ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 56
15 26.79
15 26.79
3 5.36
7 12.50
1 1.79
15 26.79
41 73.21%
2  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 358
47 13.13
77 21.51
42 11.73
47 13.13
42 11.73
103 28.77
255 71.23%
3  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 161
21 13.04
33 20.50
3 1.86
54 33.54
3 1.86
47 29.19
114 70.81%
4  โรงเรียนบ้านลําลอง 355
130 36.62
108 30.42
4 1.13
4 1.13
0 0.00
109 30.70
246 69.30%
5  โรงเรียนบ้านโคกกอ 107
23 21.50
21 19.63
24 22.43
0 0.00
0 0.00
39 36.45
68 63.55%
6  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116
5 4.31
13 11.21
20 17.24
18 15.52
17 14.66
43 37.07
73 62.93%
7  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 400
5 1.25
49 12.25
29 7.25
98 24.50
55 13.75
164 41.00
236 59.00%
8  โรงเรียนบ้านท่า 285
17 5.96
52 18.25
23 8.07
23 8.07
48 16.84
122 42.81
163 57.19%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 28
5 17.86
2 7.14
0 0.00
7 25.00
2 7.14
12 42.86
16 57.14%
10  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 74
14 18.92
16 21.62
5 6.76
3 4.05
3 4.05
33 44.59
41 55.41%
11  โรงเรียนบ้านป่ากอ 139
21 15.11
17 12.23
23 16.55
12 8.63
2 1.44
64 46.04
75 53.96%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 51
1 1.96
2 3.92
11 21.57
3 5.88
10 19.61
24 47.06
27 52.94%
13  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 222
45 20.27
24 10.81
12 5.41
24 10.81
12 5.41
105 47.30
117 52.70%
14  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 161
16 9.94
22 13.66
15 9.32
10 6.21
19 11.80
79 49.07
82 50.93%
15  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 67
6 8.96
8 11.94
8 11.94
8 11.94
4 5.97
33 49.25
34 50.75%
16  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772
161 9.09
118 6.66
415 23.42
148 8.35
56 3.16
874 49.32
898 50.68%
17  โรงเรียนบ้านสม็อง 132
21 15.91
31 23.48
10 7.58
4 3.03
0 0.00
66 50.00
66 50.00%
18  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 135
11 8.15
17 12.59
0 0.00
39 28.89
0 0.00
68 50.37
67 49.63%
19  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 124
13 10.48
10 8.06
0 0.00
0 0.00
36 29.03
65 52.42
59 47.58%
20  โรงเรียนบ้านทับยาง 379
88 23.22
85 22.43
7 1.85
0 0.00
0 0.00
199 52.51
180 47.49%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 84
18 21.43
18 21.43
2 2.38
0 0.00
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
22  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 102
11 10.78
6 5.88
18 17.65
2 1.96
9 8.82
56 54.90
46 45.10%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 226
33 14.60
15 6.64
9 3.98
18 7.96
26 11.50
125 55.31
101 44.69%
24  โรงเรียนบ้านโคกตก 265
13 4.91
40 15.09
7 2.64
21 7.92
36 13.58
148 55.85
117 44.15%
25  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 124
9 7.26
22 17.74
3 2.42
19 15.32
1 0.81
70 56.45
54 43.55%
26  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 195
14 7.18
26 13.33
9 4.62
23 11.79
12 6.15
111 56.92
84 43.08%
27  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138
12 8.70
25 18.12
10 7.25
12 8.70
0 0.00
79 57.25
59 42.75%
28  โรงเรียนบ้านแม่ที 419
22 5.25
42 10.02
16 3.82
70 16.71
28 6.68
241 57.52
178 42.48%
29  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 85
8 9.41
2 2.35
9 10.59
4 4.71
13 15.29
49 57.65
36 42.35%
30  โรงเรียนบ้านปากช่อง 43
2 4.65
2 4.65
8 18.60
3 6.98
3 6.98
25 58.14
18 41.86%
31  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 276
40 14.49
37 13.41
8 2.90
21 7.61
5 1.81
165 59.78
111 40.22%
32  โรงเรียนบ้านฉลุง 190
22 11.58
12 6.32
17 8.95
9 4.74
15 7.89
115 60.53
75 39.47%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 113
13 11.50
13 11.50
13 11.50
5 4.42
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
34  โรงเรียนบ้านลำไพล 304
20 6.58
13 4.28
15 4.93
33 10.86
37 12.17
186 61.18
118 38.82%
35  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 148
13 8.78
36 24.32
2 1.35
6 4.05
0 0.00
91 61.49
57 38.51%
36  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 217
24 11.06
7 3.23
29 13.36
11 5.07
12 5.53
134 61.75
83 38.25%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 149
20 13.42
3 2.01
11 7.38
12 8.05
10 6.71
93 62.42
56 37.58%
38  โรงเรียนบ้านโหนด 99
18 18.18
8 8.08
3 3.03
7 7.07
1 1.01
62 62.63
37 37.37%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 159
