ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 64
42 65.63
4 6.25
4 6.25
7 10.94
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 193
13 6.74
6 3.11
150 77.72
12 6.22
12 6.22
0 0.00
193 100.00%
3  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 72
11 15.28
21 29.17
15 20.83
14 19.44
11 15.28
0 0.00
72 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 116
37 31.90
35 30.17
20 17.24
19 16.38
1 0.86
4 3.45
112 96.55%
5  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 58
9 15.52
13 22.41
13 22.41
5 8.62
9 15.52
9 15.52
49 84.48%
6  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 118
18 15.25
19 16.10
15 12.71
23 19.49
20 16.95
23 19.49
95 80.51%
7  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 288
65 22.57
60 20.83
62 21.53
18 6.25
16 5.56
67 23.26
221 76.74%
8  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 957
90 9.40
87 9.09
226 23.62
44 4.60
157 16.41
353 36.89
604 63.11%
9  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 137
10 7.30
20 14.60
3 2.19
30 21.90
23 16.79
51 37.23
86 62.77%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 123
18 14.63
14 11.38
23 18.70
10 8.13
9 7.32
49 39.84
74 60.16%
11  โรงเรียนวัดคลองตาล 93
14 15.05
14 15.05
7 7.53
13 13.98
7 7.53
38 40.86
55 59.14%
12  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 108
15 13.89
6 5.56
15 13.89
12 11.11
13 12.04
47 43.52
61 56.48%
13  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 181
16 8.84
32 17.68
19 10.50
16 8.84
19 10.50
79 43.65
102 56.35%
14  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 87
16 18.39
10 11.49
11 12.64
6 6.90
6 6.90
38 43.68
49 56.32%
15  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 145
3 2.07
34 23.45
32 22.07
1 0.69
11 7.59
64 44.14
81 55.86%
16  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 177
36 20.34
28 15.82
15 8.47
16 9.04
0 0.00
82 46.33
95 53.67%
17  โรงเรียนบ้านปลายศอก 112
15 13.39
19 16.96
14 12.50
0 0.00
12 10.71
52 46.43
60 53.57%
18  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 135
11 8.15
6 4.44
21 15.56
17 12.59
17 12.59
63 46.67
72 53.33%
19  โรงเรียนบ้านไสท้อน 229
25 10.92
24 10.48
39 17.03
10 4.37
17 7.42
114 49.78
115 50.22%
20  โรงเรียนบ้านดอนทราย 14
0 0.00
0 0.00
4 28.57
0 0.00
3 21.43
7 50.00
7 50.00%
21  โรงเรียนบ้านไสดง 222
18 8.11
12 5.41
19 8.56
30 13.51
32 14.41
111 50.00
111 50.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 173
25 14.45
21 12.14
40 23.12
0 0.00
0 0.00
87 50.29
86 49.71%
23  โรงเรียนบ้านกลาง 30
5 16.67
1 3.33
5 16.67
3 10.00
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
24  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 488
9 1.84
7 1.43
65 13.32
71 14.55
65 13.32
271 55.53
217 44.47%
25  โรงเรียนบ้านควนสระ 337
29 8.61
18 5.34
52 15.43
29 8.61
20 5.93
189 56.08
148 43.92%
26  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 247
28 11.34
19 7.69
37 14.98
13 5.26
10 4.05
140 56.68
107 43.32%
27  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51
8 15.69
2 3.92
10 19.61
2 3.92
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
28  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 131
10 7.63
15 11.45
31 23.66
0 0.00
0 0.00
75 57.25
56 42.75%
29  โรงเรียนควนสุบรรณ 171
20 11.70
15 8.77
28 16.37
8 4.68
2 1.17
98 57.31
73 42.69%
30  โรงเรียนบ้านคลองกา 59
6 10.17
5 8.47
8 13.56
4 6.78
2 3.39
34 57.63
25 42.37%
31  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 68
7 10.29
3 4.41
8 11.76
7 10.29
3 4.41
40 58.82
28 41.18%
32  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253
25 9.88
35 13.83
36 14.23
6 2.37
1 0.40
150 59.29
103 40.71%
33  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 235
14 5.96
14 5.96
25 10.64
17 7.23
25 10.64
140 59.57
95 40.43%
34  โรงเรียนบ้านธารอารี 70
2 2.86
4 5.71
9 12.86
1 1.43
12 17.14
42 60.00
28 40.00%
35  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
3 60.00
2 40.00%
36  โรงเรียนบ้านควนปราง 105
3 2.86
18 17.14
2 1.90
17 16.19
1 0.95
64 60.95
41 39.05%
37  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 67
9 13.43
5 7.46
6 8.96
2 2.99
4 5.97
41 61.19
26 38.81%
38  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 224
35 15.63
25 11.16
25 11.16
0 0.00
0 0.00
139 62.05
