ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 92
15 16.30
56 60.87
13 14.13
3 3.26
0 0.00
5 5.43
87 94.57%
2  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 82
21 25.61
21 25.61
14 17.07
11 13.41
8 9.76
7 8.54
75 91.46%
3  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 728
58 7.97
64 8.79
125 17.17
35 4.81
302 41.48
144 19.78
584 80.22%
4  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 147
19 12.93
25 17.01
23 15.65
14 9.52
10 6.80
56 38.10
91 61.90%
5  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 59
4 6.78
6 10.17
9 15.25
9 15.25
4 6.78
27 45.76
32 54.24%
6  โรงเรียนบ้านหาดขาม 231
35 15.15
23 9.96
15 6.49
35 15.15
15 6.49
108 46.75
123 53.25%
7  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 459
54 11.76
40 8.71
74 16.12
23 5.01
40 8.71
228 49.67
231 50.33%
8  โรงเรียนบ้านพุน้อย 190
27 14.21
13 6.84
46 24.21
8 4.21
0 0.00
96 50.53
94 49.47%
9  โรงเรียนบ้านบางปู 78
11 14.10
11 14.10
0 0.00
13 16.67
0 0.00
43 55.13
35 44.87%
10  โรงเรียนวัดนาห้วย 144
21 14.58
15 10.42
17 11.81
8 5.56
0 0.00
83 57.64
61 42.36%
11  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 149
4 2.68
4 2.68
30 20.13
7 4.70
18 12.08
86 57.72
63 42.28%
12  โรงเรียนบ้านทับใต้ 307
57 18.57
16 5.21
29 9.45
18 5.86
9 2.93
178 57.98
129 42.02%
13  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 265
23 8.68
8 3.02
24 9.06
31 11.70
22 8.30
157 59.25
108 40.75%
14  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 230
25 10.87
20 8.70
18 7.83
21 9.13
8 3.48
138 60.00
92 40.00%
15  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 428
53 12.38
24 5.61
43 10.05
35 8.18
13 3.04
260 60.75
168 39.25%
16  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 799
19 2.38
31 3.88
162 20.28
19 2.38
79 9.89
489 61.20
310 38.80%
17  โรงเรียนบ้านหนองซอ 116
19 16.38
12 10.34
7 6.03
6 5.17
1 0.86
71 61.21
45 38.79%
18  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 143
37 25.87
3 2.10
13 9.09
1 0.70
0 0.00
89 62.24
54 37.76%
19  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 128
7 5.47
9 7.03
17 13.28
4 3.13
10 7.81
81 63.28
47 36.72%
20  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 111
16 14.41
4 3.60
18 16.22
2 1.80
0 0.00
71 63.96
40 36.04%
21  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 239
26 10.88
12 5.02
47 19.67
1 0.42
0 0.00
153 64.02
86 35.98%
22  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 71
5 7.04
10 14.08
5 7.04
5 7.04
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
23  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 103
9 8.74
16 15.53
7 6.80
2 1.94
2 1.94
67 65.05
36 34.95%
24  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 445
57 12.81
73 16.40
11 2.47
13 2.92
-2 -0.45
293 65.84
152 34.16%
25  โรงเรียนบ้านไร่บน 125
18 14.40
9 7.20
5 4.00
5 4.00
5 4.00
83 66.40
42 33.60%
26  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 179
12 6.70
14 7.82
18 10.06
16 8.94
0 0.00
119 66.48
60 33.52%
27  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 218
17 7.80
18 8.26
25 11.47
12 5.50
0 0.00
146 66.97
72 33.03%
28  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 121
14 11.57
14 11.57
4 3.31
5 4.13
1 0.83
83 68.60
38 31.40%
29  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 123
16 13.01
6 4.88
14 11.38
1 0.81
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
30  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 68
5 7.35
7 10.29
5 7.35
3 4.41
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
31  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 110
5 4.55
5 4.55
22 20.00
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
32  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
33  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 279
8 2.87
9 3.23
46 16.49
15 5.38
0 0.00
201 72.04
78 27.96%
34  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 76
4 5.26
6 7.89
10 13.16
1 1.32
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
35  โรงเรียนวัดกุยบุรี 221
7 3.17
14 6.33
35 15.84
4 1.81
0 0.00
161 72.85
60 27.15%
36  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 254
31 12.20
5 1.97
32 12.60
0 0.00
0 0.00
186 73.23
68 26.77%
37  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 83
5 6.02
7 8.43
6 7.23
3 3.61
1 1.20
61 73.49
22 26.51%
38  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 147
9 6.12
7 4.76
20 13.61
1 0.68
1 0.68
109 74.15
38 25.85%
39  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 163
12 7.36
3 1.84
27 16.56
0 0.00
0 0.00
121 74.23
42 25.77%
40  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
5 9.62
0 0.00
4 7.69
4 7.69
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
41  โรงเรียน อานันท์ 372
16 4.30
30 8.06
25 6.72
12 3.23
8 2.15
281 75.54
91 24.46%
42  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 111
5 4.50
3 2.70
13 11.71
5 4.50
1 0.90
84 75.68
27 24.32%
43  โรงเรียนบ้านหนองเกด 145
2 1.38
1 0.69
30 20.69
2 1.38
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
44  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 103
3 2.91
6 5.83
