ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 207
27 13.04
14 6.76
25 12.08
41 19.81
39 18.84
61 29.47
146 70.53%
2  โรงเรียนวัดคลองครุ 554
85 15.34
49 8.84
64 11.55
34 6.14
129 23.29
193 34.84
361 65.16%
3  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 145
7 4.83
7 4.83
30 20.69
3 2.07
40 27.59
58 40.00
87 60.00%
4  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 395
28 7.09
26 6.58
42 10.63
54 13.67
68 17.22
177 44.81
218 55.19%
5  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 420
56 13.33
10 2.38
53 12.62
66 15.71
39 9.29
196 46.67
224 53.33%
6  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2113
123 5.82
105 4.97
513 24.28
228 10.79
0 0.00
1144 54.14
969 45.86%
7  โรงเรียนวัดนางสาว 953
101 10.60
89 9.34
212 22.25
15 1.57
4 0.42
532 55.82
421 44.18%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 699
67 9.59
41 5.87
77 11.02
70 10.01
49 7.01
395 56.51
304 43.49%
9  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 988
32 3.24
38 3.85
158 15.99
70 7.09
126 12.75
564 57.09
424 42.91%
10  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 206
23 11.17
12 5.83
38 18.45
9 4.37
6 2.91
118 57.28
88 42.72%
11  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1466
87 5.93
264 18.01
110 7.50
80 5.46
82 5.59
843 57.50
623 42.50%
12  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 900
31 3.44
38 4.22
131 14.56
69 7.67
109 12.11
522 58.00
378 42.00%
13  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 275
28 10.18
21 7.64
14 5.09
52 18.91
0 0.00
160 58.18
115 41.82%
14  โรงเรียนวัดบางพลี 84
11 13.10
9 10.71
14 16.67
0 0.00
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
15  โรงเรียนเอกชัย 1389
102 7.34
87 6.26
287 20.66
28 2.02
54 3.89
831 59.83
558 40.17%
16  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 315
21 6.67
10 3.17
36 11.43
31 9.84
23 7.30
194 61.59
121 38.41%
17  โรงเรียนทํานบแพ้ว 79
5 6.33
8 10.13
16 20.25
1 1.27
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
18  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 142
21 14.79
2 1.41
26 18.31
4 2.82
0 0.00
89 62.68
53 37.32%
19  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 632
20 3.16
31 4.91
71 11.23
51 8.07
62 9.81
397 62.82
235 37.18%
20  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 606
38 6.27
36 5.94
47 7.76
43 7.10
56 9.24
386 63.70
220 36.30%
21  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 361
23 6.37
23 6.37
61 16.90
23 6.37
0 0.00
231 63.99
130 36.01%
22  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 492
28 5.69
28 5.69
90 18.29
9 1.83
19 3.86
318 64.63
174 35.37%
23  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 176
14 7.95
12 6.82
32 18.18
3 1.70
0 0.00
115 65.34
61 34.66%
24  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 215
9 4.19
14 6.51
30 13.95
9 4.19
11 5.12
142 66.05
73 33.95%
25  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 74
4 5.41
6 8.11
14 18.92
1 1.35
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
26  โรงเรียนวัดศรีเมือง 719
61 8.48
53 7.37
85 11.82
15 2.09
24 3.34
481 66.90
238 33.10%
27  โรงเรียนวัดบางปลา 760
28 3.68
3 0.39
110 14.47
60 7.89
50 6.58
509 66.97
251 33.03%
28  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 91
6 6.59
8 8.79
13 14.29
3 3.30
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
29  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 409
39 9.54
25 6.11
54 13.20
16 3.91
0 0.00
275 67.24
134 32.76%
30  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 165
7 4.24
11 6.67
30 18.18
3 1.82
3 1.82
111 67.27
54 32.73%
31  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 77
3 3.90
5 6.49
7 9.09
5 6.49
5 6.49
52 67.53
25 32.47%
32  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 133
14 10.53
12 9.02
14 10.53
2 1.50
1 0.75
90 67.67
43 32.33%
33  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 47
4 8.51
0 0.00
10 21.28
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
34  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 690
23 3.33
26 3.77
97 14.06
19 2.75
53 7.68
472 68.41
218 31.59%
35  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 210
5 2.38
3 1.43
31 14.76
6 2.86
21 10.00
144 68.57
66 31.43%
36  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 316
12 3.80
19 6.01
34 10.76
12 3.80
17 5.38
222 70.25
94 29.75%
37  โรงเรียนบ้านคลองแค 543
34 6.26
36 6.63
83 15.29
2 0.37
6 1.10
382 70.35
161 29.65%
38  โรงเรียนบ้านคลองตัน 237
20 8.44
13 5.49
33 13.92
4 1.69
0 0.00
167 70.46
70 29.54%
39  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 116
3 2.59
6 5.17
22 18.97
3 2.59
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
40  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 117
6 5.13
0 0.00
24 20.51
4 3.42
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
41  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 93
9 9.68
3 3.23
15 16.13
0 0.00
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
42  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 90
3 3.33
1 1.11
9 10.00
4 4.44
9 10.00
64 71.11
26 28.89%
43  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 136
10 7.35
5 3.68
8 5.88
11 8.09
5 3.68
97 71.32
39 28.68%
44  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 310
21 6.77
13 4.19
50 16.13
4 1.29
0 0.00
222 71.61
88 28.39%
45  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 99
8 8.08
0 0.00
10 10.10
3 3.03
7 7.07
71 71.72
28 28.28%
46  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 127
7 5.51
6 4.72
7 5.51
8 6.30
6 4.72
93 73.23
34 26.77%
47  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 158
15 9.49
2 1.27
23 14.56
0 0.00
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
48  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 160
10 6.25
3 1.88
26 16.25
0 0.00
1 0.63
120 75.00
40 25.00%
49  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 263
7 2.66
16 6.08
30 11.41
12 4.56
0 0.00
198 75.29
65 24.71%
50  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 171
1 0.58
4 2.34
11 6.43
14 8.19
12 7.02
129 75.44
42 24.56%
51  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 497
43 8.65
0 0.00
38 7.65
14 2.82
27 5.43
375 75.45
122 24.55%
52  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 447
