ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 65
26 40.00
15 23.08
2 3.08
19 29.23
3 4.62
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 125
13 10.40
24 19.20
12 9.60
38 30.40
38 30.40
0 0.00
125 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 98
16 16.33
24 24.49
31 31.63
14 14.29
9 9.18
4 4.08
94 95.92%
4  โรงเรียนบ้านสะโต 187
35 18.72
70 37.43
9 4.81
0 0.00
60 32.09
13 6.95
174 93.05%
5  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212
47 22.17
18 8.49
7 3.30
65 30.66
21 9.91
54 25.47
158 74.53%
6  โรงเรียนบ้านสะเอะ 410
109 26.59
136 33.17
12 2.93
30 7.32
10 2.44
113 27.56
297 72.44%
7  โรงเรียนบ้านเกะรอ 228
63 27.63
54 23.68
7 3.07
40 17.54
1 0.44
63 27.63
165 72.37%
8  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 187
30 16.04
18 9.63
6 3.21
69 36.90
12 6.42
52 27.81
135 72.19%
9  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 221
53 23.98
34 15.38
15 6.79
48 21.72
4 1.81
67 30.32
154 69.68%
10  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 188
45 23.94
40 21.28
3 1.60
25 13.30
1 0.53
74 39.36
114 60.64%
11  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 320
67 20.94
61 19.06
4 1.25
62 19.38
0 0.00
126 39.38
194 60.63%
12  โรงเรียนบ้านคูวอ 220
65 29.55
64 29.09
3 1.36
0 0.00
0 0.00
88 40.00
132 60.00%
13  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104
27 25.96
18 17.31
5 4.81
10 9.62
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
14  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 60
18 30.00
13 21.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
26 43.33
34 56.67%
15  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 739
75 10.15
66 8.93
31 4.19
141 19.08
75 10.15
351 47.50
388 52.50%
16  โรงเรียนบ้านแบหอ 216
53 24.54
60 27.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 47.69
113 52.31%
17  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 117
23 19.66
33 28.21
5 4.27
0 0.00
0 0.00
56 47.86
61 52.14%
18  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 81
6 7.41
30 37.04
0 0.00
2 2.47
2 2.47
41 50.62
40 49.38%
19  โรงเรียนวัดลำพะยา 132
29 21.97
11 8.33
25 18.94
0 0.00
0 0.00
67 50.76
65 49.24%
20  โรงเรียนบ้านรามัน 493
54 10.95
137 27.79
29 5.88
15 3.04
4 0.81
254 51.52
239 48.48%
21  โรงเรียนบ้านตาโละ 141
28 19.86
28 19.86
12 8.51
0 0.00
0 0.00
73 51.77
68 48.23%
22  โรงเรียนบ้านปงตา 153
23 15.03
28 18.30
14 9.15
7 4.58
1 0.65
80 52.29
73 47.71%
23  โรงเรียนธารแร่ 62
12 19.35
10 16.13
0 0.00
6 9.68
1 1.61
33 53.23
29 46.77%
24  โรงเรียนบ้านกือแล 151
6 3.97
43 28.48
3 1.99
13 8.61
5 3.31
81 53.64
70 46.36%
25  โรงเรียนวัดลำใหม่ 63
6 9.52
8 12.70
8 12.70
7 11.11
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
26  โรงเรียนบ้านท่าสาป 312
56 17.95
57 18.27
25 8.01
0 0.00
0 0.00
174 55.77
138 44.23%
27  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 133
25 18.80
17 12.78
1 0.75
14 10.53
0 0.00
76 57.14
57 42.86%
28  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 465
40 8.60
27 5.81
19 4.09
67 14.41
46 9.89
266 57.20
199 42.80%
29  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 83
15 18.07
12 14.46
8 9.64
0 0.00
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
30  โรงเรียนบ้านยือโระ 137
42 30.66
12 8.76
1 0.73
2 1.46
0 0.00
80 58.39
57 41.61%
31  โรงเรียนบ้านบือมัง 235
16 6.81
17 7.23
7 2.98
33 14.04
24 10.21
138 58.72
97 41.28%
32  โรงเรียนบ้านกูวา 207
32 15.46
43 20.77
1 0.48
7 3.38
2 0.97
122 58.94
85 41.06%
33  โรงเรียนบ้านบือยอง 188
30 15.96
39 20.74
8 4.26
0 0.00
0 0.00
111 59.04
77 40.96%
34  โรงเรียนบ้านวังพญา 90
21 23.33
12 13.33
3 3.33
0 0.00
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
35  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 210
30 14.29
10 4.76
2 0.95
41 19.52
0 0.00
127 60.48
83 39.52%
36  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 127
13 10.24
14 11.02
1 0.79
20 15.75
2 1.57
77 60.63
50 39.37%
37  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 107
13 12.15
18 16.82
8 7.48
2 1.87
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
38  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 214
33 15.42
38 17.76
3 1.40
6 2.80
1 0.47
133 62.15
81 37.85%