85 37.95%
39  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 130
10 7.69
6 4.62
21 16.15
0 0.00
12 9.23
81 62.31
49 37.69%
40  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 123
3 2.44
5 4.07
17 13.82
14 11.38
7 5.69
77 62.60
46 37.40%
41  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 412
24 5.83
49 11.89
80 19.42
0 0.00
0 0.00
259 62.86
153 37.14%
42  โรงเรียนบ้านยูงทอง 65
6 9.23
2 3.08
6 9.23
2 3.08
8 12.31
41 63.08
24 36.92%
43  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 65
12 18.46
2 3.08
3 4.62
3 4.62
4 6.15
41 63.08
24 36.92%
44  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 71
2 2.82
5 7.04
7 9.86
7 9.86
5 7.04
45 63.38
26 36.62%
45  โรงเรียนวัดเวียงสระ 98
9 9.18
4 4.08
14 14.29
4 4.08
4 4.08
63 64.29
35 35.71%
46  โรงเรียนบ้านควนสูง 341
13 3.81
8 2.35
51 14.96
21 6.16
28 8.21
220 64.52
121 35.48%
47  โรงเรียนบ้านยูงงาม 62
9 14.52
6 9.68
1 1.61
5 8.06
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
48  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 352
16 4.55
41 11.65
18 5.11
31 8.81
18 5.11
228 64.77
124 35.23%
49  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 151
14 9.27
13 8.61
22 14.57
4 2.65
0 0.00
98 64.90
53 35.10%
50  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 136
9 6.62
7 5.15
9 6.62
16 11.76
6 4.41
89 65.44
47 34.56%
51  โรงเรียนบ้านวังหิน 108
2 1.85
5 4.63
9 8.33
7 6.48
14 12.96
71 65.74
37 34.26%
52  โรงเรียนบ้านควนเนียง 123
1 0.81
4 3.25
17 13.82
5 4.07
15 12.20
81 65.85
42 34.15%
53  โรงเรียนนาสาร 541
42 7.76
39 7.21
32 5.91
32 5.91
38 7.02
358 66.17
183 33.83%
54  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 106
7 6.60
6 5.66
21 19.81
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
55  โรงเรียนบ้านไสขรบ 101
5 4.95
6 5.94
22 21.78
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
56  โรงเรียนประชาอุทิศ 147
1 0.68
17 11.56
30 20.41
0 0.00
0 0.00
99 67.35
48 32.65%
57  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 43
3 6.98
5 11.63
3 6.98
3 6.98
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
58  โรงเรียนบ้านเขาปูน 129
9 6.98
12 9.30
16 12.40
2 1.55
3 2.33
87 67.44
42 32.56%
59  โรงเรียนวัดควนศรี 80
4 5.00
7 8.75
6 7.50
3 3.75
6 7.50
54 67.50
26 32.50%
60  โรงเรียนวัดสองแพรก 218
9 4.13
17 7.80
35 16.06
9 4.13
0 0.00
148 67.89
70 32.11%
61  โรงเรียนมหาราช 2 81
1 1.23
1 1.23
21 25.93
1 1.23
2 2.47
55 67.90
26 32.10%
62  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 157
11 7.01
15 9.55
8 5.10
10 6.37
6 3.82
107 68.15
50 31.85%
63  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 216
15 6.94
16 7.41
9 4.17
12 5.56
16 7.41
148 68.52
68 31.48%
64  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 42
1 2.38
2 4.76
6 14.29
4 9.52
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
65  โรงเรียนบ้านหานเพชร 145
10 6.90
13 8.97
19 13.10
2 1.38
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
66  โรงเรียนบ้านนาควน 136
7 5.15
5 3.68
15 11.03
9 6.62
5 3.68
95 69.85
41 30.15%
67  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 146
10 6.85
8 5.48
4 2.74
11 7.53
11 7.53
102 69.86
44 30.14%
68  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 209
14 6.70
10 4.78
33 15.79
3 1.44
1 0.48
148 70.81
61 29.19%
69  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 79
3 3.80
4 5.06
0 0.00
12 15.19
4 5.06
56 70.89
23 29.11%
70  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
3 4.84
4 6.45
44 70.97
18 29.03%
71  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 138
7 5.07
12 8.70
13 9.42
7 5.07
1 0.72
98 71.01
40 28.99%
72  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 123
6 4.88
5 4.07
20 16.26
4 3.25
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
73  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 85
2 2.35
3 3.53
18 21.18
1 1.18
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
74  โรงเรียนบ้านในไร่ 59
2 3.39
2 3.39
8 13.56
1 1.69
3 5.08
43 72.88
16 27.12%
75  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 219
18 8.22
13 5.94
13 5.94
8 3.65
7 3.20
160 73.06
59 26.94%
76  โรงเรียนบ้านควนกลาง 67
7 10.45
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
77  โรงเรียนวัดสามพัน 131
22 16.79
4 3.05
4 3.05
4 3.05
1 0.76
96 73.28