12 7.55
10 6.29
9 5.66
15 9.43
13 8.18
100 62.89
59 37.11%
40  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 126
9 7.14
8 6.35
3 2.38
17 13.49
9 7.14
80 63.49
46 36.51%
41  โรงเรียนบ้านป่าโอน 251
35 13.94
38 15.14
7 2.79
6 2.39
5 1.99
160 63.75
91 36.25%
42  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 310
33 10.65
54 17.42
9 2.90
9 2.90
7 2.26
198 63.87
112 36.13%
43  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 139
19 13.67
16 11.51
6 4.32
9 6.47
0 0.00
89 64.03
50 35.97%
44  โรงเรียนบ้านนาจวก 161
17 10.56
20 12.42
1 0.62
19 11.80
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
45  โรงเรียนมหิดล 118
18 15.25
0 0.00
9 7.63
0 0.00
14 11.86
77 65.25
41 34.75%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 130
14 10.77
15 11.54
4 3.08
12 9.23
0 0.00
85 65.38
45 34.62%
47  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 131
11 8.40
15 11.45
13 9.92
5 3.82
1 0.76
86 65.65
45 34.35%
48  โรงเรียนชาติตระการโกศล 50
6 12.00
2 4.00
0 0.00
5 10.00
4 8.00
33 66.00
17 34.00%
49  โรงเรียนบ้านระตะ 93
4 4.30
9 9.68
12 12.90
6 6.45
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
50  โรงเรียนบ้านเทพา 556
32 5.76
18 3.24
89 16.01
18 3.24
28 5.04
371 66.73
185 33.27%
51  โรงเรียนบ้านคลองขุด 132
21 15.91
12 9.09
7 5.30
2 1.52
1 0.76
89 67.42
43 32.58%
52  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 128
6 4.69
8 6.25
1 0.78
14 10.94
11 8.59
88 68.75
40 31.25%
53  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 170
15 8.82
21 12.35
4 2.35
13 7.65
0 0.00
117 68.82
53 31.18%
54  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 154
8 5.19
9 5.84
23 14.94
4 2.60
4 2.60
106 68.83
48 31.17%
55  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 77
5 6.49
7 9.09
0 0.00
12 15.58
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
56  โรงเรียน บ้านกระอาน 199
16 8.04
31 15.58
4 2.01
7 3.52
4 2.01
137 68.84
62 31.16%
57  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 275
21 7.64
23 8.36
16 5.82
24 8.73
1 0.36
190 69.09
85 30.91%
58  โรงเรียนบ้านควนตานี 234
17 7.26
24 10.26
10 4.27
20 8.55
1 0.43
162 69.23
72 30.77%
59  โรงเรียนบ้านบาโหย 435
18 4.14
100 22.99
13 2.99
0 0.00
0 0.00
304 69.89
131 30.11%
60  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 227
22 9.69
11 4.85
31 13.66
4 1.76
0 0.00
159 70.04
68 29.96%
61  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 315
9 2.86
7 2.22
34 10.79
16 5.08
27 8.57
222 70.48
93 29.52%
62  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 143
14 9.79
10 6.99
11 7.69
7 4.90
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
63  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 150
14 9.33
13 8.67
15 10.00
2 1.33
0 0.00
106 70.67
44 29.33%
64  โรงเรียนบ้านตูหยง 82
4 4.88
6 7.32
9 10.98
4 4.88
1 1.22
58 70.73
24 29.27%
65  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 220
19 8.64
17 7.73
12 5.45
14 6.36
2 0.91
156 70.91
64 29.09%
66  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 251
20 7.97
16 6.37
31 12.35
0 0.00
6 2.39
178 70.92
73 29.08%
67  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 174
14 8.05
23 13.22
2 1.15
11 6.32
0 0.00
124 71.26
50 28.74%
68  โรงเรียนสะบ้าย้อย 992
75 7.56
36 3.63
47 4.74
80 8.06
47 4.74
707 71.27
285 28.73%
69  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 42
6 14.29
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
70  โรงเรียนบ้านลำเปา 222
25 11.26
22 9.91
7 3.15
7 3.15
2 0.90
159 71.62
63 28.38%
71  โรงเรียนบ้านคูหา 282
20 7.09
10 3.55
31 10.99
16 5.67
3 1.06
202 71.63
80 28.37%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 224
12 5.36
17 7.59
24 10.71
0 0.00
10 4.46
161 71.88
63 28.13%
73  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 805
83 10.31
25 3.11
29 3.60
65 8.07
23 2.86
580 72.05
225 27.95%
74  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 122
19 15.57
1 0.82
8 6.56
3 2.46
3 2.46
88 72.13
34 27.87%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 574
50 8.71
36 6.27
37 6.45
22 3.83
14 2.44
415 72.30
159 27.70%
76  โรงเรียนบ้านวังบวบ 76
13 17.11
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
77  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 58
6 10.34
5 8.62
5 8.62
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
