ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 23
3 13.04
4 17.39
8 34.78
4 17.39
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนวัดสนามชัย 129
3 2.33
5 3.88
18 13.95
5 3.88
98 75.97
0 0.00
129 100.00%
3  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 74
9 12.16
16 21.62
23 31.08
8 10.81
6 8.11
12 16.22
62 83.78%
4  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 169
10 5.92
13 7.69
46 27.22
23 13.61
39 23.08
38 22.49
131 77.51%
5  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 127
13 10.24
7 5.51
25 19.69
20 15.75
32 25.20
30 23.62
97 76.38%
6  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 88
17 19.32
12 13.64
18 20.45
10 11.36
10 11.36
21 23.86
67 76.14%
7  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 77
47 61.04
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
22 28.57
55 71.43%
8  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 393
232 59.03
1 0.25
0 0.00
8 2.04
0 0.00
152 38.68
241 61.32%
9  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 371
70 18.87
45 12.13
64 17.25
30 8.09
18 4.85
144 38.81
227 61.19%
10  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 39
4 10.26
10 25.64
2 5.13
2 5.13
4 10.26
17 43.59
22 56.41%
11  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 401
26 6.48
43 10.72
23 5.74
68 16.96
55 13.72
186 46.38
215 53.62%
12  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 165
16 9.70
6 3.64
22 13.33
22 13.33
15 9.09
84 50.91
81 49.09%
13  โรงเรียนวัดลำพยอม 32
4 12.50
9 28.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 101
14 13.86
5 4.95
21 20.79
7 6.93
0 0.00
54 53.47
47 46.53%
15  โรงเรียนวัดม่วง 113
15 13.27
5 4.42
8 7.08
9 7.96
15 13.27
61 53.98
52 46.02%
16  โรงเรียนวัดตาผา 35
8 22.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
17  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 57
12 21.05
2 3.51
4 7.02
3 5.26
4 7.02
32 56.14
25 43.86%
18  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 230
18 7.83
19 8.26
62 26.96
0 0.00
0 0.00
131 56.96
99 43.04%
19  โรงเรียนวัดตาล 14
2 14.29
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
20  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 101
10 9.90
10 9.90
13 12.87
10 9.90
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
21  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 460
45 9.78
21 4.57
98 21.30
13 2.83
12 2.61
271 58.91
189 41.09%
22  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 117
8 6.84
8 6.84
11 9.40
11 9.40
10 8.55
69 58.97
48 41.03%
23  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 457
32 7.00
30 6.56
53 11.60
38 8.32
30 6.56
274 59.96
183 40.04%
24  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 149
22 14.77
16 10.74
13 8.72
5 3.36
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
25  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 74
10 13.51
5 6.76
10 13.51
4 5.41
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
26  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 919
4 0.44
36 3.92
132 14.36
40 4.35
146 15.89
561 61.04
358 38.96%
27  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 77
5 6.49
1 1.30
12 15.58
4 5.19
5 6.49
50 64.94
27 35.06%
28  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 46
6 13.04
3 6.52
3 6.52
4 8.70
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
29  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 72
4 5.56
1 1.39
13 18.06
7 9.72
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
30  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 375
32 8.53
12 3.20
69 18.40
12 3.20
0 0.00
250 66.67
125 33.33%
31  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 21
2 9.52
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
32  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
3 2.19
8 5.84
32 23.36
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
33  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 689
26 3.77
25 3.63
102 14.80
31 4.50
37 5.37
468 67.92
221 32.08%
34  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 66
5 7.58
5 7.58
8 12.12
2 3.03
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
35  โรงเรียนบ้านกุ่ม 19
0 0.00
0 0.00
5 26.32
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
36  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 130
13 10.00
7 5.38
15 11.54
2 1.54
4 3.08
89 68.46
41 31.54%
37  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 140
14 10.00
7 5.00
17 12.14
2 1.43
4 2.86
96 68.57
44 31.43%
38  โรงเรียนวัดหนองประทุน 130
10 7.69
24 18.46
4 3.08
1 0.77
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
39  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 291
23 7.90
20 6.87
37 12.71
4 1.37
2 0.69
205 70.45
86 29.55%
40  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 122
16 13.11
5 4.10
5 4.10
5 4.10
5 4.10
86 70.49
36 29.51%
41  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 65
8 12.31
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 91
9 9.89
3 3.30
11 12.09
3 3.30
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
43  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 151
10 6.62
4 2.65
20 13.25
5 3.31
4 2.65
108 71.52
43 28.48%
44  โรงเรียนวัดท่าเรือ 178
13 7.30
6 3.37
28 15.73
3 1.69
0 0.00
128 71.91
50 28.09%
45  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 179
8 4.47
15 8.38
24 13.41
3 1.68
0 0.00
129 72.07
50 27.93%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 198
27 13.64
4 2.02
19 9.60
2 1.01
3 1.52
143 72.22
55 27.78%
47  โรงเรียนวัดนางแก้ว 332
21 6.33
14 4.22
35 10.54
14 4.22
8 2.41
240 72.29