35 26.72%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 30
2 6.67
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
79  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 76
9 11.84
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
80  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 170
11 6.47
13 7.65
18 10.59
0 0.00
1 0.59
127 74.71
43 25.29%
81  โรงเรียนบ้านทรายทอง 82
5 6.10
3 3.66
12 14.63
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
82  โรงเรียนบ้านคลองโร 120
4 3.33
4 3.33
20 16.67
1 0.83
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
83  โรงเรียนวัดน้ำพุ 176
3 1.70
0 0.00
20 11.36
3 1.70
16 9.09
134 76.14
42 23.86%
84  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 667
17 2.55
23 3.45
114 17.09
3 0.45
2 0.30
508 76.16
159 23.84%
85  โรงเรียนบ้านควนยอ 126
12 9.52
4 3.17
14 11.11
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
86  โรงเรียนบ้านส้อง 118
5 4.24
1 0.85
8 6.78
6 5.08
8 6.78
90 76.27
28 23.73%
87  โรงเรียนบ้านดอนงาม 72
5 6.94
3 4.17
3 4.17
0 0.00
6 8.33
55 76.39
17 23.61%
88  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 301
23 7.64
0 0.00
21 6.98
0 0.00
27 8.97
230 76.41
71 23.59%
89  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 95
6 6.32
5 5.26
11 11.58
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
90  โรงเรียนบ้านเขาตอก 101
3 2.97
7 6.93
13 12.87
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
91  โรงเรียนวัดบางพา 124
0 0.00
2 1.61
11 8.87
2 1.61
13 10.48
96 77.42
28 22.58%
92  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 152
12 7.89
5 3.29
15 9.87
1 0.66
1 0.66
118 77.63
34 22.37%
93  โรงเรียนบ้านหมาก 103
7 6.80
5 4.85
6 5.83
0 0.00
5 4.85
80 77.67
23 22.33%
94  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 322
14 4.35
17 5.28
22 6.83
8 2.48
10 3.11
251 77.95
71 22.05%
95  โรงเรียนวัดดอนพยอม 93
1 1.08
2 2.15
6 6.45
3 3.23
8 8.60
73 78.49
20 21.51%
96  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 70
5 7.14
2 2.86
6 8.57
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
97  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 96
7 7.29
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
98  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 68
3 4.41
7 10.29
0 0.00
1 1.47
3 4.41
54 79.41
14 20.59%
99  โรงเรียนบ้านบางดี 110
0 0.00
0 0.00
21 19.09
1 0.91
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
100  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
101  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 310
9 2.90
21 6.77
12 3.87
19 6.13
1 0.32
248 80.00
62 20.00%
102  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 176
11 6.25
7 3.98
17 9.66
0 0.00
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
103  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
104  โรงเรียนบ้านหนองโสน 128
5 3.91
0 0.00
19 14.84
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
105  โรงเรียนบ้านคลองจัน 103
3 2.91
4 3.88
3 2.91
3 2.91
6 5.83
84 81.55
19 18.45%
106  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 263
9 3.42
8 3.04
19 7.22
7 2.66
5 1.90
215 81.75
48 18.25%
107  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
108  โรงเรียนทรัพย์ทวี 108
9 8.33
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
109  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 138
9 6.52
2 1.45
12 8.70
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
110  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 241
7 2.90
7 2.90
26 10.79
0 0.00
0 0.00
201 83.40
40 16.60%
111  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 91
1 1.10
2 2.20
12 13.19
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
112  โรงเรียนบ้านไสดง 51
3 5.88
1 1.96
2 3.92
1 1.96
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
113  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 206
9 4.37
2 0.97
8 3.88
12 5.83
1 0.49
174 84.47
32 15.53%
114  โรงเรียนบ้านลานเข้ 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
115  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
116  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 197
7 3.55
7 3.55
9 4.57
6 3.05
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
117  โรงเรียนบ้านยูงงาม 48
1 2.08