7 6.80
5 4.85
1 0.97
81 78.64
22 21.36%
45  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 127
5 3.94
3 2.36
19 14.96
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
46  โรงเรียนบ้านหนองหอย 243
8 3.29
10 4.12
15 6.17
10 4.12
7 2.88
193 79.42
50 20.58%
47  โรงเรียนบ้านวังข่อย 89
2 2.25
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
48  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 154
5 3.25
6 3.90
17 11.04
3 1.95
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
49  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 111
4 3.60
1 0.90
15 13.51
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
50  โรงเรียนบ้านหนองหมู 90
3 3.33
3 3.33
10 11.11
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
51  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 125
3 2.40
3 2.40
6 4.80
3 2.40
6 4.80
104 83.20
21 16.80%
52  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 75
3 4.00
0 0.00
6 8.00
3 4.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
53  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 84
3 3.57
2 2.38
6 7.14
2 2.38
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 150
8 5.33
7 4.67
6 4.00
1 0.67
1 0.67
127 84.67
23 15.33%
55  โรงเรียนวไลย 165
5 3.03
5 3.03
5 3.03
4 2.42
6 3.64
140 84.85
25 15.15%
56  โรงเรียนบ้านวังยาว 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
57  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 117
9 7.69
2 1.71
5 4.27
1 0.85
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
58  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 148
3 2.03
0 0.00
18 12.16
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
59  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 106
3 2.83
5 4.72
7 6.60
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
60  โรงเรียนบ้านรวมไทย 170
9 5.29
0 0.00
15 8.82
0 0.00
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
61  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 242
5 2.07
3 1.24
11 4.55
6 2.48
5 2.07
212 87.60
30 12.40%
62  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 81
2 2.47
4 4.94
4 4.94
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
63  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 227
6 2.64
7 3.08
13 5.73
2 0.88
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
64  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 41
4 9.76
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
65  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 162
7 4.32
6 3.70
2 1.23
3 1.85
1 0.62
143 88.27
19 11.73%
66  โรงเรียนบ้านหนองจิก 77
5 6.49
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
68  โรงเรียนบ้านหนองคาง 155
4 2.58
5 3.23
3 1.94
4 2.58
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
69  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 79
1 1.27
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
70  โรงเรียนละเมาะ 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
71  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 99
4 4.04
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
72  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 76
3 3.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.95
70 92.11
6 7.89%
73  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.84
47 92.16
4 7.84%
74  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 103
0 0.00
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
75  โรงเรียนบ้านเขาแดง 104
2 1.92
0 0.00
5 4.81
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
76  โรงเรียนบ้านบน 112
0 0.00
0 0.00
7 6.25
1 0.89
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
77  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 127
0 0.00
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
78  โรงเรียนบ้านยางชุม 162
1 0.62
1 0.62
9 5.56
0 0.00
0 0.00
151 93.21
11 6.79%
79  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 343
3 0.87
1 0.29
19 5.54
0 0.00
0 0.00
320 93.29
23 6.71%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 152
3 1.97
1 0.66
6 3.95
0 0.00
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
81  โรงเรียนบ้านสำโหรง 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
82  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 111
6 5.41
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
83  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
1 1.43
66 94.29
4 5.71%
84  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
85  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 144
0 0.00
1 0.69
1 0.69
1 0.69
2 1.39
139 96.53
5 3.47%
86  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 254
0 0.00
0 0.00
6 2.36
1 0.39
0 0.00
247 97.24
7 2.76%
87  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองกา 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  957 6.68
เตี้ย  762 5.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,430 9.98
ผอมและเตี้ย  468 3.27
อ้วนและเตี้ย  594 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,119 70.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,211 คน


29.39%


Powered By www.thaieducation.net