ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 34
21 61.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
1 2.94
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 21
9 42.86
5 23.81
5 23.81
2 9.52
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยบง 60
13 21.67
47 78.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 31
18 58.06
1 3.23
5 16.13
1 3.23
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
5  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 41
14 34.15
8 19.51
0 0.00
4 9.76
4 9.76
11 26.83
30 73.17%
6  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120
32 26.67
46 38.33
1 0.83
1 0.83
1 0.83
39 32.50
81 67.50%
7  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 38
13 34.21
5 13.16
1 2.63
4 10.53
1 2.63
14 36.84
24 63.16%
8  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 376
39 10.37
26 6.91
38 10.11
65 17.29
64 17.02
144 38.30
232 61.70%
9  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 354
54 15.25
33 9.32
71 20.06
23 6.50
23 6.50
150 42.37
204 57.63%
10  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 149
31 20.81
15 10.07
25 16.78
9 6.04
0 0.00
69 46.31
80 53.69%
11  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 231
18 7.79
19 8.23
15 6.49
37 16.02
34 14.72
108 46.75
123 53.25%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 393
112 28.50
39 9.92
43 10.94
10 2.54
3 0.76
186 47.33
207 52.67%
13  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 63
11 17.46
7 11.11
4 6.35
7 11.11
4 6.35
30 47.62
33 52.38%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 204
9 4.41
16 7.84
23 11.27
25 12.25
30 14.71
101 49.51
103 50.49%
15  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 141
21 14.89
9 6.38
22 15.60
9 6.38
9 6.38
71 50.35
70 49.65%
16  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 59
10 16.95
9 15.25
5 8.47
4 6.78
1 1.69
30 50.85
29 49.15%
17  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41
5 12.20
3 7.32
9 21.95
1 2.44
2 4.88
21 51.22
20 48.78%
18  โรงเรียนบ้านนา 35
9 25.71
0 0.00
7 20.00
0 0.00
1 2.86
18 51.43
17 48.57%
19  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 31
5 16.13
4 12.90
0 0.00
5 16.13
1 3.23
16 51.61
15 48.39%
20  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 81
9 11.11
2 2.47
12 14.81
11 13.58
5 6.17
42 51.85
39 48.15%
21  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 106
19 17.92
19 17.92
7 6.60
5 4.72
0 0.00
56 52.83
50 47.17%
22  โรงเรียนบ้านโคกแสว 43
13 30.23
2 4.65
4 9.30
1 2.33
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
23  โรงเรียนรังงามวิทยา 123
20 16.26
6 4.88
11 8.94
20 16.26
0 0.00
66 53.66
57 46.34%
24  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 129
1 0.78
15 11.63
6 4.65
16 12.40
21 16.28
70 54.26
59 45.74%
25  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 97
18 18.56
10 10.31
3 3.09
10 10.31
3 3.09
53 54.64
44 45.36%
26  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 135
21 15.56
11 8.15
29 21.48
0 0.00
0 0.00
74 54.81
61 45.19%
27  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 118
8 6.78
10 8.47
18 15.25
8 6.78
8 6.78
66 55.93
52 44.07%
28  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 76
7 9.21
9 11.84
17 22.37
0 0.00
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
29  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 78
15 19.23
0 0.00
17 21.79
1 1.28
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 26
0 0.00
2 7.69
7 26.92
2 7.69
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
31  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 119
22 18.49
11 9.24
17 14.29
0 0.00
0 0.00
69 57.98
50 42.02%
32  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
29 10.82
48 17.91
35 13.06
0 0.00
0 0.00
156 58.21
112 41.79%
33  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
19 10.80
7 3.98
29 16.48
5 2.84
13 7.39
103 58.52
73 41.48%
34  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 108
13 12.04
8 7.41
17 15.74
2 1.85
4 3.70
64 59.26
44 40.74%
35  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 166
31 18.67
5 3.01
26 15.66
4 2.41
1 0.60
99 59.64
67 40.36%
36  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 55
1 1.82
1 1.82
16 29.09
4 7.27
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 115
9 7.83
2 1.74
13 11.30
21 18.26
1 0.87
69 60.00
46 40.00%
38  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 143
10 6.99
8 5.59
23 16.08
8 5.59
7 4.90
87 60.84
56 39.16%
39  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 94
13 13.83
8 8.51
8 8.51
7 7.45
0 0.00
58 61.70
36 38.30%
40  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
41  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 27
5 18.52
0 0.00
4 14.81
0 0.00
1 3.70
17 62.96
10 37.04%
42  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 144
22 15.28
1 0.69
30 20.83
0 0.00
0 0.00
91 63.19
53 36.81%
43  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 436
58 13.30
37 8.49
42 9.63
14 3.21
6 1.38
279 63.99
157 36.01%
44  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 94
21 22.34
3 3.19
3 3.19
0 0.00
6 6.38
61 64.89
33 35.11%
45  โรงเรียนวังกะอาม 43
3 6.98
3 6.98
7 16.28
1 2.33
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 70
4 5.71
3 4.29
15 21.43
2 2.86
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
47  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 132
8 6.06
11 8.33
10 7.58
14 10.61
2 1.52
87 65.91
45 34.09%
48  โรงเรียนบ้านเดื่อ 89
3 3.37
2 2.25
25 28.09
0 0.00
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
49  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 30
3 10.00
1 3.33
2 6.67
1 3.33
3 10.00
20 66.67
10 33.33%
50  โรงเรียนบ้านยางเครือ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
2 6.67
4 13.33
20 66.67
10 33.33%
51  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 111
5 4.50
10 9.01
17 15.32
5 4.50
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
52  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 105
4 3.81
9 8.57
19 18.10
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
53  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 154
11 7.14
18 11.69
14 9.09
6 3.90
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
54  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 164
11 6.71
18 10.98
19 11.59
4 2.44
0 0.00
112 68.29
52 31.71%
55  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 38
1 2.63
2 5.26
4 10.53
2 5.26
3 7.89
26 68.42
12 31.58%
56  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 51
4 7.84
3 5.88
4 7.84
5 9.80
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
57  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 32
4 12.50
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
58  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 120
24 20.00
0 0.00
4 3.33
9 7.50
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
59  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 172
17 9.88
11 6.40
23 13.37
2 1.16
0 0.00
119 69.19
53 30.81%
60  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 108
