ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 3
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 140
35 25.00
15 10.71
18 12.86
13 9.29
2 1.43
57 40.71
83 59.29%
3  โรงเรียนบ้านบางปรุ 68
8 11.76
15 22.06
12 17.65
3 4.41
1 1.47
29 42.65
39 57.35%
4  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 218
56 25.69
32 14.68
37 16.97
0 0.00
0 0.00
93 42.66
125 57.34%
5  โรงเรียนชาติเฉลิม 438
75 17.12
43 9.82
31 7.08
33 7.53
20 4.57
236 53.88
202 46.12%
6  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 125
13 10.40
15 12.00
26 20.80
0 0.00
0 0.00
71 56.80
54 43.20%
7  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 229
22 9.61
24 10.48
22 9.61
10 4.37
10 4.37
141 61.57
88 38.43%
8  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 450
27 6.00
47 10.44
35 7.78
27 6.00
35 7.78
279 62.00
171 38.00%
9  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 122
14 11.48
9 7.38
23 18.85
0 0.00
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
10  โรงเรียนบ้านหาดจิก 207
20 9.66
24 11.59
15 7.25
13 6.28
3 1.45
132 63.77
75 36.23%
11  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 180
4 2.22
9 5.00
15 8.33
13 7.22
24 13.33
115 63.89
65 36.11%
12  โรงเรียนบ้านราชกรูด 240
21 8.75
17 7.08
37 15.42
8 3.33
2 0.83
155 64.58
85 35.42%
13  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 38
8 21.05
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
14  โรงเรียนวัดช่องลม 49
6 12.24
4 8.16
5 10.20
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
15  โรงเรียนบ้านทองหลาง 147
5 3.40
12 8.16
1 0.68
16 10.88
13 8.84
100 68.03
47 31.97%
16  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 763
78 10.22
59 7.73
94 12.32
11 1.44
1 0.13
520 68.15
243 31.85%
17  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
4 11.43
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
18  โรงเรียนบ้านลำเลียง 129
8 6.20
5 3.88
25 19.38
2 1.55
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
19  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
3 9.09
3 9.09
3 9.09
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 172
13 7.56
13 7.56
13 7.56
6 3.49
6 3.49
121 70.35
51 29.65%
21  โรงเรียนบ้านนา 152
8 5.26
15 9.87
19 12.50
2 1.32
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
22  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 248
11 4.44
32 12.90
10 4.03
3 1.21
15 6.05
177 71.37
71 28.63%
23  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 226
0 0.00
8 3.54
22 9.73
33 14.60
0 0.00
163 72.12
63 27.88%
24  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 257
24 9.34
15 5.84
19 7.39
5 1.95
6 2.33
188 73.15
69 26.85%
25  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 160
22 13.75
10 6.25
8 5.00
2 1.25
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 181
12 6.63
11 6.08
20 11.05
4 2.21
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
27  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 116
11 9.48
5 4.31
14 12.07
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
28  โรงเรียนบ้านกำพวน 305
34 11.15
20 6.56
8 2.62
7 2.30
8 2.62
228 74.75
77 25.25%
29  โรงเรียนบ้านหินดาด 52
1 1.92
2 3.85
9 17.31
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
30  โรงเรียนกระบุรี 374
22 5.88
11 2.94
51 13.64
2 0.53
0 0.00
288 77.01
86 22.99%
31  โรงเรียนชนม์พัฒนา 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
4 6.56
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
32  โรงเรียนบ้านสองแพรก 562
28 4.98
21 3.74
28 4.98
18 3.20
31 5.52
436 77.58
126 22.42%
33  โรงเรียนบ้านบางริ้น 135
6 4.44
7 5.19
17 12.59
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
34  โรงเรียนบ้านทรายแดง 104
4 3.85
1 0.96
15 14.42
3 2.88
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
35  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1162
84 7.23
14 1.20
152 13.08
0 0.00
0 0.00
912 78.49
250 21.51%
36  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 154
17 11.04
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 252
34 13.49
8 3.17
5 1.98
5 1.98
0 0.00
200 79.37
52 20.63%
38  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 167
14 8.38
6 3.59
8 4.79
6 3.59
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
39  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 367
31 8.45
15 4.09
26 7.08
2 0.54
0 0.00
293 79.84
74 20.16%
40  โรงเรียนบ้านทับจาก 70
6 8.57
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
41  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 157
8 5.10
4 2.55
19 12.10
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
42  โรงเรียนบ้านบางหิน 241
19 7.88
6 2.49
11 4.56
10 4.15
0 0.00
195 80.91
46 19.09%
43  โรงเรียนบ้านบางเบน 265
19 7.17
20 7.55
10 3.77
0 0.00
0 0.00
216 81.51
49 18.49%
44  โรงเรียนบ้านหินช้าง 386
26 6.74
22 5.70
11 2.85
6 1.55
3 0.78
318 82.38
68 17.62%
45  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 81
4 4.94
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
46  โรงเรียนบ้านสำนัก 353
22 6.23
29 8.22
8 2.27
2 0.57
0 0.00
292 82.72
61 17.28%
47  โรงเรียนบ้านบกกราย 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
48  โรงเรียนบ้านชาคลี 180
8 4.44
1 0.56
17 9.44
1 0.56
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
49  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 254
12 4.72
12 4.72
2 0.79
12 4.72
0 0.00
216 85.04
38 14.96%
50  โรงเรียนบ้านบางสองรา 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
51  โรงเรียนบ้านหินวัว 97
7 7.22
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 554
21 3.79
19 3.43
39 7.04
0 0.00
0 0.00
475 85.74
79 14.26%
53  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 79
2 2.53
3 3.80
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
54  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 65
3 4.62
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
55  โรงเรียนบ้านบางกลาง 115
6 5.22
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
56  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
57  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 189
7 3.70
4 2.12
4 2.12
3 1.59
2 1.06
169 89.42
20 10.58%
58  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
59  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
57 91.94
5 8.06%
60  โรงเรียนบ้านหนองจิก 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.15
60 92.31
5 7.69%
61  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
62  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 109
0 0.00
2 1.83
6 5.50
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
63  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 97
2 2.06
3 3.09
0 0.00
2 2.06
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
64  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 49
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
65  โรงเรียนบ้านคลองของ 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
66  โรงเรียนบ้านบางมัน 220
2 0.91
0 0.00
4 1.82
5 2.27
0 0.00
209 95.00
11 5.00%
67  โรงเรียนบ้านบางนอน 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
68  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
47 95.92
2 4.08%
69  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 540
8 1.48
8 1.48
4 0.74
0 0.00
2 0.37
518 95.93
22 4.07%
70  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
1 1.27
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
71  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.54
1 0.85
114 96.61
4 3.39%
72  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 50
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
73  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 140
1 0.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
138 98.57
2 1.43%
74  โรงเรียนบ้านนกงาง 356
0 0.00
0 0.00
2 0.56
0 0.00
0 0.00
354 99.44
2 0.56%
75  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านปากแพรก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  980 6.71
เตี้ย  697 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,069 7.32
ผอมและเตี้ย  307 2.10
อ้วนและเตี้ย  196 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,347 77.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,249 คน


22.26%


Powered By www.thaieducation.net