ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 28
7 25.00
4 14.29
3 10.71
3 10.71
11 39.29
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 141
115 81.56
10 7.09
16 11.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 163
105 64.42
7 4.29
12 7.36
39 23.93
0 0.00
0 0.00
163 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 487
46 9.45
35 7.19
106 21.77
83 17.04
151 31.01
66 13.55
421 86.45%
5  โรงเรียนบ้านแม่งูด 74
48 64.86
6 8.11
2 2.70
0 0.00
0 0.00
18 24.32
56 75.68%
6  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 92
59 64.13
0 0.00
2 2.17
8 8.70
0 0.00
23 25.00
69 75.00%
7  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 421
112 26.60
112 26.60
14 3.33
68 16.15
4 0.95
111 26.37
310 73.63%
8  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 59
31 52.54
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
23 38.98
36 61.02%
9  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 10
2 20.00
2 20.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
10  โรงเรียนบ้านทุ่ง 53
9 16.98
8 15.09
13 24.53
0 0.00
1 1.89
22 41.51
31 58.49%
11  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 291
22 7.56
34 11.68
12 4.12
56 19.24
46 15.81
121 41.58
170 58.42%
12  โรงเรียนบ้านวังลุง 109
2 1.83
8 7.34
19 17.43
6 5.50
27 24.77
47 43.12
62 56.88%
13  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 150
67 44.67
0 0.00
12 8.00
5 3.33
0 0.00
66 44.00
84 56.00%
14  โรงเรียนบ้านดอยคำ 112
21 18.75
41 36.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 44.64
62 55.36%
15  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 98
28 28.57
13 13.27
3 3.06
10 10.20
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
16  โรงเรียนบ้านตุงลอย 325
63 19.38
52 16.00
17 5.23
33 10.15
10 3.08
150 46.15
175 53.85%
17  โรงเรียนบ้านตุงติง 153
33 21.57
43 28.10
1 0.65
0 0.00
0 0.00
76 49.67
77 50.33%
18  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 99
25 25.25
20 20.20
3 3.03
0 0.00
1 1.01
50 50.51
49 49.49%
19  โรงเรียนบ้านไร่ 84
11 13.10
9 10.71
17 20.24
3 3.57
1 1.19
43 51.19
41 48.81%
20  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 140
18 12.86
33 23.57
2 1.43
13 9.29
0 0.00
74 52.86
66 47.14%
21  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 251
49 19.52
54 21.51
4 1.59
6 2.39
1 0.40
137 54.58
114 45.42%
22  โรงเรียนบ้านมูเซอ 258
36 13.95
45 17.44
0 0.00
36 13.95
0 0.00
141 54.65
117 45.35%
23  โรงเรียนบ้านแม่โขง 63
10 15.87
17 26.98
0 0.00
1 1.59
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
24  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 147
21 14.29
24 16.33
19 12.93
0 0.00
0 0.00
83 56.46
64 43.54%
25  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 137
16 11.68
11 8.03
12 8.76
7 5.11
12 8.76
79 57.66
58 42.34%
26  โรงเรียนบ้านหางดง 64
9 14.06
10 15.63
1 1.56
7 10.94
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
27  โรงเรียนบ้านหลวง 220
21 9.55
32 14.55
5 2.27
12 5.45
20 9.09
130 59.09
90 40.91%
28  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 85
6 7.06
11 12.94
0 0.00
17 20.00
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
29  โรงเรียนบ้านโปง 107
6 5.61
8 7.48
15 14.02
4 3.74
7 6.54
67 62.62
40 37.38%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 117
10 8.55
7 5.98
26 22.22
0 0.00
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
31  โรงเรียนบ้านวังกอง 78
7 8.97
7 8.97
7 8.97
5 6.41
2 2.56
50 64.10
28 35.90%
32  โรงเรียนบ้านผาปูน 186
10 5.38
47 25.27
7 3.76
2 1.08
0 0.00
120 64.52
66 35.48%
33  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 74
0 0.00
24 32.43
2 2.70
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 112
14 12.50
0 0.00
22 19.64
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
35  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 140
11 7.86
6 4.29
26 18.57
1 0.71
1 0.71
95 67.86
45 32.14%
36  โรงเรียนบ้านแปลง 2 54
9 16.67
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
37  โรงเรียนบ้านกองลอย 205
19 9.27
13 6.34
26 12.68
4 1.95
2 0.98
141 68.78
64 31.22%
38  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
8 10.00
5 6.25
10 12.50
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
39  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 124
15 12.10
11 8.87
0 0.00
11 8.87
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
40  โรงเรียนบ้านแปลง 5 101
6 5.94
8 7.92
13 12.87
3 2.97
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
41  โรงเรียนบ้านขุน 107
8 7.48
2 1.87
14 13.08
0 0.00
7 6.54
76 71.03
31 28.97%
42  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 153
15 9.80
3 1.96
21 13.73
3 1.96
1 0.65
110 71.90
43 28.10%
43  โรงเรียนบ้านกองวะ 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
44  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 158
9 5.70
23 14.56
9 5.70
1 0.63
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
45  โรงเรียนบ้านใบหนา 81
7 8.64
0 0.00
0 0.00
12 14.81
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
46  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
24 17.91
6 4.48
2 1.49
1 0.75
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
47  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 144
5 3.47
13 9.03
