ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
2 3.85
2 3.85
10 19.23
4 7.69
12 23.08
22 42.31
30 57.69%
3  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 400
21 5.25
21 5.25
62 15.50
42 10.50
83 20.75
171 42.75
229 57.25%
4  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 200
44 22.00
18 9.00
23 11.50
12 6.00
12 6.00
91 45.50
109 54.50%
5  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 132
15 11.36
9 6.82
8 6.06
22 16.67
13 9.85
65 49.24
67 50.76%
6  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
86 12.52
64 9.32
90 13.10
46 6.70
38 5.53
363 52.84
324 47.16%
7  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 148
6 4.05
8 5.41
24 16.22
12 8.11
17 11.49
81 54.73
67 45.27%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 36
4 11.11
2 5.56
4 11.11
4 11.11
2 5.56
20 55.56
16 44.44%
9  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 77
10 12.99
10 12.99
13 16.88
1 1.30
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
10  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
11  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
29 15.76
25 13.59
18 9.78
6 3.26
1 0.54
105 57.07
79 42.93%
12  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 45
3 6.67
3 6.67
12 26.67
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
13  โรงเรียนบ้านดอนสระ 61
4 6.56
0 0.00
8 13.11
4 6.56
8 13.11
37 60.66
24 39.34%
14  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 217
14 6.45
18 8.29
40 18.43
0 0.00
10 4.61
135 62.21
82 37.79%
15  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 144
13 9.03
0 0.00
41 28.47
0 0.00
0 0.00
90 62.50
54 37.50%
16  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
11 8.87
6 4.84
12 9.68
9 7.26
6 4.84
80 64.52
44 35.48%
17  โรงเรียนบ้านโคราช 83
3 3.61
9 10.84
15 18.07
1 1.20
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
18  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 83
15 18.07
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
19  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
3 6.52
8 17.39
2 4.35
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
20  โรงเรียนบ้านหนองลาน 158
17 10.76
9 5.70
19 12.03
9 5.70
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
21  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 155
4 2.58
2 1.29
18 11.61
6 3.87
21 13.55
104 67.10
51 32.90%
22  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 676
36 5.33
25 3.70
34 5.03
61 9.02
60 8.88
460 68.05
216 31.95%
23  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
24  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 132
25 18.94
3 2.27
12 9.09
0 0.00
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
25  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 86
5 5.81
3 3.49
13 15.12
0 0.00
5 5.81
60 69.77
26 30.23%
26  โรงเรียนบ้านวังรัก 53
4 7.55
5 9.43
7 13.21
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
27  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
21 5.82
25 6.93
41 11.36
10 2.77
10 2.77
254 70.36
107 29.64%
28  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
0 0.00
3 4.84
7 11.29
8 12.90
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
29  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 169
13 7.69
16 9.47
20 11.83
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
30  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 169
13 7.69
13 7.69
20 11.83
3 1.78
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
31  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 107
12 11.21
6 5.61
11 10.28
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
32  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 288
28 9.72
8 2.78
40 13.89
5 1.74
0 0.00
207 71.88
81 28.13%
33  โรงเรียนบ้านซ่อง 125
23 18.40
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
34  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 133
10 7.52
3 2.26
9 6.77
6 4.51
8 6.02
97 72.93
36 27.07%
35  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 97
4 4.12
4 4.12
3 3.09
8 8.25
7 7.22
71 73.20
26 26.80%
36  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
10 6.85
5 3.42
24 16.44
0 0.00
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
37  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
1 2.33
3 6.98
0 0.00
4 9.30
3 6.98
32 74.42
11 25.58%
38  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
12 8.70
5 3.62
8 5.80
5 3.62
5 3.62
103 74.64
35 25.36%
39  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
12 8.82
3 2.21
17 12.50
1 0.74
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
40  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 124
4 3.23
4 3.23
18 14.52
4 3.23
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
41  โรงเรียนบ้านไพรงาม 88
8 9.09
5 5.68
5 5.68
0 0.00
3 3.41
67 76.14
21 23.86%
42  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 154
10 6.49
9 5.84
16 10.39
1 0.65
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
43  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
3 3.33
6 6.67
12 13.33
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
44  โรงเรียนบ้านหนองหิน 146
4 2.74
6 4.11
11 7.53
5 3.42
7 4.79
113 77.40
33 22.60%
45  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
46  โรงเรียนบ้านพนมนาง 81
5 6.17
3 3.70
2 2.47
0 0.00
8 9.88
63 77.78
18 22.22%
47  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 55
3 5.45
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
48  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
3 4.55
5 7.58
6 9.09
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
49  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 86
10 11.63