7 6.48
18 16.67
8 7.41
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
61  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
4 5.63
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
62  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 180
16 8.89
8 4.44
23 12.78
6 3.33
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
63  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
6 14.63
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 82
7 8.54
1 1.22
11 13.41
5 6.10
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
65  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 82
3 3.66
3 3.66
12 14.63
3 3.66
3 3.66
58 70.73
24 29.27%
66  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 161
15 9.32
6 3.73
7 4.35
3 1.86
16 9.94
114 70.81
47 29.19%
67  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 410
50 12.20
30 7.32
35 8.54
2 0.49
2 0.49
291 70.98
119 29.02%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 372
24 6.45
17 4.57
61 16.40
3 0.81
2 0.54
265 71.24
107 28.76%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
70  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 42
5 11.90
2 4.76
3 7.14
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
71  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 63
1 1.59
1 1.59
13 20.63
3 4.76
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
72  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 257
46 17.90
0 0.00
27 10.51
0 0.00
0 0.00
184 71.60
73 28.40%
73  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
3 5.66
3 5.66
38 71.70
15 28.30%
74  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 110
9 8.18
8 7.27
4 3.64
7 6.36
3 2.73
79 71.82
31 28.18%
75  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
0 0.00
3 9.38
3 9.38
3 9.38
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
76  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
77  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 434
21 4.84
26 5.99
70 16.13
1 0.23
3 0.69
313 72.12
121 27.88%
78  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 67
9 13.43
2 2.99
1 1.49
0 0.00
6 8.96
49 73.13
18 26.87%
79  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 41
5 12.20
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
80  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 356
26 7.30
12 3.37
19 5.34
22 6.18
16 4.49
261 73.31
95 26.69%
81  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
82  โรงเรียนบ้านวังพง 42
4 9.52
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
83  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 69
3 4.35
6 8.70
9 13.04
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
84  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 81
3 3.70
7 8.64
11 13.58
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
85  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 139
30 21.58
4 2.88
2 1.44
0 0.00
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
86  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120
13 10.83
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
87  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 59
2 3.39
2 3.39
8 13.56
3 5.08
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
88  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 122
11 9.02
3 2.46
17 13.93
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
89  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 75
2 2.67
3 4.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
90  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 435
17 3.91
15 3.45
77 17.70
0 0.00
0 0.00
326 74.94
109 25.06%
91  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 56
6 10.71
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
92  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
2 7.14
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
93  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 52
4 7.69
2 3.85
6 11.54
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
94  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 127
14 11.02
10 7.87
6 4.72
1 0.79
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
95  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
96  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 153
11 7.19
8 5.23
11 7.19
7 4.58
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
97  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 96
6 6.25
5 5.21
5 5.21
5 5.21
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
98  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 299
31 10.37
9 3.01
31 10.37
0 0.00
0 0.00
228 76.25
71 23.75%
99  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 97
7 7.22
6 6.19
10 10.31
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
100  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
101  โรงเรียนบ้านหนองตอ 60
6 10.00
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
102  โรงเรียนบ้านวังมน 91
8 8.79
6 6.59
2 2.20
5 5.49
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
103  โรงเรียนบ้านซับยาง 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
104  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 166
18 10.84
8 4.82
11 6.63
1 0.60
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
105  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 70
8 11.43
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
106  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 70
3 4.29
5 7.14
6 8.57
1 1.43
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
107  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 911
53 5.82
50 5.49
99 10.87
2 0.22
1 0.11
706 77.50
205 22.50%
108  โรงเรียนบ้านหนองขาม 90
7 7.78
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
109  โรงเรียนบ้านหนองโจด 165
3 1.82
3 1.82
29 17.58
0 0.00
1 0.61
129 78.18
36 21.82%
110  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
111  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112
8 7.14
6 5.36
7 6.25
2 1.79
1 0.89
88 78.57
24 21.43%
112  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 122
1 0.82
6 4.92
19 15.57
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
113  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 113
8 7.08
6 5.31
9 7.96
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
114  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
5 9.62
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
115  โรงเรียนบ้านวังกุง 52
1 1.92
2 3.85
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 549
17 3.10
19 3.46
72 13.11
5 0.91
2 0.36
434 79.05
115 20.95%
117  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 350
35 10.00
15 4.29
13 3.71
10 2.86
0 0.00
277 79.14
73 20.86%
118  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
2 4.17
38 79.17
10 20.83%
119  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 24
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 226
20 8.85
6 2.65
15 6.64
4 1.77
2 0.88
179 79.20
47 20.80%
121  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
122  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 143
