ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 118
22 18.64
24 20.34
21 17.80
0 0.00
24 20.34
27 22.88
91 77.12%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 126
10 7.94
12 9.52
12 9.52
22 17.46
24 19.05
46 36.51
80 63.49%
3  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 448
37 8.26
24 5.36
65 14.51
67 14.96
76 16.96
179 39.96
269 60.04%
4  โรงเรียนบ้านน้ำตก 158
20 12.66
11 6.96
35 22.15
8 5.06
19 12.03
65 41.14
93 58.86%
5  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 166
19 11.45
22 13.25
33 19.88
13 7.83
8 4.82
71 42.77
95 57.23%
6  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 109
2 1.83
4 3.67
23 21.10
6 5.50
27 24.77
47 43.12
62 56.88%
7  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 160
24 15.00
34 21.25
28 17.50
5 3.13
0 0.00
69 43.13
91 56.88%
8  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 90
13 14.44
13 14.44
11 12.22
6 6.67
8 8.89
39 43.33
51 56.67%
9  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 142
17 11.97
17 11.97
26 18.31
16 11.27
1 0.70
65 45.77
77 54.23%
10  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 51
7 13.73
8 15.69
11 21.57
1 1.96
0 0.00
24 47.06
27 52.94%
11  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 273
26 9.52
30 10.99
52 19.05
14 5.13
20 7.33
131 47.99
142 52.01%
12  โรงเรียนบ้านด่านโลด 204
37 18.14
34 16.67
23 11.27
0 0.00
0 0.00
110 53.92
94 46.08%
13  โรงเรียนวัดพระเกิด 128
5 3.91
3 2.34
18 14.06
9 7.03
21 16.41
72 56.25
56 43.75%
14  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 86
13 15.12
8 9.30
15 17.44
0 0.00
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
15  โรงเรียนวัดควนเผยอ 152
23 15.13
32 21.05
6 3.95
0 0.00
0 0.00
91 59.87
61 40.13%
16  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 155
21 13.55
6 3.87
26 16.77
2 1.29
1 0.65
99 63.87
56 36.13%
17  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 150
9 6.00
8 5.33
10 6.67
14 9.33
10 6.67
99 66.00
51 34.00%
18  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 320
36 11.25
14 4.38
37 11.56
21 6.56
0 0.00
212 66.25
108 33.75%
19  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 99
8 8.08
3 3.03
18 18.18
4 4.04
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
20  โรงเรียนวัดปลักปอม 46
6 13.04
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
21  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 117
21 17.95
9 7.69
4 3.42
0 0.00
4 3.42
79 67.52
38 32.48%
22  โรงเรียนวัดฝาละมี 83
10 12.05
4 4.82
11 13.25
0 0.00
1 1.20
57 68.67
26 31.33%
23  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 78
15 19.23
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
24  โรงเรียนบ้านวังปริง 93
4 4.30
7 7.53
10 10.75
5 5.38
2 2.15
65 69.89
28 30.11%
25  โรงเรียนบ้านควนยวน 280
10 3.57
14 5.00
11 3.93
24 8.57
25 8.93
196 70.00
84 30.00%
26  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 136
26 19.12
5 3.68
3 2.21
5 3.68
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
27  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 221
3 1.36
7 3.17
18 8.14
10 4.52
25 11.31
158 71.49
63 28.51%
28  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 220
14 6.36
15 6.82
6 2.73
16 7.27
11 5.00
158 71.82
62 28.18%
29  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 490
14 2.86
25 5.10
90 18.37
7 1.43
2 0.41
352 71.84
138 28.16%
30  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 65
8 12.31
6 9.23
4 6.15
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
31  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 122
11 9.02
10 8.20
10 8.20
2 1.64
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
32  โรงเรียนวัดหวัง 141
3 2.13
10 7.09
23 16.31
1 0.71
1 0.71
103 73.05
38 26.95%
33  โรงเรียนบ้านควนแหวง 235
18 7.66
10 4.26
28 11.91
6 2.55
0 0.00
173 73.62
62 26.38%
34  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 342
34 9.94
42 12.28
14 4.09
0 0.00
0 0.00
252 73.68
90 26.32%
35  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 291
12 4.12
13 4.47
30 10.31
15 5.15
5 1.72
216 74.23
75 25.77%
36  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 63
6 9.52
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
37  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 67
8 11.94
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
38  โรงเรียนวัดหัวควน 186
17 9.14
0 0.00
30 16.13
0 0.00
0 0.00
139 74.73
47 25.27%
39  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 157
16 10.19
9 5.73
13 8.28
1 0.64
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
40  โรงเรียนวัดบางขวน 154
2 1.30
5 3.25
9 5.84
7 4.55
14 9.09
117 75.97
37 24.03%
41  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 154
10 6.49
7 4.55
19 12.34
1 0.65
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 134
2 1.49
0 0.00
30 22.39
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
43  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 140
6 4.29
5 3.57
16 11.43
3 2.14
3 2.14
107 76.43
33 23.57%
44  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 917
45 4.91
34 3.71
134 14.61
0 0.00
2 0.22
702 76.55
215 23.45%
45  โรงเรียนบ้านคู 146
7 4.79
6 4.11
11 7.53
6 4.11
4 2.74
112 76.71
34 23.29%
46  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 96
6 6.25
4 4.17
11 11.46
1 1.04
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
47  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 184
4 2.17
9 4.89
27 14.67
1 0.54
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
48  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 36
3 8.33
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
49  โรงเรียนบ้านทอนตรน 295
11 3.73
13 4.41
23 7.80
10 3.39
7 2.37
231 78.31
64 21.69%
50  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 625
36 5.76
40 6.40
59 9.44
0 0.00
0 0.00
490 78.40
135 21.60%
51  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 66
0 0.00
2 3.03
7 10.61
5 7.58
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
52  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
53  โรงเรียนวัดท่าควาย 107
5 4.67
4 3.74
13 12.15
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
54  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 264
42 15.91
9 3.41
3 1.14
0 0.00
0 0.00
210 79.55
54 20.45%
55  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 191
5 2.62
6 3.14
27 14.14
1 0.52
0 0.00
152 79.58
39 20.42%
56  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 75
6 8.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
57  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 106
5 4.72
6 5.66
8 7.55
2 1.89
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 106
5 4.72
5 4.72
