ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำวะ 46
36 78.26
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
7 15.22
39 84.78%
2  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 47
21 44.68
2 4.26
10 21.28
1 2.13
0 0.00
13 27.66
34 72.34%
3  โรงเรียนบ้านปากคลอง 83
9 10.84
16 19.28
14 16.87
14 16.87
0 0.00
30 36.14
53 63.86%
4  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 41
9 21.95
9 21.95
5 12.20
2 4.88
1 2.44
15 36.59
26 63.41%
5  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 169
25 14.79
9 5.33
9 5.33
34 20.12
18 10.65
74 43.79
95 56.21%
6  โรงเรียนวัดดิตถาราม 171
21 12.28
12 7.02
32 18.71
16 9.36
14 8.19
76 44.44
95 55.56%
7  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 117
28 23.93
15 12.82
15 12.82
7 5.98
0 0.00
52 44.44
65 55.56%
8  โรงเรียนบ้านท่าเขา 54
6 11.11
5 9.26
12 22.22
3 5.56
3 5.56
25 46.30
29 53.70%
9  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 145
22 15.17
17 11.72
16 11.03
13 8.97
6 4.14
71 48.97
74 51.03%
10  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 72
9 12.50
7 9.72
11 15.28
5 6.94
4 5.56
36 50.00
36 50.00%
11  โรงเรียนวัดคมนียเขต 293
16 5.46
20 6.83
27 9.22
36 12.29
47 16.04
147 50.17
146 49.83%
12  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 172
24 13.95
19 11.05
25 14.53
0 0.00
16 9.30
88 51.16
84 48.84%
13  โรงเรียนบ้านใหญ่ 41
1 2.44
2 4.88
6 14.63
3 7.32
8 19.51
21 51.22
20 48.78%
14  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 192
15 7.81
15 7.81
19 9.90
21 10.94
23 11.98
99 51.56
93 48.44%
15  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 698
68 9.74
45 6.45
137 19.63
26 3.72
59 8.45
363 52.01
335 47.99%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 227
24 10.57
26 11.45
9 3.96
35 15.42
14 6.17
119 52.42
108 47.58%
17  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 40
9 22.50
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
21 52.50
19 47.50%
18  โรงเรียนบ้านพรุใน 249
23 9.24
29 11.65
38 15.26
25 10.04
0 0.00
134 53.82
115 46.18%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 44
6 13.64
6 13.64
2 4.55
6 13.64
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
20  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 161
9 5.59
8 4.97
14 8.70
17 10.56
22 13.66
91 56.52
70 43.48%
21  โรงเรียนบ้านคุระ 129
9 6.98
5 3.88
12 9.30
17 13.18
13 10.08
73 56.59
56 43.41%
22  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1473
36 2.44
64 4.34
187 12.70
100 6.79
251 17.04
835 56.69
638 43.31%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
24  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 76
13 17.11
5 6.58
0 0.00
14 18.42
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
25  โรงเรียนบ้านปากถัก 188
8 4.26
9 4.79
18 9.57
17 9.04
27 14.36
109 57.98
79 42.02%
26  โรงเรียนบ้านคลองบอน 107
8 7.48
9 8.41
16 14.95
5 4.67
6 5.61
63 58.88
44 41.12%
27  โรงเรียนบ้านดอน 67
10 14.93
8 11.94
3 4.48
6 8.96
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
28  โรงเรียนบ้านย่าหมี 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
4 17.39
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
29  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 82
6 7.32
6 7.32
7 8.54
6 7.32
7 8.54
50 60.98
32 39.02%
30  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258
20 7.75
26 10.08
17 6.59
20 7.75
17 6.59
158 61.24
100 38.76%
31  โรงเรียนบ้านบางวัน 84
7 8.33
2 2.38
10 11.90
5 5.95
7 8.33
53 63.10
31 36.90%
32  โรงเรียนบ้านกะไหล 133
12 9.02
16 12.03
9 6.77
12 9.02
0 0.00
84 63.16
49 36.84%
33  โรงเรียนบ้านติเตะ 60
5 8.33
7 11.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
34  โรงเรียนบ้านบางนายสี 50
7 14.00
5 10.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
32 64.00
18 36.00%
35  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 165
30 18.18
1 0.61
28 16.97
0 0.00
0 0.00
106 64.24
59 35.76%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 104
11 10.58
0 0.00
18 17.31
1 0.96
7 6.73
67 64.42
37 35.58%
37  โรงเรียนบ้านเตรียม 208
9 4.33
22 10.58
9 4.33
22 10.58
9 4.33
137 65.87
71 34.13%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 803
90 11.21
60 7.47
37 4.61
65 8.09
22 2.74
529 65.88
274 34.12%
39  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 69
2 2.90
2 2.90
16 23.19
2 2.90
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
40  โรงเรียนบ้านหินลาด 314
78 24.84
0 0.00
9 2.87
7 2.23
3 0.96
217 69.11
97 30.89%
41  โรงเรียนกะปง 65
10 15.38
3 4.62
3 4.62
4 6.15
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
42  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 49
2 4.08
5 10.20
5 10.20
1 2.04
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
43  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 53
9 16.98
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
44  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 378
69 18.25
20 5.29
0 0.00
23 6.08
0 0.00
266 70.37
112 29.63%
45  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 355
30 8.45
22 6.20
38 10.70
14 3.94
0 0.00
251 70.70
104 29.30%
46  โรงเรียนบ้านพอแดง 110
