ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 312
89 28.53
35 11.22
25 8.01
32 10.26
15 4.81
116 37.18
196 62.82%
2  โรงเรียนบ้านวังยาง 138
71 51.45
0 0.00
8 5.80
3 2.17
0 0.00
56 40.58
82 59.42%
3  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 149
3 2.01
14 9.40
12 8.05
23 15.44
26 17.45
71 47.65
78 52.35%
4  โรงเรียนวังมะเดื่อ 166
13 7.83
9 5.42
19 11.45
22 13.25
20 12.05
83 50.00
83 50.00%
5  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 185
6 3.24
4 2.16
34 18.38
10 5.41
38 20.54
93 50.27
92 49.73%
6  โรงเรียนบ้านหินเทิน 91
13 14.29
2 2.20
18 19.78
5 5.49
6 6.59
47 51.65
44 48.35%
7  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 583
61 10.46
47 8.06
110 18.87
26 4.46
37 6.35
302 51.80
281 48.20%
8  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 82
7 8.54
11 13.41
18 21.95
3 3.66
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
9  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 169
35 20.71
4 2.37
22 13.02
4 2.37
14 8.28
90 53.25
79 46.75%
10  โรงเรียนบ้านท่าขาม 165
16 9.70
13 7.88
14 8.48
19 11.52
14 8.48
89 53.94
76 46.06%
11  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 117
13 11.11
5 4.27
4 3.42
18 15.38
11 9.40
66 56.41
51 43.59%
12  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 83
7 8.43
16 19.28
7 8.43
6 7.23
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
13  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 312
24 7.69
17 5.45
79 25.32
13 4.17
0 0.00
179 57.37
133 42.63%
14  โรงเรียนบ้านไชยราช 443
12 2.71
23 5.19
59 13.32
35 7.90
55 12.42
259 58.47
184 41.53%
15  โรงเรียนบางสะพาน 899
26 2.89
51 5.67
83 9.23
77 8.57
134 14.91
528 58.73
371 41.27%
16  โรงเรียนบ้านหินกอง 178
21 11.80
21 11.80
16 8.99
10 5.62
3 1.69
107 60.11
71 39.89%
17  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 437
14 3.20
18 4.12
65 14.87
26 5.95
48 10.98
266 60.87
171 39.13%
18  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 141
26 18.44
11 7.80
13 9.22
5 3.55
0 0.00
86 60.99
55 39.01%
19  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 152
12 7.89
6 3.95
34 22.37
4 2.63
3 1.97
93 61.18
59 38.82%
20  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 65
17 26.15
0 0.00
7 10.77
0 0.00
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
21  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1610
90 5.59
21 1.30
258 16.02
111 6.89
134 8.32
996 61.86
614 38.14%
22  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 84
23 27.38
4 4.76
3 3.57
2 2.38
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
23  โรงเรียนบ้านคลองลอย 246
36 14.63
23 9.35
0 0.00
17 6.91
15 6.10
155 63.01
91 36.99%
24  โรงเรียนบ้านดอนทราย 103
5 4.85
2 1.94
21 20.39
8 7.77
2 1.94
65 63.11
38 36.89%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 118
8 6.78
20 16.95
8 6.78
7 5.93
0 0.00
75 63.56
43 36.44%
26  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
14 10.85
18 13.95
0 0.00
14 10.85
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
27  โรงเรียนบ้านดอนทอง 107
16 14.95
6 5.61
7 6.54
6 5.61
3 2.80
69 64.49
38 35.51%
28  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 161
24 14.91
1 0.62
30 18.63
2 1.24
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 147
17 11.56
7 4.76
20 13.61
3 2.04
4 2.72
96 65.31
51 34.69%
30  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 134
26 19.40
2 1.49
16 11.94
2 1.49
0 0.00
88 65.67
46 34.33%
31  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 62
4 6.45
3 4.84
6 9.68
4 6.45
4 6.45
41 66.13
21 33.87%
32  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 96
5 5.21
9 9.38
18 18.75
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
33  โรงเรียนบ้านปากแพรก 37
4 10.81
1 2.70
6 16.22
1 2.70
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
34  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 74
10 13.51
7 9.46
6 8.11
1 1.35
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
35  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 53
6 11.32
5 9.43
6 11.32
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
36  โรงเรียนบ้านบางเบิด 88
5 5.68
6 6.82
7 7.95
5 5.68
5 5.68
60 68.18
28 31.82%
37  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 534
21 3.93
13 2.43
73 13.67
32 5.99
30 5.62
365 68.35
169 31.65%
38  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 67
0 0.00
4 5.97
2 2.99
15 22.39
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 827
