ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อขม 70
28 40.00
2 2.86
31 44.29
0 0.00
9 12.86
0 0.00
70 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 53
45 84.91
3 5.66
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 30
17 56.67
1 3.33
5 16.67
4 13.33
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 32
0 0.00
0 0.00
13 40.63
10 31.25
9 28.13
0 0.00
32 100.00%
5  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 70
5 7.14
5 7.14
10 14.29
48 68.57
2 2.86
0 0.00
70 100.00%
6  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 122
25 20.49
30 24.59
32 26.23
21 17.21
14 11.48
0 0.00
122 100.00%
7  โรงเรียนวัดบางลำภู 49
12 24.49
13 26.53
6 12.24
9 18.37
0 0.00
9 18.37
40 81.63%
8  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 26
18 69.23
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
7 26.92
19 73.08%
9  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 81
17 20.99
17 20.99
14 17.28
1 1.23
1 1.23
31 38.27
50 61.73%
10  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 37
19 51.35
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
16 43.24
21 56.76%
11  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1641
38 2.32
64 3.90
292 17.79
102 6.22
356 21.69
789 48.08
852 51.92%
12  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 36
8 22.22
2 5.56
2 5.56
1 2.78
4 11.11
19 52.78
17 47.22%
13  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 48
15 31.25
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
14  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 18
5 27.78
1 5.56
1 5.56
1 5.56
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
15  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 313
34 10.86
25 7.99
72 23.00
3 0.96
0 0.00
179 57.19
134 42.81%
16  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 146
2 1.37
0 0.00
29 19.86
2 1.37
29 19.86
84 57.53
62 42.47%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 52
5 9.62
3 5.77
9 17.31
2 3.85
2 3.85
31 59.62
21 40.38%
18  โรงเรียนบ้านสามแพรก 41
3 7.32
5 12.20
5 12.20
3 7.32
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
19  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 63
5 7.94
9 14.29
1 1.59
4 6.35
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
20  โรงเรียนบ้านแหลม 568
40 7.04
0 0.00
131 23.06
0 0.00
0 0.00
397 69.89
171 30.11%
21  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 135
9 6.67
4 2.96
4 2.96
13 9.63
8 5.93
97 71.85
38 28.15%
22  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 126
9 7.14
6 4.76
16 12.70
4 3.17
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
23  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 187
22 11.76
9 4.81
15 8.02
2 1.07
3 1.60
136 72.73
51 27.27%
24  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 108
7 6.48
6 5.56
8 7.41
6 5.56
2 1.85
79 73.15
29 26.85%
25  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 101
5 4.95
0 0.00
22 21.78
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
26  โรงเรียนบ้านหนองรี 109
9 8.26
8 7.34
9 8.26
2 1.83
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
27  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 40
1 2.50
4 10.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
28  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 210
23 10.95
0 0.00
25 11.90
4 1.90
0 0.00
158 75.24
52 24.76%
29  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 217
12 5.53
12 5.53
28 12.90
0 0.00
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
30  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
2 1.98
14 13.86
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
31  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 236
14 5.93
10 4.24
25 10.59
5 2.12
0 0.00
182 77.12
54 22.88%
32  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
33  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 101
3 2.97
1 0.99
13 12.87
5 4.95
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
34  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 69
0 0.00
0 0.00
15 21.74
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
35  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 106
5 4.72
2 1.89
16 15.09
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
36  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 82
1 1.22
5 6.10
2 2.44
9 10.98
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
37  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 199
7 3.52
4 2.01
25 12.56
4 2.01
0 0.00
159 79.90
40 20.10%
38  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 35
1 2.86
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
40  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 80
2 2.50
6 7.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
41  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2283
10 0.44
15 0.66
410 17.96
0 0.00
0 0.00
1848 80.95
435 19.05%
42  โรงเรียนบ้านเนินรัก 183
8 4.37
3 1.64
20 10.93
0 0.00
3 1.64
149 81.42
34 18.58%
43  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 124
12 9.68
2 1.61
9 7.26
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
2 9.09
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
45  โรงเรียนบ้านจะโปรง 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
0 0.00
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
46  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
47  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 201
9 4.48
4 1.99
19 9.45
1 0.50
0 0.00
168 83.58
33 16.42%
48  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 55
0 0.00
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
49  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 38
0 0.00
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
50  โรงเรียนบ้านดอนยาง 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
51  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
52  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
4 6.45
53 85.48
9 14.52%
53  โรงเรียนบ้านสามเรือน 62
6 9.68
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
54  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
55  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
56  โรงเรียนวัดทรงธรรม 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
57  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 81
2 2.47
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
58  โรงเรียนวัดหนองส้ม 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
5 5.10
6 6.12
86 87.76
12 12.24%
59  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 117
10 8.55
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
60  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
61  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 130
7 5.38
0 0.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
62  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
63  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
64  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
65  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
1 1.15
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
66  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 79
0 0.00
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
67  โรงเรียนบ้านพุพลู 113
6 5.31
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
68  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
3 4.69
58 90.63
6 9.38%
69  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 130
1 0.77
0 0.00
10 7.69
1 0.77
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
70  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
71  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
72  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 96
2 2.08
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
73  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
1 2.56
36 92.31
3 7.69%
74  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
75  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 178
4 2.25
3 1.69
5 2.81
0 0.00
0 0.00
166 93.26
12 6.74%
76  โรงเรียนบ้านสระพัง 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
77  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
78  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
79  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 158
3 1.90
0 0.00
2 1.27
3 1.90
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
80  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 260
3 1.15
1 0.38
6 2.31
0 0.00
0 0.00
250 96.15
10 3.85%
81  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
28 96.55
1 3.45%
82  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 126
1 0.79
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
123 97.62
3 2.38%
83  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
84  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
85  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
61 98.39
1 1.61%
86  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดในกลาง 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,235 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  588 4.81
เตี้ย  306 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,534 12.54
ผอมและเตี้ย  292 2.39
อ้วนและเตี้ย  472 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,043 73.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,192 คน


26.09%


Powered By www.thaieducation.net