ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองคล้า 463
50 10.80
50 10.80
56 12.10
100 21.60
106 22.89
101 21.81
362 78.19%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 153
20 13.07
18 11.76
12 7.84
30 19.61
24 15.69
49 32.03
104 67.97%
3  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 198
6 3.03
25 12.63
29 14.65
31 15.66
41 20.71
66 33.33
132 66.67%
4  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 182
22 12.09
17 9.34
36 19.78
17 9.34
15 8.24
75 41.21
107 58.79%
5  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 458
29 6.33
52 11.35
27 5.90
81 17.69
79 17.25
190 41.48
268 58.52%
6  โรงเรียนวัดอัมพวัน 635
53 8.35
69 10.87
46 7.24
122 19.21
81 12.76
264 41.57
371 58.43%
7  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 587
79 13.46
48 8.18
106 18.06
33 5.62
47 8.01
274 46.68
313 53.32%
8  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 840
69 8.21
38 4.52
120 14.29
107 12.74
104 12.38
402 47.86
438 52.14%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 527
76 14.42
73 13.85
78 14.80
43 8.16
2 0.38
255 48.39
272 51.61%
10  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1077
93 8.64
53 4.92
144 13.37
143 13.28
121 11.23
523 48.56
554 51.44%
11  โรงเรียนจุกเสม็ด 222
30 13.51
25 11.26
14 6.31
29 13.06
16 7.21
108 48.65
114 51.35%
12  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 904
61 6.75
37 4.09
146 16.15
98 10.84
120 13.27
442 48.89
462 51.11%
13  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 462
23 4.98
30 6.49
44 9.52
53 11.47
74 16.02
238 51.52
224 48.48%
14  โรงเรียน วัดตโปทาราม 260
19 7.31
11 4.23
37 14.23
30 11.54
26 10.00
137 52.69
123 47.31%
15  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 835
55 6.59
64 7.66
172 20.60
60 7.19
39 4.67
445 53.29
390 46.71%
16  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 812
67 8.25
39 4.80
83 10.22
106 13.05
81 9.98
436 53.69
376 46.31%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 333
36 10.81
29 8.71
49 14.71
20 6.01
16 4.80
183 54.95
150 45.05%
18  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 342
65 19.01
36 10.53
44 12.87
9 2.63
0 0.00
188 54.97
154 45.03%
19  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 811
80 9.86
45 5.55
141 17.39
42 5.18
46 5.67
457 56.35
354 43.65%
20  โรงเรียนบ้านชากนอก 390
15 3.85
10 2.56
45 11.54
66 16.92
27 6.92
227 58.21
163 41.79%
21  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 320
25 7.81
22 6.88
49 15.31
13 4.06
23 7.19
188 58.75
132 41.25%
22  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 272
17 6.25
20 7.35
29 10.66
29 10.66
14 5.15
163 59.93
109 40.07%
23  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 255
10 3.92
12 4.71
29 11.37
27 10.59
24 9.41
153 60.00
102 40.00%
24  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 498
62 12.45
54 10.84
24 4.82
33 6.63
25 5.02
300 60.24
198 39.76%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 529
34 6.43
16 3.02
66 12.48
50 9.45
44 8.32
319 60.30
210 39.70%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 546
45 8.24
28 5.13
38 6.96
35 6.41
60 10.99
340 62.27
206 37.73%
27  โรงเรียนบ้านนาวัง 242
24 9.92
12 4.96
25 10.33
13 5.37
13 5.37
155 64.05
87 35.95%
28  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 865
19 2.20
20 2.31
130 15.03
39 4.51
102 11.79
555 64.16
310 35.84%
29  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 344
22 6.40
12 3.49
18 5.23
19 5.52
44 12.79
229 66.57
115 33.43%
30  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 222
12 5.41
19 8.56
30 13.51
5 2.25
5 2.25
151 68.02
71 31.98%
31  โรงเรียน บ้านสันติคาม 374
19 5.08
17 4.55
31 8.29
24 6.42
28 7.49
255 68.18
119 31.82%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 328
9 2.74
10 3.05
37 11.28
19 5.79
28 8.54
225 68.60
103 31.40%
33  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 166
6 3.61
4 2.41
17 10.24
10 6.02
13 7.83
116 69.88
50 30.12%
34  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 180
26 14.44
4 2.22
14 7.78
10 5.56
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
35  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 376
28 7.45
26 6.91
56 14.89
0 0.00
0 0.00
266 70.74
110 29.26%
36  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 549
27 4.92
35 6.38
61 11.11
15 2.73
22 4.01
389 70.86
160 29.14%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 608
76 12.50
17 2.80
79 12.99
1 0.16
0 0.00
435 71.55
173 28.45%
38  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 885
106 11.98
55 6.21
36 4.07
37 4.18
15 1.69
636 71.86
249 28.14%
39  โรงเรียนวัดมโนรม 831
23 2.77
20 2.41
63 7.58
43 5.17
83 9.99
599 72.08
232 27.92%
40  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 299
18 6.02
24 8.03
17 5.69
13 4.35
11 3.68
216 72.24
83 27.76%
41  โรงเรียน บ้านนอก 120
