ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22
4 18.18
5 22.73
13 59.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนวัดใหญ่ 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53
10 18.87
1 1.89
10 18.87
11 20.75
14 26.42
7 13.21
46 86.79%
4  โรงเรียนบ้านควนจง 117
18 15.38
0 0.00
63 53.85
0 0.00
0 0.00
36 30.77
81 69.23%
5  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57
11 19.30
14 24.56
6 10.53
6 10.53
2 3.51
18 31.58
39 68.42%
6  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333
31 9.31
32 9.61
48 14.41
59 17.72
57 17.12
106 31.83
227 68.17%
7  โรงเรียนวัดประดู่ 76
19 25.00
12 15.79
8 10.53
6 7.89
4 5.26
27 35.53
49 64.47%
8  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150
18 12.00
14 9.33
19 12.67
14 9.33
21 14.00
64 42.67
86 57.33%
9  โรงเรียนบ้านกลาง 208
48 23.08
34 16.35
10 4.81
18 8.65
6 2.88
92 44.23
116 55.77%
10  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167
10 5.99
12 7.19
23 13.77
21 12.57
26 15.57
75 44.91
92 55.09%
11  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151
9 5.96
6 3.97
23 15.23
15 9.93
29 19.21
69 45.70
82 54.30%
12  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143
17 11.89
9 6.29
30 20.98
6 4.20
14 9.79
67 46.85
76 53.15%
13  โรงเรียนวิเชียรชม 2119
144 6.80
64 3.02
396 18.69
208 9.82
278 13.12
1029 48.56
1090 51.44%
14  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53
8 15.09
4 7.55
14 26.42
1 1.89
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
15  โรงเรียนวัดชะแล้ 219
32 14.61
28 12.79
10 4.57
28 12.79
8 3.65
113 51.60
106 48.40%
16  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176
27 15.34
20 11.36
23 13.07
12 6.82
1 0.57
93 52.84
83 47.16%
17  โรงเรียนวัดดีหลวง 110
10 9.09
7 6.36
7 6.36
17 15.45
10 9.09
59 53.64
51 46.36%
18  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124
9 7.26
4 3.23
18 14.52
13 10.48
11 8.87
69 55.65
55 44.35%
19  โรงเรียนวัดพังยาง 33
0 0.00
3 9.09
3 9.09
8 24.24
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
20  โรงเรียนวัดสามกอง 74
9 12.16
3 4.05
19 25.68
0 0.00
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
21  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80
4 5.00
6 7.50
12 15.00
9 11.25
2 2.50
47 58.75
33 41.25%
22  โรงเรียนวัดท่าหิน 154
21 13.64
13 8.44
8 5.19
13 8.44
3 1.95
96 62.34
58 37.66%
23  โรงเรียนวัดวาส 80
8 10.00
7 8.75
4 5.00
7 8.75
4 5.00
50 62.50
30 37.50%
24  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62
6 9.68
6 9.68
8 12.90
3 4.84
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
25  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258
25 9.69
22 8.53
38 14.73
10 3.88
0 0.00
163 63.18
95 36.82%
26  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39
5 12.82
2 5.13
3 7.69
2 5.13
2 5.13
25 64.10
14 35.90%
27  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
5 6.58
1 1.32
20 26.32
1 1.32
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
28  โรงเรียนบ้านขนุน 209
7 3.35
22 10.53
10 4.78
26 12.44
8 3.83
136 65.07
73 34.93%
29  โรงเรียนวัดมหาการ 49
9 18.37
4 8.16
4 8.16
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
30  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99
9 9.09
9 9.09
15 15.15
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
31  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94
11 11.70
0 0.00
20 21.28
0 0.00
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
32  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105
18 17.14
7 6.67
9 8.57
0 0.00
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
33  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420
40 9.52
35 8.33
38 9.05
23 5.48
0 0.00
284 67.62
136 32.38%
34  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573
61 10.65
41 7.16
36 6.28
27 4.71
17 2.97
391 68.24
182 31.76%
35  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101
10 9.90
0 0.00
22 21.78
0 0.00
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
36  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313
43 13.74
0 0.00
56 17.89
0 0.00
0 0.00
214 68.37
99 31.63%
37  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388
17 4.38
27 6.96
23 5.93
27 6.96
28 7.22
266 68.56
122 31.44%
38  โรงเรียนวัดแจ้ง 70
3 4.29
10 14.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
39  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166
25 15.06
3 1.81
18 10.84
5 3.01
0 0.00
115 69.28
51 30.72%
40  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46
10 21.74
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
41  โรงเรียนวัดสามี 84
4 4.76
3 3.57
12 14.29
6 7.14
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
42  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190
19 10.00
15 7.89
20 10.53
0 0.00
0 0.00
136 71.58
54 28.42%
43  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337
31 9.20
25 7.42
13 3.86
25 7.42
0 0.00
243 72.11
94 27.89%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106
1 0.94
1 0.94
20 18.87
2 1.89
5 4.72
77 72.64
29 27.36%
