ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโขดทราย 73
49 67.12
1 1.37
4 5.48
15 20.55
4 5.48
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 43
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00%
4  โรงเรียนวัดบางปิดบน 28
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
5  โรงเรียนวัดแหลมหิน 107
9 8.41
11 10.28
32 29.91
19 17.76
10 9.35
26 24.30
81 75.70%
6  โรงเรียนวัดพนมพริก 95
9 9.47
17 17.89
17 17.89
8 8.42
10 10.53
34 35.79
61 64.21%
7  โรงเรียนบ้านโป่ง 240
50 20.83
36 15.00
17 7.08
26 10.83
0 0.00
111 46.25
129 53.75%
8  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 680
125 18.38
50 7.35
112 16.47
75 11.03
0 0.00
318 46.76
362 53.24%
9  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 99
18 18.18
13 13.13
11 11.11
7 7.07
0 0.00
50 50.51
49 49.49%
10  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 263
43 16.35
17 6.46
42 15.97
13 4.94
0 0.00
148 56.27
115 43.73%
11  โรงเรียนวัดบางปรือ 131
11 8.40
5 3.82
23 17.56
4 3.05
13 9.92
75 57.25
56 42.75%
12  โรงเรียนวัดตะกาง 63
5 7.94
6 9.52
13 20.63
2 3.17
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
13  โรงเรียนบ้านดอนสูง 290
18 6.21
19 6.55
17 5.86
37 12.76
26 8.97
173 59.66
117 40.34%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 113
12 10.62
9 7.96
14 12.39
6 5.31
4 3.54
68 60.18
45 39.82%
15  โรงเรียนบ้านคลองจาก 318
68 21.38
21 6.60
19 5.97
14 4.40
0 0.00
196 61.64
122 38.36%
16  โรงเรียนบ้านหนองบอน 371
46 12.40
40 10.78
40 10.78
11 2.96
5 1.35
229 61.73
142 38.27%
17  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 455
45 9.89
14 3.08
38 8.35
59 12.97
18 3.96
281 61.76
174 38.24%
18  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 350
25 7.14
11 3.14
25 7.14
36 10.29
36 10.29
217 62.00
133 38.00%
19  โรงเรียนวัดสลัก 64
7 10.94
5 7.81
9 14.06
1 1.56
2 3.13
40 62.50
24 37.50%
20  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 285
16 5.61
9 3.16
29 10.18
24 8.42
27 9.47
180 63.16
105 36.84%
21  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 152
1 0.66
13 8.55
14 9.21
2 1.32
24 15.79
98 64.47
54 35.53%
22  โรงเรียนอนุบาลตราด 2139
76 3.55
32 1.50
346 16.18
131 6.12
175 8.18
1379 64.47
760 35.53%
23  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 84
7 8.33
22 26.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
24  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 127
13 10.24
2 1.57
21 16.54
5 3.94
1 0.79
85 66.93
42 33.07%
25  โรงเรียนบ้านปะเดา 138
22 15.94
8 5.80
12 8.70
2 1.45
1 0.72
93 67.39
45 32.61%
26  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 136
15 11.03
21 15.44
0 0.00
8 5.88
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
27  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 152
8 5.26
2 1.32
14 9.21
9 5.92
16 10.53
103 67.76
49 32.24%
28  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 298
24 8.05
6 2.01
33 11.07
29 9.73
0 0.00
206 69.13
92 30.87%
29  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 86
15 17.44
7 8.14
4 4.65
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัว 168
9 5.36
9 5.36
9 5.36
11 6.55
11 6.55
119 70.83
49 29.17%
31  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 258
18 6.98
15 5.81
32 12.40
7 2.71
0 0.00
186 72.09
72 27.91%
32  โรงเรียนบ้านตาหนึก 91
7 7.69
3 3.30
2 2.20
10 10.99
3 3.30
66 72.53
25 27.47%
33  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 182
13 7.14
6 3.30
1 0.55
16 8.79
14 7.69
132 72.53
50 27.47%
34  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 428
10 2.34
16 3.74
36 8.41
26 6.07
28 6.54
312 72.90
116 27.10%
35  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 138
12 8.70
11 7.97
12 8.70
2 1.45
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
36  โรงเรียนบ้านบางปรง 76
5 6.58
3 3.95
10 13.16
1 1.32
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
37  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
17 73.91
6 26.09%
38  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 81
3 3.70
3 3.70
12 14.81
3 3.70
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
39  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 233
11 4.72
8 3.43
9 3.86
19 8.15
12 5.15
174 74.68
59 25.32%
40  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 134
9 6.72
8 5.97
12 8.96
3 2.24
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
41  โรงเรียนบ้านเนินตาล 475
34 7.16
14 2.95
45 9.47
22 4.63
0 0.00
360 75.79
115 24.21%
42  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 224
22 9.82
12 5.36
5 2.23
10 4.46
4 1.79
171 76.34
53 23.66%
43  โรงเรียนวัดฆ้อ 141
10 7.09
12 8.51
5 3.55
4 2.84
2 1.42
108 76.60
33 23.40%
44  โรงเรียนบ้านดงกลาง 252
21 8.33
0 0.00
37 14.68
0 0.00
0 0.00
194 76.98
58 23.02%
45  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 122
11 9.02
2 1.64
15 12.30
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
46  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 258
9 3.49
7 2.71
10 3.88
16 6.20
17 6.59
199 77.13
59 22.87%
47  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 103
8 7.77
3 2.91
12 11.65
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
48  โรงเรียนบ้านปะอา 217
3 1.38
7 3.23
14 6.45
10 4.61
13 5.99
170 78.34
47 21.66%
49  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 159
10 6.29
1 0.63
23 14.47
0 0.00
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
50  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 188
6 3.19
9 4.79
16 8.51
8 4.26
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
51  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 102
8 7.84
3 2.94
10 9.80
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 726
53 7.30
31 4.27
64 8.82
0 0.00
0 0.00
578 79.61
148 20.39%
53  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 115
10 8.70
1 0.87
11 9.57
0 0.00
