ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 82
11 13.41
9 10.98
17 20.73
15 18.29
30 36.59
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนวัดตาลล้อม 150
6 4.00
6 4.00
32 21.33
12 8.00
38 25.33
56 37.33
94 62.67%
3  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 211
15 7.11
24 11.37
15 7.11
39 18.48
39 18.48
79 37.44
132 62.56%
4  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 724
56 7.73
33 4.56
126 17.40
85 11.74
107 14.78
317 43.78
407 56.22%
5  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 237
6 2.53
14 5.91
39 16.46
20 8.44
53 22.36
105 44.30
132 55.70%
6  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 333
25 7.51
24 7.21
40 12.01
49 14.71
46 13.81
149 44.74
184 55.26%
7  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 144
17 11.81
7 4.86
15 10.42
24 16.67
12 8.33
69 47.92
75 52.08%
8  โรงเรียนบ้านโสม 134
24 17.91
26 19.40
5 3.73
9 6.72
5 3.73
65 48.51
69 51.49%
9  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 215
18 8.37
13 6.05
22 10.23
31 14.42
26 12.09
105 48.84
110 51.16%
10  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 459
38 8.28
27 5.88
37 8.06
65 14.16
64 13.94
228 49.67
231 50.33%
11  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 616
61 9.90
44 7.14
60 9.74
71 11.53
72 11.69
308 50.00
308 50.00%
12  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 289
27 9.34
15 5.19
18 6.23
42 14.53
33 11.42
154 53.29
135 46.71%
13  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 226
11 4.87
7 3.10
33 14.60
18 7.96
30 13.27
127 56.19
99 43.81%
14  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 478
51 10.67
35 7.32
17 3.56
86 17.99
17 3.56
272 56.90
206 43.10%
15  โรงเรียนวัดสำนักบก 219
21 9.59
20 9.13
15 6.85
23 10.50
15 6.85
125 57.08
94 42.92%
16  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 136
12 8.82
6 4.41
26 19.12
8 5.88
4 2.94
80 58.82
56 41.18%
17  โรงเรียนบ้านวังตะโก 132
17 12.88
2 1.52
13 9.85
9 6.82
10 7.58
81 61.36
51 38.64%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 475
34 7.16
29 6.11
53 11.16
22 4.63
32 6.74
305 64.21
170 35.79%
19  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 108
19 17.59
3 2.78
13 12.04
3 2.78
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
20  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 120
4 3.33
5 4.17
21 17.50
9 7.50
3 2.50
78 65.00
42 35.00%
21  โรงเรียนวัดหนองยาง 158
15 9.49
14 8.86
19 12.03
7 4.43
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
22  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 233
11 4.72
9 3.86
26 11.16
20 8.58
11 4.72
156 66.95
77 33.05%
23  โรงเรียนบ้านท่าจาม 119
13 10.92
9 7.56
17 14.29
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
24  โรงเรียนบ้านชากนา 176
17 9.66
22 12.50
14 7.95
4 2.27
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
25  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 129
11 8.53
0 0.00
14 10.85
12 9.30
4 3.10
88 68.22
41 31.78%
26  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 199
15 7.54
21 10.55
12 6.03
8 4.02
7 3.52
136 68.34
63 31.66%
27  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 475
33 6.95
31 6.53
15 3.16
24 5.05
47 9.89
325 68.42
150 31.58%
28  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 213
19 8.92
20 9.39
22 10.33
6 2.82
0 0.00
146 68.54
67 31.46%
29  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 105
16 15.24
8 7.62
6 5.71
3 2.86
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
30  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 144
12 8.33
9 6.25
10 6.94
8 5.56
6 4.17
99 68.75
45 31.25%
31  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 205
8 3.90
16 7.80
37 18.05
0 0.00
0 0.00
144 70.24
61 29.76%
32  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 860
69 8.02
42 4.88
141 16.40
0 0.00
0 0.00
608 70.70
252 29.30%
33  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 113
3 2.65
22 19.47
0 0.00
4 3.54
4 3.54
80 70.80
33 29.20%
34  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 170
5 2.94
23 13.53
18 10.59
1 0.59
2 1.18
121 71.18
49 28.82%
35  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 757
44 5.81
32 4.23
142 18.76
0 0.00
0 0.00
539 71.20
218 28.80%
36  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 94
7 7.45
1 1.06
7 7.45
8 8.51
4 4.26
67 71.28
27 28.72%
37  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 206
28 13.59
0 0.00
31 15.05
0 0.00
0 0.00
147 71.36
59 28.64%
38  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 162
17 10.49
4 2.47
20 12.35
5 3.09
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
39  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 669
21 3.14
11 1.64
76 11.36
32 4.78
48 7.17
481 71.90
188 28.10%
40  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 104
7 6.73
13 12.50
5 4.81
1 0.96
3 2.88
75 72.12
29 27.88%
41  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 144
7 4.86
2 1.39
31 21.53
0 0.00
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
42  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 956
60 6.28
42 4.39
140 14.64
18 1.88
5 0.52