10 9.09
0 0.00
22 20.00
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
47  โรงเรียนบ้านบางกรัก 239
18 7.53
13 5.44
21 8.79
16 6.69
0 0.00
171 71.55
68 28.45%
48  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67
7 10.45
6 8.96
6 8.96
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
49  โรงเรียนบ้านตากแดด 78
8 10.26
7 8.97
4 5.13
2 2.56
1 1.28
56 71.79
22 28.21%
50  โรงเรียนบ้านเกาะนก 64
4 6.25
3 4.69
2 3.13
4 6.25
4 6.25
47 73.44
17 26.56%
51  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 361
27 7.48
21 5.82
13 3.60
20 5.54
14 3.88
266 73.68
95 26.32%
52  โรงเรียนบ้านบางกัน 62
4 6.45
6 9.68
4 6.45
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
53  โรงเรียนคุระบุรี 995
25 2.51
27 2.71
54 5.43
64 6.43
84 8.44
741 74.47
254 25.53%
54  โรงเรียนบ้านในวัง 67
11 16.42
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
55  โรงเรียนบ้านท่าหัน 49
9 18.37
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
56  โรงเรียนบ้านบางหว้า 217
9 4.15
17 7.83
9 4.15
9 4.15
9 4.15
164 75.58
53 24.42%
57  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 86
4 4.65
1 1.16
10 11.63
6 6.98
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
58  โรงเรียนบ้านกลาง 218
14 6.42
7 3.21
27 12.39
4 1.83
0 0.00
166 76.15
52 23.85%
59  โรงเรียนบ้านในหยง 109
9 8.26
1 0.92
14 12.84
2 1.83
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
60  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 186
0 0.00
0 0.00
42 22.58
2 1.08
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
61  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153
17 11.11
15 9.80
3 1.96
1 0.65
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
62  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 111
1 0.90
8 7.21
12 10.81
5 4.50
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
63  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 83
7 8.43
7 8.43
4 4.82
1 1.20
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
64  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 118
7 5.93
3 2.54
13 11.02
3 2.54
1 0.85
91 77.12
27 22.88%
65  โรงเรียนบ้านนอกนา 66
2 3.03
6 9.09
6 9.09
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
66  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
5 6.25
4 5.00
62 77.50
18 22.50%
67  โรงเรียนบ้านบางม่วง 562
14 2.49
22 3.91
86 15.30
3 0.53
0 0.00
437 77.76
125 22.24%
68  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 209
16 7.66
11 5.26
13 6.22
5 2.39
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
69  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 129
6 4.65
13 10.08
4 3.10
3 2.33
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
70  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 204
6 2.94
10 4.90
12 5.88
7 3.43
6 2.94
163 79.90
41 20.10%
71  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 60
4 6.67
4 6.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
72  โรงเรียนบ้านบางมรวน 96
6 6.25
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
73  โรงเรียนบ้านท่าจูด 56
3 5.36
3 5.36
4 7.14
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
74  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 163
15 9.20
9 5.52
8 4.91
0 0.00
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
75  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 133
13 9.77
5 3.76
8 6.02
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
76  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 307
8 2.61
10 3.26
42 13.68
0 0.00
0 0.00
247 80.46
60 19.54%
77  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 77
5 6.49
2 2.60
7 9.09
0 0.00
1 1.30
62 80.52
15 19.48%
78  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 47
2 4.26
2 4.26
4 8.51
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
79  โรงเรียนเกียรติประชา 47
7 14.89
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
80  โรงเรียนเมืองพังงา 195
4 2.05
11 5.64
11 5.64
8 4.10
3 1.54
158 81.03
37 18.97%
81  โรงเรียนเกาะยาว 227
11 4.85
9 3.96
23 10.13
0 0.00
0 0.00
184 81.06
43 18.94%
82  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 111
6 5.41
5 4.50
4 3.60
6 5.41
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
83  โรงเรียนบ้านบากัน 37
5 13.51
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
84  โรงเรียนบ้านกะปง 96
6 6.25
7 7.29
5 5.21
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
85  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 640
18 2.81
13 2.03
60 9.38
11 1.72
18 2.81
520 81.25
120 18.75%
86  โรงเรียนบ้านบางหลาม 123
10 8.13
7 5.69
4 3.25
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
87  โรงเรียนบ้านตำหนัง 91
8 8.79
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
88  โรงเรียนบ้านคลองไส 110
13 11.82
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 72
3 4.17
4 5.56
6 8.33
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
90  โรงเรียนบ้านบางจัน 78
5 6.41
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
91  โรงเรียนบ้านทองหลาง 84
3 3.57
6 7.14
5 5.95
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
92  โรงเรียนบ้านบางติบ 124
4 3.23
10 8.06