17 11.81
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 103
6 5.83
2 1.94
16 15.53
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
49  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
50  โรงเรียนบ้านยางเปียง 82
12 14.63
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
51  โรงเรียนบ้านสันติสุข 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
52  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 83
1 1.20
11 13.25
0 0.00
5 6.02
1 1.20
65 78.31
18 21.69%
53  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
1 2.13
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
54  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 160
5 3.13
12 7.50
14 8.75
3 1.88
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
55  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 59
3 5.08
3 5.08
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
56  โรงเรียนบ้านกองหิน 84
4 4.76
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
57  โรงเรียนบ้านสบลาน 119
14 11.76
9 7.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
58  โรงเรียนบ้านพุย 169
6 3.55
15 8.88
10 5.92
1 0.59
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
59  โรงเรียนบ้านดอกแดง 49
5 10.20
4 8.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
60  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 94
5 5.32
2 2.13
4 4.26
4 4.26
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
61  โรงเรียนบ้านตีนตก 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
62  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 177
3 1.69
6 3.39
22 12.43
0 0.00
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
63  โรงเรียนบ้านผาจุก 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
-1 -5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
64  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
65  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 296
12 4.05
14 4.73
20 6.76
0 0.00
1 0.34
249 84.12
47 15.88%
66  โรงเรียนบ้านยางเปา 235
8 3.40
5 2.13
5 2.13
8 3.40
10 4.26
199 84.68
36 15.32%
67  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 166
17 10.24
1 0.60
7 4.22
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
68  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 95
0 0.00
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
69  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 113
3 2.65
0 0.00
5 4.42
0 0.00
8 7.08
97 85.84
16 14.16%
70  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 67
5 7.46
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
71  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 61
1 1.64
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
72  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
74  โรงเรียนบ้านวังหลวง 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 214
14 6.54
5 2.34
4 1.87
1 0.47
1 0.47
189 88.32
25 11.68%
76  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 112
0 0.00
1 0.89
11 9.82
1 0.89
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
77  โรงเรียนบ้านดงดำ 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
78  โรงเรียนบ้านยางครก 153
16 10.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
79  โรงเรียนบ้านบงตัน 201
10 4.98
0 0.00
7 3.48
0 0.00
4 1.99
180 89.55
21 10.45%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 412
5 1.21
1 0.24
36 8.74
0 0.00
0 0.00
370 89.81
42 10.19%
81  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
82  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 107
3 2.80
3 2.80
4 3.74
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
84  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 142
1 0.70
7 4.93
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
85  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 223
5 2.24
7 3.14
5 2.24
2 0.90
1 0.45
203 91.03
20 8.97%
86  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 90
1 1.11
3 3.33
1 1.11
2 2.22
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
87  โรงเรียนบ้านแม่บวน 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
89  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 108
5 4.63
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
91  โรงเรียนบ้านอูตูม 95
3 3.16
1 1.05
1 1.05
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
92  โรงเรียนบ้านนาเกียน 123
5 4.07
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
93  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
94  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 89
1 1.12
3 3.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
95  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 134
1 0.75
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
96  โรงเรียนบ้านผาแตน 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
97  โรงเรียนบ้านซิแบร 293
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
293 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,379 11.31
เตี้ย  957 7.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  804 6.60
ผอมและเตี้ย  498 4.09
อ้วนและเตี้ย  337 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,215 67.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,975 คน


32.61%


Powered By www.thaieducation.net