37 8.28
2 0.45
70 15.66
0 0.00
0 0.00
338 75.62
109 24.38%
53  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 170
11 6.47
10 5.88
10 5.88
8 4.71
2 1.18
129 75.88
41 24.12%
54  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 446
24 5.38
41 9.19
39 8.74
0 0.00
0 0.00
342 76.68
104 23.32%
55  โรงเรียนวัดหนองบัว 74
0 0.00
3 4.05
14 18.92
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
56  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 139
4 2.88
9 6.47
13 9.35
0 0.00
5 3.60
108 77.70
31 22.30%
57  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1395
78 5.59
25 1.79
103 7.38
103 7.38
0 0.00
1086 77.85
309 22.15%
58  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 244
15 6.15
11 4.51
12 4.92
9 3.69
7 2.87
190 77.87
54 22.13%
59  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 147
1 0.68
6 4.08
17 11.56
8 5.44
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
60  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1354
82 6.06
62 4.58
147 10.86
0 0.00
0 0.00
1063 78.51
291 21.49%
61  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 61
0 0.00
0 0.00
12 19.67
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
62  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 875
56 6.40
50 5.71
73 8.34
6 0.69
0 0.00
690 78.86
185 21.14%
63  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 218
14 6.42
0 0.00
11 5.05
13 5.96
8 3.67
172 78.90
46 21.10%
64  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 342
23 6.73
7 2.05
28 8.19
12 3.51
1 0.29
271 79.24
71 20.76%
65  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 133
10 7.52
0 0.00
16 12.03
1 0.75
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
66  โรงเรียนวัดโรงเข้ 111
2 1.80
5 4.50
15 13.51
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
67  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 375
24 6.40
13 3.47
18 4.80
8 2.13
6 1.60
306 81.60
69 18.40%
68  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 158
6 3.80
4 2.53
12 7.59
0 0.00
7 4.43
129 81.65
29 18.35%
69  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 123
10 8.13
5 4.07
0 0.00
7 5.69
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
70  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 96
9 9.38
3 3.13
5 5.21
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
71  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 243
12 4.94
9 3.70
17 7.00
4 1.65
1 0.41
200 82.30
43 17.70%
72  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 187
1 0.53
3 1.60
28 14.97
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
73  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 117
5 4.27
5 4.27
5 4.27
5 4.27
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
74  โรงเรียนวัดชัยมงคล 135
10 7.41
1 0.74
12 8.89
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
75  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 167
11 6.59
8 4.79
8 4.79
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
76  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 418
9 2.15
12 2.87
32 7.66
11 2.63
0 0.00
354 84.69
64 15.31%
77  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
78  โรงเรียนวัดนาขวาง 79
4 5.06
3 3.80
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
79  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 179
8 4.47
0 0.00
16 8.94
0 0.00
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
80  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 218
1 0.46
6 2.75
22 10.09
0 0.00
0 0.00
189 86.70
29 13.30%
81  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 121
5 4.13
3 2.48
8 6.61
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
82  โรงเรียนบ้านโคก 251
8 3.19
6 2.39
9 3.59
7 2.79
3 1.20
218 86.85
33 13.15%
83  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
84  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 365
19 5.21
12 3.29
6 1.64
7 1.92
2 0.55
319 87.40
46 12.60%
85  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
86  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 156
5 3.21
2 1.28
6 3.85
3 1.92
2 1.28
138 88.46
18 11.54%
87  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 123
3 2.44
4 3.25
3 2.44
4 3.25
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
88  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 188
8 4.26
0 0.00
13 6.91
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
89  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 139
7 5.04
0 0.00
6 4.32
2 1.44
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
90  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 153
7 4.58
5 3.27
4 2.61
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
91  โรงเรียนบ้านสันดาบ 77
1 1.30
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
92  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 355
11 3.10
3 0.85
19 5.35
0 0.00
2 0.56
320 90.14
35 9.86%
93  โรงเรียนวังนกไข่ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
94  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
95  โรงเรียน วัดศิริมงคล 150
3 2.00
6 4.00
1 0.67
0 0.00
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
96  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 547
11 2.01
0 0.00
13 2.38
0 0.00
5 0.91
518 94.70
29 5.30%
97  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
98  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 504
5 0.99
4 0.79
11 2.18
4 0.79
1 0.20
479 95.04
25 4.96%
99  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 119
0 0.00
0 0.00
1 0.84
4 3.36
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
100  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 736
5 0.68
0 0.00
3 0.41
0 0.00
1 0.14
727 98.78
9 1.22%
101  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 145
1 0.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 99.31
1 0.69%
102  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,793 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,961 5.80
เตี้ย  1,602 4.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,959 11.72
ผอมและเตี้ย  1,449 4.29
อ้วนและเตี้ย  1,217 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,605 69.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,188 คน


30.15%


Powered By www.thaieducation.net