39  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 166
20 12.05
23 13.86
3 1.81
12 7.23
3 1.81
105 63.25
61 36.75%
40  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 196
12 6.12
12 6.12
6 3.06
24 12.24
18 9.18
124 63.27
72 36.73%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 126
26 20.63
18 14.29
2 1.59
0 0.00
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
42  โรงเรียนบ้านไทรงาม 135
4 2.96
40 29.63
4 2.96
1 0.74
0 0.00
86 63.70
49 36.30%
43  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 102
15 14.71
19 18.63
3 2.94
0 0.00
0 0.00
65 63.73
37 36.27%
44  โรงเรียนบ้านปุโรง 130
19 14.62
6 4.62
2 1.54
5 3.85
14 10.77
84 64.62
46 35.38%
45  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 196
39 19.90
18 9.18
4 2.04
6 3.06
0 0.00
129 65.82
67 34.18%
46  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 155
20 12.90
31 20.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
47  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 111
9 8.11
9 8.11
7 6.31
6 5.41
6 5.41
74 66.67
37 33.33%
48  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 155
12 7.74
18 11.61
2 1.29
19 12.26
0 0.00
104 67.10
51 32.90%
49  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 210
18 8.57
19 9.05
0 0.00
31 14.76
1 0.48
141 67.14
69 32.86%
50  โรงเรียนบ้านละแอ 106
16 15.09
11 10.38
7 6.60
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
51  โรงเรียนบือดองพัฒนา 145
31 21.38
14 9.66
1 0.69
0 0.00
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
52  โรงเรียนบ้านลือมุ 174
21 12.07
16 9.20
7 4.02
11 6.32
0 0.00
119 68.39
55 31.61%
53  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 167
8 4.79
7 4.19
0 0.00
36 21.56
0 0.00
116 69.46
51 30.54%
54  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 200
27 13.50
22 11.00
7 3.50
5 2.50
0 0.00
139 69.50
61 30.50%
55  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 122
8 6.56
22 18.03
7 5.74
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
56  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 198
19 9.60
22 11.11
17 8.59
0 0.00
0 0.00
140 70.71
58 29.29%
57  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 240
51 21.25
11 4.58
3 1.25
5 2.08
0 0.00
170 70.83
70 29.17%
58  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 32
2 6.25
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
59  โรงเรียนบ้านพงยือไร 138
8 5.80
22 15.94
6 4.35
1 0.72
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
60  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147
5 3.40
10 6.80
2 1.36
9 6.12
13 8.84
108 73.47
39 26.53%
61  โรงเรียนบ้านกาดือแป 83
16 19.28
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
62  โรงเรียนบ้านจำปูน 177
30 16.95
9 5.08
3 1.69
3 1.69
1 0.56
131 74.01
46 25.99%
63  โรงเรียนบ้านจือนือแร 208
12 5.77
16 7.69
3 1.44
18 8.65
5 2.40
154 74.04
54 25.96%
64  โรงเรียนบ้านตาเซะ 135
28 20.74
0 0.00
0 0.00
5 3.70
2 1.48
100 74.07
35 25.93%
65  โรงเรียนประชาอุทิศ 136
7 5.15
25 18.38
3 2.21
0 0.00
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
66  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 60
7 11.67
0 0.00
4 6.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
67  โรงเรียนบ้านบาโงย 105
8 7.62
11 10.48
4 3.81
2 1.90
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
68  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186
28 15.05
14 7.53
4 2.15
0 0.00
0 0.00
140 75.27
46 24.73%
69  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 347
42 12.10
28 8.07
15 4.32
0 0.00
0 0.00
262 75.50
85 24.50%
70  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 71
9 12.68
3 4.23
5 7.04
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
71  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1616
109 6.75
22 1.36
248 15.35
2 0.12
0 0.00
1235 76.42
381 23.58%
72  โรงเรียนบ้านสาคอ 73
14 19.18
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
73  โรงเรียนบ้านบุดี 231
18 7.79
25 10.82
6 2.60
4 1.73
0 0.00
178 77.06
53 22.94%
74  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 409
48 11.74
33 8.07
12 2.93
0 0.00
0 0.00
316 77.26
93 22.74%
75  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 120
9 7.50
12 10.00