8 5.59
5 3.50
7 4.90
5 3.50
4 2.80
114 79.72
29 20.28%
123  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 50
0 0.00
1 2.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 100
4 4.00
1 1.00
11 11.00
4 4.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
125  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
1 1.30
5 6.49
7 9.09
0 0.00
2 2.60
62 80.52
15 19.48%
126  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
127  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
128  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39
0 0.00
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
129  โรงเรียนบ้านหนองโสน 112
2 1.79
13 11.61
5 4.46
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
130  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
131  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 332
20 6.02
14 4.22
25 7.53
0 0.00
0 0.00
273 82.23
59 17.77%
132  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 57
0 0.00
8 14.04
0 0.00
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 149
6 4.03
2 1.34
18 12.08
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
134  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 147
3 2.04
4 2.72
16 10.88
2 1.36
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
135  โรงเรียนบ้านงิ้ว 114
2 1.75
3 2.63
14 12.28
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
136  โรงเรียนบ้านท่าแตง 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
137  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 108
2 1.85
7 6.48
9 8.33
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
138  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
139  โรงเรียนบ้านซับหมี 133
7 5.26
7 5.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
140  โรงเรียนบ้านทามจาน 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
141  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 207
11 5.31
0 0.00
21 10.14
0 0.00
0 0.00
175 84.54
32 15.46%
142  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 139
5 3.60
12 8.63
4 2.88
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
143  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 186
2 1.08
6 3.23
20 10.75
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
144  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
145  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
6 7.89
65 85.53
11 14.47%
146  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 64
6 9.38
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
147  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 137
15 10.95
2 1.46
2 1.46
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
148  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
0 0.00
6 6.38
81 86.17
13 13.83%
149  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 87
0 0.00
1 1.15
11 12.64
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
150  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 74
2 2.70
1 1.35
5 6.76
2 2.70
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
151  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 171
7 4.09
7 4.09
8 4.68
1 0.58
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
152  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 214
11 5.14
4 1.87
13 6.07
0 0.00
0 0.00
186 86.92
28 13.08%
153  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
154  โรงเรียนบ้านหนองดง 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
155  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
4 3.13
7 5.47
5 3.91
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
156  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
157  โรงเรียนบ้านซับไทร 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
2 5.71
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
158  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
159  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 264
9 3.41
6 2.27
10 3.79
3 1.14
2 0.76
234 88.64
30 11.36%
160  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 185
7 3.78
0 0.00
14 7.57
0 0.00
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
161  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
2 2.82
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
162  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 107
5 4.67
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
163  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 92
5 5.43
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
164  โรงเรียนบ้านดอนกอก 111
3 2.70
4 3.60
3 2.70
2 1.80
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
165  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 77
1 1.30
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
166  โรงเรียนบ้านห้วย 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
167  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 88
1 1.14
0 0.00
5 5.68
2 2.27
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
168  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
169  โรงเรียนบ้านดงลาน 80
0 0.00
3 3.75
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 250
7 2.80
2 0.80
15 6.00
0 0.00
0 0.00
226 90.40
24 9.60%
171  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 157
6 3.82
0 0.00
9 5.73
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
172  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 695
24 3.45
16 2.30
4 0.58
0 0.00
22 3.17
629 90.50
66 9.50%
173  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
174  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 137
0 0.00
0 0.00
7 5.11
5 3.65
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
175  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 94
1 1.06
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
176  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 106
0 0.00
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
177  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
2 1.38
0 0.00
6 4.14
2 1.38
1 0.69
134 92.41
11 7.59%
178  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
179  โรงเรียนบ้านโคกไค 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
2 2.20
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
180  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
181  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
182  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
183  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
184  โรงเรียนบ้านตาล 122
2 1.64
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
185  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 190
3 1.58
3 1.58
2 1.05
0 0.00
0 0.00
182 95.79
8 4.21%
186  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,747 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,811 7.96
เตี้ย  1,175 5.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,174 9.56
ผอมและเตี้ย  577 2.54
อ้วนและเตี้ย  386 1.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,624 73.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,123 คน


26.92%


Powered By www.thaieducation.net