7 5.65
0 0.00
1 0.81
102 82.26
22 17.74%
93  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 62
3 4.84
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
94  โรงเรียนเกาะปันหยี 125
4 3.20
7 5.60
7 5.60
2 1.60
2 1.60
103 82.40
22 17.60%
95  โรงเรียนบ้านริมทะเล 81
3 3.70
1 1.23
10 12.35
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
96  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 82
5 6.10
2 2.44
6 7.32
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
97  โรงเรียน บ้านทับช้าง 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
5 6.02
3 3.61
69 83.13
14 16.87%
98  โรงเรียนบ้านลำแก่น 350
31 8.86
10 2.86
16 4.57
0 0.00
0 0.00
293 83.71
57 16.29%
99  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 194
6 3.09
10 5.15
3 1.55
10 5.15
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
100  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 183
7 3.83
3 1.64
17 9.29
0 0.00
0 0.00
156 85.25
27 14.75%
101  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 105
3 2.86
0 0.00
10 9.52
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
102  โรงเรียน วัดอินทนิน 93
5 5.38
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
103  โรงเรียนบ้านนาใน 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
104  โรงเรียนวัดโคกสวย 183
11 6.01
0 0.00
14 7.65
0 0.00
0 0.00
158 86.34
25 13.66%
105  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 193
1 0.52
7 3.63
17 8.81
1 0.52
0 0.00
167 86.53
26 13.47%
106  โรงเรียนบ้านคุรอด 199
6 3.02
6 3.02
13 6.53
1 0.50
0 0.00
173 86.93
26 13.07%
107  โรงเรียนวัดช้างนอน 147
2 1.36
0 0.00
12 8.16
3 2.04
2 1.36
128 87.07
19 12.93%
108  โรงเรียนบ้านบางเนียง 220
5 2.27
3 1.36
11 5.00
6 2.73
3 1.36
192 87.27
28 12.73%
109  โรงเรียนวัดปัตติการาม 113
3 2.65
3 2.65
3 2.65
3 2.65
2 1.77
99 87.61
14 12.39%
110  โรงเรียนวัดสองแพรก 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
111  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 173
13 7.51
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
112  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
113  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
114  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 159
3 1.89
5 3.14
9 5.66
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
115  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 94
0 0.00
2 2.13
6 6.38
2 2.13
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
116  โรงเรียนบ้านบางด้ง 77
1 1.30
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
117  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 129
1 0.78
5 3.88
7 5.43
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 116
8 6.90
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
119  โรงเรียนบ้านควนแรด 66
1 1.52
2 3.03
1 1.52
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
120  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
121  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 172
8 4.65
2 1.16
4 2.33
0 0.00
1 0.58
157 91.28
15 8.72%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 129
0 0.00
7 5.43
4 3.10
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
123  โรงเรียนบ้านบางทอง 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
124  โรงเรียนบ้านหินร่ม 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.14
12 6.82
162 92.05
14 7.95%
125  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
126  โรงเรียนบ้านนาแฝก 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
127  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
128  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
129  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 47
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
130  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 200
4 2.00
2 1.00
3 1.50
2 1.00
1 0.50
188 94.00
12 6.00%
131  โรงเรียนบ้านป่ายาง 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
132  โรงเรียนบ้านบางคลี 144
0 0.00
0 0.00
8 5.56
0 0.00
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
133  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 91
2 2.20
1 1.10
2 2.20
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
134  โรงเรียนบ้านในไร่ 169
4 2.37
0 0.00
5 2.96
0 0.00
0 0.00
160 94.67
9 5.33%
135  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 182
0 0.00
1 0.55
4 2.20
4 2.20
0 0.00
173 95.05
9 4.95%
136  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
137  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 222
0 0.00
1 0.45
8 3.60
1 0.45
0 0.00
212 95.50
10 4.50%
138  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 111
0 0.00
1 0.90
3 2.70
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
139  โรงเรียนบ้านควน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,535 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,418 6.58
เตี้ย  981 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,759 8.17
ผอมและเตี้ย  872 4.05
อ้วนและเตี้ย  782 3.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,723 73.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,812 คน


26.99%


Powered By www.thaieducation.net