56 6.77
10 1.21
61 7.38
66 7.98
60 7.26
574 69.41
253 30.59%
40  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 144
8 5.56
13 9.03
20 13.89
2 1.39
1 0.69
100 69.44
44 30.56%
41  โรงเรียนประชารังสรรค์ 72
7 9.72
2 2.78
10 13.89
2 2.78
1 1.39
50 69.44
22 30.56%
42  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 81
18 22.22
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
43  โรงเรียนธนาคารออมสิน 793
52 6.56
87 10.97
57 7.19
29 3.66
3 0.38
565 71.25
228 28.75%
44  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 67
8 11.94
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
45  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 243
18 7.41
5 2.06
31 12.76
11 4.53
0 0.00
178 73.25
65 26.75%
46  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 64
4 6.25
0 0.00
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
47  โรงเรียนบ้านบึง 95
3 3.16
1 1.05
13 13.68
3 3.16
5 5.26
70 73.68
25 26.32%
48  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 107
12 11.21
8 7.48
7 6.54
1 0.93
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
49  โรงเรียน บ้านทรายทอง 51
2 3.92
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
50  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1020
52 5.10
40 3.92
61 5.98
39 3.82
65 6.37
763 74.80
257 25.20%
51  โรงเรียนบ้านหนองหิน 36
0 0.00
0 0.00
9 25.00
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
52  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 221
14 6.33
8 3.62
27 12.22
0 0.00
0 0.00
172 77.83
49 22.17%
53  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 160
4 2.50
15 9.38
7 4.38
0 0.00
9 5.63
125 78.13
35 21.88%
54  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 471
23 4.88
20 4.25
57 12.10
2 0.42
0 0.00
369 78.34
102 21.66%
55  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 51
6 11.76
2 3.92
0 0.00
2 3.92
1 1.96
40 78.43
11 21.57%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 121
11 9.09
5 4.13
10 8.26
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 151
11 7.28
6 3.97
15 9.93
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
58  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 53
2 3.77
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
59  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 282
14 4.96
12 4.26
30 10.64
0 0.00
0 0.00
226 80.14
56 19.86%
60  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 264
21 7.95
0 0.00
31 11.74
0 0.00
0 0.00
212 80.30
52 19.70%
61  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 139
4 2.88
10 7.19
13 9.35
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
62  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 465
11 2.37
12 2.58
67 14.41
0 0.00
0 0.00
375 80.65
90 19.35%
63  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 104
10 9.62
2 1.92
8 7.69
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
64  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 64
5 7.81
5 7.81
2 3.13
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
65  โรงเรียนบ้านเขามัน 125
7 5.60
4 3.20
4 3.20
5 4.00
3 2.40
102 81.60
23 18.40%
66  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 142
5 3.52
0 0.00
0 0.00
8 5.63
13 9.15
116 81.69
26 18.31%
67  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 81
8 9.88
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
68  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 174
4 2.30
5 2.87
8 4.60
5 2.87
8 4.60
144 82.76
30 17.24%
69  โรงเรียนวัดดอนยาง 230
9 3.91
4 1.74
26 11.30
0 0.00
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
70  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 83
3 3.61
2 2.41
8 9.64
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
71  โรงเรียนวัดหนองหอย 245
10 4.08
9 3.67
14 5.71
4 1.63
4 1.63
204 83.27
41 16.73%
72  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 242
5 2.07
8 3.31
25 10.33
2 0.83
0 0.00
202 83.47
40 16.53%
73  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 121
4 3.31
1 0.83
12 9.92
3 2.48
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
74  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 111
0 0.00
11 9.91
7 6.31
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
75  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 93
5 5.38
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
76  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 292
