ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปาเต 25
9 36.00
8 32.00
4 16.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 77
28 36.36
7 9.09
30 38.96
5 6.49
7 9.09
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 218
17 7.80
41 18.81
8 3.67
10 4.59
142 65.14
0 0.00
218 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 277
61 22.02
50 18.05
36 13.00
34 12.27
86 31.05
10 3.61
267 96.39%
5  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 208
32 15.38
53 25.48
48 23.08
27 12.98
26 12.50
22 10.58
186 89.42%
6  โรงเรียนบ้านช่องลม 132
81 61.36
13 9.85
11 8.33
7 5.30
3 2.27
17 12.88
115 87.12%
7  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 92
16 17.39
24 26.09
19 20.65
12 13.04
9 9.78
12 13.04
80 86.96%
8  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 180
33 18.33
20 11.11
18 10.00
53 29.44
28 15.56
28 15.56
152 84.44%
9  โรงเรียนบ้านบางสัก 344
97 28.20
67 19.48
51 14.83
35 10.17
20 5.81
74 21.51
270 78.49%
10  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 93
52 55.91
8 8.60
11 11.83
2 2.15
0 0.00
20 21.51
73 78.49%
11  โรงเรียนบ้านหาดยาว 51
12 23.53
8 15.69
6 11.76
6 11.76
2 3.92
17 33.33
34 66.67%
12  โรงเรียนวัดเขาพระ 86
49 56.98
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
29 33.72
57 66.28%
13  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 59
22 37.29
14 23.73
3 5.08
0 0.00
0 0.00
20 33.90
39 66.10%
14  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 102
17 16.67
16 15.69
14 13.73
10 9.80
8 7.84
37 36.27
65 63.73%
15  โรงเรียนบ้านโคกยาง 247
52 21.05
48 19.43
15 6.07
37 14.98
1 0.40
94 38.06
153 61.94%
16  โรงเรียนบ้านพรุเตย 122
16 13.11
18 14.75
15 12.30
12 9.84
11 9.02
50 40.98
72 59.02%
17  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 75
32 42.67
2 2.67
8 10.67
2 2.67
0 0.00
31 41.33
44 58.67%
18  โรงเรียนบ้านซา 143
18 12.59
29 20.28
27 18.88
9 6.29
0 0.00
60 41.96
83 58.04%
19  โรงเรียนบ้านในปง 194
22 11.34
31 15.98
11 5.67
22 11.34
25 12.89
83 42.78
111 57.22%
20  โรงเรียนบ้านช่องหาร 121
20 16.53
18 14.88
18 14.88
11 9.09
2 1.65
52 42.98
69 57.02%
21  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 132
7 5.30
12 9.09
18 13.64
19 14.39
19 14.39
57 43.18
75 56.82%
22  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 71
37 52.11
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
31 43.66
40 56.34%
23  โรงเรียนบ้านคลองลุ 140
37 26.43
19 13.57
13 9.29
4 2.86
5 3.57
62 44.29
78 55.71%
24  โรงเรียนบ้านบางเตา 80
37 46.25
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
38 47.50
42 52.50%
25  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 395
10 2.53
28 7.09
51 12.91
38 9.62
79 20.00
189 47.85
206 52.15%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 75
37 49.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
36 48.00
39 52.00%
27  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 36
14 38.89
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
28  โรงเรียนบ้านลำแพะ 101
11 10.89
11 10.89
28 27.72
0 0.00
0 0.00
51 50.50
50 49.50%
29  โรงเรียนวัดควนเมา 327
19 5.81
16 4.89
47 14.37
35 10.70
44 13.46
166 50.76
161 49.24%
30  โรงเรียนวัดเขา 195
8 4.10
7 3.59
40 20.51
13 6.67
28 14.36
99 50.77
96 49.23%
31  โรงเรียนบ้านวังหลาม 223
36 16.14
0 0.00
44 19.73
0 0.00
28 12.56
115 51.57
108 48.43%
32  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 29
6 20.69
6 20.69
0 0.00
2 6.90
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
33  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 123
46 37.40
0 0.00
8 6.50
1 0.81
2 1.63
66 53.66
57 46.34%
34  โรงเรียนบ้านควนอารี 131
11 8.40
1 0.76
16 12.21
12 9.16
17 12.98
74 56.49
57 43.51%
35  โรงเรียนบ้านดุหุน 186
63 33.87
3 1.61
14 7.53
0 0.00
0 0.00
106 56.99
80 43.01%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 112
20 17.86
12 10.71
3 2.68
13 11.61
0 0.00
64 57.14
48 42.86%
37  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 84
13 15.48
10 11.90
3 3.57
8 9.52
2 2.38
48 57.14
36 42.86%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 175
18 10.29
17 9.71
32 18.29
3 1.71
2 1.14
103 58.86
72 41.14%
39  โรงเรียนบ้านควนตัง 125
21 16.80
14 11.20
12 9.60
2 1.60
0 0.00
76 60.80
49 39.20%
40  โรงเรียนบ้านบางพระ 178
18 10.11
26 14.61
12 6.74
10 5.62
0 0.00
112 62.92
66 37.08%
41  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1116
103 9.23
67 6.00
136 12.19
106 9.50
0 0.00
704 63.08
412 36.92%
42  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 411
13 3.16
19 4.62
53 12.90
10 2.43
53 12.90
263 63.99
148 36.01%
43  โรงเรียนบ้านไร่ออก 164
19 11.59
16 9.76
15 9.15
9 5.49
0 0.00
105 64.02
59 35.98%
44  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 39
9 23.08
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
45  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 680
64 9.41
65 9.56
104 15.29
4 0.59
3 0.44
440 64.71
240 35.29%
46  โรงเรียนบ้านแหลม 83
17 20.48
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
47  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 128
15 11.72
