ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120
23 19.17
14 11.67
19 15.83
23 19.17
2 1.67
39 32.50
81 67.50%
2  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 119
33 27.73
19 15.97
14 11.76
4 3.36
10 8.40
39 32.77
80 67.23%
3  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 467
48 10.28
37 7.92
38 8.14
85 18.20
75 16.06
184 39.40
283 60.60%
4  โรงเรียนวัดดอนรวบ 162
19 11.73
17 10.49
36 22.22
10 6.17
16 9.88
64 39.51
98 60.49%
5  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 594
42 7.07
24 4.04
114 19.19
66 11.11
89 14.98
259 43.60
335 56.40%
6  โรงเรียนบ้านเนินทอง 320
7 2.19
30 9.38
33 10.31
37 11.56
63 19.69
150 46.88
170 53.13%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 99
12 12.12
22 22.22
13 13.13
4 4.04
0 0.00
48 48.48
51 51.52%
8  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 91
17 18.68
7 7.69
12 13.19
4 4.40
5 5.49
46 50.55
45 49.45%
9  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 220
30 13.64
20 9.09
17 7.73
13 5.91
25 11.36
115 52.27
105 47.73%
10  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 297
18 6.06
14 4.71
35 11.78
24 8.08
44 14.81
162 54.55
135 45.45%
11  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 247
26 10.53
23 9.31
35 14.17
23 9.31
0 0.00
140 56.68
107 43.32%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 623
59 9.47
37 5.94
100 16.05
41 6.58
27 4.33
359 57.62
264 42.38%
13  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31
1 3.23
3 9.68
4 12.90
2 6.45
3 9.68
18 58.06
13 41.94%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 98
0 0.00
17 17.35
20 20.41
0 0.00
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
15  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213
5 2.35
3 1.41
32 15.02
8 3.76
32 15.02
133 62.44
80 37.56%
16  โรงเรียนวัดคูขุด 81
3 3.70
6 7.41
18 22.22
1 1.23
2 2.47
51 62.96
30 37.04%
17  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 358
40 11.17
37 10.34
35 9.78
6 1.68
9 2.51
231 64.53
127 35.47%
18  โรงเรียนบ้านหาดใน 214
17 7.94
14 6.54
27 12.62
17 7.94
0 0.00
139 64.95
75 35.05%
19  โรงเรียนบ้านจันทึง 160
14 8.75
10 6.25
19 11.88
6 3.75
6 3.75
105 65.63
55 34.38%
20  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 160
13 8.13
10 6.25
32 20.00
0 0.00
0 0.00
105 65.63
55 34.38%
21  โรงเรียนบ้านละมุ 65
8 12.31
3 4.62
7 10.77
2 3.08
1 1.54
44 67.69
21 32.31%
22  โรงเรียนวัดทุ่งคา 72
6 8.33
2 2.78
10 13.89
4 5.56
1 1.39
49 68.06
23 31.94%
23  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 584
61 10.45
39 6.68
64 10.96
21 3.60
0 0.00
399 68.32
185 31.68%
24  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 124
8 6.45
7 5.65
22 17.74
1 0.81
1 0.81
85 68.55
39 31.45%
25  โรงเรียนวัดหูรอ 131
5 3.82
6 4.58
28 21.37
1 0.76
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
26  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 429
32 7.46
25 5.83
21 4.90
29 6.76
22 5.13
300 69.93
129 30.07%
27  โรงเรียนบ้านในห้วย 65
4 6.15
2 3.08
9 13.85
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
28  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 217
9 4.15
11 5.07
33 15.21
6 2.76
1 0.46
157 72.35
60 27.65%
29  โรงเรียนบ้านปากคลอง 233
4 1.72
18 7.73
40 17.17
1 0.43
1 0.43
169 72.53
64 27.47%
30  โรงเรียนวัดหัวกรูด 106
7 6.60
2 1.89
19 17.92
0 0.00
1 0.94
77 72.64
29 27.36%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 110
9 8.18
9 8.18
12 10.91
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
32  โรงเรียนวัดเชิงกระ 103
11 10.68
13 12.62
4 3.88
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
33  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 798
49 6.14
16 2.01
51 6.39
65 8.15
31 3.88
586 73.43
212 26.57%
34  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 83
11 13.25
5 6.02
4 4.82
2 2.41
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
35  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 148
13 8.78
5 3.38
11 7.43
9 6.08
1 0.68
109 73.65
39 26.35%
36  โรงเรียนบ้านคอกม้า 63
9 14.29
5 7.94
2 3.17
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
37  โรงเรียนบ้านคอสน 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
3 5.00
3 5.00
45 75.00
15 25.00%
38  โรงเรียนประชานิคม 4 298
14 4.70
24 8.05
25 8.39
4 1.34
6 2.01
225 75.50
73 24.50%
39  โรงเรียนบ้านดอนทราย 49
3 6.12
5 10.20
0 0.00
1 2.04
3 6.12
37 75.51
12 24.49%
40  โรงเรียนวัดบางแหวน 140
12 8.57
5 3.57
16 11.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
41  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 61
8 13.11
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
42  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 130
8 6.15
5 3.85
14 10.77
2 1.54
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
43  โรงเรียนบ้านหัวถนน 139
8 5.76
2 1.44
21 15.11
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 171
15 8.77
13 7.60
6 3.51
2 1.17
1 0.58
134 78.36
37 21.64%
45  โรงเรียนประชานิคม 2 175
9 5.14
8 4.57
9 5.14
10 5.71
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
46  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 532
26 4.89
18 3.38
60 11.28
2 0.38
1 0.19
425 79.89
107 20.11%
47  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150
9 6.00
3 2.00
16 10.67
0 0.00
2 1.33
120 80.00
30 20.00%
48  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 155
8 5.16
2 1.29
19 12.26
2 1.29
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
49  โรงเรียนวัดวังไผ่ 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
50  โรงเรียนบ้านวังช้าง 197
12 6.09
0 0.00
27 13.71
0 0.00
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
51  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 142
0 0.00
4 2.82
24 16.90
