ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคชาธาร 29
10 34.48
6 20.69
10 34.48
2 6.90
1 3.45
0 0.00
29 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะกรบ 109
5 4.59
3 2.75
1 0.92
23 21.10
77 70.64
0 0.00
109 100.00%
3  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 266
36 13.53
44 16.54
49 18.42
28 10.53
93 34.96
16 6.02
250 93.98%
4  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 78
13 16.67
18 23.08
20 25.64
4 5.13
18 23.08
5 6.41
73 93.59%
5  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 138
22 15.94
10 7.25
25 18.12
32 23.19
35 25.36
14 10.14
124 89.86%
6  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 97
6 6.19
20 20.62
7 7.22
25 25.77
27 27.84
12 12.37
85 87.63%
7  โรงเรียนบ้านหนองมน 103
17 16.50
14 13.59
32 31.07
16 15.53
10 9.71
14 13.59
89 86.41%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 61
8 13.11
0 0.00
39 63.93
2 3.28
2 3.28
10 16.39
51 83.61%
9  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 195
24 12.31
43 22.05
47 24.10
26 13.33
20 10.26
35 17.95
160 82.05%
10  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 148
14 9.46
19 12.84
14 9.46
33 22.30
33 22.30
35 23.65
113 76.35%
11  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 124
12 9.68
3 2.42
29 23.39
15 12.10
32 25.81
33 26.61
91 73.39%
12  โรงเรียนบ้านนา 68
14 20.59
19 27.94
8 11.76
7 10.29
1 1.47
19 27.94
49 72.06%
13  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 317
30 9.46
19 5.99
74 23.34
25 7.89
74 23.34
95 29.97
222 70.03%
14  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 56
13 23.21
10 17.86
7 12.50
4 7.14
1 1.79
21 37.50
35 62.50%
15  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 119
13 10.92
17 14.29
22 18.49
0 0.00
22 18.49
45 37.82
74 62.18%
16  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 217
28 12.90
52 23.96
52 23.96
0 0.00
0 0.00
85 39.17
132 60.83%
17  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 96
8 8.33
11 11.46
17 17.71
7 7.29
11 11.46
42 43.75
54 56.25%
18  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 16
3 18.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
5 31.25
7 43.75
9 56.25%
19  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 154
29 18.83
25 16.23
31 20.13
0 0.00
0 0.00
69 44.81
85 55.19%
20  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 226
29 12.83
24 10.62
50 22.12
14 6.19
2 0.88
107 47.35
119 52.65%
21  โรงเรียนบ้านบางพระ 138
14 10.14
14 10.14
23 16.67
7 5.07
12 8.70
68 49.28
70 50.72%
22  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 403
26 6.45
28 6.95
61 15.14
20 4.96
69 17.12
199 49.38
204 50.62%
23  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 141
22 15.60
24 17.02
7 4.96
15 10.64
3 2.13
70 49.65
71 50.35%
24  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 140
12 8.57
15 10.71
21 15.00
22 15.71
0 0.00
70 50.00
70 50.00%
25  โรงเรียนวัดพนม 180
31 17.22
29 16.11
30 16.67
0 0.00
0 0.00
90 50.00
90 50.00%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 604
29 4.80
54 8.94
89 14.74
52 8.61
77 12.75
303 50.17
301 49.83%
27  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 181
15 8.29
24 13.26
27 14.92
2 1.10
22 12.15
91 50.28
90 49.72%
28  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 209
39 18.66
18 8.61
32 15.31
13 6.22
0 0.00
107 51.20
102 48.80%
29  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 236
29 12.29
24 10.17
37 15.68
19 8.05
0 0.00
127 53.81
109 46.19%
30  โรงเรียนวัดสระพัง 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
3 11.54
4 15.38
14 53.85
12 46.15%
31  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 115
14 12.17
11 9.57
19 16.52
3 2.61
6 5.22
62 53.91
53 46.09%
32  โรงเรียนบ้านบางขนุน 132
14 10.61
8 6.06
14 10.61
10 7.58
14 10.61
72 54.55
60 45.45%
33  โรงเรียนวัดอินทราวาส 233
9 3.86
11 4.72
54 23.18
20 8.58
11 4.72
128 54.94
105 45.06%
34  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 289
39 13.49
27 9.34
44 15.22
19 6.57
0 0.00
160 55.36
129 44.64%
35  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 294
27 9.18
29 9.86
37 12.59
17 5.78
19 6.46
165 56.12
129 43.88%
36  โรงเรียนบ้านคลองรอก 252
30 11.90
42 16.67
5 1.98
26 10.32
5 1.98
144 57.14
108 42.86%
37  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 247
35 14.17
11 4.45
55 22.27
2 0.81
2 0.81
142 57.49
105 42.51%
38  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 484
33 6.82
27 5.58
137 28.31
5 1.03
3 0.62
279 57.64
205 42.36%
39  โรงเรียนตาขุน 438
37 8.45
17 3.88
32 7.31
54 12.33
45 10.27
253 57.76
185 42.24%
40  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 88
13 14.77
10 11.36
14 15.91
0 0.00
0 0.00
51 57.95
37 42.05%
41  โรงเรียนวัดอัมพาราม 135
11 8.15
15 11.11
26 19.26
3 2.22
1 0.74
79 58.52
56 41.48%
42  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 63
14 22.22
0 0.00
8 12.70
4 6.35
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
43  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 187
18 9.63
14 7.49
30 16.04
7 3.74
8 4.28
110 58.82
77 41.18%
44  โรงเรียนบ้านดินก้อง 47
