ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบอน 39
6 15.38
6 15.38
5 12.82
6 15.38
2 5.13
14 35.90
25 64.10%
2  โรงเรียนวัดพร้าว 39
5 12.82
6 15.38
2 5.13
7 17.95
5 12.82
14 35.90
25 64.10%
3  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 167
26 15.57
15 8.98
43 25.75
11 6.59
4 2.40
68 40.72
99 59.28%
4  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 43
7 16.28
4 9.30
10 23.26
2 4.65
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
5  โรงเรียนวัดหนองโสน 55
18 32.73
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
26 47.27
29 52.73%
6  โรงเรียนวัดจำปี 128
29 22.66
5 3.91
23 17.97
7 5.47
1 0.78
63 49.22
65 50.78%
7  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54
2 3.70
0 0.00
25 46.30
0 0.00
0 0.00
27 50.00
27 50.00%
8  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
1 4.35
2 8.70
12 52.17
11 47.83%
9  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 316
16 5.06
14 4.43
47 14.87
30 9.49
42 13.29
167 52.85
149 47.15%
10  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 63
7 11.11
3 4.76
15 23.81
2 3.17
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
11  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 70
4 5.71
0 0.00
26 37.14
0 0.00
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
12  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 64
5 7.81
3 4.69
19 29.69
0 0.00
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
13  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 72
2 2.78
6 8.33
20 27.78
2 2.78
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
14  โรงเรียนวัดสาลี 142
11 7.75
1 0.70
22 15.49
12 8.45
13 9.15
83 58.45
59 41.55%
15  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 188
16 8.51
14 7.45
24 12.77
9 4.79
14 7.45
111 59.04
77 40.96%
16  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 37
6 16.22
1 2.70
1 2.70
1 2.70
6 16.22
22 59.46
15 40.54%
17  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 142
10 7.04
11 7.75
10 7.04
11 7.75
15 10.56
85 59.86
57 40.14%
18  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 45
6 13.33
2 4.44
9 20.00
1 2.22
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
19  โรงเรียนวัดดาว 133
13 9.77
14 10.53
9 6.77
13 9.77
4 3.01
80 60.15
53 39.85%
20  โรงเรียนบางแม่หม้าย 156
11 7.05
16 10.26
32 20.51
1 0.64
0 0.00
96 61.54
60 38.46%
21  โรงเรียนวัดอู่ยา 123
15 12.20
5 4.07
8 6.50
11 8.94
8 6.50
76 61.79
47 38.21%
22  โรงเรียนวัดเสาธง 183
7 3.83
3 1.64
57 31.15
0 0.00
0 0.00
116 63.39
67 36.61%
23  โรงเรียนวัดสระประทุม 138
14 10.14
9 6.52
20 14.49
7 5.07
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
24  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 25
6 24.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
25  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 89
4 4.49
3 3.37
25 28.09
0 0.00
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
26  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 177
12 6.78
9 5.08
15 8.47
8 4.52
18 10.17
115 64.97
62 35.03%
27  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 581
93 16.01
38 6.54
70 12.05
1 0.17
0 0.00
379 65.23
202 34.77%
28  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
4 8.16
0 0.00
12 24.49
1 2.04
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
29  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 164
13 7.93
12 7.32
14 8.54
3 1.83
14 8.54
108 65.85
56 34.15%
30  โรงเรียนวัดพระธาตุ 218
10 4.59
12 5.50
15 6.88
16 7.34
21 9.63
144 66.06
74 33.94%
31  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68
8 11.76
3 4.41
12 17.65
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
32  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 39
3 7.69
3 7.69
4 10.26
3 7.69
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
33  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 129
9 6.98
5 3.88
25 19.38
2 1.55
1 0.78
87 67.44
42 32.56%
34  โรงเรียนวัดหนองเพียร 80
8 10.00
3 3.75
11 13.75
1 1.25
3 3.75
54 67.50
26 32.50%
35  โรงเรียนวัดแก้ว 109
0 0.00
0 0.00
13 11.93
6 5.50
16 14.68
74 67.89
35 32.11%
36  โรงเรียนวัดดอนขาด 47
2 4.26
1 2.13
7 14.89
1 2.13
4 8.51
32 68.09
15 31.91%
37  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 168
11 6.55
7 4.17
30 17.86
5 2.98
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
38  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
39  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 116
15 12.93
5 4.31
4 3.45
8 6.90
4 3.45
80 68.97
36 31.03%
40  โรงเรียนวัดสามทอง 58
7 12.07
0 0.00
11 18.97
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
41  โรงเรียนวัดสุขเกษม 126
3 2.38
7 5.56
27 21.43
1 0.79
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
42  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 133
8 6.02
2 1.50
12 9.02
10 7.52
8 6.02
93 69.92
40 30.08%
43  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 65
6 9.23
3 4.62
5 7.69
4 6.15
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
44  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 48
0 0.00
0 0.00
14 29.17
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45
1 2.22