691 72.28
265 27.72%
43  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 133
25 18.80
1 0.75
2 1.50
5 3.76
3 2.26
97 72.93
36 27.07%
44  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 332
23 6.93
40 12.05
10 3.01
9 2.71
4 1.20
246 74.10
86 25.90%
45  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 250
21 8.40
11 4.40
10 4.00
12 4.80
10 4.00
186 74.40
64 25.60%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 193
10 5.18
2 1.04
34 17.62
3 1.55
0 0.00
144 74.61
49 25.39%
47  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 52
3 5.77
4 7.69
3 5.77
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
48  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 169
15 8.88
7 4.14
9 5.33
7 4.14
4 2.37
127 75.15
42 24.85%
49  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 147
4 2.72
7 4.76
25 17.01
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
50  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 125
7 5.60
3 2.40
20 16.00
0 0.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
51  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 196
6 3.06
6 3.06
32 16.33
3 1.53
0 0.00
149 76.02
47 23.98%
52  โรงเรียนวัดเตาปูน 181
20 11.05
15 8.29
6 3.31
2 1.10
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
53  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 160
5 3.13
7 4.38
16 10.00
5 3.13
5 3.13
122 76.25
38 23.75%
54  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 312
18 5.77
13 4.17
37 11.86
3 0.96
2 0.64
239 76.60
73 23.40%
55  โรงเรียนวัดบางเป้ง 206
7 3.40
10 4.85
15 7.28
16 7.77
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
56  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 95
10 10.53
7 7.37
3 3.16
2 2.11
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
57  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 224
22 9.82
0 0.00
28 12.50
0 0.00
0 0.00
174 77.68
50 22.32%
58  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 127
5 3.94
11 8.66
10 7.87
2 1.57
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
59  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 123
18 14.63
1 0.81
4 3.25
4 3.25
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
60  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 184
11 5.98
14 7.61
15 8.15
0 0.00
0 0.00
144 78.26
40 21.74%
61  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 149
6 4.03
6 4.03
16 10.74
0 0.00
4 2.68
117 78.52
32 21.48%
62  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 150
9 6.00
6 4.00
6 4.00
7 4.67
4 2.67
118 78.67
32 21.33%
63  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 278
4 1.44
16 5.76
36 12.95
1 0.36
0 0.00
221 79.50
57 20.50%
64  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 664
17 2.56
22 3.31
16 2.41
39 5.87
38 5.72
532 80.12
132 19.88%
65  โรงเรียนบ้านเขาดิน 354
18 5.08
11 3.11
41 11.58
0 0.00
0 0.00
284 80.23
70 19.77%
66  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1133
55 4.85
48 4.24
39 3.44
20 1.77
59 5.21
912 80.49
221 19.51%
67  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 126
1 0.79
2 1.59
20 15.87
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
68  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 386
12 3.11
17 4.40
31 8.03
5 1.30
2 0.52
319 82.64
67 17.36%
69  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1213
29 2.39
25 2.06
116 9.56
2 0.16
9 0.74
1032 85.08
181 14.92%
70  โรงเรียนบ้านเนินโมก 196
6 3.06
7 3.57
10 5.10
6 3.06
0 0.00
167 85.20
29 14.80%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 225
20 8.89
0 0.00
10 4.44
0 0.00
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
72  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 311
5 1.61
10 3.22
15 4.82
10 3.22
1 0.32
270 86.82
41 13.18%
73  โรงเรียนบ้านตาลดำ 158
1 0.63
0 0.00
19 12.03
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
74  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 170
8 4.71
2 1.18
3 1.76
6 3.53
2 1.18
149 87.65
21 12.35%
75  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 340
2 0.59
2 0.59
15 4.41
4 1.18
15 4.41
302 88.82
38 11.18%
76  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 98
2 2.04
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
77  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
78  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3324
13 0.39
20 0.60
25 0.75
15 0.45
30 0.90
3221 96.90
103 3.10%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 323
1 0.31
0 0.00
8 2.48
0 0.00
0 0.00
314 97.21
9 2.79%
80  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 115
0 0.00
0 0.00
1 0.87
0 0.00
0 0.00
114 99.13
1 0.87%
81  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านเขาแรต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,962 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,350 5.41
เตี้ย  1,054 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,136 8.56
ผอมและเตี้ย  992 3.97
อ้วนและเตี้ย  969 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,461 73.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,501 คน


26.04%


Powered By www.thaieducation.net