10 7.81
8 6.25
8 6.25
2 1.56
85 66.41
43 33.59%
48  โรงเรียนวัดควนธานี 33
8 24.24
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
49  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 66
6 9.09
6 9.09
10 15.15
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
50  โรงเรียนบ้านเขากอบ 308
18 5.84
12 3.90
38 12.34
15 4.87
19 6.17
206 66.88
102 33.12%
51  โรงเรียนบ้านหนองมวง 76
9 11.84
3 3.95
12 15.79
1 1.32
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
52  โรงเรียนกมลศรี 127
10 7.87
4 3.15
21 16.54
3 2.36
3 2.36
86 67.72
41 32.28%
53  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 145
8 5.52
6 4.14
20 13.79
4 2.76
8 5.52
99 68.28
46 31.72%
54  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 134
10 7.46
14 10.45
11 8.21
1 0.75
6 4.48
92 68.66
42 31.34%
55  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 134
0 0.00
8 5.97
22 16.42
0 0.00
8 5.97
96 71.64
38 28.36%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 60
13 21.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
57  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 132
22 16.67
0 0.00
15 11.36
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
58  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 100
3 3.00
10 10.00
13 13.00
1 1.00
1 1.00
72 72.00
28 28.00%
59  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 189
25 13.23
9 4.76
18 9.52
0 0.00
0 0.00
137 72.49
52 27.51%
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 66
3 4.55
4 6.06
10 15.15
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
61  โรงเรียนบ้านโตน 118
7 5.93
5 4.24
17 14.41
3 2.54
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
62  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 48
7 14.58
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
63  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 276
38 13.77
6 2.17
30 10.87
0 0.00
0 0.00
202 73.19
74 26.81%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 86
6 6.98
3 3.49
13 15.12
1 1.16
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
65  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 586
33 5.63
34 5.80
61 10.41
28 4.78
0 0.00
430 73.38
156 26.62%
66  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 53
5 9.43
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
67  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 232
17 7.33
8 3.45
18 7.76
8 3.45
8 3.45
173 74.57
59 25.43%
68  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 122
13 10.66
8 6.56
4 3.28
3 2.46
2 1.64
92 75.41
30 24.59%
69  โรงเรียนบ้านหัวหิน 115
9 7.83
2 1.74
14 12.17
2 1.74
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
70  โรงเรียนบ้านบางเป้า 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
2 2.47
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
71  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 137
29 21.17
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
72  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 350
24 6.86
24 6.86
32 9.14
0 0.00
0 0.00
270 77.14
80 22.86%
73  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 119
9 7.56
2 1.68
16 13.45
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
74  โรงเรียนบ้านคลองโตน 200
17 8.50
4 2.00
16 8.00
8 4.00
0 0.00
155 77.50
45 22.50%
75  โรงเรียนวัดบางดี 280
25 8.93
5 1.79
27 9.64
6 2.14
0 0.00
217 77.50
63 22.50%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
13 19.40
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
77  โรงเรียนบ้านวังลำ 287
23 8.01
16 5.57
25 8.71
0 0.00
0 0.00
223 77.70
64 22.30%
78  โรงเรียนวัดควนไทร 78
9 11.54
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
79  โรงเรียนบ้านจิจิก 66
1 1.52
1 1.52
12 18.18
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
80  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 251
15 5.98
9 3.59
24 9.56
5 1.99
0 0.00
198 78.88
53 21.12%
81  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 87
3 3.45
8 9.20
5 5.75
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 98
6 6.12
0 0.00
14 14.29
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
83  โรงเรียนหาดปากเมง 305
14 4.59
17 5.57
29 9.51
1 0.33
1 0.33
243 79.67
62 20.33%
84  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 89
8 8.99
2 2.25
8 8.99
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
85  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 248
17 6.85
8 3.23
8 3.23
8 3.23
9 3.63
198 79.84
50 20.16%
86  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 92
9 9.78
3 3.26
6 6.52
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
87  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 270
17 6.30
0 0.00
33 12.22
1 0.37
1 0.37
218 80.74
52 19.26%
88  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 78
2 2.56
4 5.13
9 11.54
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
89  โรงเรียนบ้านควนพญา 190
10 5.26
2 1.05
24 12.63
0 0.00
0 0.00
154 81.05
36 18.95%
90  โรงเรียนบ้านคลองมวน 509
40 7.86
8 1.57
39 7.66
8 1.57
0 0.00
414 81.34
95 18.66%
