ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 117
34 29.06
16 13.68
9 7.69
34 29.06
6 5.13
18 15.38
99 84.62%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 157
51 32.48
36 22.93
11 7.01
27 17.20
0 0.00
32 20.38
125 79.62%
4  โรงเรียนวัดกองทราย 160
39 24.38
16 10.00
24 15.00
21 13.13
7 4.38
53 33.13
107 66.88%
5  โรงเรียนบ้านสามหลัง 131
10 7.63
6 4.58
30 22.90
16 12.21
15 11.45
54 41.22
77 58.78%
6  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 107
20 18.69
16 14.95
13 12.15
10 9.35
0 0.00
48 44.86
59 55.14%
7  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 216
14 6.48
10 4.63
25 11.57
24 11.11
35 16.20
108 50.00
108 50.00%
8  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 122
4 3.28
7 5.74
19 15.57
11 9.02
20 16.39
61 50.00
61 50.00%
9  โรงเรียนวัดโรงวัว 83
3 3.61
7 8.43
6 7.23
10 12.05
13 15.66
44 53.01
39 46.99%
10  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1164
80 6.87
22 1.89
205 17.61
102 8.76
126 10.82
629 54.04
535 45.96%
11  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 209
17 8.13
9 4.31
21 10.05
26 12.44
22 10.53
114 54.55
95 45.45%
12  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 257
17 6.61
13 5.06
27 10.51
29 11.28
27 10.51
144 56.03
113 43.97%
13  โรงเรียนวัดนันทาราม 229
13 5.68
12 5.24
19 8.30
25 10.92
31 13.54
129 56.33
100 43.67%
14  โรงเรียนบ้านปง 136
1 0.74
9 6.62
15 11.03
10 7.35
24 17.65
77 56.62
59 43.38%
15  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 37
1 2.70
11 29.73
2 5.41
2 5.41
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
16  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 544
49 9.01
53 9.74
103 18.93
26 4.78
0 0.00
313 57.54
231 42.46%
17  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 130
6 4.62
8 6.15
12 9.23
14 10.77
15 11.54
75 57.69
55 42.31%
18  โรงเรียนวัดกู่คำ 204
14 6.86
21 10.29
46 22.55
0 0.00
0 0.00
123 60.29
81 39.71%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 182
11 6.04
16 8.79
14 7.69
16 8.79
14 7.69
111 60.99
71 39.01%
20  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 86
2 2.33
8 9.30
19 22.09
4 4.65
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
21  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 104
8 7.69
14 13.46
6 5.77
7 6.73
4 3.85
65 62.50
39 37.50%
22  โรงเรียนวัดประชาเกษม 105
8 7.62
12 11.43
6 5.71
5 4.76
6 5.71
68 64.76
37 35.24%
23  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 198
18 9.09
13 6.57
7 3.54
31 15.66
0 0.00
129 65.15
69 34.85%
24  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 120
14 11.67
8 6.67
14 11.67
5 4.17
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
25  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 137
3 2.19
7 5.11
35 25.55
0 0.00
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
26  โรงเรียนบ้านดง 135
1 0.74
2 1.48
23 17.04
3 2.22
15 11.11
91 67.41
44 32.59%
27  โรงเรียนวัดพญาชมภู 109
5 4.59
2 1.83
17 15.60
4 3.67
7 6.42
74 67.89
35 32.11%
28  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
5 10.64
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
29  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 51
2 3.92
0 0.00
14 27.45
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
30  โรงเรียนบ้านเปียง 64
6 9.38
6 9.38
7 10.94
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
31  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 126
9 7.14
11 8.73
6 4.76
6 4.76
7 5.56
87 69.05
39 30.95%
32  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 72
5 6.94
9 12.50
7 9.72
1 1.39
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
33  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 144
22 15.28
9 6.25
8 5.56
4 2.78
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
34  โรงเรียนวัดท่ากาน 82
6 7.32
2 2.44
16 19.51
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 69
5 7.25
6 8.70
6 8.70
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
36  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 160
8 5.00
3 1.88
11 6.88
11 6.88
11 6.88
116 72.50
44 27.50%
37  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 99
5 5.05
5 5.05
10 10.10
6 6.06
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
38  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 108
3 2.78
3 2.78
17 15.74
5 4.63
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
39  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 47
2 4.26
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
40  โรงเรียนวัดสามหลัง 75
7 9.33
3 4.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
41  โรงเรียนวัดเทพาราม 129
5 3.88
14 10.85
12 9.30
1 0.78
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
42  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 57
7 12.28
4 7.02
0 0.00
0 0.00
3 5.26
43 75.44
14 24.56%
43  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
3 12.00
19 76.00
6 24.00%
44  โรงเรียนบ้านแสนตอ 71
5 7.04