78  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 696
35 5.03
34 4.89
45 6.47
31 4.45
45 6.47
506 72.70
190 27.30%
79  โรงเรียนบ้านลำชิง 267
11 4.12
11 4.12
10 3.75
21 7.87
19 7.12
195 73.03
72 26.97%
80  โรงเรียนบ้านลางา 388
46 11.86
33 8.51
16 4.12
9 2.32
0 0.00
284 73.20
104 26.80%
81  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 109
1 0.92
6 5.50
4 3.67
12 11.01
6 5.50
80 73.39
29 26.61%
82  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 410
105 25.61
0 0.00
4 0.98
0 0.00
0 0.00
301 73.41
109 26.59%
83  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 301
16 5.32
15 4.98
21 6.98
16 5.32
12 3.99
221 73.42
80 26.58%
84  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61
10 16.39
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
85  โรงเรียนบ้านม้างอน 180
24 13.33
20 11.11
3 1.67
0 0.00
0 0.00
133 73.89
47 26.11%
86  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 177
20 11.30
10 5.65
11 6.21
4 2.26
1 0.56
131 74.01
46 25.99%
87  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 106
11 10.38
15 14.15
0 0.00
1 0.94
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
88  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
8 5.63
9 6.34
5 3.52
9 6.34
5 3.52
106 74.65
36 25.35%
89  โรงเรียนบ้านท่าไทร 115
8 6.96
4 3.48
3 2.61
7 6.09
7 6.09
86 74.78
29 25.22%
90  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 127
9 7.09
8 6.30
9 7.09
3 2.36
3 2.36
95 74.80
32 25.20%
91  โรงเรียนบ้านนา 1205
73 6.06
35 2.90
43 3.57
84 6.97
66 5.48
904 75.02
301 24.98%
92  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 133
3 2.26
4 3.01
4 3.01
12 9.02
9 6.77
101 75.94
32 24.06%
93  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 42
3 7.14
6 14.29
0 0.00
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
94  โรงเรียนบ้านควนหมาก 207
20 9.66
0 0.00
9 4.35
9 4.35
11 5.31
158 76.33
49 23.67%
95  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 132
19 14.39
1 0.76
11 8.33
0 0.00
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
96  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 389
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 15.17
31 7.97
299 76.86
90 23.14%
97  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83
9 10.84
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
98  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
9 7.56
6 5.04
0 0.00
9 7.56
92 77.31
27 22.69%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 84
8 9.52
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
100  โรงเรียนบ้านแค 208
17 8.17
6 2.88
24 11.54
0 0.00
0 0.00
161 77.40
47 22.60%
101  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 122
8 6.56
8 6.56
4 3.28
6 4.92
1 0.82
95 77.87
27 22.13%
102  โรงเรียนวัดประจ่า 223
22 9.87
15 6.73
12 5.38
0 0.00
0 0.00
174 78.03
49 21.97%
103  โรงเรียน วัดคลองยอ 311
9 2.89
9 2.89
26 8.36
24 7.72
0 0.00
243 78.14
68 21.86%
104  โรงเรียนบ้านประกอบ 194
12 6.19
3 1.55
26 13.40
1 0.52
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
105  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
106  โรงเรียนบ้านล่องควน 250
12 4.80
12 4.80
14 5.60
11 4.40
4 1.60
197 78.80
53 21.20%
107  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 133
13 9.77
7 5.26
4 3.01
1 0.75
3 2.26
105 78.95
28 21.05%
108  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 96
1 1.04
5 5.21
8 8.33
5 5.21
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
109  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82
2 2.44
1 1.22
13 15.85
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
110  โรงเรียนบ้านสุโสะ 309
26 8.41
19 6.15
4 1.29
10 3.24
5 1.62
245 79.29
64 20.71%
111  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 193
3 1.55
5 2.59
28 14.51
3 1.55
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
112  โรงเรียนบ้านเลียบ 117
3 2.56
3 2.56
4 3.42
6 5.13
7 5.98
94 80.34
23 19.66%
113  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 247
7 2.83
5 2.02
14 5.67
12 4.86
10 4.05
199 80.57
48 19.43%
114  โรงเรียนบ้านมุนี 147
14 9.52
12 8.16
2 1.36
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
115  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1181
36 3.05
21 1.78
97 8.21
51 4.32
15 1.27
961 81.37
220 18.63%
116  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 76