1 0.87
92 80.00
23 20.00%
54  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 87
3 3.45
1 1.15
13 14.94
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
55  โรงเรียนวัดคลองขุด 154
6 3.90
4 2.60
10 6.49
1 0.65
9 5.84
124 80.52
30 19.48%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 134
5 3.73
3 2.24
13 9.70
3 2.24
2 1.49
108 80.60
26 19.40%
57  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 149
5 3.36
2 1.34
6 4.03
7 4.70
8 5.37
121 81.21
28 18.79%
58  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
59  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 84
4 4.76
6 7.14
2 2.38
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
60  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
61  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 560
18 3.21
16 2.86
31 5.54
16 2.86
17 3.04
462 82.50
98 17.50%
62  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 120
2 1.67
5 4.17
13 10.83
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
63  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 145
14 9.66
0 0.00
9 6.21
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
64  โรงเรียนคลองขวาง 318
25 7.86
21 6.60
4 1.26
0 0.00
0 0.00
268 84.28
50 15.72%
65  โรงเรียนวัดดินแดง 70
2 2.86
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
66  โรงเรียนวัดสะพานหิน 121
2 1.65
11 9.09
2 1.65
0 0.00
4 3.31
102 84.30
19 15.70%
67  โรงเรียนวัดท่าหาด 83
5 6.02
3 3.61
2 2.41
3 3.61
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
68  โรงเรียนวัดช้างทูน 202
15 7.43
5 2.48
9 4.46
2 0.99
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
69  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 119
4 3.36
3 2.52
10 8.40
0 0.00
1 0.84
101 84.87
18 15.13%
70  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 20
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
71  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 130
5 3.85
4 3.08
10 7.69
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
72  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 145
7 4.83
2 1.38
12 8.28
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
73  โรงเรียนวัดห้วงโสม 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
74  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 163
10 6.13
0 0.00
12 7.36
0 0.00
0 0.00
141 86.50
22 13.50%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 429
17 3.96
14 3.26
26 6.06
0 0.00
0 0.00
372 86.71
57 13.29%
76  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 124
4 3.23
2 1.61
10 8.06
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
77  โรงเรียนวัดไทรทอง 217
17 7.83
0 0.00
11 5.07
0 0.00
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
78  โรงเรียนบ้านจัดสรร 95
2 2.11
1 1.05
9 9.47
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
79  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 152
6 3.95
0 0.00
12 7.89
0 0.00
1 0.66
133 87.50
19 12.50%
80  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 162
6 3.70
0 0.00
11 6.79
3 1.85
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
81  โรงเรียนบ้านมะนาว 73
1 1.37
3 4.11
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
82  โรงเรียนวัดสลักเพชร 180
11 6.11
4 2.22
6 3.33
1 0.56
0 0.00
158 87.78
22 12.22%
83  โรงเรียนวัดประณีต 137
10 7.30
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
84  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 109
6 5.50
6 5.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
85  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 85
4 4.71
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 97
4 4.12
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
87  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 268
7 2.61
10 3.73
10 3.73
0 0.00
0 0.00
241 89.93
27 10.07%
88  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 136
0 0.00
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
89  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 169
-1 -0.59
5 2.96
6 3.55
5 2.96
1 0.59
153 90.53
16 9.47%
90  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
91  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 135
5 3.70
2 1.48
4 2.96
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
92  โรงเรียนวัดตาพลาย 149
1 0.67
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
93  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
94  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 252
5 1.98
0 0.00
10 3.97
4 1.59
1 0.40
232 92.06
20 7.94%
95  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 85
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
2 2.35
79 92.94
6 7.06%
96  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 102
2 1.96
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
97  โรงเรียนบ้านมณฑล 104
2 1.92
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
98  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 131
1 0.76
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
99  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
100  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 231
0 0.00
1 0.43
4 1.73
0 0.00
0 0.00
226 97.84
5 2.16%
101  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
1 1.08
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
102  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
103  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 662
0 0.00
4 0.60
1 0.15
0 0.00
1 0.15
656 99.09
6 0.91%
104  โรงเรียนบ้านสวนใน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,298 6.46
เตี้ย  729 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 8.74
ผอมและเตี้ย  760 3.78
อ้วนและเตี้ย  529 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,010 74.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,071 คน


25.25%


Powered By www.thaieducation.net