0 0.00
4 8.51
11 23.40
4 8.51
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
45  โรงเรียนวัดหนองไทร 62
9 14.52
11 17.74
5 8.06
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
46  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 112
4 3.57
12 10.71
15 13.39
5 4.46
9 8.04
67 59.82
45 40.18%
47  โรงเรียนบ้านยาง 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
4 16.00
15 60.00
10 40.00%
48  โรงเรียนวัดนิลาราม 106
10 9.43
11 10.38
17 16.04
4 3.77
0 0.00
64 60.38
42 39.62%
49  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 469
20 4.26
15 3.20
65 13.86
35 7.46
50 10.66
284 60.55
185 39.45%
50  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 146
19 13.01
10 6.85
22 15.07
4 2.74
1 0.68
90 61.64
56 38.36%
51  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 184
18 9.78
12 6.52
31 16.85
6 3.26
0 0.00
117 63.59
67 36.41%
52  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 132
13 9.85
8 6.06
25 18.94
0 0.00
1 0.76
85 64.39
47 35.61%
53  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 190
17 8.95
10 5.26
21 11.05
11 5.79
8 4.21
123 64.74
67 35.26%
54  โรงเรียนบ้านปากโตน 54
9 16.67
2 3.70
8 14.81
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
55  โรงเรียนบ้านแม่แขก 103
9 8.74
12 11.65
14 13.59
1 0.97
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
56  โรงเรียนบ้านกลาง 215
25 11.63
25 11.63
24 11.16
0 0.00
0 0.00
141 65.58
74 34.42%
57  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 154
12 7.79
13 8.44
16 10.39
8 5.19
4 2.60
101 65.58
53 34.42%
58  โรงเรียนบ้านบนไร่ 194
22 11.34
23 11.86
21 10.82
0 0.00
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
59  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 183
19 10.38
10 5.46
0 0.00
0 0.00
33 18.03
121 66.12
62 33.88%
60  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86
7 8.14
4 4.65
16 18.60
0 0.00
2 2.33
57 66.28
29 33.72%
61  โรงเรียนวัดนันทาราม 63
4 6.35
2 3.17
12 19.05
1 1.59
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
62  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 33
3 9.09
2 6.06
6 18.18
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
63  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 64
10 15.63
6 9.38
5 7.81
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
64  โรงเรียนวัดน้ำพุ 49
4 8.16
2 4.08
2 4.08
8 16.33
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
65  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 185
11 5.95
16 8.65
29 15.68
3 1.62
1 0.54
125 67.57
60 32.43%
66  โรงเรียนบ้านคลองพา 130
5 3.85
11 8.46
23 17.69
2 1.54
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 32
1 3.13
2 6.25
1 3.13
3 9.38
3 9.38
22 68.75
10 31.25%
68  โรงเรียนบ้านต้นยวน 289
24 8.30
23 7.96
25 8.65
10 3.46
8 2.77
199 68.86
90 31.14%
69  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 45
6 13.33
4 8.89
3 6.67
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
70  โรงเรียนบ้านชายท่า 82
6 7.32
1 1.22
17 20.73
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
71  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 103
13 12.62
3 2.91
11 10.68
4 3.88
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
72  โรงเรียนบ้านป่าตง 134
14 10.45
9 6.72
16 11.94
0 0.00
0 0.00
95 70.90
39 29.10%
73  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 165
13 7.88
5 3.03
29 17.58
0 0.00
1 0.61
117 70.91
48 29.09%
74  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53
5 9.43
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
75  โรงเรียนบ้านหนองจอก 46
3 6.52
3 6.52
3 6.52
3 6.52
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
76  โรงเรียนบ้านบางปรุ 149
13 8.72
16 10.74
9 6.04
4 2.68
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
77  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 200
6 3.00
4 2.00
16 8.00
10 5.00
20 10.00
144 72.00
56 28.00%
78  โรงเรียนสารภีอุทิศ 118
12 10.17
4 3.39
15 12.71
2 1.69
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
79  โรงเรียนบ้านท่าไท 126
7 5.56
4 3.17
16 12.70
8 6.35
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
80  โรงเรียนบ้านไทรงาม 72
1 1.39
7 9.72
11 15.28
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
81  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 103
1 0.97
8 7.77
18 17.48
0 0.00
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
82  โรงเรียนวัดบางปอ 81
4 4.94
14 17.28
4 4.94
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
83  โรงเรียนบ้านโตนยาง 118
9 7.63
12 10.17
9 7.63
2 1.69
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
84  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 193
26 13.47
11 5.70
12 6.22
3 1.55
0 0.00
141 73.06
52 26.94%
85  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 145
8 5.52
7 4.83
18 12.41
2 1.38
4 2.76
106 73.10
39 26.90%
86  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 311
6 1.93
20 6.43
50 16.08
5 1.61
1 0.32
229 73.63
82 26.37%
87  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 114
13 11.40
1 0.88
16 14.04
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