0 0.00
0 0.00
4 5.26
3 3.95
7 9.21
62 81.58
14 18.42%
117  โรงเรียนบ้านโคกม้า 109
6 5.50
9 8.26
5 4.59
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
118  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
119  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 177
14 7.91
3 1.69
5 2.82
3 1.69
7 3.95
145 81.92
32 18.08%
120  โรงเรียนบ้านป่าชิง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
4 6.56
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
121  โรงเรียนเหมืองควนกรด 39
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
122  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 45
2 4.44
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
123  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 107
9 8.41
6 5.61
4 3.74
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
124  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 181
6 3.31
7 3.87
4 2.21
11 6.08
4 2.21
149 82.32
32 17.68%
125  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 91
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 10.99
75 82.42
16 17.58%
126  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 344
18 5.23
16 4.65
9 2.62
17 4.94
0 0.00
284 82.56
60 17.44%
127  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 86
5 5.81
4 4.65
4 4.65
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
128  โรงเรียนบ้านพรุหวา 347
15 4.32
16 4.61
10 2.88
11 3.17
8 2.31
287 82.71
60 17.29%
129  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 182
15 8.24
4 2.20
8 4.40
3 1.65
1 0.55
151 82.97
31 17.03%
130  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 124
3 2.42
1 0.81
5 4.03
10 8.06
2 1.61
103 83.06
21 16.94%
131  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 130
8 6.15
4 3.08
8 6.15
1 0.77
1 0.77
108 83.08
22 16.92%
132  โรงเรียนบ้านปากบาง 226
17 7.52
0 0.00
21 9.29
0 0.00
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
133  โรงเรียนบ้านม่วง 205
12 5.85
17 8.29
5 2.44
0 0.00
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
134  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91
4 4.40
4 4.40
3 3.30
4 4.40
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
135  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 211
19 9.00
4 1.90
4 1.90
4 1.90
3 1.42
177 83.89
34 16.11%
136  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 144
9 6.25
0 0.00
6 4.17
0 0.00
8 5.56
121 84.03
23 15.97%
137  โรงเรียนบ้านพังลา 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 121
9 7.44
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
139  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 64
3 4.69
1 1.56
1 1.56
5 7.81
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
140  โรงเรียนบ้านนนท์ 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
141  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 73
4 5.48
5 6.85
2 2.74
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
142  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
143  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 208
2 0.96
17 8.17
12 5.77
0 0.00
0 0.00
177 85.10
31 14.90%
144  โรงเรียนวัดปริก 95
4 4.21
4 4.21
6 6.32
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
145  โรงเรียนวัดห้วยคู 123
11 8.94
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
146  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 105
5 4.76
6 5.71
4 3.81
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
147  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 218
10 4.59
8 3.67
12 5.50
1 0.46
0 0.00
187 85.78
31 14.22%
148  โรงเรียนบ้านพรุชิง 157
15 9.55
2 1.27
1 0.64
4 2.55
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
149  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
150  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
151  โรงเรียนบ้านกะทิง 254
2 0.79
12 4.72
0 0.00
13 5.12
7 2.76
220 86.61
34 13.39%
152  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 112
3 2.68
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
153  โรงเรียนบ้านหัวถนน 127
6 4.72
4 3.15
7 5.51
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
154  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 115
3 2.61
6 5.22
4 3.48
2 1.74
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
155  โรงเรียนบ้านป่างาม 220
7 3.18
15 6.82
6 2.73
0 0.00
0 0.00