11 10.38
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
59  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 96
10 10.42
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
60  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 305
16 5.25
12 3.93
29 9.51
0 0.00
0 0.00
248 81.31
57 18.69%
61  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 49
5 10.20
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
62  โรงเรียนบ้านพน 159
10 6.29
0 0.00
19 11.95
0 0.00
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
63  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 143
13 9.09
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
64  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 161
12 7.45
8 4.97
9 5.59
0 0.00
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
65  โรงเรียนปากพะยูน 100
7 7.00
2 2.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
66  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 95
16 16.84
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
67  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 274
16 5.84
13 4.74
12 4.38
5 1.82
3 1.09
225 82.12
49 17.88%
68  โรงเรียนบ้านแหลม 109
5 4.59
4 3.67
2 1.83
6 5.50
2 1.83
90 82.57
19 17.43%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 52
4 7.69
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
70  โรงเรียนบ้านท่าลาด 240
7 2.92
7 2.92
27 11.25
0 0.00
0 0.00
199 82.92
41 17.08%
71  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 141
6 4.26
9 6.38
9 6.38
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
72  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 345
30 8.70
8 2.32
19 5.51
0 0.00
0 0.00
288 83.48
57 16.52%
74  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 182
23 12.64
1 0.55
6 3.30
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
75  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
76  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 108
0 0.00
4 3.70
4 3.70
9 8.33
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
77  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 153
10 6.54
6 3.92
8 5.23
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
78  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 102
4 3.92
4 3.92
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
79  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 134
4 2.99
6 4.48
10 7.46
1 0.75
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
80  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 204
11 5.39
4 1.96
16 7.84
0 0.00
0 0.00
173 84.80
31 15.20%
81  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 179
3 1.68
4 2.23
7 3.91
4 2.23
9 5.03
152 84.92
27 15.08%
82  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 127
0 0.00
2 1.57
17 13.39
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
83  โรงเรียนบ้านหนองธง 361
21 5.82
8 2.22
19 5.26
6 1.66
0 0.00
307 85.04
54 14.96%
84  โรงเรียนบ้านบางมวง 134
2 1.49
2 1.49
15 11.19
1 0.75
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
85  โรงเรียนวัดนาปะขอ 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
86  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 74
6 8.11
2 2.70
2 2.70
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
87  โรงเรียนวัดปัณณาราม 74
7 9.46
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
88  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 416
21 5.05
22 5.29
17 4.09
1 0.24
0 0.00
355 85.34
61 14.66%
89  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 265
10 3.77
3 1.13
22 8.30
3 1.13
0 0.00
227 85.66
38 14.34%
90  โรงเรียนบ้านท่าวา 70
4 5.71
4 5.71
2 2.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
91  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 99
0 0.00
1 1.01
11 11.11
1 1.01
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
92  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 163
15 9.20
4 2.45
4 2.45
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
93  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 216
14 6.48
4 1.85
10 4.63
0 0.00
0 0.00
188 87.04
28 12.96%
94  โรงเรียนบ้านปากพล 85
7 8.24
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
95  โรงเรียนบ้านเทพราช 119
4 3.36
6 5.04
2 1.68
3 2.52
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
96  โรงเรียนวัดไทรพอน 112
5 4.46
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
97  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 145
9 6.21
9 6.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
98  โรงเรียนบ้านโคกทราย 113
6 5.31
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
99  โรงเรียนวัดโรจนาราม 67
1 1.49
3 4.48
3 4.48
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
100  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 143
4 2.80
0 0.00
10 6.99
2 1.40
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
101  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 240
7 2.92
4 1.67
11 4.58
4 1.67
0 0.00
214 89.17
26 10.83%
102  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 123
0 0.00
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
103  โรงเรียนบ้านต้นสน 95
3 3.16
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
104  โรงเรียนบ้านโคกสัก 234
5 2.14
6 2.56
13 5.56
0 0.00
0 0.00
210 89.74
24 10.26%
105  โรงเรียนวัดลอน 180
4 2.22
1 0.56
12 6.67
1 0.56
0 0.00
162 90.00
18 10.00%
106  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 231
5 2.16
4 1.73
13 5.63
1 0.43
0 0.00
208 90.04
23 9.96%
107  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 123
5 4.07
2 1.63
5 4.07
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
108  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 157
4 2.55
3 1.91
6 3.82
2 1.27
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
109  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
110  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 162
2 1.23
0 0.00
7 4.32
0 0.00
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
111  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 58
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
112  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.62
62 95.38
3 4.62%
113  โรงเรียนวัดโตนด 61
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
114  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,580 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,204 6.48
เตี้ย  877 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,691 9.10
ผอมและเตี้ย  396 2.13
อ้วนและเตี้ย  364 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,048 75.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,532 คน


24.39%


Powered By www.thaieducation.net