88  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 50
0 0.00
2 4.00
6 12.00
5 10.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
89  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 759
30 3.95
10 1.32
154 20.29
1 0.13
1 0.13
563 74.18
196 25.82%
90  โรงเรียนวัดชยาราม 518
19 3.67
20 3.86
90 17.37
3 0.58
0 0.00
386 74.52
132 25.48%
91  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 292
8 2.74
14 4.79
36 12.33
6 2.05
10 3.42
218 74.66
74 25.34%
92  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 182
24 13.19
3 1.65
18 9.89
1 0.55
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
93  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 377
25 6.63
25 6.63
45 11.94
0 0.00
0 0.00
282 74.80
95 25.20%
94  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
95  โรงเรียนวัดบางคราม 295
15 5.08
0 0.00
55 18.64
2 0.68
1 0.34
222 75.25
73 24.75%
96  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 252
11 4.37
7 2.78
25 9.92
9 3.57
9 3.57
191 75.79
61 24.21%
97  โรงเรียนบ้านเขานาใน 403
27 6.70
17 4.22
19 4.71
17 4.22
17 4.22
306 75.93
97 24.07%
98  โรงเรียนบ้านท่าไคร 92
5 5.43
5 5.43
12 13.04
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
99  โรงเรียนวัดพุมเรียง 286
18 6.29
11 3.85
25 8.74
6 2.10
8 2.80
218 76.22
68 23.78%
100  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 277
15 5.42
17 6.14
11 3.97
15 5.42
7 2.53
212 76.53
65 23.47%
101  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
10 12.35
2 2.47
3 3.70
1 1.23
3 3.70
62 76.54
19 23.46%
102  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 225
9 4.00
13 5.78
29 12.89
1 0.44
0 0.00
173 76.89
52 23.11%
103  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 122
4 3.28
0 0.00
16 13.11
7 5.74
1 0.82
94 77.05
28 22.95%
104  โรงเรียนบ้านสามสัก 149
11 7.38
1 0.67
18 12.08
3 2.01
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 110
6 5.45
6 5.45
11 10.00
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
106  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 391
16 4.09
10 2.56
24 6.14
17 4.35
18 4.60
306 78.26
85 21.74%
107  โรงเรียนวัดพระพรหม 65
3 4.62
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
108  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
109  โรงเรียนบ้านบางหิน 136
3 2.21
5 3.68
9 6.62
4 2.94
8 5.88
107 78.68
29 21.32%
110  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 86
5 5.81
0 0.00
2 2.33
1 1.16
10 11.63
68 79.07
18 20.93%
111  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 134
9 6.72
6 4.48
11 8.21
1 0.75
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
112  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
3 4.62
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
113  โรงเรียนวัดบางพลา 201
16 7.96
10 4.98
14 6.97
0 0.00
0 0.00
161 80.10
40 19.90%
114  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 398
10 2.51
16 4.02
38 9.55
8 2.01
7 1.76
319 80.15
79 19.85%
115  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 192
11 5.73
0 0.00
27 14.06
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
116  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 71
1 1.41
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
117  โรงเรียนวัดโกศาวาส 138
6 4.35
6 4.35
15 10.87
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
118  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 104
5 4.81
5 4.81
10 9.62
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
119  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 156
4 2.56
7 4.49
1 0.64
0 0.00
18 11.54
126 80.77
30 19.23%
120  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 170
1 0.59
3 1.76
28 16.47
0 0.00
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
121  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 198
5 2.53
5 2.53
27 13.64
0 0.00
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
122  โรงเรียนบ้านนาค้อ 97
4 4.12
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
123  โรงเรียนบ้านคลองวัว 81
3 3.70
3 3.70
7 8.64
1 1.23
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
124  โรงเรียนบ้านตาขุน 176
9 5.11
0 0.00
23 13.07
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
125  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 110
7 6.36
0 0.00
5 4.55
8 7.27
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
126  โรงเรียนบ้านไทรงาม 72
2 2.78
3 4.17
4 5.56
2 2.78
2 2.78
59 81.94
13 18.06%
127  โรงเรียนวัดหัวเตย 95
6 6.32
1 1.05
10 10.53
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
128  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
129  โรงเรียนบ้านวังพลาย 57
2 3.51
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
130  โรงเรียนบ้านคลองราง 92
1 1.09
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
131  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 53
4 7.55
1 1.89
3 5.66
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
132  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 124
5 4.03
2 1.61
9 7.26
5 4.03
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