4 3.33
2 1.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
76  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 100
3 3.00
10 10.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
77  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 91
5 5.49
13 14.29
2 2.20
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
78  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 87
6 6.90
4 4.60
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
79  โรงเรียนบ้านกาลอ 121
0 0.00
26 21.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
80  โรงเรียนบ้านต้นหยี 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
81  โรงเรียนสันติวิทยา 381
31 8.14
43 11.29
6 1.57
0 0.00
0 0.00
301 79.00
80 21.00%
82  โรงเรียนบ้านพรุ 96
10 10.42
7 7.29
3 3.13
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
83  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 147
7 4.76
7 4.76
2 1.36
10 6.80
4 2.72
117 79.59
30 20.41%
84  โรงเรียนบ้านนาเตย 98
9 9.18
7 7.14
4 4.08
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
85  โรงเรียนบ้านโฉลง 300
19 6.33
7 2.33
3 1.00
27 9.00
4 1.33
240 80.00
60 20.00%
86  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272
20 7.35
24 8.82
7 2.57
2 0.74
0 0.00
219 80.51
53 19.49%
87  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 69
6 8.70
2 2.90
2 2.90
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
88  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 210
6 2.86
17 8.10
4 1.90
7 3.33
4 1.90
172 81.90
38 18.10%
89  โรงเรียนบ้านปูลัย 100
7 7.00
10 10.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
90  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 192
20 10.42
12 6.25
1 0.52
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
91  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 623
34 5.46
39 6.26
12 1.93
20 3.21
0 0.00
518 83.15
105 16.85%
92  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 140
7 5.00
6 4.29
7 5.00
2 1.43
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
93  โรงเรียนบ้านบาโด 46
1 2.17
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
94  โรงเรียนบ้านตาสา 133
6 4.51
13 9.77
1 0.75
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
95  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 122
8 6.56
6 4.92
4 3.28
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
96  โรงเรียนบ้านยะลา 274
8 2.92
11 4.01
7 2.55
7 2.55
7 2.55
234 85.40
40 14.60%
97  โรงเรียนบ้านพร่อน 176
12 6.82
9 5.11
1 0.57
0 0.00
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 77
9 11.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
99  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 166
3 1.81
5 3.01
4 2.41
7 4.22
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
100  โรงเรียนบ้านปาโจ 171
11 6.43
0 0.00
3 1.75
0 0.00
4 2.34
153 89.47
18 10.53%
101  โรงเรียนบ้านจาหนัน 129
5 3.88
7 5.43
1 0.78
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
102  โรงเรียนบ้านเกียรติ 139
2 1.44
5 3.60
4 2.88
2 1.44
1 0.72
125 89.93
14 10.07%
103  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 63
2 3.17
3 4.76
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
104  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
5 5.75
79 90.80
8 9.20%
105  โรงเรียนบ้านมาแฮ 241
12 4.98
6 2.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
223 92.53
18 7.47%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 47
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
107  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
108  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2232
5 0.22
7 0.31
41 1.84
15 0.67
5 0.22
2159 96.73
73 3.27%
109  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
110  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านตะโละ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,108 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,351 10.63
เตี้ย  2,245 10.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  894 4.04
ผอมและเตี้ย  1,118 5.06
อ้วนและเตี้ย  420 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,080 68.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,028 คน


31.79%


Powered By www.thaieducation.net