45  โรงเรียนวัดขนุน 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
7 10.00
3 4.29
51 72.86
19 27.14%
46  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139
14 10.07
2 1.44
15 10.79
0 0.00
6 4.32
102 73.38
37 26.62%
47  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83
6 7.23
1 1.20
6 7.23
6 7.23
3 3.61
61 73.49
22 26.51%
48  โรงเรียนวัดสนามไชย 102
11 10.78
7 6.86
2 1.96
5 4.90
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
49  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42
3 7.14
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131
24 18.32
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
51  โรงเรียนวัดประตูไชย 106
7 6.60
4 3.77
11 10.38
5 4.72
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
52  โรงเรียนวัดกลาง 242
17 7.02
16 6.61
28 11.57
0 0.00
0 0.00
181 74.79
61 25.21%
53  โรงเรียนวัดปะโอ 262
9 3.44
4 1.53
35 13.36
13 4.96
5 1.91
196 74.81
66 25.19%
54  โรงเรียนวัดโพธาราม 108
5 4.63
3 2.78
10 9.26
5 4.63
4 3.70
81 75.00
27 25.00%
55  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139
12 8.63
1 0.72
21 15.11
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
56  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218
14 6.42
15 6.88
12 5.50
12 5.50
0 0.00
165 75.69
53 24.31%
57  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
7 6.19
3 2.65
86 76.11
27 23.89%
58  โรงเรียนวัดประเจียก 129
8 6.20
6 4.65
6 4.65
6 4.65
4 3.10
99 76.74
30 23.26%
59  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86
4 4.65
6 6.98
10 11.63
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
60  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91
3 3.30
2 2.20
5 5.49
6 6.59
5 5.49
70 76.92
21 23.08%
61  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83
4 4.82
6 7.23
8 9.64
1 1.20
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
62  โรงเรียนบ้านบางไหน 94
3 3.19
6 6.38
11 11.70
1 1.06
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
63  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
3 3.95
3 3.95
60 78.95
16 21.05%
64  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382
28 7.33
29 7.59
12 3.14
7 1.83
3 0.79
303 79.32
79 20.68%
65  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34
1 2.94
1 2.94
4 11.76
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
66  โรงเรียนวัดจาก 59
7 11.86
2 3.39
3 5.08
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
67  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79
8 10.13
0 0.00
0 0.00
8 10.13
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
68  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
69  โรงเรียนวัดบางเขียด 140
17 12.14
1 0.71
10 7.14
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
70  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85
7 8.24
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
71  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115
14 12.17
0 0.00
5 4.35
4 3.48
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
72  โรงเรียนบ้านชะแม 66
6 9.09
2 3.03
3 4.55
1 1.52
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
73  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
5 4.63
3 2.78
13 12.04
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
74  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
1 3.23
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
75  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202
4 1.98
11 5.45
21 10.40
0 0.00
2 0.99
164 81.19
38 18.81%
76  โรงเรียนวัดหนองหอย 91
7 7.69
1 1.10
8 8.79
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193
12 6.22
8 4.15
13 6.74
3 1.55
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
78  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199
13 6.53
7 3.52
10 5.03
6 3.02
1 0.50
162 81.41
37 18.59%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184
8 4.35
8 4.35
5 2.72
8 4.35
5 2.72
150 81.52
34 18.48%
80  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33
1 3.03
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
81  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73
5 6.85
1 1.37
6 8.22
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
82  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62
4 6.45
1 1.61
5 8.06
0 0.00
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
83  โรงเรียนวัดผักกูด 40
2 5.00
2 5.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
84  โรงเรียนวัดจันทน์ 58
1 1.72
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
85  โรงเรียนวัดหัววัง 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
86  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289
10 3.46
7 2.42
13 4.50
7 2.42
10 3.46
242 83.74
47 16.26%
87  โรงเรียนในเมือง 224
13 5.80
7 3.13
16 7.14
0 0.00
0 0.00
188 83.93
36 16.07%
88  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83
5 6.02
4 4.82
4 4.82
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
89  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
90  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358
18 5.03
5 1.40