6 5.00
2 1.67
6 5.00
1 0.83
18 15.00
87 72.50
33 27.50%
42  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 468
35 7.48
27 5.77
59 12.61
2 0.43
2 0.43
343 73.29
125 26.71%
43  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 292
18 6.16
15 5.14
17 5.82
28 9.59
0 0.00
214 73.29
78 26.71%
44  โรงเรียนบ้านหินวง 174
13 7.47
24 13.79
6 3.45
2 1.15
1 0.57
128 73.56
46 26.44%
45  โรงเรียน บ้านขลอด 524
26 4.96
37 7.06
75 14.31
0 0.00
0 0.00
386 73.66
138 26.34%
46  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345
18 5.22
16 4.64
46 13.33
3 0.87
6 1.74
256 74.20
89 25.80%
47  โรงเรียน วัดโป่ง 475
23 4.84
29 6.11
33 6.95
14 2.95
22 4.63
354 74.53
121 25.47%
48  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 277
27 9.75
10 3.61
32 11.55
1 0.36
0 0.00
207 74.73
70 25.27%
49  โรงเรียนห้วยใหญ่ 424
21 4.95
14 3.30
23 5.42
28 6.60
21 4.95
317 74.76
107 25.24%
50  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 212
13 6.13
11 5.19
25 11.79
2 0.94
0 0.00
161 75.94
51 24.06%
51  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 625
26 4.16
11 1.76
58 9.28
16 2.56
33 5.28
481 76.96
144 23.04%
52  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 588
30 5.10
0 0.00
41 6.97
31 5.27
30 5.10
456 77.55
132 22.45%
53  โรงเรียนบ้านบางละมุง 168
8 4.76
8 4.76
2 1.19
0 0.00
19 11.31
131 77.98
37 22.02%
54  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 696
67 9.63
22 3.16
58 8.33
1 0.14
3 0.43
545 78.30
151 21.70%
55  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 952
64 6.72
0 0.00
133 13.97
0 0.00
0 0.00
755 79.31
197 20.69%
56  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 277
18 6.50
11 3.97
28 10.11
0 0.00
0 0.00
220 79.42
57 20.58%
57  โรงเรียนบ้านเขาดิน 560
42 7.50
28 5.00
38 6.79
2 0.36
3 0.54
447 79.82
113 20.18%
58  โรงเรียนวัดนาพร้าว 660
20 3.03
8 1.21
46 6.97
7 1.06
50 7.58
529 80.15
131 19.85%
59  โรงเรียน บ้านหุบบอน 187
7 3.74
3 1.60
27 14.44
0 0.00
0 0.00
150 80.21
37 19.79%
60  โรงเรียนบ้านอำเภอ 426
30 7.04
23 5.40
26 6.10
1 0.23
0 0.00
346 81.22
80 18.78%
61  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 518
7 1.35
5 0.97
48 9.27
12 2.32
21 4.05
425 82.05
93 17.95%
62  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 772
41 5.31
7 0.91
27 3.50
8 1.04
52 6.74
637 82.51
135 17.49%
63  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 591
17 2.88
16 2.71
32 5.41
0 0.00
34 5.75
492 83.25
99 16.75%
64  โรงเรียนบ้านเขาหิน 487
12 2.46
0 0.00
27 5.54
0 0.00
41 8.42
407 83.57
80 16.43%
65  โรงเรียนบ้านเนินตอง 125
1 0.80
1 0.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
66  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 155
2 1.29
3 1.94
16 10.32
2 1.29
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
67  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 420
10 2.38
10 2.38
9 2.14
6 1.43
26 6.19
359 85.48
61 14.52%
68  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 161
0 0.00
3 1.86
0 0.00
3 1.86
17 10.56
138 85.71
23 14.29%
69  โรงเรียนบ้านระเวิง 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
4 6.15
56 86.15
9 13.85%
70  โรงเรียนวัดวังหิน 198
5 2.53
4 2.02
12 6.06
4 2.02
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
71  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1642
149 9.07
49 2.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1444 87.94
198 12.06%
72  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 225
14 6.22
7 3.11
6 2.67
0 0.00
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
73  โรงเรียนวัดบ้านนา 991
5 0.50
0 0.00
71 7.16
0 0.00
15 1.51
900 90.82
91 9.18%
74  โรงเรียนวัดพระประทานพร 271
8 2.95
0 0.00
7 2.58
2 0.74
4 1.48
250 92.25
21 7.75%
75  โรงเรียน บ้านวังค้อ 341
14 4.11
0 0.00
8 2.35
0 0.00
0 0.00
319 93.55
22 6.45%
76  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 217
5 2.30
3 1.38
6 2.76
0 0.00
0 0.00
203 93.55
14 6.45%
77  โรงเรียน บ้านภูไทร 243
5 2.06
4 1.65
2 0.82
0 0.00
0 0.00
232 95.47
11 4.53%
78  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 307
2 0.65
1 0.33
3 0.98
1 0.33
0 0.00
300 97.72
7 2.28%
79  โรงเรียนบ้านทางตรง 133
0 0.00
1 0.75
2 1.50
0 0.00
0 0.00
130 97.74
3 2.26%
80  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 583
1 0.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 1.54
573 98.28
10 1.72%
81  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 144
1 0.69
0 0.00
0 0.00
1 0.69
0 0.00
142 98.61
2 1.39%

 

จำนวนนักเรียน  36,219 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,368 6.54
เตี้ย  1,609 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,354 9.26
ผอมและเตี้ย  1,833 5.06
อ้วนและเตี้ย  2,050 5.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,005 69.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,214 คน


30.96%


Powered By www.thaieducation.net