91  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 81
8 9.88
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
92  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 185
10 5.41
1 0.54
21 11.35
2 1.08
0 0.00
151 81.62
34 18.38%
93  โรงเรียนวัดวารีวง 127
5 3.94
4 3.15
14 11.02
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
94  โรงเรียนบ้านสายควน 177
6 3.39
2 1.13
23 12.99
0 0.00
1 0.56
145 81.92
32 18.08%
95  โรงเรียนบ้านหลังเขา 532
53 9.96
6 1.13
32 6.02
0 0.00
1 0.19
440 82.71
92 17.29%
96  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 82
2 2.44
0 0.00
8 9.76
0 0.00
4 4.88
68 82.93
14 17.07%
97  โรงเรียนบ้านพรุจูด 88
6 6.82
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
98  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 133
5 3.76
6 4.51
11 8.27
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
99  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 150
14 9.33
2 1.33
6 4.00
1 0.67
1 0.67
126 84.00
24 16.00%
100  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 9.09
47 85.45
8 14.55%
101  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 241
7 2.90
9 3.73
4 1.66
10 4.15
5 2.07
206 85.48
35 14.52%
102  โรงเรียนบ้านบางหมาก 65
0 0.00
3 4.62
5 7.69
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
103  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 145
5 3.45
1 0.69
3 2.07
7 4.83
4 2.76
125 86.21
20 13.79%
104  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 307
21 6.84
0 0.00
21 6.84
0 0.00
0 0.00
265 86.32
42 13.68%
105  โรงเรียนวัดนาวง 185
9 4.86
6 3.24
7 3.78
3 1.62
0 0.00
160 86.49
25 13.51%
106  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 156
5 3.21
1 0.64
14 8.97
1 0.64
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
107  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 82
4 4.88
3 3.66
3 3.66
0 0.00
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
108  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 131
5 3.82
1 0.76
11 8.40
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
109  โรงเรียนบ้านป่ากอ 125
6 4.80
5 4.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
110  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 166
6 3.61
3 1.81
10 6.02
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
111  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 210
12 5.71
2 0.95
4 1.90
5 2.38
1 0.48
186 88.57
24 11.43%
112  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 160
7 4.38
3 1.88
6 3.75
2 1.25
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
113  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 127
8 6.30
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
114  โรงเรียนบ้านบางคราม 152
7 4.61
3 1.97
2 1.32
3 1.97
1 0.66
136 89.47
16 10.53%
115  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 138
4 2.90
0 0.00
10 7.25
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
117  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
0 0.00
1 1.22
74 90.24
8 9.76%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
119  โรงเรียนบ้านต้นไทร 167
1 0.60
4 2.40
11 6.59
0 0.00
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
120  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
3 2.73
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
121  โรงเรียนบ้านเขาโอน 81
2 2.47
1 1.23
1 1.23
2 2.47
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 74
1 1.35
1 1.35
3 4.05
1 1.35
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
123  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 75
1 1.33
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
124  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 128
0 0.00
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 193
6 3.11
4 2.07
5 2.59
0 0.00
0 0.00
178 92.23
15 7.77%
126  โรงเรียนบ้านพระม่วง 137
5 3.65
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
127  โรงเรียนบ้านลำช้าง 138
2 1.45
2 1.45
6 4.35
0 0.00
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
128  โรงเรียนบ้านลำภูรา 419
15 3.58
5 1.19
10 2.39
0 0.00
0 0.00
389 92.84
30 7.16%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
130  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 126
2 1.59
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
131  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
132  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 312
4 1.28
3 0.96
4 1.28
4 1.28
4 1.28
293 93.91
19 6.09%
133  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 503
5 0.99
6 1.19
6 1.19
2 0.40
1 0.20
483 96.02
20 3.98%
134  โรงเรียนบ้านผมเด็น 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
135  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,368 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,217 9.91
เตี้ย  1,194 5.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,091 9.35
ผอมและเตี้ย  767 3.43
อ้วนและเตี้ย  753 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,346 68.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,022 คน


31.39%


Powered By www.thaieducation.net