92 27.71%
48  โรงเรียนวัดบัวงาม 145
8 5.52
32 22.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
49  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 380
13 3.42
14 3.68
18 4.74
27 7.11
32 8.42
276 72.63
104 27.37%
50  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
11 7.69
4 2.80
15 10.49
7 4.90
2 1.40
104 72.73
39 27.27%
51  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 125
12 9.60
0 0.00
4 3.20
18 14.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
52  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 113
9 7.96
9 7.96
5 4.42
3 2.65
4 3.54
83 73.45
30 26.55%
53  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
2 4.76
1 2.38
31 73.81
11 26.19%
54  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 46
1 2.17
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
55  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 97
4 4.12
0 0.00
21 21.65
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
56  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 43
1 2.33
4 9.30
5 11.63
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
57  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 52
5 9.62
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
58  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 106
5 4.72
9 8.49
12 11.32
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
59  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 130
2 1.54
2 1.54
13 10.00
4 3.08
10 7.69
99 76.15
31 23.85%
60  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 127
8 6.30
12 9.45
0 0.00
10 7.87
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
61  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 106
5 4.72
3 2.83
15 14.15
2 1.89
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
62  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 132
8 6.06
2 1.52
12 9.09
4 3.03
5 3.79
101 76.52
31 23.48%
63  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 98
8 8.16
9 9.18
0 0.00
6 6.12
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
64  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 81
8 9.88
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
65  โรงเรียนวัดหลวง 86
5 5.81
0 0.00
14 16.28
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
66  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 56
4 7.14
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
67  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 187
16 8.56
7 3.74
20 10.70
0 0.00
0 0.00
144 77.01
43 22.99%
68  โรงเรียนวัดดีบอน 71
1 1.41
2 2.82
13 18.31
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
69  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 50
1 2.00
0 0.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
70  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 73
5 6.85
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
71  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 188
15 7.98
6 3.19
10 5.32
10 5.32
0 0.00
147 78.19
41 21.81%
72  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
6 10.00
2 3.33
47 78.33
13 21.67%
73  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 37
1 2.70
4 10.81
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
74  โรงเรียนวัดช่องพราน 252
10 3.97
8 3.17
15 5.95
10 3.97
10 3.97
199 78.97
53 21.03%
75  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 164
4 2.44
3 1.83
11 6.71
8 4.88
8 4.88
130 79.27
34 20.73%
76  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 175
2 1.14
5 2.86
29 16.57
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
77  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 181
13 7.18
10 5.52
14 7.73
0 0.00
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
78  โรงเรียนบ้านหนองครึม 98
8 8.16
3 3.06
3 3.06
5 5.10
1 1.02
78 79.59
20 20.41%
79  โรงเรียนวัดดอนสาลี 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
80  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
81  โรงเรียนวัดเขาขลุง 107
6 5.61
6 5.61
4 3.74
5 4.67
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
82  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 103
3 2.91
0 0.00
17 16.50
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
83  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 95
4 4.21
0 0.00
11 11.58
2 2.11
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
84  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 127
3 2.36
6 4.72
15 11.81
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
85  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 429
24 5.59
24 5.59
32 7.46
0 0.00
0 0.00
349 81.35
80 18.65%
86  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 70
2 2.86
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
87  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
2 3.03
3 4.55
54 81.82
12 18.18%
88  โรงเรียนวัดทำนบ 72
4 5.56
1 1.39
0 0.00
0 0.00
8 11.11
59 81.94
13 18.06%
89  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 593
43 7.25
16 2.70
30 5.06
14 2.36
4 0.67
486 81.96
107 18.04%
90  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 163
5 3.07
6 3.68
10 6.13
6 3.68
2 1.23
134 82.21
29 17.79%
91  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
0 0.00
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
92  โรงเรียนวัดดอนพรม 34
2 5.88
2 5.88
1 2.94
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
93  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 217
12 5.53
5 2.30
8 3.69
6 2.76
7 3.23
179 82.49
38 17.51%
94  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 189
11 5.82
8 4.23
11 5.82
3 1.59