133  โรงเรียนบ้านนาแค 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
134  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 42
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
135  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 198
7 3.54
2 1.01
16 8.08
7 3.54
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
136  โรงเรียนบ้านใหญ่ 131
8 6.11
0 0.00
13 9.92
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
137  โรงเรียนวัดนาคาวาส 38
5 13.16
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
138  โรงเรียนบ้านบางสาน 143
7 4.90
2 1.40
11 7.69
1 0.70
1 0.70
121 84.62
22 15.38%
139  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 65
4 6.15
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
140  โรงเรียนบ้านน้ำราด 160
4 2.50
0 0.00
20 12.50
0 0.00
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
141  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 81
2 2.47
3 3.70
1 1.23
6 7.41
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
142  โรงเรียนบ้านย่านยาว 61
0 0.00
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
143  โรงเรียนบ้านควนรา 75
0 0.00
1 1.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
144  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 82
0 0.00
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 196
1 0.51
4 2.04
11 5.61
2 1.02
10 5.10
168 85.71
28 14.29%
146  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112
1 0.89
5 4.46
10 8.93
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 107
5 4.67
2 1.87
5 4.67
2 1.87
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
148  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 136
10 7.35
2 1.47
6 4.41
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
149  โรงเรียนวัดพรุศรี 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
11 10.38
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
150  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
151  โรงเรียนบ้านยางงาม 189
12 6.35
7 3.70
0 0.00
0 0.00
4 2.12
166 87.83
23 12.17%
152  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 502
6 1.20
6 1.20
43 8.57
3 0.60
1 0.20
443 88.25
59 11.75%
153  โรงเรียนบ้านคันธุลี 184
3 1.63
0 0.00
17 9.24
0 0.00
1 0.54
163 88.59
21 11.41%
154  โรงเรียนวัดพะแสง 115
2 1.74
3 2.61
7 6.09
1 0.87
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
155  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
156  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 147
3 2.04
1 0.68
6 4.08
1 0.68
5 3.40
131 89.12
16 10.88%
157  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
158  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 71
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
159  โรงเรียนบ้านพัฒนา 212
5 2.36
0 0.00
12 5.66
2 0.94
0 0.00
193 91.04
19 8.96%
160  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 136
2 1.47
2 1.47
6 4.41
2 1.47
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
161  โรงเรียนวัดธัญญาราม 148
8 5.41
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
162  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 178
3 1.69
3 1.69
9 5.06
0 0.00
0 0.00
163 91.57
15 8.43%
163  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
164  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
165  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
166  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
0 0.00
1 1.30
72 93.51
5 6.49%
167  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
168  โรงเรียนวัดน้ำหัก 147
3 2.04
0 0.00
5 3.40
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
169  โรงเรียนบ้านวังขุม 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
170  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 138
2 1.45
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
171  โรงเรียนวัดตรณาราม 519
5 0.96
6 1.16
0 0.00
3 0.58
9 1.73
496 95.57
23 4.43%
172  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 187
1 0.53
1 0.53
4 2.14
0 0.00
1 0.53
180 96.26
7 3.74%
173  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 171
0 0.00
0 0.00
1 0.58
5 2.92
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
174  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
175  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
1 1.16
84 97.67
2 2.33%
176  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 260
2 0.77
0 0.00
2 0.77
0 0.00
0 0.00
256 98.46
4 1.54%
177  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
178  โรงเรียนบ้านควนสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านศรีพนม 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหินดาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเบญจา 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,627 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,799 6.51
เตี้ย  1,499 5.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,258 11.79
ผอมและเตี้ย  918 3.32
อ้วนและเตี้ย  1,077 3.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,076 69.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,551 คน


30.95%


Powered By www.thaieducation.net