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
50  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 212
13 6.13
15 7.08
14 6.60
2 0.94
0 0.00
168 79.25
44 20.75%
51  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
6 5.41
7 6.31
9 8.11
1 0.90
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
52  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 214
4 1.87
14 6.54
23 10.75
3 1.40
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
53  โรงเรียนบ้านตลุง 146
15 10.27
0 0.00
15 10.27
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
54  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 69
6 8.70
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
55  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 94
2 2.13
1 1.06
16 17.02
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 712
19 2.67
5 0.70
38 5.34
52 7.30
26 3.65
572 80.34
140 19.66%
57  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 87
0 0.00
1 1.15
8 9.20
0 0.00
8 9.20
70 80.46
17 19.54%
58  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
59  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 71
6 8.45
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
60  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 262
13 4.96
8 3.05
26 9.92
0 0.00
0 0.00
215 82.06
47 17.94%
61  โรงเรียนบ้านเขากรวด 109
5 4.59
2 1.83
12 11.01
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
62  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 77
6 7.79
3 3.90
3 3.90
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
63  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 158
16 10.13
3 1.90
7 4.43
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
64  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
1 1.37
4 5.48
61 83.56
12 16.44%
65  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
6 3.92
7 4.58
11 7.19
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
66  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 151
1 0.66
4 2.65
13 8.61
4 2.65
2 1.32
127 84.11
24 15.89%
67  โรงเรียนวัดสนามแย้ 241
12 4.98
9 3.73
17 7.05
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
68  โรงเรียนบ้านไผ่สี 108
2 1.85
6 5.56
8 7.41
0 0.00
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
69  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
70  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 103
4 3.88
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
71  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
72  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 98
4 4.08
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
73  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 204
3 1.47
5 2.45
12 5.88
6 2.94
5 2.45
173 84.80
31 15.20%
74  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 352
11 3.13
4 1.14
30 8.52
8 2.27
0 0.00
299 84.94
53 15.06%
75  โรงเรียนวัดบ้านทวน 252
12 4.76
10 3.97
11 4.37
3 1.19
0 0.00
216 85.71
36 14.29%
76  โรงเรียนวัดหนองโรง 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
77  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 140
0 0.00
2 1.43
18 12.86
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
78  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
79  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
80  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 87
3 3.45
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
81  โรงเรียนวัดนาพระยา 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
82  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
83  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
7 3.35
9 4.31
1 0.48
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
84  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 172
3 1.74
0 0.00
5 2.91
5 2.91
5 2.91
154 89.53
18 10.47%
85  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 81
4 4.94
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
86  โรงเรียนวัดหนองลาน 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
87  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 117
1 0.85
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
88  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 106
2 1.89
2 1.89
5 4.72
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
89  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
3 4.05
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
90  โรงเรียนวัดเบญพาด 313
7 2.24
8 2.56
6 1.92
0 0.00
3 0.96
289 92.33
24 7.67%
91  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 254
5 1.97
3 1.18
6 2.36
0 0.00
0 0.00
240 94.49
14 5.51%
92  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
1 0.78
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 151
3 1.99
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
94  โรงเรียนบ้านหนองกรด 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
95  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
96  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 180
2 1.11
2 1.11
4 2.22
0 0.00
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
97  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
2 0.63
2 0.63
1 0.32
1 0.32
2 0.63
309 97.48
8 2.52%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
99  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนวัดพังตรุ 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,636 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  836 5.71
เตี้ย  554 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,280 8.75
ผอมและเตี้ย  426 2.91
อ้วนและเตี้ย  402 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,138 76.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,498 คน


23.90%


Powered By www.thaieducation.net