ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนชัย 64
8 12.50
12 18.75
19 29.69
10 15.63
9 14.06
6 9.38
58 90.63%
2  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 412
123 29.85
49 11.89
90 21.84
69 16.75
39 9.47
42 10.19
370 89.81%
3  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 121
86 71.07
0 0.00
9 7.44
1 0.83
0 0.00
25 20.66
96 79.34%
4  โรงเรียนวัดป่าตาล 41
3 7.32
3 7.32
12 29.27
2 4.88
12 29.27
9 21.95
32 78.05%
5  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 366
252 68.85
8 2.19
24 6.56
0 0.00
0 0.00
82 22.40
284 77.60%
6  โรงเรียนบ้านป่าขุย 67
48 71.64
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
16 23.88
51 76.12%
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 175
20 11.43
13 7.43
15 8.57
55 31.43
22 12.57
50 28.57
125 71.43%
8  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 153
8 5.23
20 13.07
11 7.19
30 19.61
31 20.26
53 34.64
100 65.36%
9  โรงเรียนวัดเปาสามขา 108
11 10.19
16 14.81
12 11.11
8 7.41
12 11.11
49 45.37
59 54.63%
10  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 67
5 7.46
5 7.46
13 19.40
3 4.48
10 14.93
31 46.27
36 53.73%
11  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 273
31 11.36
0 0.00
58 21.25
17 6.23
40 14.65
127 46.52
146 53.48%
12  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 188
29 15.43
8 4.26
34 18.09
8 4.26
19 10.11
90 47.87
98 52.13%
13  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 31
5 16.13
5 16.13
5 16.13
1 3.23
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
14  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 33
4 12.12
2 6.06
8 24.24
1 3.03
2 6.06
16 48.48
17 51.52%
15  โรงเรียนชลประทานผาแตก 318
39 12.26
52 16.35
40 12.58
22 6.92
9 2.83
156 49.06
162 50.94%
16  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 166
23 13.86
18 10.84
13 7.83
15 9.04
13 7.83
84 50.60
82 49.40%
17  โรงเรียนศรีเนห์รู 136
30 22.06
30 22.06
1 0.74
5 3.68
0 0.00
70 51.47
66 48.53%
18  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 109
13 11.93
20 18.35
11 10.09
8 7.34
0 0.00
57 52.29
52 47.71%
19  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 648
32 4.94
20 3.09
110 16.98
52 8.02
81 12.50
353 54.48
295 45.52%
20  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 160
4 2.50
21 13.13
24 15.00
11 6.88
12 7.50
88 55.00
72 45.00%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 99
12 12.12
8 8.08
3 3.03
13 13.13
8 8.08
55 55.56
44 44.44%
22  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 67
2 2.99
4 5.97
3 4.48
19 28.36
1 1.49
38 56.72
29 43.28%
23  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 236
17 7.20
26 11.02
35 14.83
8 3.39
14 5.93
136 57.63
100 42.37%
24  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2331
81 3.47
31 1.33
306 13.13
93 3.99
459 19.69
1361 58.39
970 41.61%
25  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
6 60.00
4 40.00%
26  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 290
13 4.48
39 13.45
33 11.38
26 8.97
3 1.03
176 60.69
114 39.31%
27  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 60
8 13.33
4 6.67
4 6.67
3 5.00
4 6.67
37 61.67
23 38.33%
28  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 165
14 8.48
11 6.67
19 11.52
12 7.27
7 4.24
102 61.82
63 38.18%
29  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 323
7 2.17
9 2.79
61 18.89
16 4.95
30 9.29
200 61.92
123 38.08%
30  โรงเรียนออนใต้วิทยา 29
2 6.90
4 13.79
4 13.79
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
31  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 52
7 13.46
3 5.77
8 15.38
1 1.92
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
32  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 52
7 13.46
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
33  โรงเรียนวัดสวนดอก 368
15 4.08
9 2.45
50 13.59
10 2.72
42 11.41
242 65.76
126 34.24%
34  โรงเรียนบ้านดอนปีน 42
5 11.90
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
35  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 133
9 6.77
4 3.01
8 6.02
13 9.77
9 6.77
90 67.67
43 32.33%
36  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 291
12 4.12
26 8.93
49 16.84
1 0.34
2 0.69
201 69.07
90 30.93%
37  โรงเรียนวัดสันโค้ง 46
2 4.35
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
38  โรงเรียนวัดล้านตอง 104
10 9.62
10 9.62
6 5.77
3 2.88
2 1.92
73 70.19
31 29.81%
39  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 189
19 10.05
14 7.41
16 8.47
7 3.70
0 0.00
133 70.37
56 29.63%
40  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 338
29 8.58
19 5.62
49 14.50
1 0.30
0 0.00
240 71.01
98 28.99%
41  โรงเรียนวัดห้วยทราย 170
6 3.53
2 1.18
16 9.41
4 2.35
20 11.76
122 71.76
48 28.24%
42  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 78
2 2.56
2 2.56
4 5.13
4 5.13
10 12.82
56 71.79
22 28.21%
43  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 210
15 7.14
14 6.67
11 5.24
12 5.71