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
52  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 172
6 3.49
6 3.49
5 2.91
7 4.07
9 5.23
139 80.81
33 19.19%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 89
12 13.48
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
54  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 84
4 4.76
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
55  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 122
2 1.64
0 0.00
12 9.84
2 1.64
7 5.74
99 81.15
23 18.85%
56  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 80
1 1.25
1 1.25
10 12.50
0 0.00
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 223
4 1.79
11 4.93
18 8.07
7 3.14
1 0.45
182 81.61
41 18.39%
58  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 110
10 9.09
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
59  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 101
6 5.94
3 2.97
8 7.92
1 0.99
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
60  โรงเรียนบ้านบางหลง 80
7 8.75
5 6.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
61  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111
3 2.70
0 0.00
14 12.61
1 0.90
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
62  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
63  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 227
3 1.32
1 0.44
31 13.66
0 0.00
1 0.44
191 84.14
36 15.86%
64  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1235
53 4.29
34 2.75
77 6.23
24 1.94
6 0.49
1041 84.29
194 15.71%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 218
13 5.96
3 1.38
12 5.50
2 0.92
4 1.83
184 84.40
34 15.60%
66  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 131
3 2.29
4 3.05
8 6.11
3 2.29
2 1.53
111 84.73
20 15.27%
67  โรงเรียนบ้านเขาพาง 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 247
1 0.40
0 0.00
34 13.77
0 0.00
0 0.00
212 85.83
35 14.17%
69  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 144
2 1.39
0 0.00
15 10.42
1 0.69
2 1.39
124 86.11
20 13.89%
70  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
2 1.98
1 0.99
7 6.93
2 1.98
2 1.98
87 86.14
14 13.86%
71  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
4 4.71
3 3.53
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
72  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 293
12 4.10
4 1.37
13 4.44
5 1.71
3 1.02
256 87.37
37 12.63%
73  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 128
6 4.69
1 0.78
4 3.13
2 1.56
3 2.34
112 87.50
16 12.50%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
75  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 199
12 6.03
2 1.01
10 5.03
0 0.00
0 0.00
175 87.94
24 12.06%
76  โรงเรียนบ้านสามเสียม 90
6 6.67
4 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
77  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 63
0 0.00
2 3.17
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
78  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1455
37 2.54
27 1.86
40 2.75
28 1.92
27 1.86
1296 89.07
159 10.93%
79  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 202
11 5.45
1 0.50
9 4.46
0 0.00
1 0.50
180 89.11
22 10.89%
80  โรงเรียนบ้านรับร่อ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
81  โรงเรียนประชาพัฒนา 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
82  โรงเรียนบ้านบางคอย 111
1 0.90
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
83  โรงเรียนบ้านบางจาก 147
6 4.08
1 0.68
6 4.08
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
84  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
85  โรงเรียนบ้านชุมโค 85
3 3.53
0 0.00
2 2.35
1 1.18
1 1.18
78 91.76
7 8.24%
86  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 138
2 1.45
1 0.72
6 4.35
2 1.45
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
87  โรงเรียนบ้านไชยราช 70
1 1.43
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
88  โรงเรียนบ้านกลาง 175
3 1.71
0 0.00
9 5.14
0 0.00
0 0.00
163 93.14
12 6.86%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 162
5 3.09
0 0.00
6 3.70
0 0.00
0 0.00
151 93.21
11 6.79%
90  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
91  โรงเรียนบ้านเขาวง 120
5 4.17
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
92  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2201
27 1.23
20 0.91
30 1.36
22 1.00
19 0.86
2083 94.64
118 5.36%
93  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 99
2 2.02
1 1.01
2 2.02
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
94  โรงเรียนวัดบางลึก 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
95  โรงเรียนวัดดอนเมือง 168
0 0.00
1 0.60
7 4.17
0 0.00
0 0.00
160 95.24
8 4.76%
96  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 76
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
2 2.63
73 96.05
3 3.95%
97  โรงเรียนบ้านงาช้าง 172
0 0.00
0 0.00
3 1.74
3 1.74
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
98  โรงเรียนบ้านนาแซะ 113
1 0.88
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
99  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 283
0 0.00
0 0.00
3 1.06
0 0.00
0 0.00
280 98.94
3 1.06%
100  โรงเรียนบ้านทรายขาว 255
1 0.39
0 0.00
1 0.39
0 0.00
0 0.00
253 99.22
2 0.78%
101  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านยายไท 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหินกบ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,997 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,095 4.98
เตี้ย  771 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,727 7.85
ผอมและเตี้ย  666 3.03
อ้วนและเตี้ย  577 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,161 78.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,836 คน


21.98%


Powered By www.thaieducation.net