25 6.98
5 1.40
0 0.00
305 85.20
53 14.80%
91  โรงเรียนวัดทรายขาว 109
3 2.75
3 2.75
9 8.26
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
92  โรงเรียนวัดป่าขาด 119
1 0.84
0 0.00
14 11.76
1 0.84
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
93  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232
8 3.45
3 1.29
20 8.62
0 0.00
0 0.00
201 86.64
31 13.36%
94  โรงเรียนบ้านบางดาน 45
4 8.89
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
95  โรงเรียนวัดสน 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
96  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
97  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647
21 3.25
17 2.63
0 0.00
0 0.00
39 6.03
570 88.10
77 11.90%
98  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89
3 3.37
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
99  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90
4 4.44
1 1.11
0 0.00
5 5.56
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
100  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81
3 3.70
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
101  โรงเรียนวัดพังกก 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
1 1.85
48 88.89
6 11.11%
102  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86
6 6.98
1 1.16
2 2.33
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
103  โรงเรียนวัดโลกา 193
8 4.15
0 0.00
12 6.22
0 0.00
0 0.00
173 89.64
20 10.36%
104  โรงเรียนวัดคูวา 83
5 6.02
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
105  โรงเรียนวัดเลียบ 118
3 2.54
1 0.85
6 5.08
1 0.85
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
106  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
107  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185
4 2.16
5 2.70
2 1.08
2 1.08
4 2.16
168 90.81
17 9.19%
108  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134
7 5.22
0 0.00
2 1.49
3 2.24
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
109  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67
3 4.48
0 0.00
1 1.49
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
110  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238
2 0.84
1 0.42
18 7.56
0 0.00
0 0.00
217 91.18
21 8.82%
111  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
112  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
113  โรงเรียนวัดกระดังงา 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
114  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127
2 1.57
0 0.00
0 0.00
8 6.30
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
115  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117
1 0.85
3 2.56
5 4.27
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
116  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
2 3.08
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
117  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
2 1.39
5 3.47
4 2.78
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
118  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
119  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
120  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
121  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144
1 0.69
3 2.08
3 2.08
0 0.00
3 2.08
134 93.06
10 6.94%
122  โรงเรียน วัดกาหรํา 49
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
123  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117
0 0.00
1 0.85
5 4.27
1 0.85
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
124  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
125  โรงเรียนวัดสีหยัง 69
1 1.45
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
126  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979
57 2.88
56 2.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1866 94.29
113 5.71%
127  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113
1 0.88
1 0.88
4 3.54
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
128  โรงเรียนวัดศรีไชย 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
129  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184
3 1.63
0 0.00
0 0.00
4 2.17
2 1.09
175 95.11
9 4.89%
130  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
131  โรงเรียนวัดคูขุด 151
1 0.66
2 1.32
2 1.32
1 0.66
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
132  โรงเรียนวัดปากแตระ 184
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.72
179 97.28
5 2.72%
133  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115
1 0.87
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%
134  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167
0 0.00
0 0.00
1 0.60
0 0.00
0 0.00
166 99.40
1 0.60%
135  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดพังตรี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 6.36
เตี้ย  838 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,766 8.29
ผอมและเตี้ย  797 3.74
อ้วนและเตี้ย  667 3.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,883 74.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,423 คน


25.45%


Powered By www.thaieducation.net