7 3.33
151 71.90
59 28.10%
44  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 194
2 1.03
10 5.15
29 14.95
5 2.58
8 4.12
140 72.16
54 27.84%
45  โรงเรียนวัดป่าตัน 214
3 1.40
0 0.00
0 0.00
19 8.88
36 16.82
156 72.90
58 27.10%
46  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 100
3 3.00
4 4.00
4 4.00
7 7.00
8 8.00
74 74.00
26 26.00%
47  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 111
0 0.00
17 15.32
6 5.41
1 0.90
4 3.60
83 74.77
28 25.23%
48  โรงเรียนแม่คือวิทยา 242
23 9.50
7 2.89
26 10.74
3 1.24
2 0.83
181 74.79
61 25.21%
49  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
2 5.00
2 5.00
30 75.00
10 25.00%
50  โรงเรียนท่าศาลา 197
5 2.54
18 9.14
2 1.02
23 11.68
0 0.00
149 75.63
48 24.37%
51  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 63
3 4.76
1 1.59
6 9.52
2 3.17
3 4.76
48 76.19
15 23.81%
52  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
53  โรงเรียนพุทธิโศภน 1087
39 3.59
18 1.66
190 17.48
2 0.18
1 0.09
837 77.00
250 23.00%
54  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 181
11 6.08
3 1.66
17 9.39
0 0.00
9 4.97
141 77.90
40 22.10%
55  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 598
9 1.51
7 1.17
75 12.54
6 1.00
35 5.85
466 77.93
132 22.07%
56  โรงเรียนวัดเสาหิน 200
3 1.50
12 6.00
28 14.00
0 0.00
1 0.50
156 78.00
44 22.00%
57  โรงเรียนวัดดอนจั่น 375
25 6.67
16 4.27
13 3.47
14 3.73
10 2.67
297 79.20
78 20.80%
58  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 117
5 4.27
10 8.55
3 2.56
3 2.56
3 2.56
93 79.49
24 20.51%
59  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
4 12.50
26 81.25
6 18.75%
60  โรงเรียนบ้านออนหลวย 64
6 9.38
4 6.25
2 3.13
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
61  โรงเรียนบ้านมอญ 105
1 0.95
3 2.86
5 4.76
1 0.95
9 8.57
86 81.90
19 18.10%
62  โรงเรียนบ้านออนกลาง 72
0 0.00
2 2.78
8 11.11
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
63  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
64  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 166
5 3.01
4 2.41
16 9.64
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
65  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 115
0 0.00
1 0.87
16 13.91
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
66  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
67  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 103
6 5.83
0 0.00
3 2.91
2 1.94
2 1.94
90 87.38
13 12.62%
68  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 88
1 1.14
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
69  โรงเรียนบ้านปางแดง 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
70  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
71  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
3 2.94
1 0.98
92 90.20
10 9.80%
72  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 271
8 2.95
6 2.21
4 1.48
3 1.11
5 1.85
245 90.41
26 9.59%
73  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
74  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 65
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
75  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 66
0 0.00
4 6.06
1 1.52
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
76  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 111
4 3.60
0 0.00
4 3.60
0 0.00
2 1.80
101 90.99
10 9.01%
77  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 224
9 4.02
3 1.34
6 2.68
0 0.00
0 0.00
206 91.96
18 8.04%
78  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 140
1 0.71
2 1.43
3 2.14
1 0.71
3 2.14
130 92.86
10 7.14%
79  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 176
2 1.14
2 1.14
5 2.84
1 0.57
1 0.57
165 93.75
11 6.25%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 348
6 1.72
1 0.29
8 2.30
0 0.00
0 0.00
333 95.69
15 4.31%
81  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 134
2 1.49
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
82  โรงเรียนวัดป่าแดด 178
2 1.12
1 0.56
2 1.12
0 0.00
0 0.00
173 97.19
5 2.81%
83  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 160
0 0.00
0 0.00
2 1.25
0 0.00
2 1.25
156 97.50
4 2.50%
84  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 258
1 0.39
1 0.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
256 99.22
2 0.78%
85  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1767
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1767 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนวัดขะจาว 255
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
255 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,298 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,268 6.93
เตี้ย  707 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,752 9.57
ผอมและเตี้ย  668 3.65
อ้วนและเตี้ย  1,086 5.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,817 70.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,481 คน


29.95%


Powered By www.thaieducation.net