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
95  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 133
1 0.75
8 6.02
4 3.01
4 3.01
6 4.51
110 82.71
23 17.29%
96  โรงเรียนวัดโคกทอง 122
3 2.46
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
97  โรงเรียนวัดหัวโพ 192
12 6.25
11 5.73
10 5.21
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
98  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 140
5 3.57
8 5.71
10 7.14
1 0.71
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
99  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
100  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 106
7 6.60
1 0.94
10 9.43
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
101  โรงเรียนวัดแหลมทอง 55
0 0.00
4 7.27
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
102  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 135
0 0.00
3 2.22
17 12.59
2 1.48
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
103  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 137
5 3.65
3 2.19
11 8.03
3 2.19
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
104  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
5 6.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
105  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 127
0 0.00
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
106  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 302
21 6.95
6 1.99
16 5.30
4 1.32
0 0.00
255 84.44
47 15.56%
107  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 203
2 0.99
4 1.97
25 12.32
0 0.00
0 0.00
172 84.73
31 15.27%
108  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 188
12 6.38
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
160 85.11
28 14.89%
109  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
110  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
6 9.68
53 85.48
9 14.52%
111  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 84
4 4.76
0 0.00
0 0.00
3 3.57
5 5.95
72 85.71
12 14.29%
112  โรงเรียนบ้านหนองคา 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
113  โรงเรียนวัดระฆังทอง 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
114  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
3 3.30
3 3.30
79 86.81
12 13.19%
115  โรงเรียนวัดเหนือ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 13.08
93 86.92
14 13.08%
116  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 138
0 0.00
8 5.80
0 0.00
10 7.25
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
117  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 132
4 3.03
6 4.55
6 4.55
1 0.76
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
118  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 70
2 2.86
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
119  โรงเรียนวัดมาบแค 119
3 2.52
2 1.68
10 8.40
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
120  โรงเรียนวัดดอนทราย 293
11 3.75
3 1.02
22 7.51
0 0.00
0 0.00
257 87.71
36 12.29%
121  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 138
1 0.72
7 5.07
8 5.80
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
122  โรงเรียนวัดสนามไชย 99
3 3.03
2 2.02
3 3.03
0 0.00
3 3.03
88 88.89
11 11.11%
123  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 46
1 2.17
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
124  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
125  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 94
1 1.06
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
126  โรงเรียนวัดบางลาน 156
1 0.64
0 0.00
8 5.13
0 0.00
5 3.21
142 91.03
14 8.97%
127  โรงเรียนวัดยางหัก 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
128  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 127
3 2.36
3 2.36
4 3.15
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
129  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 127
4 3.15
1 0.79
3 2.36
2 1.57
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
130  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 128
0 0.00
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
131  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 150
6 4.00
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
132  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 124
0 0.00
1 0.81
8 6.45
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
133  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 304
6 1.97
5 1.64
3 0.99
3 0.99
5 1.64
282 92.76
22 7.24%
134  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 236
0 0.00
0 0.00
17 7.20
0 0.00
0 0.00
219 92.80
17 7.20%
135  โรงเรียนวัดเขาส้ม 139
0 0.00
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
136  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 62
0 0.00
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
137  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
138  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
139  โรงเรียนวัดหนองม่วง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 281
0 0.00
0 0.00
4 1.42
1 0.36
0 0.00
276 98.22
5 1.78%
141  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
142  โรงเรียนวัดสัมมาราม 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.71
115 98.29
2 1.71%
143  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,683 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,363 6.59
เตี้ย  831 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,982 9.58
ผอมและเตี้ย  662 3.20
อ้วนและเตี้ย  724 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,121 73.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,562 คน


26.89%


Powered By www.thaieducation.net