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
118  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124
0 0.00
3 2.42
15 12.10
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
119  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1266
29 2.29
29 2.29
48 3.79
29 2.29
48 3.79
1083 85.55
183 14.45%
120  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 201
11 5.47
2 1.00
13 6.47
0 0.00
2 1.00
173 86.07
28 13.93%
121  โรงเรียนวัดวิเวการาม 131
1 0.76
10 7.63
6 4.58
1 0.76
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
122  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 139
4 2.88
4 2.88
5 3.60
3 2.16
3 2.16
120 86.33
19 13.67%
123  โรงเรียนบ้านปากด่าน 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 10.87
40 86.96
6 13.04%
124  โรงเรียนบ้านบางหอย 171
8 4.68
5 2.92
8 4.68
1 0.58
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
125  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 78
3 3.85
3 3.85
3 3.85
0 0.00
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
126  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1207
30 2.49
20 1.66
101 8.37
0 0.00
0 0.00
1056 87.49
151 12.51%
127  โรงเรียนบ้านควนนิยม 153
8 5.23
6 3.92
5 3.27
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
128  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 62
2 3.23
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
129  โรงเรียนบ้านปลายสาย 107
1 0.93
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
130  โรงเรียนบ้านปากสาย 77
3 3.90
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
131  โรงเรียนบ้านพรุแชง 212
2 0.94
2 0.94
11 5.19
2 0.94
2 0.94
193 91.04
19 8.96%
132  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 90
1 1.11
5 5.56
1 1.11
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
133  โรงเรียนบ้านสวยศรี 102
4 3.92
4 3.92
1 0.98
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
134  โรงเรียนบ้านบางหยด 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
135  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
136  โรงเรียนบ้านเมรัย 231
4 1.73
8 3.46
5 2.16
0 0.00
0 0.00
214 92.64
17 7.36%
137  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 178
5 2.81
3 1.69
3 1.69
1 0.56
1 0.56
165 92.70
13 7.30%
138  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 94
2 2.13
0 0.00
3 3.19
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
140  โรงเรียนบ้านปากหาน 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
141  โรงเรียนบ้านบางปาน 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
0 0.00
4 2.94
128 94.12
8 5.88%
142  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 106
-4 -3.77
-3 -2.83
2 1.89
6 5.66
5 4.72
100 94.34
6 5.66%
143  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 110
0 0.00
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
144  โรงเรียนบ้านบางรูป 276
13 4.71
0 0.00
2 0.72
0 0.00
0 0.00
261 94.57
15 5.43%
145  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 334
5 1.50
4 1.20
7 2.10
1 0.30
0 0.00
317 94.91
17 5.09%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
147  โรงเรียนบ้านคลองยา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
64 95.52
3 4.48%
148  โรงเรียนวัดอินทการาม 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
149  โรงเรียนบ้านยวนปลา 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
150  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.20
0 0.00
121 96.80
4 3.20%
151  โรงเรียนวัดบางกำยาน 106
2 1.89
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
152  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 128
0 0.00
3 2.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 97.66
3 2.34%
153  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
154  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 197
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
197 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,515 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,454 5.93
เตี้ย  1,347 5.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,588 10.56
ผอมและเตี้ย  882 3.60
อ้วนและเตี้ย  970 3.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,274 70.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,241 คน


29.54%


Powered By www.thaieducation.net