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
45  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 73
6 8.22
5 6.85
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
46  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 203
12 5.91
3 1.48
30 14.78
2 0.99
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
47  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
7 6.67
6 5.71
3 2.86
4 3.81
3 2.86
82 78.10
23 21.90%
48  โรงเรียนบ้านวังศรี 42
4 9.52
2 4.76
2 4.76
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
49  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 224
11 4.91
14 6.25
23 10.27
0 0.00
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
50  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
1 2.13
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
51  โรงเรียนบ้านพันตน 95
13 13.68
2 2.11
5 5.26
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
52  โรงเรียนวัดศรีล้อม 138
3 2.17
6 4.35
15 10.87
2 1.45
3 2.17
109 78.99
29 21.01%
53  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 121
4 3.31
6 4.96
5 4.13
8 6.61
2 1.65
96 79.34
25 20.66%
54  โรงเรียนวัดจอมทอง 121
4 3.31
4 3.31
15 12.40
2 1.65
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
55  โรงเรียนบ้านตองกาย 166
14 8.43
8 4.82
8 4.82
3 1.81
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
56  โรงเรียนบ้านป่าตาล 236
10 4.24
8 3.39
7 2.97
10 4.24
10 4.24
191 80.93
45 19.07%
57  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 38
0 0.00
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
58  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 71
11 15.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.82
58 81.69
13 18.31%
59  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 188
7 3.72
4 2.13
18 9.57
3 1.60
2 1.06
154 81.91
34 18.09%
60  โรงเรียนวัดคีรีเขต 68
1 1.47
6 8.82
5 7.35
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
61  โรงเรียนบ้านฟ่อน 125
5 4.00
3 2.40
14 11.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
62  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 280
4 1.43
22 7.86
15 5.36
1 0.36
6 2.14
232 82.86
48 17.14%
63  โรงเรียนบ้านหัวริน 60
1 1.67
8 13.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
64  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 151
9 5.96
2 1.32
14 9.27
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
65  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 144
3 2.08
2 1.39
11 7.64
0 0.00
7 4.86
121 84.03
23 15.97%
66  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 51
4 7.84
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
67  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 59
0 0.00
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
68  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 116
4 3.45
3 2.59
5 4.31
3 2.59
2 1.72
99 85.34
17 14.66%
69  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 183
7 3.83
0 0.00
19 10.38
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
70  โรงเรียนบ้านทรายมูล 268
7 2.61
20 7.46
11 4.10
0 0.00
0 0.00
230 85.82
38 14.18%
71  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 64
1 1.56
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
72  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
73  โรงเรียนวัดอุเม็ง 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
74  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 167
4 2.40
2 1.20
11 6.59
2 1.20
2 1.20
146 87.43
21 12.57%
75  โรงเรียนวัดดอนชื่น 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 87
5 5.75
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
77  โรงเรียนบ้านไร่ 109
3 2.75
2 1.83
6 5.50
1 0.92
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
78  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 107
1 0.93
2 1.87
5 4.67
0 0.00
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
79  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 117
0 0.00
5 4.27
5 4.27
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
80  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1387
43 3.10
19 1.37
55 3.97
0 0.00
0 0.00
1270 91.56
117 8.44%
81  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
82  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 266
11 4.14
0 0.00
7 2.63
0 0.00
0 0.00
248 93.23
18 6.77%
83  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
84  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 180
2 1.11
1 0.56
5 2.78
0 0.00
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
85  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
86  โรงเรียนวัดช่างคำ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  776 5.99
เตี้ย  604 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,258 9.71
ผอมและเตี้ย  548 4.23
อ้วนและเตี้ย  456 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,311 71.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,642 คน


28.12%


Powered By www.thaieducation.net