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
46  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 87
8 9.20
6 6.90
9 10.34
1 1.15
1 1.15
62 71.26
25 28.74%
47  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 84
4 4.76
3 3.57
17 20.24
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
48  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 75
6 8.00
2 2.67
11 14.67
2 2.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
49  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 76
5 6.58
1 1.32
4 5.26
6 7.89
5 6.58
55 72.37
21 27.63%
50  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 27.40
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
51  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 139
6 4.32
7 5.04
18 12.95
7 5.04
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 55
5 9.09
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
53  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 160
6 3.75
8 5.00
28 17.50
1 0.63
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
54  โรงเรียนวัดพิหารแดง 121
17 14.05
2 1.65
9 7.44
2 1.65
2 1.65
89 73.55
32 26.45%
55  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 57
6 10.53
5 8.77
4 7.02
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
56  โรงเรียนบ้านหนองขาม 157
10 6.37
7 4.46
22 14.01
1 0.64
1 0.64
116 73.89
41 26.11%
57  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92
6 6.52
6 6.52
8 8.70
4 4.35
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
58  โรงเรียนวัดเขาดิน 200
7 3.50
37 18.50
7 3.50
0 0.00
0 0.00
149 74.50
51 25.50%
59  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 139
15 10.79
5 3.60
6 4.32
5 3.60
4 2.88
104 74.82
35 25.18%
60  โรงเรียนวัดยาง 136
4 2.94
4 2.94
25 18.38
1 0.74
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
61  โรงเรียนวัดสามจุ่น 112
9 8.04
4 3.57
13 11.61
2 1.79
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
62  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2573
109 4.24
27 1.05
184 7.15
98 3.81
211 8.20
1944 75.55
629 24.45%
63  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 262
10 3.82
4 1.53
38 14.50
12 4.58
0 0.00
198 75.57
64 24.43%
64  โรงเรียนวัดปลายนา 148
14 9.46
5 3.38
16 10.81
1 0.68
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
65  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
3 4.29
4 5.71
53 75.71
17 24.29%
66  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 62
4 6.45
1 1.61
7 11.29
0 0.00
3 4.84
47 75.81
15 24.19%
67  โรงเรียนวัดพันตำลึง 44
0 0.00
3 6.82
6 13.64
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
68  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2228
52 2.33
37 1.66
409 18.36
3 0.13
1 0.04
1726 77.47
502 22.53%
69  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 111
10 9.01
5 4.50
10 9.01
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
70  โรงเรียนวัดวังพระนอน 94
3 3.19
2 2.13
8 8.51
5 5.32
3 3.19
73 77.66
21 22.34%
71  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
72  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 119
5 4.20
4 3.36
17 14.29
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
73  โรงเรียนวัดคันทด 55
8 14.55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
74  โรงเรียนวัดลานคา 98
5 5.10
2 2.04
14 14.29
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
75  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 84
3 3.57
0 0.00
13 15.48
2 2.38
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
76  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 85
1 1.18
5 5.88
9 10.59
0 0.00
3 3.53
67 78.82
18 21.18%
77  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 129
8 6.20
8 6.20
7 5.43
4 3.10
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
78  โรงเรียนวัดบางจิก 67
6 8.96
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
79  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 303
20 6.60
24 7.92
19 6.27
0 0.00
0 0.00
240 79.21
63 20.79%
80  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 140
1 0.71
5 3.57
13 9.29
2 1.43
8 5.71
111 79.29
29 20.71%
81  โรงเรียนวัดพังม่วง 97
10 10.31
5 5.15
5 5.15
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
82  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 156
6 3.85
2 1.28
6 3.85
5 3.21
13 8.33
124 79.49
32 20.51%
83  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
84  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 137
12 8.76
1 0.73
15 10.95
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
85  โรงเรียนวัดคูบัว 103
4 3.88
4 3.88
13 12.62
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
86  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 77
5 6.49
3 3.90
4 5.19
0 0.00
3 3.90
62 80.52
15 19.48%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 273
13 4.76
11 4.03
19 6.96
0 0.00
10 3.66
220 80.59
53 19.41%
88  โรงเรียนวัดคลองโมง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
89  โรงเรียนวัดดอนตาล 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
90  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75
1 1.33
1 1.33
12 16.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