192 87.27
28 12.73%
156  โรงเรียนบ้านทับโกบ 103
2 1.94
5 4.85
4 3.88
2 1.94
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
157  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 115
7 6.09
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
158  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143
5 3.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 8.39
126 88.11
17 11.89%
159  โรงเรียนบ้านทรายขาว 224
3 1.34
15 6.70
5 2.23
2 0.89
1 0.45
198 88.39
26 11.61%
160  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 69
5 7.25
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
161  โรงเรียนบ้านพอบิด 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
162  โรงเรียนบ้านนาปรัง 247
5 2.02
0 0.00
0 0.00
4 1.62
19 7.69
219 88.66
28 11.34%
163  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 179
4 2.23
4 2.23
6 3.35
3 1.68
3 1.68
159 88.83
20 11.17%
164  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 144
5 3.47
6 4.17
0 0.00
4 2.78
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
165  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 144
4 2.78
5 3.47
4 2.78
1 0.69
1 0.69
129 89.58
15 10.42%
166  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 119
1 0.84
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
167  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 246
1 0.41
2 0.81
0 0.00
21 8.54
0 0.00
222 90.24
24 9.76%
168  โรงเรียนวัดนาปรือ 79
3 3.80
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
169  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 226
11 4.87
5 2.21
4 1.77
0 0.00
0 0.00
206 91.15
20 8.85%
170  โรงเรียน บ้านโมย 181
5 2.76
5 2.76
6 3.31
0 0.00
0 0.00
165 91.16
16 8.84%
171  โรงเรียนบ้านแพร้ว 94
4 4.26
3 3.19
1 1.06
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
172  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 244
5 2.05
4 1.64
7 2.87
2 0.82
2 0.82
224 91.80
20 8.20%
173  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 86
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 246
12 4.88
0 0.00
4 1.63
0 0.00
4 1.63
226 91.87
20 8.13%
175  โรงเรียนวัดช่องเขา 126
2 1.59
0 0.00
6 4.76
1 0.79
1 0.79
116 92.06
10 7.94%
176  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 157
2 1.27
0 0.00
3 1.91
3 1.91
3 1.91
146 92.99
11 7.01%
177  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 112
0 0.00
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
178  โรงเรียนบ้านตาแปด 82
1 1.22
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
179  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
180  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 70
2 2.86
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
181  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 93
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
182  โรงเรียนบ้านพรุตู 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
183  โรงเรียนวัดวังไทร 324
2 0.62
1 0.31
10 3.09
1 0.31
2 0.62
308 95.06
16 4.94%
184  โรงเรียนบ้านป็อง 120
0 0.00
1 0.83
4 3.33
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
185  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 104
0 0.00
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
186  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 79
2 2.53
0 0.00
1 1.27
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
187  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
1 1.67
58 96.67
2 3.33%
188  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 195
3 1.54
0 0.00
0 0.00
1 0.51
2 1.03
189 96.92
6 3.08%
189  โรงเรียนบ้านสะกอม 199
1 0.50
2 1.01
0 0.00
2 1.01
1 0.50
193 96.98
6 3.02%
190  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 877
7 0.80
8 0.91
11 1.25
0 0.00
0 0.00
851 97.04
26 2.96%
191  โรงเรียนบ้านเคลียง 176
0 0.00
0 0.00
5 2.84
0 0.00
0 0.00
171 97.16
5 2.84%
192  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านแซะ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,891 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,742 7.24
เตี้ย  2,381 6.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,266 5.98
ผอมและเตี้ย  1,819 4.80
อ้วนและเตี้ย  1,142 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,541 72.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,350 คน


27.32%


Powered By www.thaieducation.net