ 105
7 6.67
6 5.71
18 17.14
3 2.86
1 0.95
70 66.67
35 33.33%
53  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 151
16 10.60
15 9.93
15 9.93
4 2.65
0 0.00
101 66.89
50 33.11%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 128
4 3.13
10 7.81
19 14.84
9 7.03
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
55  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 96
6 6.25
1 1.04
13 13.54
11 11.46
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
56  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 177
3 1.69
5 2.82
13 7.34
30 16.95
6 3.39
120 67.80
57 32.20%
57  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 85
13 15.29
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
58  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 45
8 17.78
6 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
59  โรงเรียนบ้านสามเงา 84
4 4.76
6 7.14
9 10.71
7 8.33
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
60  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 65
5 7.69
6 9.23
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
61  โรงเรียนบ้านดงยาง 69
1 1.45
2 2.90
18 26.09
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
62  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
1 4.35
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
63  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 112
14 12.50
1 0.89
19 16.96
0 0.00
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
64  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 76
7 9.21
5 6.58
11 14.47
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
65  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 43
5 11.63
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
66  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 379
43 11.35
22 5.80
49 12.93
0 0.00
0 0.00
265 69.92
114 30.08%
67  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 195
14 7.18
16 8.21
10 5.13
11 5.64
5 2.56
139 71.28
56 28.72%
68  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1174
93 7.92
72 6.13
36 3.07
43 3.66
84 7.16
846 72.06
328 27.94%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 112
12 10.71
7 6.25
7 6.25
5 4.46
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
70  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 171
17 9.94
11 6.43
12 7.02
7 4.09
0 0.00
124 72.51
47 27.49%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 147
5 3.40
7 4.76
8 5.44
0 0.00
20 13.61
107 72.79
40 27.21%
72  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 109
4 3.67
6 5.50
18 16.51
1 0.92
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
73  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 317
30 9.46
28 8.83
26 8.20
0 0.00
0 0.00
233 73.50
84 26.50%
74  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
13 12.15
0 0.00
13 12.15
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 65
9 13.85
0 0.00
6 9.23
1 1.54
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
76  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 455
14 3.08
36 7.91
5 1.10
57 12.53
7 1.54
336 73.85
119 26.15%
77  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 135
3 2.22
4 2.96
16 11.85
5 3.70
7 5.19
100 74.07
35 25.93%
78  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 161
16 9.94
10 6.21
10 6.21
5 3.11
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
79  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 62
6 9.68
5 8.06
4 6.45
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
80  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 269
9 3.35
6 2.23
49 18.22
1 0.37
0 0.00
204 75.84
65 24.16%
81  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 142
10 7.04
17 11.97
6 4.23
0 0.00
1 0.70
108 76.06
34 23.94%
82  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 209
11 5.26
18 8.61
21 10.05
0 0.00
0 0.00
159 76.08
50 23.92%
83  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 101
5 4.95
10 9.90
2 1.98
7 6.93
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 17
0 0.00
2 11.76
1 5.88
0 0.00
1 5.88
13 76.47
4 23.53%
85  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 39
2 5.13
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
86  โรงเรียนอนุบาลตาก 1471
77 5.23
16 1.09
241 16.38
3 0.20
0 0.00
1134 77.09
337 22.91%
87  โรงเรียนบ้านคลองสัก 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
88  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 117
0 0.00
9 7.69
8 6.84
9 7.69
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
89  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 82
4 4.88
3 3.66
3 3.66
4 4.88
3 3.66
65 79.27
17 20.73%
90  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 186
9 4.84
8 4.30
20 10.75
1 0.54
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
91  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 229
12 5.24
8 3.49
22 9.61
3 1.31
0 0.00
184 80.35
45 19.65%
92  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 88
3 3.41
0 0.00
11 12.50
3 3.41
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
93  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 83
3 3.61
2 2.41
7 8.43
2 2.41
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
94  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 136
3 2.21
6 4.41
12 8.82
4 2.94
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
95  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 55
1 1.82
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
96  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
97  โรงเรียนบ้านหนองแขม 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
98  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
99  โรงเรียนบ้านดงลาน 74
11 14.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
100  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 114
4 3.51
12 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
101  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 82
3 3.66
3 3.66
0 0.00
4 4.88
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
102  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 112
7 6.25
4 3.57
1 0.89
3 2.68
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
104  โรงเรียนบ้านปากวัง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
105  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนประชาพัฒนา 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,726 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,282 9.34
เตี้ย  1,068 7.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,420 10.35
ผอมและเตี้ย  603 4.39
อ้วนและเตี้ย  325 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,028 65.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,698 คน


34.23%


Powered By www.thaieducation.net