91  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 92
4 4.35
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
92  โรงเรียนวัดช่องลม 249
11 4.42
9 3.61
11 4.42
9 3.61
6 2.41
203 81.53
46 18.47%
93  โรงเรียนบางปลาม้า 114
5 4.39
4 3.51
6 5.26
0 0.00
6 5.26
93 81.58
21 18.42%
94  โรงเรียนวัดโบสถ์ 73
0 0.00
2 2.74
4 5.48
2 2.74
5 6.85
60 82.19
13 17.81%
95  โรงเรียนวัดเกาะ 62
0 0.00
2 3.23
8 12.90
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
96  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
97  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 75
3 4.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
1 1.33
62 82.67
13 17.33%
98  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 104
3 2.88
0 0.00
15 14.42
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
99  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
100  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 105
7 6.67
6 5.71
3 2.86
2 1.90
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
101  โรงเรียนกฤษณา 113
3 2.65
2 1.77
12 10.62
2 1.77
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
102  โรงเรียนวัดสวนแตง 575
21 3.65
22 3.83
47 8.17
6 1.04
0 0.00
479 83.30
96 16.70%
103  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 60
2 3.33
1 1.67
6 10.00
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
104  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 145
2 1.38
0 0.00
22 15.17
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
105  โรงเรียนวัดชีปะขาว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
4 8.16
41 83.67
8 16.33%
106  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
0 0.00
1 2.56
3 7.69
0 0.00
2 5.13
33 84.62
6 15.38%
108  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 141
7 4.96
0 0.00
14 9.93
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
109  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 94
1 1.06
0 0.00
12 12.77
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
110  โรงเรียนวัดดารา 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
0 0.00
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
111  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 117
5 4.27
5 4.27
7 5.98
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
112  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
113  โรงเรียนวัดศุขเกษม 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
114  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 70
5 7.14
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
115  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 95
7 7.37
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
116  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 120
7 5.83
1 0.83
2 1.67
4 3.33
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
117  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 119
2 1.68
7 5.88
5 4.20
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
118  โรงเรียนวัดลาดตาล 201
5 2.49
4 1.99
8 3.98
3 1.49
2 1.00
179 89.05
22 10.95%
119  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 192
3 1.56
2 1.04
16 8.33
0 0.00
0 0.00
171 89.06
21 10.94%
120  โรงเรียนบ้านดอนโพ 209
0 0.00
0 0.00
22 10.53
0 0.00
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
121  โรงเรียนวัดเถรพลาย 124
6 4.84
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
122  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 87
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.20
78 89.66
9 10.34%
123  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
124  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
125  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 143
2 1.40
3 2.10
3 2.10
3 2.10
2 1.40
130 90.91
13 9.09%
126  โรงเรียนวัดดอนกลาง 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 8.54
75 91.46
7 8.54%
127  โรงเรียนวัดบางเลน 112
0 0.00
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
128  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 133
4 3.01
1 0.75
4 3.01
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
129  โรงเรียนวัดประชุมชน 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
130  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 82
4 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
131  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 320
1 0.31
3 0.94
5 1.56
0 0.00
5 1.56
306 95.63
14 4.38%
132  โรงเรียนวัดองครักษ์ 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
1 0.74
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
133  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
116 99.15
1 0.85%
134  โรงเรียนบ้านรางทอง 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 196
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
196 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,040 5.25
เตี้ย  616 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,160 10.90
ผอมและเตี้ย  437 2.20
อ้วนและเตี้ย  530 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,036 75.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,783 คน


24.13%


Powered By www.thaieducation.net