5 1.71
8 2.74
0 0.00
15 5.14
18 6.16
246 84.25
46 15.75%
77  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 109
6 5.50
2 1.83
3 2.75
2 1.83
4 3.67
92 84.40
17 15.60%
78  โรงเรียนบ้านไร่ใน 71
3 4.23
0 0.00
6 8.45
0 0.00
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
79  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 121
6 4.96
4 3.31
8 6.61
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 89
3 3.37
1 1.12
0 0.00
3 3.37
6 6.74
76 85.39
13 14.61%
81  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 84
3 3.57
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
82  โรงเรียนวัดนาผักขวง 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
83  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 61
1 1.64
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
84  โรงเรียนอุดมราชภักดี 62
4 6.45
2 3.23
1 1.61
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
85  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 71
5 7.04
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
86  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 112
2 1.79
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
87  โรงเรียนด่านสิงขร 180
4 2.22
4 2.22
9 5.00
3 1.67
2 1.11
158 87.78
22 12.22%
88  โรงเรียนบ้านยางเขา 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
2 2.41
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
89  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 166
5 3.01
0 0.00
10 6.02
0 0.00
5 3.01
146 87.95
20 12.05%
90  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 308
7 2.27
7 2.27
18 5.84
2 0.65
2 0.65
272 88.31
36 11.69%
91  โรงเรียนบ้านในล็อค 362
3 0.83
8 2.21
27 7.46
3 0.83
1 0.28
320 88.40
42 11.60%
92  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 78
4 5.13
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 148
1 0.68
2 1.35
9 6.08
5 3.38
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
94  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 104
7 6.73
0 0.00
3 2.88
0 0.00
1 0.96
93 89.42
11 10.58%
95  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
96  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 182
0 0.00
0 0.00
13 7.14
6 3.30
0 0.00
163 89.56
19 10.44%
97  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
98  โรงเรียนวัดกำมะเสน 95
1 1.05
1 1.05
5 5.26
1 1.05
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
99  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
100  โรงเรียนบ้านวังยาว 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
101  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 83
0 0.00
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
78 91.76
7 8.24%
103  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 247
4 1.62
2 0.81
12 4.86
0 0.00
2 0.81
227 91.90
20 8.10%
104  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 123
3 2.44
0 0.00
4 3.25
2 1.63
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
105  โรงเรียนบ้านชะม่วง 125
9 7.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
106  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
107  โรงเรียนบ้านสีดางาม 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
108  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 127
2 1.57
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
109  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
1 2.08
45 93.75
3 6.25%
110  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
111  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
112  โรงเรียนบ้านทางหวาย 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
113  โรงเรียนบ้านยุบพริก 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
114  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 185
1 0.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.70
179 96.76
6 3.24%
115  โรงเรียนบ้านมรสวบ 250
0 0.00
0 0.00
8 3.20
0 0.00
0 0.00
242 96.80
8 3.20%
116  โรงเรียนบ้านทองมงคล 515
0 0.00
0 0.00
15 2.91
0 0.00
0 0.00
500 97.09
15 2.91%
117  โรงเรียนวัดนาล้อม 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
119  โรงเรียนบ้านดอนสูง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,339 6.10
เตี้ย  816 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,083 9.49
ผอมและเตี้ย  805 3.67
อ้วนและเตี้ย  847 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,058 73.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,890 คน


26.84%


Powered By www.thaieducation.net