ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.96
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางเทา 791
86 10.87
33 4.17
161 20.35
119 15.04
194 24.53
198 25.03
593 74.97%
2  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 771
165 21.40
159 20.62
114 14.79
101 13.10
39 5.06
193 25.03
578 74.97%
3  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 240
53 22.08
20 8.33
33 13.75
53 22.08
20 8.33
61 25.42
179 74.58%
4  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 422
59 13.98
51 12.09
104 24.64
32 7.58
16 3.79
160 37.91
262 62.09%
5  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 239
53 22.18
24 10.04
22 9.21
31 12.97
3 1.26
106 44.35
133 55.65%
6  โรงเรียนบ้านบางทอง 233
22 9.44
12 5.15
38 16.31
14 6.01
38 16.31
109 46.78
124 53.22%
7  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 234
37 15.81
40 17.09
5 2.14
5 2.14
30 12.82
117 50.00
117 50.00%
8  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 303
48 15.84
19 6.27
41 13.53
12 3.96
22 7.26
161 53.14
142 46.86%
9  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 606
51 8.42
97 16.01
118 19.47
0 0.00
0 0.00
340 56.11
266 43.89%
10  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 218
60 27.52
10 4.59
6 2.75
9 4.13
2 0.92
131 60.09
87 39.91%
11  โรงเรียนแหลมพันวา 154
19 12.34
10 6.49
15 9.74
10 6.49
7 4.55
93 60.39
61 39.61%
12  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 597
35 5.86
35 5.86
65 10.89
35 5.86
65 10.89
362 60.64
235 39.36%
13  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2235
90 4.03
81 3.62
229 10.25
120 5.37
310 13.87
1405 62.86
830 37.14%
14  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 338
37 10.95
24 7.10
46 13.61
16 4.73
0 0.00
215 63.61
123 36.39%
15  โรงเรียนบ้านบางคู 231
40 17.32
5 2.16
32 13.85
6 2.60
0 0.00
148 64.07
83 35.93%
16  โรงเรียนวิชิตสงคราม 488
47 9.63
19 3.89
89 18.24
14 2.87
4 0.82
315 64.55
173 35.45%
17  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 134
8 5.97
8 5.97
26 19.40
5 3.73
0 0.00
87 64.93
47 35.07%
18  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 434
30 6.91
25 5.76
42 9.68
24 5.53
29 6.68
284 65.44
150 34.56%
19  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 314
38 12.10
31 9.87
17 5.41
21 6.69
0 0.00
207 65.92
107 34.08%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 454
9 1.98
34 7.49
95 20.93
15 3.30
0 0.00
301 66.30
153 33.70%
21  โรงเรียนเกาะโหลน 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
22  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 886
65 7.34
36 4.06
151 17.04
18 2.03
18 2.03
598 67.49
288 32.51%
23  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 236
28 11.86
14 5.93
15 6.36
15 6.36
0 0.00
164 69.49
72 30.51%
24  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 234
19 8.12
6 2.56
25 10.68
17 7.26
1 0.43
166 70.94
68 29.06%
25  โรงเรียนบ้านพารา 224
25 11.16
15 6.70
16 7.14
7 3.13
0 0.00
161 71.88
63 28.13%
26  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 154
3 1.95
9 5.84
26 16.88
4 2.60
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
27  โรงเรียนบ้านลิพอน 250
15 6.00
17 6.80
29 11.60
5 2.00
1 0.40
183 73.20
67 26.80%
28  โรงเรียนบ้านกะหลิม 172
27 15.70
0 0.00
19 11.05
0 0.00
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
29  โรงเรียนบ้านหมากปรก 259
18 6.95
28 10.81
23 8.88
0 0.00
0 0.00
190 73.36
69 26.64%
30  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 123
13 10.57
10 8.13
7 5.69
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
31  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 170
6 3.53
4 2.35
31 18.24
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
32  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 158
4 2.53
6 3.80
19 12.03
4 2.53
3 1.90
122 77.22
36 22.78%
33  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 147
11 7.48
8 5.44
13 8.84
0 0.00
1 0.68
114 77.55
33 22.45%
34  โรงเรียนเกาะนาคา 34
3 8.82
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
35  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 358
13 3.63
0 0.00
46 12.85
12 3.35
1 0.28
286 79.89
72 20.11%
36  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 61
4 6.56
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
37  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 225
3 1.33
3 1.33
15 6.67
22 9.78
0 0.00
182 80.89
43 19.11%
38  โรงเรียนบ้านสาคู 107
6 5.61
2 1.87
9 8.41
0 0.00
2 1.87
88 82.24
19 17.76%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 583
12 2.06
11 1.89
36 6.17
27 4.63
17 2.92
480 82.33
103 17.67%
40  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 300
15 5.00
7 2.33
20 6.67
0 0.00
0 0.00
258 86.00
42 14.00%
41  โรงเรียนบ้านสะปำ 468
12 2.56
14 2.99
17 3.63
5 1.07
7 1.50
413 88.25
55 11.75%
42  โรงเรียนบ้านคอเอน 200
11 5.50
5 2.50
7 3.50
0 0.00
0 0.00
177 88.50
23 11.50%
43  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 561
19 3.39
0 0.00
33 5.88
0 0.00
0 0.00
509 90.73
52 9.27%
44  โรงเรียนบ้านบางโรง 185
6 3.24
2 1.08
5 2.70
1 0.54
0 0.00
171 92.43
14 7.57%
45  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
46  โรงเรียนบ้านฉลอง 628
12 1.91
8 1.27
11 1.75
12 1.91
0 0.00
585 93.15
43 6.85%
47  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 148
0 0.00
1 0.68
7 4.73
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
48  โรงเรียนบ้านกู้กู 408
2 0.49
0 0.00
6 1.47
2 0.49
1 0.25
397 97.30
11 2.70%

 

จำนวนนักเรียน  16,798 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,342 7.99
เตี้ย  946 5.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,897 11.29
ผอมและเตี้ย  793 4.72
อ้วนและเตี้ย  831 4.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,989 65.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,809 คน


34.58%


Powered By www.thaieducation.net